SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Seong Hun Yu, Boseok Kang, Gukil An, BongSoo Kim, Moo Hyung Lee, Moon Sung Kang, Hyunjung Kim, Jung Heon Lee, Shichoon Lee, Kilwon Cho, Jun Young Lee, Jeong Ho Cho, pn-Heterojunction Effects of Perylene Tetracarboxylic Diimide Derivatives on Pentacene Field-Effect Transistor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150115094538003

  CrossRef

 2. 2
  Min-Cherl Jung, Dongrong Zhang, Gueorgui O. Nikiforov, Michael V. Lee, Tae Joo Shin, Docheon Ahn, Han-Koo Lee, Jaeyoon Baik, Hyun-Joon Shin, Yabing Qi, Ultrathin polycrystalline 6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)-pentacene films, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 2015, 33, 2, 021506

  CrossRef

 3. 3
  Fei Jiao, Fengjiao Zhang, Yaping Zang, Ye Zou, Chong'an Di, Wei Xu, Daoben Zhu, An easily accessible carbon material derived from carbonization of polyacrylonitrile ultrathin films: ambipolar transport properties and application in a CMOS-like inverter, Chemical Communications, 2014, 50, 18, 2374

  CrossRef

 4. 4
  Yonghai Li, Guanxin Zhang, Wei Zhang, Jianguo Wang, Xin Chen, Zitong Liu, Yongli Yan, Yongsheng Zhao, Deqing Zhang, Arylacetylene-Substituted Naphthalene Diimides with Dual Functions: Optical Waveguides and n-Type Semiconductors, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 11
 5. 5
  Xike Gao, Yunbin Hu, Development of n-type organic semiconductors for thin film transistors: a viewpoint of molecular design, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 17, 3099

  CrossRef

 6. 6
  Yuanyuan Hu, Nikolai Berdunov, Chong-an Di, Iris Nandhakumar, Fengjiao Zhang, Xike Gao, Daoben Zhu, Henning Sirringhaus, Effect of Molecular Asymmetry on the Charge Transport Physics of High Mobility n-Type Molecular Semiconductors Investigated by Scanning Kelvin Probe Microscopy, ACS Nano, 2014, 8, 7, 6778

  CrossRef

 7. 7
  Tahsin Kilicoglu, Ahmet Tombak, Yusuf Selim Ocak, Murat Aydemir, Electrical and photoelectrical characterization of a TTF/p-InP organic–inorganic heterojunction, Microelectronic Engineering, 2014, 129, 91

  CrossRef

 8. 8
  Yuanyuan Hu, Christopher Warwick, Antony Sou, Lang Jiang, Henning Sirringhaus, Fabrication of ultra-flexible, ultra-thin organic field-effect transistors and circuits by a peeling-off method, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7, 1260

  CrossRef

 9. 9
  Xiaoli Zhao, Tengfei Pei, Bin Cai, Shujun Zhou, Qingxin Tang, Yanhong Tong, Hongkun Tian, Yanhou Geng, Yichun Liu, High ON/OFF ratio single crystal transistors based on ultrathin thienoacene microplates, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 27, 5382

  CrossRef

 10. 10
  Anamika Dey, Anamika Kalita, Parameswar Krishnan Iyer, High-Performance n-Channel Organic Thin-Film Transistor Based on Naphthalene Diimide, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12295

  CrossRef

 11. 11
  Leilei Shi, Xinjun Xu, Mingchao Ma, Lidong Li, High-performance, low-operating voltage, and solution-processable organic field-effect transistor with silk fibroin as the gate dielectric, Applied Physics Letters, 2014, 104, 2, 023302

  CrossRef

 12. 12
  Ben Xu, Dayong Chen, Ryan C. Hayward, Mechanically Gated Electrical Switches by Creasing of Patterned Metal/Elastomer Bilayer Films, Advanced Materials, 2014, 26, 25
 13. 13
  Misbah Mirza, Jiawei Wang, Dexing Li, S. Atika Arabi, Chao Jiang, Novel Top-Contact Monolayer Pentacene-Based Thin-Film Transistor for Ammonia Gas Detection, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 8, 5679

