SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shuo Huang, Ravi Kumar Kannadorai, Yuan Chen, Quan Liu, Mingfeng Wang, A narrow-bandgap benzobisthiadiazole derivative with high near-infrared photothermal conversion efficiency and robust photostability for cancer therapy, Chem. Commun., 2015, 51, 20, 4223

  CrossRef

 2. 2
  Hankook Kim, Richard O. Bonsu, Christopher O’Donohue, Roman Y. Korotkov, Lisa McElwee-White, Timothy J. Anderson, Aerosol-Assisted Chemical Vapor Deposition of Tungsten Oxide Films and Nanorods from Oxo Tungsten(VI) Fluoroalkoxide Precursors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2660

  CrossRef

 3. 3
  Shige Wang, Kai Li, Yu Chen, Hangrong Chen, Ming Ma, Jingwei Feng, Qinghua Zhao, Jianlin Shi, Biocompatible PEGylated MoS2 nanosheets: Controllable bottom-up synthesis and highly efficient photothermal regression of tumor, Biomaterials, 2015, 39, 206

  CrossRef

 4. 4
  Yizhuan Huang, Yulian Lai, Saige Shi, Shufang Hao, Jingping Wei, Xiaolan Chen, Copper Sulfide Nanoparticles with Phospholipid-PEG Coating for In Vivo Near-Infrared Photothermal Cancer Therapy, Chemistry – An Asian Journal, 2015, 10, 2
 5. 5
  Hao Zhang, Huixia Wu, Jun Wang, Yan Yang, Dongmei Wu, Yingjian Zhang, Yang Zhang, Zhiguo Zhou, Shiping Yang, Graphene oxide-BaGdF5 nanocomposites for multi-modal imaging and photothermal therapy, Biomaterials, 2015, 42, 66

  CrossRef

 6. 6
  Junlong Tian, Wang Zhang, Yiqiao Huang, Qinglei Liu, Yuhua Wang, Zhijian Zhang, Di Zhang, Infrared-induced variation of the magnetic properties of a magnetoplasmonic film with a 3D sub-micron periodic triangular roof-type antireflection structure, Scientific Reports, 2015, 5, 8025

  CrossRef

 7. 7
  Yuxin Zhang, Bo Li, Yunjiu Cao, Jinbao Qin, Zhiyou Peng, Zhiyin Xiao, Xiaojuan Huang, Rujia Zou, Junqing Hu, Na0.3WO3nanorods: a multifunctional agent for in vivo dual-model imaging and photothermal therapy of cancer cells, Dalton Trans., 2015, 44, 6, 2771

  CrossRef

 8. 8
  Luoyuan Li, Yuxin Liu, Panlong Hao, Zhangguo Wang, Limin Fu, Zhanfang Ma, Jing Zhou, PEDOT nanocomposites mediated dual-modal photodynamic and photothermal targeted sterilization in both NIR I and II window, Biomaterials, 2015, 41, 132

  CrossRef

 9. 9
  Xiaoqing Jia, Xiaojun Cai, Yu Chen, Shige Wang, Huixiong Xu, Kun Zhang, Ming Ma, Huixia Wu, Jianlin Shi, Hangrong Chen, Perfluoropentane-Encapsulated Hollow Mesoporous Prussian Blue Nanocubes for Activated Ultrasound Imaging and Photothermal Therapy of Cancer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150223125922005

  CrossRef

 10. 10
  Bo Li, Kaichuang Ye, Yuxin Zhang, Jinbao Qin, Rujia Zou, Kaibing Xu, Xiaojuan Huang, Zhiyin Xiao, Wenjun Zhang, Xinwu Lu, Junqing Hu, Photothermal Theragnosis Synergistic Therapy Based on Bimetal Sulphide Nanocrystals Rather Than Nanocomposites, Advanced Materials, 2015, 27, 8
 11. 11
  Jeonghun Kim, Eugene Lee, Yoochan Hong, Byeonggwan Kim, Minhee Ku, Dan Heo, Jihye Choi, Jongbeom Na, Jungmok You, Seungjoo Haam, Yong-Min Huh, Jin-Suck Suh, Eunkyoung Kim, Jaemoon Yang, Self-Doped Conjugated Polymeric Nanoassembly by Simplified Process for Optical Cancer Theragnosis, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 8
 12. 12
  Wanwan Li, Pengfei Rong, Kai Yang, Peng Huang, Kang Sun, Xiaoyuan Chen, Semimetal nanomaterials of antimony as highly efficient agent for photoacoustic imaging and photothermal therapy, Biomaterials, 2015, 45, 18

