SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xin Guo, Guo-lin Cao, Fei Ding, Xinyuan Li, Shuyu Zhen, Yi-fei Xue, Yi-ming Yan, Ting Liu, Ke-ning Sun, A bulky and flexible electrocatalyst for efficient hydrogen evolution based on the growth of MoS2nanoparticles on carbon nanofiber foam, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 9, 5041

  CrossRef

 2. 2
  Sajjad Hussain, Kamran Akbar, Dhanasekaran Vikraman, Muhmmad Arslan Shehzad, Seunho Jung, Yongho Seo, Jongwan Jung, Cu/MoS2/ITO based hybrid structure for catalysis of hydrazine oxidation, RSC Adv., 2015, 5, 20, 15374

  CrossRef

 3. 3
  Chao-Kuang Cheng, Chien-Kuo Hsieh, Electrochemical deposition of molybdenum sulfide thin films on conductive plastic substrates as platinum-free flexible counter electrodes for dye-sensitized solar cells, Thin Solid Films, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Xin Li, Jiaguo Yu, Jingxiang Low, Yueping Fang, Jing Xiao, Xiaobo Chen, Engineering heterogeneous semiconductors for solar water splitting, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2485

  CrossRef

 5. 5
  Yanpeng Li, Yifei Yu, Yufeng Huang, Robert A. Nielsen, William A. Goddard, Yao Li, Linyou Cao, Engineering the Composition and Crystallinity of Molybdenum Sulfide for High-Performance Electrocatalytic Hydrogen Evolution, ACS Catalysis, 2015, 5, 1, 448

  CrossRef

 6. 6
  Wen Dai, Jinhong Yu, Yi Wang, Yingze Song, Fakhr E. Alam, Kazuhito Nishimura, Cheng-Te Lin, Nan Jiang, Enhanced thermal conductivity for polyimide composites with a three-dimensional silicon carbide nanowire@graphene sheets filler, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 9, 4884

  CrossRef

 7. 7
  Haijun Luo, Jianqiu Cai, Xiangming Tao, Mingqiu Tan, First-principles study of H2S adsorption and dissociation on Mo(110), Computational Materials Science, 2015, 101, 47

  CrossRef

 8. 8
  Zheng Peng, Dingsi Jia, Abdullah M. Al-Enizi, Ahmed A. Elzatahry, Gengfeng Zheng, From Water Oxidation to Reduction: Homologous Ni–Co Based Nanowires as Complementary Water Splitting Electrocatalysts, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 4
 9. 9
  Nanjundan Ashok Kumar, Mushtaq Ahmad Dar, Rukhsana Gul, Jong-Beom Baek, Graphene and molybdenum disulfide hybrids: synthesis and applications, Materials Today, 2015,

  CrossRef

 10. 10
  Seokhee Shin, Zhenyu Jin, Do Hyun Kwon, Ranjith Bose, Yo-Sep Min, High Turnover Frequency of Hydrogen Evolution Reaction on Amorphous MoS2Thin Film Directly Grown by Atomic Layer Deposition, Langmuir, 2015, 31, 3, 1196

  CrossRef

 11. 11
  Gengzhi Sun, Xiao Zhang, Rongzhou Lin, Jian Yang, Hua Zhang, Peng Chen, Hybrid Fibers Made of Molybdenum Disulfide, Reduced Graphene Oxide, and Multi-Walled Carbon Nanotubes for Solid-State, Flexible, Asymmetric Supercapacitors, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 10
 12. 12
  Gengzhi Sun, Xiao Zhang, Rongzhou Lin, Jian Yang, Hua Zhang, Peng Chen, Hybrid Fibers Made of Molybdenum Disulfide, Reduced Graphene Oxide, and Multi-Walled Carbon Nanotubes for Solid-State, Flexible, Asymmetric Supercapacitors, Angewandte Chemie, 2015, 127, 10
 13. 13
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Youhong Tang, Bo Jin, Shi Zhang Qiao, Molybdenum sulfide clusters-nitrogen-doped graphene hybrid hydrogel film as an efficient three-dimensional hydrogen evolution electrocatalyst, Nano Energy, 2015, 11, 11

