SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhang Zhang, Liwei Su, Mei Yang, Meng Hu, Jie Bao, Jinping Wei, Zhen Zhou, A composite of Co nanoparticles highly dispersed on N-rich carbon substrates: an efficient electrocatalyst for Li–O2 battery cathodes, Chemical Communications, 2014, 50, 7, 776

  CrossRef

 2. 2
  Jun Ming, Won-Jin Kwak, Jin-Bum Park, Chang-Dae Shin, Jun Lu, Larry Curtiss, Khalil Amine, Yang-Kook Sun, A Physical Pulverization Strategy for Preparing a Highly Active Composite of CoOx and Crushed Graphite for Lithium–Oxygen Batteries, ChemPhysChem, 2014, 15, 10
 3. 3
  Tao Wei, Rui Zeng, Yongming Sun, Yunhui Huang, Kevin Huang, A reversible and stable flake-like LiCoO2 cathode for lithium ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 16, 1962

  CrossRef

 4. 4
  Yang Yan, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, A Sandwich-Like Hierarchically Porous Carbon/Graphene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 5. 5
  Dae Sik Kim, Yong Joon Park, A simple method for surface modification of carbon by polydopamine coating for enhanced Li–air batteries, Electrochimica Acta, 2014, 132, 297

  CrossRef

 6. 6
  Jun Lu, Li Li, Jin-Bum Park, Yang-Kook Sun, Feng Wu, Khalil Amine, Aprotic and Aqueous Li–O2Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 11, 5611

  CrossRef

 7. 7
  Wei Zhou, Jing Li, Hongjiao Nie, Yining Zhang, Xiaoli Xi, Huamin Zhang, Carbon Electrode for Nonaqueous Li-O2 Battery: the Influence of Surface Oxygen Species, Electrochimica Acta, 2014, 138, 410

  CrossRef

 8. 8
  Xiujing Lin, Yesheng Shang, Tao Huang, Aishui Yu, Carbon-free (Co, Mn)3O4nanowires@Ni electrodes for lithium–oxygen batteries, Nanoscale, 2014, 6, 15, 9043

  CrossRef

 9. 9
  Dae Ho Yoon, Yong Joon Park, Characterization of real cyclic performance of air electrode for Li-air batteries, Journal of Electroceramics, 2014,

  CrossRef

 10. 10
  Cheng Chao Li, Wenyu Zhang, Huixiang Ang, Hong Yu, Bao Yu Xia, Xin Wang, Yan Hui Yang, Yang Zhao, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au–Pt core–shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 27, 10676

  CrossRef

 11. 11
  Qing-chao Liu, Ji-jing Xu, Zhi-wen Chang, Xin-bo Zhang, Direct electrodeposition of cobalt oxide nanosheets on carbon paper as free-standing cathode for Li–O2 battery, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 17, 6081

  CrossRef

 12. 12
  Dae Sik Kim, Yong Joon Park, Effect of multi-catalysts on rechargeable Li–air batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 591, 164

  CrossRef

 13. 13
  Guangyu Zhao, Runwei Mo, Baoyu Wang, Li Zhang, Kening Sun, Enhanced Cyclability of Li–O2Batteries Based on TiO2Supported Cathodes with No Carbon or Binder, Chemistry of Materials, 2014, 26, 8, 2551

  CrossRef

 14. 14
  Leilei Zhang, Feifei Zhang, Gang Huang, Jianwei Wang, Xinchuan Du, Yuling Qin, Limin Wang, Freestanding MnO2@carbon papers air electrodes for rechargeable Li-O2 batteries, Journal of Power Sources, 2014, 261, 311

  CrossRef

 15. 15
  Haegyeom Kim, Hee-Dae Lim, Jinsoo Kim, Kisuk Kang, Graphene for advanced Li/S and Li/air batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1, 33

  CrossRef

 16. 16
  Zelang Jian, Yong Chen, Fujun Li, Tao Zhang, Chang Liu, Haoshen Zhou, High capacity Na–O2 batteries with carbon nanotube paper as binder-free air cathode, Journal of Power Sources, 2014, 251, 466