  CrossRef

 13. 13
  Juan Mou, Pei Li, Chengbo Liu, Huixiong Xu, Liang Song, Jin Wang, Kun Zhang, Yu Chen, Jianlin Shi, Hangrong Chen, Ultrasmall Cu2-xS Nanodots for Highly Efficient Photoacoustic Imaging-Guided Photothermal Therapy, Small, 2015, 11, 8
 14. 14
  Guosheng Song, Linbo Han, Weiwei Zou, Zhiyin Xiao, XiaoJuan Huang, Zongyi Qin, Rujia Zou, Junqing Hu, A Novel Photothermal Nanocrystals of Cu7S4 Hollow Structure for Efficient Ablation of Cancer Cells, Nano-Micro Letters, 2014, 6, 2, 169

  CrossRef

 15. 15
  Xue Zhang, Xiaowei Xu, Tingting Li, Min Lin, Xiaoying Lin, Hao Zhang, Hongchen Sun, Bai Yang, Composite Photothermal Platform of Polypyrrole-Enveloped Fe3O4Nanoparticle Self-Assembled Superstructures, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14552

  CrossRef

 16. 16
  Xijian Liu, Qian Wang, Chun Li, Rujia Zou, Bo Li, Guosheng Song, Kaibing Xu, Yun Zheng, Junqing Hu, Cu2−xSe@mSiO2–PEG core–shell nanoparticles: a low-toxic and efficient difunctional nanoplatform for chemo-photothermal therapy under near infrared light radiation with a safe power density, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4361

  CrossRef

 17. 17
  Bo Li, Qian Wang, Rujia Zou, Xijian Liu, Kaibing Xu, Wenyao Li, Junqing Hu, Cu7.2S4 nanocrystals: a novel photothermal agent with a 56.7% photothermal conversion efficiency for photothermal therapy of cancer cells, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3274

  CrossRef

 18. 18
  Priya Vijayaraghavan, Cheng-Hong Liu, Raviraj Vankayala, Chi-Shiun Chiang, Kuo Chu Hwang, Designing Multi-Branched Gold Nanoechinus for NIR Light Activated Dual Modal Photodynamic and Photothermal Therapy in the Second Biological Window, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 19. 19
  Yu Sheng, Min Lin, Xiangwei Li, Hongxia Hao, Xiaoying Lin, Hongchen Sun, Hao Zhang, Enhancement of the 808 nm Photothermal Effect of Gold Nanorods by Thiol-Induced Self-Assembly, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 7
 20. 20
  Xijian Liu, Bo Li, Fanfan Fu, Kaibing Xu, Rujia Zou, Qian Wang, Bingjie Zhang, Zhigang Chen, Junqing Hu, Facile synthesis of biocompatible cysteine-coated CuS nanoparticles with high photothermal conversion efficiency for cancer therapy, Dalton Transactions, 2014, 43, 30, 11709

  CrossRef

 21. 21
  Liang Cheng, Chao Wang, Liangzhu Feng, Kai Yang, Zhuang Liu, Functional Nanomaterials for Phototherapies of Cancer, Chemical Reviews, 2014, 114, 21, 10869

  CrossRef

 22. 22
  Jincheng Liu, Olivier Margeat, Walid Dachraoui, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jorg Ackermann, Gram-Scale Synthesis of Ultrathin Tungsten Oxide Nanowires and their Aspect Ratio-Dependent Photocatalytic Activity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 38
 23. 23
  Jun Yang, Mingze Ma, Laiquan Li, Yufei Zhang, Wei Huang, Xiaochen Dong, Graphene nanomesh: new versatile materials, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13301