  CrossRef

 14. 14
  Jianping Shi, Yang Yang, Yu Zhang, Donglin Ma, Wei Wei, Qingqing Ji, Yanshuo Zhang, Xiuju Song, Teng Gao, Cong Li, Xinhe Bao, Zhongfan Liu, Qiang Fu, Yanfeng Zhang, Monolayer MoS2 Growth on Au Foils and On-Site Domain Boundary Imaging, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 6
 15. 15
  Kun Xiong, Li Li, Li Zhang, Wei Ding, Lishan Peng, Yao Wang, Siguo Chen, Shiyu Tan, Zidong Wei, Ni-doped Mo2C nanowires supported on Ni foam as a binder-free electrode for enhancing the hydrogen evolution performance, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 5, 1863

  CrossRef

 16. 16
  Yanmei Shi, You Xu, Sifei Zhuo, Jingfang Zhang, Bin Zhang, Ni2P Nanosheets/Ni Foam Composite Electrode for Long-Lived and pH-Tolerable Electrochemical Hydrogen Generation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2376

  CrossRef

 17. 17
  Peng Xiao, Xiaoming Ge, Haibo Wang, Zhaolin Liu, Adrian Fisher, Xin Wang, Novel Molybdenum Carbide–Tungsten Carbide Composite Nanowires and Their Electrochemical Activation for Efficient and Stable Hydrogen Evolution, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 8
 18. 18
  Shun Mao, Zhenhai Wen, Suqin Ci, Xiaoru Guo, Kostya (Ken) Ostrikov, Junhong Chen, Perpendicularly Oriented MoSe2/Graphene Nanosheets as Advanced Electrocatalysts for Hydrogen Evolution, Small, 2015, 11, 4
 19. 19
  Ke Xie, Haiping Wu, Yuena Meng, Kun Lu, Zhixiang Wei, Zhong Zhang, Poly(3,4-dinitrothiophene)/SWCNT composite as a low overpotential hydrogen evolution metal-free catalyst, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 1, 78

  CrossRef

 20. 20
  Hongxiu Zhang, Bin Yang, Xiaolin Wu, Zhongjian Li, Lecheng Lei, Xingwang Zhang, Polymorphic CoSe2with Mixed Orthorhombic and Cubic Phases for Highly Efficient Hydrogen Evolution Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 3, 1772

  CrossRef

 21. 21
  Jingjing Duan, Sheng Chen, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Porous C3N4Nanolayers@N-Graphene Films as Catalyst Electrodes for Highly Efficient Hydrogen Evolution, ACS Nano, 2015, 9, 1, 931

  CrossRef

 22. 22
  Peipei Wang, Zhibin Geng, Jianxiong Gao, Ruifei Xuan, Ping Liu, Yun Wang, Keke Huang, Yizao Wan, Yan Xu, ZnxCd1−xS/bacterial cellulose bionanocomposite foams with hierarchical architecture and enhanced visible-light photocatalytic hydrogen production activity, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1709

  CrossRef

 23. 23
  Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Hua Zhang, 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 24. 24
  Xiluan Wang, Chun Li, Gaoquan Shi, A high-performance platinum electrocatalyst loaded on a graphene hydrogel for high-rate methanol oxidation, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 21, 10142

  CrossRef

 25. 25
  Carlos G. Morales-Guio, Xile Hu, Amorphous Molybdenum Sulfides as Hydrogen Evolution Catalysts, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 8, 2671

  CrossRef

 26. 26
  Guanshui Ma, Yongwei He, Mei Wang, Fuchun Zhu, Bin Tang, Xiaoguang Wang, An efficient route for catalytic activity promotion via hybrid electro-depositional modification on commercial nickel foam for hydrogen evolution reaction in alkaline water electrolysis, Applied Surface Science, 2014, 313, 512

