SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mirong Guan, Tingxiao Qin, Jiechao Ge, Mingming Zhen, Wei Xu, Daiqin Chen, Shumu Li, Chunru Wang, Hongmei Su, Chunying Shu, Amphiphilic trismethylpyridylporphyrin-fullerene (C70) dyad: an efficient photosensitizer under hypoxia conditions, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 5, 776

  CrossRef

 2. 2
  Ravi Kumar Kannadorai, Geraldine Giap Ying Chiew, Kathy Qian Luo, Quan Liu, Dual functions of gold nanorods as photothermal agent and autofluorescence enhancer to track cell death during plasmonic photothermal therapy, Cancer Letters, 2015, 357, 1, 152

  CrossRef

 3. 3
  Xuefeng Yan, Gang Niu, Jing Lin, Albert J. Jin, Hao Hu, Yuxia Tang, Yujie Zhang, Aiguo Wu, Jie Lu, Shaoliang Zhang, Peng Huang, Baozhong Shen, Xiaoyuan Chen, Enhanced fluorescence imaging guided photodynamic therapy of sinoporphyrin sodium loaded graphene oxide, Biomaterials, 2015, 42, 94

  CrossRef

 4. 4
  Kai Yang, Guangbao Yang, Lei Chen, Liang Cheng, Lu Wang, Cuicui Ge, Zhuang Liu, FeS nanoplates as a multifunctional nano-theranostic for magnetic resonance imaging guided photothermal therapy, Biomaterials, 2015, 38, 1

  CrossRef

 5. 5
  Wanwan Li, Xiaoyuan Chen, Gold nanoparticles for photoacoustic imaging, Nanomedicine, 2015, 10, 2, 299

  CrossRef

 6. 6
  Jingchao Li, Yong Hu, Jia Yang, Ping Wei, Wenjie Sun, Mingwu Shen, Guixiang Zhang, Xiangyang Shi, Hyaluronic acid-modified Fe3O4@Au core/shell nanostars for multimodal imaging and photothermal therapy of tumors, Biomaterials, 2015, 38, 10

  CrossRef

 7. 7
  Sasidharan Swarnalatha Lucky, Khee Chee Soo, Yong Zhang, Nanoparticles in Photodynamic Therapy, Chemical Reviews, 2015, 150120150857008

  CrossRef

 8. 8
  Li Zhou, Kai Dong, Zhaowei Chen, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Near-infrared absorbing mesoporous carbon nanoparticle as an intelligent drug carrier for dual-triggered synergistic cancer therapy, Carbon, 2015, 82, 479

  CrossRef

 9. 9
  Xuefeng Yan, Hao Hu, Jing Lin, Albert J. Jin, Gang Niu, Shaoliang Zhang, Peng Huang, Baozhong Shen, Xiaoyuan Chen, Optical and photoacoustic dual-modality imaging guided synergistic photodynamic/photothermal therapies, Nanoscale, 2015, 7, 6, 2520

  CrossRef

 10. 10
  Luoyuan Li, Yuxin Liu, Panlong Hao, Zhangguo Wang, Limin Fu, Zhanfang Ma, Jing Zhou, PEDOT nanocomposites mediated dual-modal photodynamic and photothermal targeted sterilization in both NIR I and II window, Biomaterials, 2015, 41, 132

  CrossRef

 11. 11
  Guhuan Liu, Jinming Hu, Guoying Zhang, Shiyong Liu, Rationally Engineering Phototherapy Modules of Eosin-Conjugated Responsive Polymeric Nanocarriers via Intracellular Endocytic pH Gradients, Bioconjugate Chemistry, 2015, 150105080029009