  CrossRef

 24. 24
  Guosheng Song, Jia Shen, Feiran Jiang, Ronggui Hu, Wenyao Li, Lei An, Rujia Zou, Zhigang Chen, Zongyi Qin, Junqing Hu, Hydrophilic Molybdenum Oxide Nanomaterials with Controlled Morphology and Strong Plasmonic Absorption for Photothermal Ablation of Cancer Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 3915

  CrossRef

 25. 25
  Jianhua Liu, Jianguo Han, Zhichen Kang, Reza Golamaully, Nannan Xu, Hongpeng Li, Xueli Han, In vivo near-infrared photothermal therapy and computed tomography imaging of cancer cells using novel tungsten-based theranostic probe, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5770

  CrossRef

 26. 26
  Zhiguo Zhou, Yanan Sun, Jinchao Shen, Jie Wei, Chao Yu, Bin Kong, Wei Liu, Hong Yang, Shiping Yang, Wei Wang, Iron/iron oxide core/shell nanoparticles for magnetic targeting MRI and near-infrared photothermal therapy, Biomaterials, 2014, 35, 26, 7470

  CrossRef

 27. 27
  Gan Tian, Xiao Zhang, Xiaopeng Zheng, Wenyan Yin, Longfei Ruan, Xiaodong Liu, Liangjun Zhou, Liang Yan, Shoujian Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Multifunctional RbxWO3 Nanorods for Simultaneous Combined Chemo-photothermal Therapy and Photoacoustic/CT Imaging, Small, 2014, 10, 20
 28. 28
  Qian Chen, Chao Wang, Zhixiong Zhan, Weiwei He, Zhenping Cheng, Youyong Li, Zhuang Liu, Near-infrared dye bound albumin with separated imaging and therapy wavelength channels for imaging-guided photothermal therapy, Biomaterials, 2014, 35, 28, 8206

  CrossRef

 29. 29
  Wenju Xu, Qiyun Tian, Zhigang Chen, Mengge Xia, Daniel K. Macharia, Bin Sun, Ling Tian, Yifei Wang, Meifang Zhu, Optimization of photothermal performance of hydrophilic W18O49nanowires for the ablation of cancer cells in vivo, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 34, 5594

  CrossRef

 30. 30
  Xiaolong Tu, Yufei Ma, Yuhua Cao, Jie Huang, Mengxin Zhang, Zhijun Zhang, PEGylated carbon nanoparticles for efficient in vitro photothermal cancer therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 15, 2184

  CrossRef

 31. 31
  Wenju Xu, Zhouqi Meng, Nuo Yu, Zhigang Chen, Bin Sun, Xiaoze Jiang, Meifang Zhu, PEGylated CsxWO3nanorods as an efficient and stable 915 nm-laser-driven photothermal agent against cancer cells, RSC Adv., 2014, 5, 10, 7074

  CrossRef

 32. 32
  Zhiguo Zhou, Jun Wang, Wei Liu, Chao Yu, Bin Kong, Yanan Sun, Hong Yang, Shiping Yang, Wei Wang, PEGylated nickel carbide nanocrystals as efficient near-infrared laser induced photothermal therapy for treatment of cancer cells in vivo, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12591

  CrossRef

 33. 33
  Liang Cheng, Hua Gong, Wenwen Zhu, Jingjing Liu, Xiaoyong Wang, Gang Liu, Zhuang Liu, PEGylated Prussian blue nanocubes as a theranostic agent for simultaneous cancer imaging and photothermal therapy, Biomaterials, 2014, 35, 37, 9844

  CrossRef

 34. 34
  Liang Cheng, Jingjing Liu, Xing Gu, Hua Gong, Xiaoze Shi, Teng Liu, Chao Wang, Xiaoyong Wang, Gang Liu, Huaiyong Xing, Wenbo Bu, Baoquan Sun, Zhuang Liu, PEGylated WS2 Nanosheets as a Multifunctional Theranostic Agent for in vivo Dual-Modal CT/Photoacoustic Imaging Guided Photothermal Therapy, Advanced Materials, 2014, 26, 12
 35. 35
  Paden B. Roder, Bennett E. Smith, E. James Davis, Peter J. Pauzauskie, Photothermal Heating of Nanowires, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 3, 1407

