SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  J. D. Hwang, F. H. Wang, C. Y. Kung, M. J. Lai, M. C. Chan, Annealing effects of Au nanoparticles on the surface-plasmon enhanced p-Si/n-ZnO nanorods heterojunction photodetectors, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 17, 173110

  CrossRef

 2. 2
  Liang Chu, Luying Li, Waqar Ahmad, Zhen Wang, Xianli Xie, Jiangyu Rao, Nishuang Liu, Jun Su, Yihua Gao, Bandgap-graded ZnO/(CdS)1−x(ZnS)xcoaxial nanowire arrays for semiconductor-sensitized solar cells, Materials Research Express, 2014, 1, 1, 015021

  CrossRef

 3. 3
  Zongyin Yang, Delong Wang, Chao Meng, Zhemin Wu, Yong Wang, Yaoguang Ma, Lun Dai, Xiaowei Liu, Tawfique Hasan, Xu Liu, Qing Yang, Broadly Defining Lasing Wavelengths in Single Bandgap-Graded Semiconductor Nanowires, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3153

  CrossRef

 4. 4
  Kaimo Deng, Liang Li, CdS Nanoscale Photodetectors, Advanced Materials, 2014, 26, 17
 5. 5
  Jong-Pil Kim, Jeffrey A. Christians, Hyunbong Choi, Sachidananda Krishnamurthy, Prashant V. Kamat, CdSeS Nanowires: Compositionally Controlled Band Gap and Exciton Dynamics, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 7, 1103

  CrossRef

 6. 6
  You-Rong Tao, Xing-Cai Wu, Wei-Wei Xiong, Flexible Visible-Light Photodetectors with Broad Photoresponse Based on ZrS3 Nanobelt Films, Small, 2014, 10, 23
 7. 7
  Lei Zhang, Kangning Zhao, Wangwang Xu, Jiashen Meng, Liang He, Qinyou An, Xu Xu, Yanzhu Luo, Tingwei Zhao, Liqiang Mai, Mesoporous VO2nanowires with excellent cycling stability and enhanced rate capability for lithium batteries, RSC Advances, 2014, 4, 63, 33332

  CrossRef

 8. 8
  Wenlong Hu, Yikai Chen, Hao Jiang, Jingguo Li, Gang Zou, Qijin Zhang, Douguo Zhang, Pei Wang, Hai Ming, Optical Waveguide Based on a Polarized Polydiacetylene Microtube, Advanced Materials, 2014, 26, 19
 9. 9
  Xi Wang, Wei Tian, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Recent advances in solution-processed inorganic nanofilm photodetectors, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 5, 1400

  CrossRef

 10. 10
  Pengfei Guo, Wei Hu, Qinglin Zhang, Xiujuan Zhuang, Xiaoli Zhu, Hong Zhou, Zhengping Shan, Jinyou Xu, Anlian Pan, Semiconductor Alloy Nanoribbon Lateral Heterostructures for High-Performance Photodetectors, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 11. 11
  Xi Wang, Zhenhua Chen, Dequan Liu, Wei Tian, Qi Wang, Chao Zhang, Jiangwei Liu, Liyuan Han, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Triple-Yolked ZnO/CdS Hollow Spheres for Semiconductor-Sensitized Solar Cells, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 7
 12. 12
  Xingfu Wang, Yong Zhang, Xinman Chen, Miao He, Chao Liu, Yian Yin, Xianshao Zou, Shuti Li, Ultrafast, superhigh gain visible-blind UV detector and optical logic gates based on nonpolar a-axial GaN nanowire, Nanoscale, 2014, 6, 20, 12009

  CrossRef

 13. 13
  Shalini Singh, Ajay Singh, Kumaranand Palaniappan, Kevin M. Ryan, Colloidal synthesis of homogeneously alloyed CdSexS1−x nanorods with compositionally tunable photoluminescence, Chemical Communications, 2013, 49, 87, 10293

  CrossRef

 14. 14
  Hongwei Liu, Junpeng Lu, Minrui Zheng, Sing Hai Tang, Xinhai Zhang, Chorng Haur Sow, Composition-dependent ultra-high photoconductivity in ternary CdS x Se1−x nanobelts as measured by optical pump-terahertz probe spectroscopy, Nano Research, 2013, 6, 11, 808

  CrossRef