SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  J.M. Li, G.Z. Li, Z.H. Bai, L.L. Wang, M. Feng, H.B. Li, Effects of Mg doping on multiferroic properties of bilayered Co1−xMgxFe2O4/PMN–PT composite thin films, Ceramics International, 2014, 40, 1, 1933

  CrossRef

 2. 2
  Tianli Jin, Liang Hao, Jiangwei Cao, Mingfeng Liu, Honggang Dang, Ying Wang, Dongping Wu, Jianmin Bai, Fulin Wei, Electric field control of anisotropy and magnetization switching in CoFe and CoNi thin films for magnetoelectric memory devices, Applied Physics Express, 2014, 7, 4, 043002

  CrossRef

 3. 3
  Shandong Li, Honglei Du, Qian Xue, Xiaoyang Gao, Yongcheng Zhang, Weiquan Shao, Tianxiang Nan, Ziyao Zhou, Nian X. Sun, Large E-field tunability of microwave ferromagnetic properties in Fe59.3Co28.0Hf12.7/PZN-PT multiferroic composites, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 17, 17C723

  CrossRef

 4. 4
  Xuemeng Han, Yue Li, Xiaobin Guo, Zhen Wang, Yalu Zuo, Li Xi, Desheng Xue, Large electric tunable remanent magnetization and in-plane anisotropy field in (110) PMN-0.32PT/Cu/Fe65Co35multiferroic heterostructures, Materials Research Express, 2014, 1, 2, 026103

  CrossRef

 5. 5
  Z. Zhou, O. Obi, T. X. Nan, S. Beguhn, J. Lou, X. Yang, Y. Gao, M. Li, S. Rand, H. Lin, N. X. Sun, G. Esteves, K. Nittala, J. L. Jones, K. Mahalingam, M. Liu, G. J. Brown, Low-temperature spin spray deposited ferrite/piezoelectric thin film magnetoelectric heterostructures with strong magnetoelectric coupling, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 3, 1188

  CrossRef

 6. 6
  Sheng-Wei Yang, Ren-Ci Peng, Tao Jiang, Yu-Kuai Liu, Lei Feng, Jian-Jun Wang, Long-Qing Chen, Xiao-Guang Li, Ce-Wen Nan, Non-volatile 180° Magnetization Reversal by an Electric Field in Multiferroic Heterostructures, Advanced Materials, 2014, 26, 36
 7. 7
  Hao Xu, Yongmao Pei, Daining Fang, Panding Wang, Nonlinear harmonic distortion effect in magnetoelectric laminate composites, Applied Physics Letters, 2014, 105, 1, 012904

  CrossRef

 8. 8
  Fenglong Wang, Cai Zhou, Chao Zhang, Chunhui Dong, Chengcheng Yang, Changjun Jiang, Chenglong Jia, Desheng Xue, Piezoelectric control of magnetic dynamics in Co/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 heterostructure, Applied Physics Letters, 2014, 105, 6, 062407

  CrossRef

 9. 9
  Tianxiang Nan, Ziyao Zhou, Ming Liu, Xi Yang, Yuan Gao, Badih A. Assaf, Hwaider Lin, Siddharth Velu, Xinjun Wang, Haosu Luo, Jimmy Chen, Saad Akhtar, Edward Hu, Rohit Rajiv, Kavin Krishnan, Shalini Sreedhar, Don Heiman, Brandon M. Howe, Gail J. Brown, Nian X. Sun, Quantification of strain and charge co-mediated magnetoelectric coupling on ultra-thin Permalloy/PMN-PT interface, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 10. 10
  Yutaka Wakayama, Ryoma Hayakawa, Hoon-Seok Seo, Recent progress in photoactive organic field-effect transistors, Science and Technology of Advanced Materials, 2014, 15, 2, 024202

  CrossRef

 11. 11
  Z. Zhou, X. Y. Zhang, T. F. Xie, T. X. Nan, Y. Gao, X. Yang, X. J. Wang, X. Y. He, P. S. Qiu, N. X. Sun, D. Z. Sun, Strong non-volatile voltage control of magnetism in magnetic/antiferroelectric magnetoelectric heterostructures, Applied Physics Letters, 2014, 104, 1, 012905

  CrossRef

 12. 12
  Jun-Xian Ye, Jian-Nan Ma, Jing Ma, Jia-Mian Hu, Zheng Li, Ming Feng, Q. M. Zhang, C. W. Nan, Temperature dependence of magnetoelectric coupling in FeBSiC/PZT/FeBSiC laminates, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 7, 074103

  CrossRef

 13. 13
  Hao-Miao Zhou, Feng-Jie Zhu, A generalized lumped element modeling of electrically and magnetically dual-tunable coupled microstrip filters, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 15, 153904

  CrossRef

 14. 14
  Hao-Miao Zhou, Chao Li, Feng-Jie Zhu, Shao-Xing Qu, A generalized lumped element modeling of electrically and magnetically dual-tunable microwave magnetoelectric resonators, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 8, 083902

  CrossRef

 15. 15
  Jia-Mian Hu, T. N. Yang, L. Q. Chen, C. W. Nan, Engineering domain structures in nanoscale magnetic thin films via strain, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 16, 164303

  CrossRef

 16. 16
  Gaojian Wu, Tianxiang Nan, Ru Zhang, Ning Zhang, Shandong Li, Nian X. Sun, Inequivalence of direct and converse magnetoelectric coupling at electromechanical resonance, Applied Physics Letters, 2013, 103, 18, 182905

  CrossRef

 17. 17
  Z. Zhou, T. X. Nan, Y. Gao, X. Yang, S. Beguhn, M. Li, Y. Lu, J. L. Wang, M. Liu, K. Mahalingam, B. M. Howe, G. J. Brown, N. X. Sun, Quantifying thickness-dependent charge mediated magnetoelectric coupling in magnetic/dielectric thin film heterostructures, Applied Physics Letters, 2013, 103, 23, 232906

  CrossRef

 18. 18
  Ming Liu, Brandon M. Howe, Lawrence Grazulis, Krishnamurthy Mahalingam, Tianxiang Nan, Nian X. Sun, Gail J. Brown, Voltage-Impulse-Induced Non-Volatile Ferroelastic Switching of Ferromagnetic Resonance for Reconfigurable Magnetoelectric Microwave Devices, Advanced Materials, 2013, 25, 35