SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Menghua Zhu, Xin Li, Weiwei Liu, Ying Cui, An investigation on the photoelectrochemical properties of dye-sensitized solar cells based on graphene–TiO2 composite photoanodes, Journal of Power Sources, 2014, 262, 349

  CrossRef

 2. 2
  Yamin Feng, Jianhui Zhu, Jian Jiang, Wenwu Wang, Gaoxiang Meng, Fei Wu, Yongli Gao, Xintang Huang, Building smart TiO2 nanorod networks in/on the film of P25 nanoparticles for high-efficiency dye sensitized solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 25, 12944

  CrossRef

 3. 3
  Prabhakar Rai, Rizwan Khan, Kyeong-Jun Ko, Jong-Heun Lee, Yeon-Tae Yu, CeO2 quantum dot functionalized ZnO nanorods photoanode for DSSC applications, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 7, 2872

  CrossRef

 4. 4
  Jung Tae Park, Jong Hak Kim, Daeyeon Lee, Excellent anti-fogging dye-sensitized solar cells based on superhydrophilic nanoparticle coatings, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7362

  CrossRef

 5. 5
  Mohammad Reza Golobostanfard, Hossein Abdizadeh, Hierarchical porous titania/carbon nanotube nanocomposite photoanode synthesized by controlled phase separation for dye sensitized solar cell, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 120, 295

  CrossRef

 6. 6
  Xiaxi Yao, Tianyu Liu, Xiaoheng Liu, Lude Lu, Loading of CdS nanoparticles on the (101) surface of elongated TiO2 nanocrystals for efficient visible-light photocatalytic hydrogen evolution from water splitting, Chemical Engineering Journal, 2014, 255, 28

  CrossRef

 7. 7
  Jung Tae Park, Sung Hoon Ahn, Dong Kyu Roh, Chang Soo Lee, Jong Hak Kim, Multifunctional Organized Mesoporous Tin Oxide Films Templated by Graft Copolymers for Dye-Sensitized Solar Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 8. 8
  Chuan-Ling Zhang, Shu-Hong Yu, Nanoparticles meet electrospinning: recent advances and future prospects, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 13, 4423

  CrossRef

 9. 9
  Lei Qiu, Ziqiang Shao, Daxiong Wang, Feijun Wang, Wenjun Wang, Jianquan Wang, Novel polymer Li-ion binder carboxymethyl cellulose derivative enhanced electrochemical performance for Li-ion batteries, Carbohydrate Polymers, 2014, 112, 532

  CrossRef

 10. 10
  Lixin Song, Qingxu Jiang, Pingfan Du, Yefeng Yang, Jie Xiong, Can Cui, Novel structure of TiO2–ZnO core shell rice grain for photoanode of dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 261, 1

  CrossRef

 11. 11
  Hao Lu, Kaimo Deng, Zhiwei Shi, Qiong Liu, Guobin Zhu, Hongtao Fan, Liang Li, Novel ZnO microflowers on nanorod arrays: local dissolution-driven growth and enhanced light harvesting in dye-sensitized solar cells, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 183

  CrossRef

 12. 12
  Hao Gao, Chunxiong Bao, Tao Yu, Yingfang Yao, Faming Li, Yongjun Yuan, Jianguo Liu, Zhigang Zou, One-dimensional assembly of TiO2 nanoparticles toward enhancing light harvesting and electron transport for application in dye-sensitized solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10519

  CrossRef

 13. 13
  Xudong Wang, Zhaodong Li, Jian Shi, Yanhao Yu, One-Dimensional Titanium Dioxide Nanomaterials: Nanowires, Nanorods, and Nanobelts, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 9346

  CrossRef

 14. 14
  Rubén D. Costa, Fabian Lodermeyer, Rubén Casillas, Dirk M. Guldi, Recent advances in multifunctional nanocarbons used in dye-sensitized solar cells, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1281

  CrossRef

 15. 15
  R. Nirmala, R. Navamathavan, Soo-Jin Park, Hak Yong Kim, Recent Progress on the Fabrication of Ultrafine Polyamide-6 Based Nanofibers Via Electrospinning: A Topical Review, Nano-Micro Letters, 2014, 6, 2, 89

  CrossRef

 16. 16
  Tsz-Wai Ng, Chiu-Yee Chan, Qing-Dan Yang, Huai-Xin Wei, Ming-Fai Lo, V.A.L. Roy, Wen-Jun Zhang, Chun-Sing Lee, Charge interaction and interfacial electronic structures in a solid-state dye-sensitized solar cell, Organic Electronics, 2013, 14, 11, 2743

  CrossRef

 17. 17
  Philip Jones, Sakiko Sugino, Shohei Yamamura, Fred Lacy, Vasudevanpillai Biju, Impairments of cells and genomic DNA by environmentally transformed engineered nanomaterials, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9511

  CrossRef

 18. 18
  Baohua Wang, Shuai Chang, Lawrence Tien Lin Lee, Shizhao Zheng, King Yong Wong, Quan Li, Xudong Xiao, Tao Chen, Improving Pore Filling of Gel Electrolyte and Charge Transport in Photoanode for High-Efficiency Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8289

  CrossRef

 19. 19
  Hyung-Jun Koo, Orlin D. Velev, Regenerable Photovoltaic Devices with a Hydrogel-Embedded Microvascular Network, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 20. 20
  Sajith Kurian, Hyungtak Seo, Hyeongtag Jeon, Significant Enhancement in Visible Light Absorption of TiO2Nanotube Arrays by Surface Band Gap Tuning, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 33, 16811

  CrossRef