SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Hua Zhang, 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 2. 2
  Lianbo Ma, Xiaoping Shen, Zhenyuan Ji, Guoxing Zhu, Hu Zhou, Ag nanoparticles decorated MnO2/reduced graphene oxide as advanced electrode materials for supercapacitors, Chemical Engineering Journal, 2014, 252, 95

  CrossRef

 3. 3
  Zhenyuan Ji, Xiaoping Shen, Yuling Xu, Guoxing Zhu, Kangmin Chen, Anchoring noble metal nanoparticles on CeO2 modified reduced graphene oxide nanosheets and their enhanced catalytic properties, Journal of Colloid and Interface Science, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Meiqin Zhang, Yu Zhu, Xi Yu, Shouliang Liu, Meiling Wang, Qianhui Wei, Xiaoning Hu, Qiao Tang, Yanjun Zhao, Xueji Zhang, Application of Electrodepositing Graphene Nanosheets for Latent Fingerprint Enhancement, Electroanalysis, 2014, 26, 1
 5. 5
  Lirong Kong, Wei Chen, Carbon Nanotube and Graphene-based Bioinspired Electrochemical Actuators, Advanced Materials, 2014, 26, 7
 6. 6
  Lili Jiang, Xiong Lu, Xiaotong Zheng, Copper/silver nanoparticle incorporated graphene films prepared by a low-temperature solution method for transparent conductive electrodes, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 1, 174

  CrossRef

 7. 7
  Luhua Lu, Lifen Peng, Chun Zhan, Wei You, Shengqiang Xiao, Enhanced electrochemical energy storage performance of reduced graphene oxide by incorporating oxygen-rich in-plane pores, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1802

  CrossRef

 8. 8
  Lei Huang, Zhenping Wang, Jiankun Zhang, Jianlong Pu, Youjie Lin, Shuhua Xu, Leo Shen, Qi Chen, Wangzhou Shi, Fully Printed, Rapid-Response Sensors Based on Chemically Modified Graphene for Detecting NO2at Room Temperature, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7426

  CrossRef

 9. 9
  Kye-Si Kwon, Tse Nga Ng, Improving electroactive polymer actuator by tuning ionic liquid concentration, Organic Electronics, 2014, 15, 1, 294

  CrossRef

 10. You have free access to this content10
  Sung-Soo Kim, Yang-Rae Kim, Taek Dong Chung, Byeong-Hyeok Sohn, Tunable Decoration of Reduced Graphene Oxide with Au Nanoparticles for the Oxygen Reduction Reaction, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 19
 11. 11
  Nan Gao, Yingjie Chen, Jiang Jiang, Ag@Fe2O3-GO Nanocomposites Prepared by a Phase Transfer Method with Long-Term Antibacterial Property, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11307

  CrossRef

 12. 12
  Huhu Cheng, Jia Liu, Yang Zhao, Chuangang Hu, Zhipan Zhang, Nan Chen, Lan Jiang, Liangti Qu, Graphene Fibers with Predetermined Deformation as Moisture-Triggered Actuators and Robots, Angewandte Chemie, 2013, 125, 40
 13. 13
  Huhu Cheng, Jia Liu, Yang Zhao, Chuangang Hu, Zhipan Zhang, Nan Chen, Lan Jiang, Liangti Qu, Graphene Fibers with Predetermined Deformation as Moisture-Triggered Actuators and Robots, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 40
 14. 14
  Hengchang Bi, Kuibo Yin, Xiao Xie, Yilong Zhou, Shu Wan, Florian Banhart, Litao Sun, Microscopic bimetallic actuator based on a bilayer of graphene and graphene oxide, Nanoscale, 2013, 5, 19, 9123

  CrossRef

 15. 15
  Yayang Tian, Guan Wu, Xike Tian, Xiaoming Tao, Wei Chen, Novel Erythrocyte-like Graphene Microspheres with High Quality and Mass Production Capability via Electrospray Assisted Self-Assembly, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 16. 16
  I.-Wen Peter Chen, Sheng-Hong Saint Jhou, Yi-Wen Chen, Preparation of high-quality graphene sheets and their applications in highly conductive papers and a high-performance electromechanical actuator, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 37, 5970

  CrossRef

 17. 17
  Yang Zhao, Long Song, Zhipan Zhang, Liangti Qu, Stimulus-responsive graphene systems towards actuator applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3520

  CrossRef