SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yu-Sheng Hsiao, Shyh-Chyang Luo, Shuang Hou, Bo Zhu, Jun Sekine, Chiung-Wen Kuo, Di-Yen Chueh, Hsiao-hua Yu, Hsian-Rong Tseng, Peilin Chen, 3D Bioelectronic Interface: Capturing Circulating Tumor Cells onto Conducting Polymer-Based Micro/Nanorod Arrays with Chemical and Topographical Control, Small, 2014, 10, 15
 2. 2
  Nan Li, Larissa Thia, Xin Wang, A CO2-responsive surface with an amidine-terminated self-assembled monolayer for stimuli-induced selective adsorption, Chemical Communications, 2014, 50, 30, 4003

  CrossRef

 3. 3
  Yong-Qiang Li, Bowen Zhu, Yuangang Li, Wan Ru Leow, Rubayn Goh, Bing Ma, Eileen Fong, Mark Tang, Xiaodong Chen, A Synergistic Capture Strategy for Enhanced Detection and Elimination of Bacteria, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 23
 4. 4
  Yong-Qiang Li, Bowen Zhu, Yuangang Li, Wan Ru Leow, Rubayn Goh, Bing Ma, Eileen Fong, Mark Tang, Xiaodong Chen, A Synergistic Capture Strategy for Enhanced Detection and Elimination of Bacteria, Angewandte Chemie, 2014, 126, 23
 5. 5
  Woo Young Hong, Seung Hyun Jeon, Eun Sook Lee, Youngnam Cho, An integrated multifunctional platform based on biotin-doped conducting polymer nanowires for cell capture, release, and electrochemical sensing, Biomaterials, 2014, 35, 36, 9573

  CrossRef

 6. 6
  Fuyin Zheng, Yao Cheng, Jie Wang, Jie Lu, Bin Zhang, Yuanjin Zhao, Zhongze Gu, Aptamer-Functionalized Barcode Particles for the Capture and Detection of Multiple Types of Circulating Tumor Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 7. 7
  Qinqin Huang, Bolei Chen, Rongxiang He, Zhaobo He, Bo Cai, Junhua Xu, Weiyi Qian, Helen Laiwa Chan, Wei Liu, Shishang Guo, Xing-Zhong Zhao, Jikang Yuan, Capture and Release of Cancer Cells Based on Sacrificeable Transparent MnO2 Nanospheres Thin Film, Advanced Healthcare Materials, 2014, 3, 9
 8. 8
  Meike Koenig, Tadas Kasputis, Daniel Schmidt, Keith B. Rodenhausen, Klaus-Jochen Eichhorn, Angela K. Pannier, Mathias Schubert, Manfred Stamm, Petra Uhlmann, Combined QCM-D/GE as a tool to characterize stimuli-responsive swelling of and protein adsorption on polymer brushes grafted onto 3D-nanostructures, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, 406, 28, 7233

  CrossRef

 9. 9
  Shunqiang Wang, Yuan Wan, Yaling Liu, Effects of nanopillar array diameter and spacing on cancer cell capture and cell behaviors, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12482

  CrossRef

 10. 10
  Min Xie, Ning-Ning Lu, Shi-Bo Cheng, Xue-Ying Wang, Ming Wang, Shan Guo, Cong-Ying Wen, Jiao Hu, Dai-Wen Pang, Wei-Hua Huang, Engineered Decomposable Multifunctional Nanobioprobes for Capture and Release of Rare Cancer Cells, Analytical Chemistry, 2014, 86, 9, 4618

  CrossRef

 11. 11
  Jingxin Meng, Hongliang Liu, Xueli Liu, Gao Yang, Pengchao Zhang, Shutao Wang, Lei Jiang, Hierarchical Biointerfaces Assembled by Leukocyte-Inspired Particles for Specifically Recognizing Cancer Cells, Small, 2014, 10, 18
 12. 12
  Chunmei Ding, Huan Liu, Meiling Lv, Tianyi Zhao, Ying Zhu, Lei Jiang, Hybrid bio–organic interfaces with matchable nanoscale topography for durable high extracellular electron transfer activity, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7866

  CrossRef

 13. 13
  Benhui Hu, Wenxiong Shi, Yun-Long Wu, Wan Ru Leow, Pingqiang Cai, Shuzhou Li, Xiaodong Chen, Orthogonally Engineering Matrix Topography and Rigidity to Regulate Multicellular Morphology, Advanced Materials, 2014, 26, 33
 14. 14
  Linling Bai, Yimeng Du, Jiaxi Peng, Yi Liu, Yanmei Wang, Yanlian Yang, Chen Wang, Peptide-based isolation of circulating tumor cells by magnetic nanoparticles, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 26, 4080