  CrossRef

 27. 27
  Zongyou Yin, Bo Chen, Michel Bosman, Xiehong Cao, Junze Chen, Bing Zheng, Hua Zhang, Au Nanoparticle-Modified MoS2 Nanosheet-Based Photoelectrochemical Cells for Water Splitting, Small, 2014, 10, 17
 28. 28
  Qian Liu, Jingqi Tian, Wei Cui, Ping Jiang, Ningyan Cheng, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, Carbon Nanotubes Decorated with CoP Nanocrystals: A Highly Active Non-Noble-Metal Nanohybrid Electrocatalyst for Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 26
 29. 29
  Qian Liu, Jingqi Tian, Wei Cui, Ping Jiang, Ningyan Cheng, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, Carbon Nanotubes Decorated with CoP Nanocrystals: A Highly Active Non-Noble-Metal Nanohybrid Electrocatalyst for Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2014, 126, 26
 30. 30
  Zhicai Xing, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, Closely Interconnected Network of Molybdenum Phosphide Nanoparticles: A Highly Efficient Electrocatalyst for Generating Hydrogen from Water, Advanced Materials, 2014, 26, 32
 31. 31
  Shengjie Peng, Linlin Li, Xiaopeng Han, Wenping Sun, Madhavi Srinivasan, Subodh G. Mhaisalkar, Fangyi Cheng, Qingyu Yan, Jun Chen, Seeram Ramakrishna, Cobalt Sulfide Nanosheet/Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites as Flexible Electrodes for Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 46
 32. 32
  Shengjie Peng, Linlin Li, Xiaopeng Han, Wenping Sun, Madhavi Srinivasan, Subodh G. Mhaisalkar, Fangyi Cheng, Qingyu Yan, Jun Chen, Seeram Ramakrishna, Cobalt Sulfide Nanosheet/Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites as Flexible Electrodes for Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2014, 126, 46
 33. 33
  Krishna P. Dhakal, Dinh Loc Duong, Jubok Lee, Honggi Nam, Minsu Kim, Min Kan, Young Hee Lee, Jeongyong Kim, Confocal absorption spectral imaging of MoS2: optical transitions depending on the atomic thickness of intrinsic and chemically doped MoS2, Nanoscale, 2014, 6, 21, 13028

  CrossRef

 34. 34
  Jian Zhang, Xin Meng, Jianghong Zhao, Zhenping Zhu, Construction of a MoxC/Ni Network Electrode with Low Overpotential for Hydrogen Generation, ChemCatChem, 2014, 6, 7
 35. 35
  Rongwei Liu, Shuang Gu, Hongfang Du, Chang Ming Li, Controlled synthesis of FeP nanorod arrays as highly efficient hydrogen evolution cathode, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17263

  CrossRef

 36. 36
  Ping Jiang, Qian Liu, Chenjiao Ge, Wei Cui, Zonghua Pu, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, CoP nanostructures with different morphologies: synthesis, characterization and a study of their electrocatalytic performance toward the hydrogen evolution reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 35, 14634

  CrossRef

 37. 37
  Desheng Kong, Haotian Wang, Zhiyi Lu, Yi Cui, CoSe2Nanoparticles Grown on Carbon Fiber Paper: An Efficient and Stable Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 13, 4897

  CrossRef

 38. 38
  Yu Zhang, Qingqing Ji, Gao-Feng Han, Jing Ju, Jianping Shi, Donglin Ma, Jingyu Sun, Yanshuo Zhang, Minjie Li, Xing-You Lang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu, Dendritic, Transferable, Strictly Monolayer MoS2Flakes Synthesized on SrTiO3Single Crystals for Efficient Electrocatalytic Applications, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8617

  CrossRef

 39. 39
  Matthew S. Faber, Song Jin, Earth-abundant inorganic electrocatalysts and their nanostructures for energy conversion applications, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 11, 3519

  CrossRef

 40. 40
  Yu Cai, Xi Yang, Tao Liang, Lu Dai, Lin Ma, Guowei Huang, Weixiang Chen, Hongzheng Chen, Huanxing Su, Mingsheng Xu, Easy incorporation of single-walled carbon nanotubes into two-dimensional MoS2for high-performance hydrogen evolution, Nanotechnology, 2014, 25, 46, 465401

