SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Aleksandr Perevedentsev, Seda Aksel, Kirill Feldman, Paul Smith, Paul N. Stavrinou, Donal D. C. Bradley, Interplay between solid state microstructure and photophysics for poly(9,9-dioctylfluorene) within oriented polyethylene hosts, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2015, 53, 1
 2. 2
  Jin-Yi Lin, Wen-Sai Zhu, Feng Liu, Ling-Hai Xie, Long Zhang, Ruidong Xia, Gui-Chuan Xing, Wei Huang, A Rational Molecular Design of β-Phase Polydiarylfluorenes: Synthesis, Morphology, and Organic Lasers, Macromolecules, 2014, 47, 3, 1001

  CrossRef

 3. 3
  D. Ondarse-Alvarez, N. Oldani, S. Tretiak, S. Fernandez-Alberti, Computational Study of Photoexcited Dynamics in Bichromophoric Cross-Shaped Oligofluorene, The Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 45, 10742

  CrossRef

 4. 4
  Umberto Giovanella, Giuseppe Leone, Francesco Galeotti, Wojciech Mróz, Francesco Meinardi, Chiara Botta, FRET-Assisted Deep-Blue Electroluminescence in Intercalated Polymer Hybrids, Chemistry of Materials, 2014, 26, 15, 4572

  CrossRef

 5. 5
  Sukumaran Santhosh Babu, Vakayil K. Praveen, Ayyappanpillai Ajayaghosh, Functional π-Gelators and Their Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 4, 1973

  CrossRef

 6. 6
  Yonghong Deng, Wen Yuan, Zhe Jia, Gao Liu, H- and J-Aggregation of Fluorene-Based Chromophores, The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118, 49, 14536

  CrossRef

 7. 7
  Jin Huang, Weina Wang, Jiangjiang Gu, Weizhi Li, Qiuhong Zhang, Yin Ding, Kai Xi, Youxuan Zheng, Xudong Jia, New bead type and high symmetrical diallyl-POSS based emissive conjugated polyfluorene, Polymer, 2014, 55, 26, 6696

  CrossRef

 8. 8
  Yoshihiro Honmou, Shuzo Hirata, Hideaki Komiyama, Junya Hiyoshi, Susumu Kawauchi, Tomokazu Iyoda, Martin Vacha, Single-molecule electroluminescence and photoluminescence of polyfluorene unveils the photophysics behind the green emission band, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 9. 9
  Long Huang, Lili Zhang, Xinan Huang, Tao Li, Bo Liu, Dan Lu, Study of the α-Conformation of the Conjugated Polymer Poly(9,9-dioctylfluorene) in Dilute Solution, The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118, 3, 791

  CrossRef

 10. 10
  Ruirui Yue, Caiqin Wang, Fengxing Jiang, Huiwen Wang, Yukou Du, Jingkun Xu, Ping Yang, Electrocatalytic oxidation of formic acid on Pt–Pd decorated polyfluorenes with hydroxyl and carboxyl substitution, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 29, 12755

  CrossRef

 11. 11
  Bowei Xu, Yuxiang Xu, Xuchao Wang, Haibo Li, Xiaofu Wu, Hui Tong, Lixiang Wang, Porous films based on a conjugated polymer gelator for fluorescent detection of explosive vapors, Polymer Chemistry, 2013, 4, 19, 5056

  CrossRef

 12. 12
  Haiyang Wang, Yaozhuo Xu, Xinhong Yu, Rubo Xing, Jiangang Liu, Yanchun Han, Structure and Morphology Control in Thin Films of Conjugated Polymers for an Improved Charge Transport, Polymers, 2013, 5, 4, 1272

  CrossRef