  CrossRef

 17. 17
  Byung Gon Kim, Hyung-Jin Kim, Seoin Back, Kwan Woo Nam, Yousung Jung, Young-Kyu Han, Jang Wook Choi, Improved reversibility in lithium-oxygen battery: Understanding elementary reactions and surface charge engineering of metal alloy catalyst, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 18. 18
  Ning Ding, Sheau Wei Chien, T. S. Andy Hor, Regina Lum, Yun Zong, Zhaolin Liu, Influence of carbon pore size on the discharge capacity of Li–O2batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12433

  CrossRef

 19. 19
  Wugang Fan, Xiangxin Guo, Dongdong Xiao, Lin Gu, Influence of Gold Nanoparticles Anchored to Carbon Nanotubes on Formation and Decomposition of Li2O2in Nonaqueous Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 14, 7344

  CrossRef

 20. 20
  Shanmu Dong, Shan Wang, Jing Guan, Shanming Li, Zhenggang Lan, Chun Chen, Chaoqun Shang, Lixue Zhang, Xiaogang Wang, Lin Gu, Guanglei Cui, Liquan Chen, Insight into Enhanced Cycling Performance of Li–O2Batteries Based on Binary CoSe2/CoO Nanocomposite Electrodes, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 3, 615

  CrossRef

 21. 21
  Mahesh Datt Bhatt, Hugh Geaney, Michael Nolan, Colm O'Dwyer, Key scientific challenges in current rechargeable non-aqueous Li–O2 batteries: experiment and theory, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 24, 12093

  CrossRef

 22. 22
  Doufeng Wu, Ziyang Guo, Xinbo Yin, Qingqing Pang, Binbin Tu, Lijuan Zhang, Yong-Gang Wang, Qiaowei Li, Metal–Organic Frameworks as Cathode Materials for Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 23. 23
  Hao Zheng, Dongdong Xiao, Xing Li, Yali Liu, Yang Wu, Jiaping Wang, Kaili Jiang, Chun Chen, Lin Gu, Xianlong Wei, Yong-Sheng Hu, Qing Chen, Hong Li, New Insight in Understanding Oxygen Reduction and Evolution in Solid-State Lithium–Oxygen Batteries Using an in Situ Environmental Scanning Electron Microscope, Nano Letters, 2014, 140707151721001

  CrossRef

 24. 24
  Taek Han Yoon, Yong Joon Park, New strategy toward enhanced air electrode for Li–air batteries: apply a polydopamine coating and dissolved catalyst, RSC Advances, 2014, 4, 34, 17434

  CrossRef

 25. 25
  Yang Liu, Liumin Suo, Huan Lin, Wenchao Yang, Yanqun Fang, Xianjun Liu, Deyu Wang, Yong-Sheng Hu, Weiqiang Han, Liquan Chen, Novel approach for a high-energy-density Li–air battery: tri-dimensional growth of Li2O2 crystals tailored by electrolyte Li+ ion concentrations, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9020

  CrossRef

 26. 26
  Fujun Li, Yong Chen, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou, Performance-improved Li–O2 battery with Ru nanoparticles supported on binder-free multi-walled carbon nanotube paper as cathode, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1648

  CrossRef

 27. 27
  Ning Zhao, Chilin Li, Xiangxin Guo, Review of Methods for Improving the Cyclic Stability of Li–Air Batteries by Controlling Cathode Reactions, Energy Technology, 2014, 2, 4
 28. 28
  Hee-Dae Lim, Hyelynn Song, Jinsoo Kim, Hyeokjo Gwon, Youngjoon Bae, Kyu-Young Park, Jihyun Hong, Haegyeom Kim, Taewoo Kim, Yong Hyup Kim, Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Ray H. Baughman, Kisuk Kang, Superior Rechargeability and Efficiency of Lithium–Oxygen Batteries: Hierarchical Air Electrode Architecture Combined with a Soluble Catalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 15
 29. 29
  Hee-Dae Lim, Hyelynn Song, Jinsoo Kim, Hyeokjo Gwon, Youngjoon Bae, Kyu-Young Park, Jihyun Hong, Haegyeom Kim, Taewoo Kim, Yong Hyup Kim, Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Ray H. Baughman, Kisuk Kang, Superior Rechargeability and Efficiency of Lithium–Oxygen Batteries: Hierarchical Air Electrode Architecture Combined with a Soluble Catalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 15
 30. 30
  Jianglan Shui, Feng Du, Chenming Xue, Quan Li, Liming Dai, Vertically Aligned N-Doped Coral-like Carbon Fiber Arrays as Efficient Air Electrodes for High-Performance Nonaqueous Li–O2Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 3, 3015