  CrossRef

 41. 41
  Dong Young Chung, Seung-Keun Park, Young-Hoon Chung, Seung-Ho Yu, Dong-Hee Lim, Namgee Jung, Hyung Chul Ham, Hee-Young Park, Yuanzhe Piao, Sung Jong Yoo, Yung-Eun Sung, Edge-exposed MoS2nano-assembled structures as efficient electrocatalysts for hydrogen evolution reaction, Nanoscale, 2014, 6, 4, 2131

  CrossRef

 42. 42
  Yanming Liu, Hongtao Yu, Xie Quan, Shuo Chen, Huimin Zhao, Yaobin Zhang, Efficient and durable hydrogen evolution electrocatalyst based on nonmetallic nitrogen doped hexagonal carbon, Scientific Reports, 2014, 4, 6843

  CrossRef

 43. 43
  Tanyuan Wang, Junqiao Zhuo, Kuangzhou Du, Bingbo Chen, Zhiwei Zhu, Yuanhua Shao, Meixian Li, Electrochemically Fabricated Polypyrrole and MoSx Copolymer Films as a Highly Active Hydrogen Evolution Electrocatalyst, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 44. 44
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 45. 45
  Yung-Huang Chang, Revannath D Nikam, Cheng-Te Lin, Jing-Kai Huang, Chien-Chih Tseng, Chang-Lung Hsu, Chia-Chin Cheng, Ching-Yuan Su, Lain-Jong Li, Daniel H.C. Chua, Enhanced Electrocatalytic Activity of MoSxon TCNQ-Treated Electrode for Hydrogen Evolution Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17679

  CrossRef

 46. 46
  Chang-Lung Hsu, Yung-Huang Chang, Tzu-Yin Chen, Chien-Chih Tseng, Kung-Hwa Wei, Lain-Jong Li, Enhancing the electrocatalytic water splitting efficiency for amorphous MoSx, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 10, 4788

  CrossRef

 47. 47
  Lianren Hu, Yumei Ren, Hongxia Yang, Qun Xu, Fabrication of 3D Hierarchical MoS2/Polyaniline and MoS2/C Architectures for Lithium-Ion Battery Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14644

  CrossRef

 48. 48
  Duck Hyun Youn, Ji-Wook Jang, Jae Young Kim, Jum Suk Jang, Sun Hee Choi, Jae Sung Lee, Fabrication of graphene-based electrode in less than a minute through hybrid microwave annealing, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 49. 49
  Gengzhi Sun, Juqing Liu, Xiao Zhang, Xuewan Wang, Hai Li, Yang Yu, Wei Huang, Hua Zhang, Peng Chen, Fabrication of Ultralong Hybrid Microfibers from Nanosheets of Reduced Graphene Oxide and Transition-Metal Dichalcogenides and their Application as Supercapacitors, Angewandte Chemie, 2014, 126, 46
 50. 50
  Gengzhi Sun, Juqing Liu, Xiao Zhang, Xuewan Wang, Hai Li, Yang Yu, Wei Huang, Hua Zhang, Peng Chen, Fabrication of Ultralong Hybrid Microfibers from Nanosheets of Reduced Graphene Oxide and Transition-Metal Dichalcogenides and their Application as Supercapacitors, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 46
 51. 51
  Beibei Zhan, Changbing Liu, Huaping Chen, Huaxia Shi, Lianhui Wang, Peng Chen, Wei Huang, Xiaochen Dong, Free-standing electrochemical electrode based on Ni(OH)2/3D graphene foam for nonenzymatic glucose detection, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7424

  CrossRef

 52. 52
  Mianzeng Zhong, Zhongming Wei, Xiuqing Meng, Fengmin Wu, Jingbo Li, From MoS2 Microspheres to α-MoO3 Nanoplates: Growth Mechanism and Photocatalytic Activities, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 20
 53. 53
  Zonghua Pu, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Abdullah Y. Obaid, Xuping Sun, Graphene film-confined molybdenum sulfide nanoparticles: Facile one-step electrodeposition preparation and application as a highly active hydrogen evolution reaction electrocatalyst, Journal of Power Sources, 2014, 263, 181