  CrossRef

 36. 36
  Min Lin, Changrun Guo, Jing Li, Ding Zhou, Kun Liu, Xue Zhang, Tianshu Xu, Hao Zhang, Liping Wang, Bai Yang, Polypyrrole-Coated Chainlike Gold Nanoparticle Architectures with the 808 nm Photothermal Transduction Efficiency up to 70%, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 8, 5860

  CrossRef

 37. 37
  Bo Li, Yuxin Zhang, Rujia Zou, Qian Wang, Bingjie Zhang, Lei An, Fei Yin, Yingqi Hua, Junqing Hu, Self-assembled WO3−x hierarchical nanostructures for photothermal therapy with a 915 nm laser rather than the common 980 nm laser, Dalton Transactions, 2014, 43, 16, 6244

  CrossRef

 38. 38
  Jing Yu, Xin Chu, Yanglong Hou, Stimuli-responsive cancer therapy based on nanoparticles, Chem. Commun., 2014, 50, 79, 11614

  CrossRef

 39. 39
  Xianguang Ding, Chi Hao Liow, Mengxin Zhang, Renjun Huang, Chunyan Li, He Shen, Mengya Liu, Yu Zou, Nan Gao, Zhijun Zhang, Yonggang Li, Qiangbin Wang, Shuzhou Li, Jiang Jiang, Surface Plasmon Resonance Enhanced Light Absorption and Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 44, 15684

  CrossRef

 40. 40
  Zhiguo Zhou, Bin Kong, Chao Yu, Xiangyang Shi, Mingwei Wang, Wei Liu, Yanan Sun, Yingjian Zhang, Hong Yang, Shiping Yang, Tungsten Oxide Nanorods: An Efficient Nanoplatform for Tumor CT Imaging and Photothermal Therapy, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 41. 41
  Xiubing Li, Siwei Yang, Jing Sun, Peng He, Xuguang Xu, Guqiao Ding, Tungsten oxide nanowire-reduced graphene oxide aerogel for high-efficiency visible light photocatalysis, Carbon, 2014, 78, 38

  CrossRef

 42. 42
  Da Huo, Jian He, Hui Li, Ai J. Huang, Hui Y. Zhao, Yin Ding, Zheng Y. Zhou, Yong Hu, X-ray CT guided fault-free photothermal ablation of metastatic lymph nodes with ultrafine HER-2 targeting W18O49 nanoparticles, Biomaterials, 2014, 35, 33, 9155

  CrossRef

 43. 43
  Juanjuan Peng, Lingzhi Zhao, Xingjun Zhu, Yun Sun, Wei Feng, Yanhong Gao, Liya Wang, Fuyou Li, Hollow silica nanoparticles loaded with hydrophobic phthalocyanine for near-infrared photodynamic and photothermal combination therapy, Biomaterials, 2013, 34, 32, 7905

  CrossRef

 44. 44
  Liang Cheng, Weiwei He, Hua Gong, Chao Wang, Qian Chen, Zhengping Cheng, Zhuang Liu, PEGylated Micelle Nanoparticles Encapsulating a Non-Fluorescent Near-Infrared Organic Dye as a Safe and Highly-Effective Photothermal Agent for In Vivo Cancer Therapy, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 47
 45. 45
  Poliraju Kalluru, Raviraj Vankayala, Chi-Shiun Chiang, Kuo Chu Hwang, Photosensitization of Singlet Oxygen and In Vivo Photodynamic Therapeutic Effects Mediated by PEGylated W18O49 Nanowires, Angewandte Chemie, 2013, 125, 47
 46. 46
  Poliraju Kalluru, Raviraj Vankayala, Chi-Shiun Chiang, Kuo Chu Hwang, Photosensitization of Singlet Oxygen and In Vivo Photodynamic Therapeutic Effects Mediated by PEGylated W18O49 Nanowires, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 47