  CrossRef

 31. 31
  Hee-Dae Lim, Hyelynn Song, Hyeokjo Gwon, Kyu-Young Park, Jinsoo Kim, Youngjoon Bae, Hyungsub Kim, Sung-Kyun Jung, Taewoo Kim, Yong Hyup Kim, Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Ray H. Baughman, Kisuk Kang, A new catalyst-embedded hierarchical air electrode for high-performance Li–O2 batteries, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3570

  CrossRef

 32. 32
  Jun Ming, Yingqiang Wu, Jin-Bum Park, Joong Kee Lee, Fengyu Zhao, Yang-Kook Sun, Assembling metal oxide nanocrystals into dense, hollow, porous nanoparticles for lithium-ion and lithium–oxygen battery application, Nanoscale, 2013, 5, 21, 10390

  CrossRef

 33. 33
  Won-Hee Ryu, Taek-Han Yoon, Sung Ho Song, Seokwoo Jeon, Yong-Joon Park, Il-Doo Kim, Bifunctional Composite Catalysts Using Co3O4Nanofibers Immobilized on Nonoxidized Graphene Nanoflakes for High-Capacity and Long-Cycle Li–O2Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 9, 4190

  CrossRef

 34. 34
  Wenyu Zhang, Jixin Zhu, Huixiang Ang, Yi Zeng, Ni Xiao, Yiben Gao, Weiling Liu, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Binder-free graphene foams for O2 electrodes of Li–O2 batteries, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9651

  CrossRef

 35. 35
  Shaohong Liu, Zhiyu Wang, Chang Yu, Zongbin Zhao, Xiaoming Fan, Zheng Ling, Jieshan Qiu, Free-standing, hierarchically porous carbon nanotube film as a binder-free electrode for high-energy Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 39, 12033

  CrossRef

 36. 36
  Hui Xia, Dongdong Zhu, Zhentao Luo, Yue Yu, Xiaoqin Shi, Guoliang Yuan, Jianping Xie, Hierarchically Structured Co3O4@Pt@MnO2 Nanowire Arrays for High-Performance Supercapacitors, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 37. 37
  Yong Chen, Fujun Li, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou, Multi-walled carbon nanotube papers as binder-free cathodes for large capacity and reversible non-aqueous Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13076

  CrossRef

 38. 38
  Ziyang Guo, Dandan Zhou, XiaoLi Dong, Zijie Qiu, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Ordered Hierarchical Mesoporous/Macroporous Carbon: A High-Performance Catalyst for Rechargeable Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 39
 39. 39
  Jinsoo Kim, Hee-Dae Lim, Hyeokjo Gwon, Kisuk Kang, Sodium–oxygen batteries with alkyl-carbonate and ether based electrolytes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 10, 3623

  CrossRef

 40. 40
  Ji-Jing Xu, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Lei-Lei Zhang, Xin-Bo Zhang, Tailoring deposition and morphology of discharge products towards high-rate and long-life lithium-oxygen batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 41. 41
  Xiangxin Guo, Ning Zhao, The Role of Charge Reactions in Cyclability of Lithium–Oxygen Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 11
 42. 42
  Hyung-Kyu Lim, Hee-Dae Lim, Kyu-Young Park, Dong-Hwa Seo, Hyeokjo Gwon, Jihyun Hong, William A. Goddard, Hyungjun Kim, Kisuk Kang, Toward a Lithium–“Air” Battery: The Effect of CO2on the Chemistry of a Lithium–Oxygen Cell, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 26, 9733

  CrossRef