  CrossRef

 54. 54
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 55. 55
  Dongyuan Chen, Weixiang Chen, Lin Ma, Ge Ji, Kun Chang, Jim Yang Lee, Graphene-like layered metal dichalcogenide/graphene composites: synthesis and applications in energy storage and conversion, Materials Today, 2014, 17, 4, 184

  CrossRef

 56. 56
  Tamie A. J. Loh, Daniel H. C. Chua, Growth Mechanism of Pulsed Laser Fabricated Few-Layer MoS2on Metal Substrates, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 18, 15966

  CrossRef

 57. 57
  Duck Hyun Youn, Suenghoon Han, Jae Young Kim, Jae Yul Kim, Hunmin Park, Sun Hee Choi, Jae Sung Lee, Highly Active and Stable Hydrogen Evolution Electrocatalysts Based on Molybdenum Compounds on Carbon Nanotube–Graphene Hybrid Support, ACS Nano, 2014, 8, 5, 5164

  CrossRef

 58. 58
  Yifei Yu, Sheng-Yang Huang, Yanpeng Li, Stephan N. Steinmann, Weitao Yang, Linyou Cao, Layer-Dependent Electrocatalysis of MoS2for Hydrogen Evolution, Nano Letters, 2014, 14, 2, 553

  CrossRef

 59. 59
  Martin Pumera, Zdeněk Sofer, Adriano Ambrosi, Layered transition metal dichalcogenides for electrochemical energy generation and storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 8981

  CrossRef

 60. 60
  Aolin Lu, Yuanzhi Chen, Hengyi Li, Annette Dowd, Michael B. Cortie, Qingshui Xie, Huizhang Guo, Qiongqiong Qi, Dong-Liang Peng, Magnetic metal phosphide nanorods as effective hydrogen-evolution electrocatalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 33, 18919

  CrossRef

 61. 61
  Alexander J. Smith, Yung-Huang Chang, Kalyan Raidongia, Tzu-Yin Chen, Lain-Jong Li, Jiaxing Huang, Molybdenum Sulfide Supported on Crumpled Graphene Balls for Electrocatalytic Hydrogen Production, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 14
 62. 62
  Dong Jun Li, Uday Narayan Maiti, Joonwon Lim, Dong Sung Choi, Won Jun Lee, Youngtak Oh, Gil Yong Lee, Sang Ouk Kim, Molybdenum Sulfide/N-Doped CNT Forest Hybrid Catalysts for High-Performance Hydrogen Evolution Reaction, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1228

  CrossRef

 63. 63
  Yongwen Tan, Pan Liu, Luyang Chen, Weitao Cong, Yoshikazu Ito, Jiuhui Han, Xianwei Guo, Zheng Tang, Takeshi Fujita, Akihiko Hirata, Mingwei W. Chen, Monolayer MoS2 Films Supported by 3D Nanoporous Metals for High-Efficiency Electrocatalytic Hydrogen Production, Advanced Materials, 2014, 26, 47
 64. 64
  Yung-Huang Chang, Wenjing Zhang, Yihan Zhu, Yu Han, Jiang Pu, Jan-Kai Chang, Wei-Ting Hsu, Jing-Kai Huang, Chang-Lung Hsu, Ming-Hui Chiu, Taishi Takenobu, Henan Li, Chih-I Wu, Wen-Hao Chang, Andrew Thye Shen Wee, Lain-Jong Li, Monolayer MoSe2Grown by Chemical Vapor Deposition for Fast Photodetection, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8582

  CrossRef

 65. 65
  Weijia Zhou, Dongman Hou, Yuanhua Sang, Shuhua Yao, Jian Zhou, Guoqiang Li, Ligui Li, Hong Liu, Shaowei Chen, MoO2 nanobelts@nitrogen self-doped MoS2 nanosheets as effective electrocatalysts for hydrogen evolution reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11358

  CrossRef

 66. 66
  Chong-Bo Ma, Xiaoying Qi, Bo Chen, Shuyu Bao, Zongyou Yin, Xue-Jun Wu, Zhimin Luo, Jun Wei, Hao-Li Zhang, Hua Zhang, MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5624