  CrossRef

 15. 15
  Xueli Liu, Feilong Zhang, Qian Wang, Jun Gao, Jingxin Meng, Shutao Wang, Zhenzhong Yang, Lei Jiang, Platelet-Inspired Multiscaled Cytophilic Interfaces with High Specificity and Efficiency toward Point-of-Care Cancer Diagnosis, Small, 2014, 10, 20
 16. 16
  HongLiang Liu, ShuTao Wang, Poly(N-isopropylacrylamide)-based thermo-responsive surfaces with controllable cell adhesion, Science China Chemistry, 2014, 57, 4, 552

  CrossRef

 17. 17
  Wenfu Zheng, Xingyu Jiang, Precise manipulation of cell behaviors on surfaces for construction of tissue/organs, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014,

  CrossRef

 18. 18
  Qing Ha, Gao Yang, Zhuo Ao, Dong Han, Fenglan Niu, Shutao Wang, Rapid fibroblast activation in mammalian cells induced by silicon nanowire arrays, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8318

  CrossRef

 19. 19
  Yuchao Chen, Peng Li, Po-Hsun Huang, Yuliang Xie, John D. Mai, Lin Wang, Nam-Trung Nguyen, Tony Jun Huang, Rare cell isolation and analysis in microfluidics, Lab on a Chip, 2014, 14, 4, 626

  CrossRef

 20. 20
  Nan Hao, Jin-Yi Li, Meng Xiong, Xing-Hua Xia, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen, Remote Control of Reversible Localized Protein Adsorption in Microfluidic Devices, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 11869

  CrossRef

 21. 21
  Bingyan Jiang, Lei Zhang, Bing Liao, Hao Pang, Self-assembly of well-defined thermo-responsive fluoropolymer and its application in tunable wettability surface, Polymer, 2014, 55, 21, 5350

  CrossRef

 22. 22
  Xueli Liu, Shutao Wang, Three-dimensional nano-biointerface as a new platform for guiding cell fate, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2385

  CrossRef

 23. 23
  Shengyan Yin, Yun-Long Wu, Benhui Hu, Yu Wang, Pingqiang Cai, Chek Kun Tan, Dianpeng Qi, Liyan Zheng, Wan Ru Leow, Nguan Soon Tan, Shutao Wang, Xiaodong Chen, Three-Dimensional Graphene Composite Macroscopic Structures for Capture of Cancer Cells, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 1
 24. 24
  Wen Li, Jiasi Wang, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, 3D Graphene Oxide–Polymer Hydrogel: Near-Infrared Light-Triggered Active Scaffold for Reversible Cell Capture and On-Demand Release, Advanced Materials, 2013, 25, 46
 25. 25
  Guiyuan Wang, Hairen Wang, Zhiguang Guo, A robust transparent and anti-fingerprint superhydrophobic film, Chemical Communications, 2013, 49, 66, 7310

  CrossRef

 26. 26
  Xueli Liu, Li Chen, Hongliang Liu, Gao Yang, Pengchao Zhang, Dong Han, Shutao Wang, Lei Jiang, Bio-inspired soft polystyrene nanotube substrate for rapid and highly efficient breast cancer-cell capture, NPG Asia Materials, 2013, 5, 9, e63

  CrossRef

 27. 27
  Qin Zheng, Samir M. Iqbal, Yuan Wan, Cell detachment: Post-isolation challenges, Biotechnology Advances, 2013, 31, 8, 1664

  CrossRef

 28. 28
  Xiu-Juan Shi, Gao-Jian Chen, Yan-Wei Wang, Lin Yuan, Qiang Zhang, David M. Haddleton, Hong Chen, Control the Wettability of Poly(N-isopropylacrylamide-co-1-adamantan-1-ylmethyl acrylate) Modified Surfaces: The More Ada, the Bigger Impact?, Langmuir, 2013, 29, 46, 14188

  CrossRef

 29. 29
  Hongliang Liu, Yingying Li, Kang Sun, Junbing Fan, Pengchao Zhang, Jingxin Meng, Shutao Wang, Lei Jiang, Dual-Responsive Surfaces Modified with Phenylboronic Acid-Containing Polymer Brush To Reversibly Capture and Release Cancer Cells, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 20, 7603

  CrossRef

 30. 30
  Xiao-Qiu Dou, Di Zhang, Chuan-Liang Feng, Wettability of Supramolecular Nanofibers for Controlled Cell Adhesion and Proliferation, Langmuir, 2013, 29, 49, 15359

  CrossRef