  CrossRef

 14. 14
  Gaurav Giri, Ruipeng Li, Detlef-M Smilgies, Er Qiang Li, Ying Diao, Kristina M. Lenn, Melanie Chiu, Debora W. Lin, Ranulfo Allen, Julia Reinspach, Stefan C. B. Mannsfeld, Sigurdur T. Thoroddsen, Paulette Clancy, Zhenan Bao, Aram Amassian, One-dimensional self-confinement promotes polymorph selection in large-area organic semiconductor thin films, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 15. 15
  Yuan Tian, Xinjun Xu, Jinshan Wang, Chuang Yao, Lidong Li, Solution-Processed White Organic Light-Emitting Diodes with Enhanced Efficiency by Using Quaternary Ammonium Salt Doped Conjugated Polyelectrolyte, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8631

  CrossRef

 16. 16
  Qing Meng, Fengjiao Zhang, Yaping Zang, Dazhen Huang, Ye Zou, Jie Liu, Guangyao Zhao, Zongrui Wang, Deyang Ji, Chong-an Di, Wenping Hu, Daoben Zhu, Solution-sheared ultrathin films for highly-sensitive ammonia detection using organic thin-film transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7, 1264

  CrossRef

 17. 17
  Yaping Zang, Fengjiao Zhang, Dazhen Huang, Chong-an Di, Qing Meng, Xike Gao, Daoben Zhu, Specific and Reproducible Gas Sensors Utilizing Gas-Phase Chemical Reaction on Organic Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 18. 18
  Kenji Kotsuki, Hiroshige Tanaka, Seiji Obata, Sven Stauss, Kazuo Terashima, Koichiro Saiki, The importance of spinning speed in fabrication of spin-coated organic thin film transistors: Film morphology and field effect mobility, Applied Physics Letters, 2014, 104, 23, 233306

  CrossRef

 19. 19
  Auke J. Kronemeijer, Vincenzo Pecunia, Deepak Venkateshvaran, Mark Nikolka, Aditya Sadhanala, John Moriarty, Monika Szumilo, Henning Sirringhaus, Two-Dimensional Carrier Distribution in Top-Gate Polymer Field-Effect Transistors: Correlation between Width of Density of Localized States and Urbach Energy, Advanced Materials, 2014, 26, 5
 20. 20
  Zhigang Shuai, Xi Zhang, Jiushu Shao, Vision 2025: How To Succeed in the Global Chemistry Enterprise, 2014,

  CrossRef

 21. 21
  R. Alan Aitken, Lynn A. Power, 2014,

  CrossRef

 22. 22
  Xinge Yu, Nanjia Zhou, Shijiao Han, Hui Lin, Donald B. Buchholz, Junsheng Yu, Robert P. H. Chang, Tobin J. Marks, Antonio Facchetti, Flexible spray-coated TIPS-pentacene organic thin-film transistors as ammonia gas sensors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6532

  CrossRef

 23. 23
  Liqiang Li, Peng Gao, Martin Baumgarten, Klaus Müllen, Nan Lu, Harald Fuchs, Lifeng Chi, High Performance Field-Effect Ammonia Sensors Based on a Structured Ultrathin Organic Semiconductor Film, Advanced Materials, 2013, 25, 25
 24. 24
  Lijuan Wang, Haitao Qin, Wei Zhang, Long Zhang, Donghang Yan, High reliability of vanadyl-phthalocyanine thin-film transistors using silicon nitride gate insulator, Thin Solid Films, 2013, 545, 514

  CrossRef

 25. 25
  Yunbin Hu, Zhongli Wang, Xu Zhang, Xiaodi Yang, Hongxiang Li, Xike Gao, New Core-Expanded Naphthalene Diimides for n-Channel Organic Thin Film Transistors, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 26. 26
  Xinge Yu, Nanjia Zhou, Jeremy Smith, Hui Lin, Katie Stallings, Junsheng Yu, Tobin J. Marks, Antonio Facchetti, Synergistic Approach to High-Performance Oxide Thin Film Transistors Using a Bilayer Channel Architecture, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 7983

  CrossRef