  CrossRef

 67. 67
  Kai Zhang, Yang Zhao, Shen Zhang, Hailong Yu, Yujin Chen, Peng Gao, Chunling Zhu, MoS2nanosheet/Mo2C-embedded N-doped carbon nanotubes: synthesis and electrocatalytic hydrogen evolution performance, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18715

  CrossRef

 68. 68
  Xi Ke, Yantong Xu, Changchun Yu, Jie Zhao, Guofeng Cui, Drew Higgins, Qing Li, Gang Wu, Nanoporous gold on three-dimensional nickel foam: An efficient hybrid electrode for hydrogen peroxide electroreduction in acid media, Journal of Power Sources, 2014, 269, 461

  CrossRef

 69. 69
  Xingbo Ge, Luyang Chen, Ling Zhang, Yuren Wen, Akihiko Hirata, Mingwei Chen, Nanoporous Metal Enhanced Catalytic Activities of Amorphous Molybdenum Sulfide for High-Efficiency Hydrogen Production, Advanced Materials, 2014, 26, 19
 70. 70
  Ping Jiang, Qian Liu, Xuping Sun, NiP2nanosheet arrays supported on carbon cloth: an efficient 3D hydrogen evolution cathode in both acidic and alkaline solutions, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13440

  CrossRef

 71. 71
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Mietek Jaroniec, Shi-Zhang Qiao, Nitrogen and Oxygen Dual-Doped Carbon Hydrogel Film as a Substrate-Free Electrode for Highly Efficient Oxygen Evolution Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 72. 72
  Wei Cui, Chenjiao Ge, Zhicai Xing, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, NixSy-MoS2 hybrid microspheres: One-pot hydrothermal synthesis and their application as a novel hydrogen evolution reaction electrocatalyst with enhanced activity, Electrochimica Acta, 2014, 137, 504

  CrossRef

 73. 73
  Fadl H. Saadi, Azhar I. Carim, Jesus M. Velazquez, Jack H. Baricuatro, Charles C. L. McCrory, Manuel P. Soriaga, Nathan S. Lewis, OperandoSynthesis of Macroporous Molybdenum Diselenide Films for Electrocatalysis of the Hydrogen-Evolution Reaction, ACS Catalysis, 2014, 4, 9, 2866

  CrossRef

 74. 74
  Jieun Yang, Hyeon Suk Shin, Recent advances in layered transition metal dichalcogenides for hydrogen evolution reaction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 17, 5979

  CrossRef

 75. 75
  Ya Yan, BaoYu Xia, Zhichuan Xu, Xin Wang, Recent Development of Molybdenum Sulfides as Advanced Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction, ACS Catalysis, 2014, 4, 6, 1693

  CrossRef

 76. 76
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Mater. Horiz., 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 77. 77
  Xiaoli Zheng, Jianbo Xu, Keyou Yan, Hong Wang, Zilong Wang, Shihe Yang, Space-Confined Growth of MoS2Nanosheets within Graphite: The Layered Hybrid of MoS2and Graphene as an Active Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2344

  CrossRef

 78. 78
  Menny Shalom, Valerio Molinari, Davide Esposito, Guylhaine Clavel, Debora Ressnig, Cristina Giordano, Markus Antonietti, Sponge-like Nickel and Nickel Nitride Structures for Catalytic Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 8
 79. 79
  Zhaoyu Jin, Panpan Li, Xing Huang, Guangfeng Zeng, Yong Jin, Baozhan Zheng, Dan Xiao, Three-dimensional amorphous tungsten-doped nickel phosphide microsphere as an efficient electrocatalyst for hydrogen evolution, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18593

  CrossRef

 80. 80
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 81. 81
  Weijia Zhou, Kai Zhou, Dongman Hou, Xiaojun Liu, Guoqiang Li, Yuanhua Sang, Hong Liu, Ligui Li, Shaowei Chen, Three-Dimensional Hierarchical Frameworks Based on MoS2Nanosheets Self-Assembled on Graphene Oxide for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 21534

  CrossRef

 82. 82
  Shuang Gu, Hongfang Du, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, Chang Ming Li, Three-dimensional interconnected network of nanoporous CoP nanowires as an efficient hydrogen evolution cathode, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 32, 16909

  CrossRef

 83. 83
  Zhiyi Lu, Wenwen Xu, Wei Zhu, Qiu Yang, Xiaodong Lei, Junfeng Liu, Yaping Li, Xiaoming Sun, Xue Duan, Three-dimensional NiFe layered double hydroxide film for high-efficiency oxygen evolution reaction, Chemical Communications, 2014, 50, 49, 6479

  CrossRef

 84. 84
  Yung-Huang Chang, Feng-Yu Wu, Tzu-Yin Chen, Chang-Lung Hsu, Chang-Hsiao Chen, Ferry Wiryo, Kung-Hwa Wei, Chia-Ying Chiang, Lain-Jong Li, Three-Dimensional Molybdenum Sulfide Sponges for Electrocatalytic Water Splitting, Small, 2014, 10, 5
 85. 85
  Xiumei Geng, Wei Wu, Ning Li, Weiwei Sun, Johnathan Armstrong, Alaa Al-hilo, Matthew Brozak, Jingbiao Cui, Tar-pin Chen, Three-Dimensional Structures of MoS2 Nanosheets with Ultrahigh Hydrogen Evolution Reaction in Water Reduction, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 39
 86. 86
  Zhipeng Huang, Chifang Wang, Zhibo Chen, Hua Meng, Cuncai Lv, Zhongzhong Chen, Ruqu Han, Chi Zhang, Tungsten Sulfide Enhancing Solar-Driven Hydrogen Production from Silicon Nanowires, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10408

  CrossRef

 87. 87
  James R. McKone, Nathan S. Lewis, Harry B. Gray, Will Solar-Driven Water-Splitting Devices See the Light of Day?, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 407

  CrossRef

 88. 88
  Anders B. Laursen, Peter C. K. Vesborg, Ib Chorkendorff, A high-porosity carbon molybdenum sulphide composite with enhanced electrochemical hydrogen evolution and stability, Chemical Communications, 2013, 49, 43, 4965

  CrossRef

 89. 89
  Tzu-Yin Chen, Yung-Huang Chang, Chang-Lung Hsu, Kung-Hwa Wei, Chia-Ying Chiang, Lain-Jong Li, Comparative study on MoS2 and WS2 for electrocatalytic water splitting, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 28, 12302

  CrossRef

 90. 90
  Damien Voiry, Maryam Salehi, Rafael Silva, Takeshi Fujita, Mingwei Chen, Tewodros Asefa, Vivek B. Shenoy, Goki Eda, Manish Chhowalla, Conducting MoS2Nanosheets as Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction, Nano Letters, 2013, 13, 12, 6222

  CrossRef

 91. 91
  Junfeng Xie, Jiajia Zhang, Shuang Li, Fabian Grote, Xiaodong Zhang, Hao Zhang, Ruoxing Wang, Yong Lei, Bicai Pan, Yi Xie, Controllable Disorder Engineering in Oxygen-Incorporated MoS2Ultrathin Nanosheets for Efficient Hydrogen Evolution, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 47, 17881

  CrossRef

 92. 92
  Junfeng Xie, Hao Zhang, Shuang Li, Ruoxing Wang, Xu Sun, Min Zhou, Jingfang Zhou, Xiong Wen (David) Lou, Yi Xie, Defect-Rich MoS2 Ultrathin Nanosheets with Additional Active Edge Sites for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution, Advanced Materials, 2013, 25, 40
 93. 93
  Dezhi Wang, Zhiping Wang, Changlong Wang, Pan Zhou, Zhuangzhi Wu, Zhihong Liu, Distorted MoS2 nanostructures: An efficient catalyst for the electrochemical hydrogen evolution reaction, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 219

  CrossRef

 94. 94
  Jaemyung Kim, Segi Byun, Alexander J. Smith, Jin Yu, Jiaxing Huang, Enhanced Electrocatalytic Properties of Transition-Metal Dichalcogenides Sheets by Spontaneous Gold Nanoparticle Decoration, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 8, 1227

  CrossRef

 95. 95
  Shanshan Ji, Zhe Yang, Chao Zhang, Zhenyan Liu, Weng Weei Tjiu, In Yee Phang, Zheng Zhang, Jisheng Pan, Tianxi Liu, Exfoliated MoS2 nanosheets as efficient catalysts for electrochemical hydrogen evolution, Electrochimica Acta, 2013, 109, 269

  CrossRef

 96. 96
  Ya Yan, Xiaoming Ge, Zhaolin Liu, Jing-Yuan Wang, Jong-Min Lee, Xin Wang, Facile synthesis of low crystalline MoS2 nanosheet-coated CNTs for enhanced hydrogen evolution reaction, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7768

  CrossRef

 97. 97
  Haixin Chang, Hongkai Wu, Graphene-based nanocomposites: preparation, functionalization, and energy and environmental applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3483

  CrossRef

 98. 98
  Guancai Xie, Kai Zhang, Beidou Guo, Qian Liu, Liang Fang, Jian Ru Gong, Graphene-Based Materials for Hydrogen Generation from Light-Driven Water Splitting, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 99. 99
  Heron Vrubel, Xile Hu, Growth and Activation of an Amorphous Molybdenum Sulfide Hydrogen Evolving Catalyst, ACS Catalysis, 2013, 3, 9, 2002

  CrossRef

 100. 100
  Sheng Chen, Shi-Zhang Qiao, Hierarchically Porous Nitrogen-Doped Graphene–NiCo2O4Hybrid Paper as an Advanced Electrocatalytic Water-Splitting Material, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10190

  CrossRef

 101. 101
  Xiao-Jun Lv, Guang-Wei She, Shi-Xiong Zhou, Yue-Ming Li, Highly efficient electrocatalytic hydrogen production by nickel promoted molybdenum sulfide microspheres catalysts, RSC Advances, 2013, 3, 44, 21231

  CrossRef

 102. 102
  Hai Li, Xiaoying Qi, Jumiati Wu, Zhiyuan Zeng, Jun Wei, Hua Zhang, Investigation of MoS2and Graphene Nanosheets by Magnetic Force Microscopy, ACS Nano, 2013, 7, 3, 2842

  CrossRef

 103. 103
  Weijia Zhou, Xue-Jun Wu, Xiehong Cao, Xiao Huang, Chaoliang Tan, Jian Tian, Hong Liu, Jiyang Wang, Hua Zhang, Ni3S2 nanorods/Ni foam composite electrode with low overpotential for electrocatalytic oxygen evolution, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 10, 2921

  CrossRef

 104. 104
  Yumeng Shi, Jing-Kai Huang, Limin Jin, Yu-Te Hsu, Siu Fung Yu, Lain-Jong Li, Hui Ying Yang, Selective Decoration of Au Nanoparticles on Monolayer MoS2 Single Crystals, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 105. 105
  Yumeng Shi, Ye Wang, Jen It Wong, Alex Yuan Sheng Tan, Chang-Lung Hsu, Lain-Jong Li, Yi-Chun Lu, Hui Ying Yang, Self-assembly of hierarchical MoSx/CNT nanocomposites (2<x<3): towards high performance anode materials for lithium ion batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 106. 106
  Manish Chhowalla, Hyeon Suk Shin, Goki Eda, Lain-Jong Li, Kian Ping Loh, Hua Zhang, The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets, Nature Chemistry, 2013, 5, 4, 263

  CrossRef

 107. 107
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Three-Dimensional N-Doped Graphene Hydrogel/NiCo Double Hydroxide Electrocatalysts for Highly Efficient Oxygen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 51
 108. 108
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Three-Dimensional N-Doped Graphene Hydrogel/NiCo Double Hydroxide Electrocatalysts for Highly Efficient Oxygen Evolution, Angewandte Chemie, 2013, 125, 51
 109. 109
  Ya Yan, BaoYu Xia, Xiaoming Ge, Zhaolin Liu, Jing-Yuan Wang, Xin Wang, Ultrathin MoS2Nanoplates with Rich Active Sites as Highly Efficient Catalyst for Hydrogen Evolution, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 12794

  CrossRef