  CrossRef

 12. 12
  Shouju Wang, Zhaogang Teng, Peng Huang, Dingbin Liu, Ying Liu, Ying Tian, Jing Sun, Yanjun Li, Huangxian Ju, Xiaoyuan Chen, Guangming Lu, Reversibly Extracellular pH Controlled Cellular Uptake and Photothermal Therapy by PEGylated Mixed-Charge Gold Nanostars, Small, 2015, 11, 4
 13. 13
  Tuan Vo-Dinh, Yang Liu, Andrew M. Fales, Hoan Ngo, Hsin-Neng Wang, Janna K. Register, Hsiangkuo Yuan, Stephen J. Norton, Guy D. Griffin, SERS Nanosensors and Nanoreporters: Golden Opportunities in Biomedical Applications, Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 2015, 7, 1
 14. 14
  Yuan-I Chen, Cheng-Liang Peng, Pei-Chi Lee, Ming-Hsien Tsai, Chun-Yen Lin, Ying-Hsia Shih, Min-Feng Wei, Tsai-Yueh Luo, Ming-Jium Shieh, Traceable Self-Assembly of Laser-Triggered Cyanine-Based Micelle for Synergistic Therapeutic Effect, Advanced Healthcare Materials, 2015, 4, 2
 15. 15
  Tongtong Jiang, Naiqiang Yin, Ling Liu, Jiangluqi Song, Qianpeng Huang, Lixin Zhu, Xiaoliang Xu, A Au nanoflower@SiO2@CdTe/CdS/ZnS quantum dot multi-functional nanoprobe for photothermal treatment and cellular imaging, RSC Advances, 2014, 4, 45, 23630

  CrossRef

 16. 16
  Hyeona Yim, Wooram Park, Dongin Kim, Tarek M. Fahmy, Kun Na, A self-assembled polymeric micellar immunomodulator for cancer treatment based on cationic amphiphilic polymers, Biomaterials, 2014, 35, 37, 9912

  CrossRef

 17. 17
  Fei-Fei An, Zi-Jian Deng, Jun Ye, Jin-Feng Zhang, Yin-Long Yang, Chang-Hui Li, Cai-Jun Zheng, Xiao-Hong Zhang, Aggregation-Induced Near-Infrared Absorption of Squaraine Dye in an Albumin Nanocomplex for Photoacoustic Tomography in Vivo, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17985

  CrossRef

 18. 18
  Miao Guo, Huajian Mao, Yanli Li, Aijun Zhu, Hui He, Hong Yang, Yangyun Wang, Xin Tian, Cuicui Ge, Qiaoli Peng, Xiaoyong Wang, Xiangliang Yang, Xiaoyuan Chen, Gang Liu, Huabing Chen, Dual imaging-guided photothermal/photodynamic therapy using micelles, Biomaterials, 2014, 35, 16, 4656

  CrossRef

 19. 19
  Peng Huang, Pengfei Rong, Albert Jin, Xuefeng Yan, Molly Gu Zhang, Jing Lin, Hao Hu, Zhe Wang, Xuyi Yue, Wanwan Li, Gang Niu, Wenbin Zeng, Wei Wang, Kechao Zhou, Xiaoyuan Chen, Dye-Loaded Ferritin Nanocages for Multimodal Imaging and Photothermal Therapy, Advanced Materials, 2014, 26, 37
 20. 20
  Antonio Topete, Manuel Alatorre-Meda, Pablo Iglesias, Eva M. Villar-Alvarez, Silvia Barbosa, José A. Costoya, Pablo Taboada, Víctor Mosquera, Fluorescent Drug-Loaded, Polymeric-Based, Branched Gold Nanoshells for Localized Multimodal Therapy and Imaging of Tumoral Cells, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2725

  CrossRef

 21. 21
  Liang Cheng, Chao Wang, Liangzhu Feng, Kai Yang, Zhuang Liu, Functional Nanomaterials for Phototherapies of Cancer, Chemical Reviews, 2014, 114, 21, 10869

  CrossRef

 22. 22
  Georgy Terentyuk, Elizaveta Panfilova, Vitaly Khanadeev, Daniil Chumakov, Elina Genina, Alexey Bashkatov, Valery Tuchin, Alla Bucharskaya, Galina Maslyakova, Nikolai Khlebtsov, Boris Khlebtsov, Gold nanorods with a hematoporphyrin-loaded silica shell for dual-modality photodynamic and photothermal treatment of tumors in vivo, Nano Research, 2014, 7, 3, 325

  CrossRef

 23. 23
  Angela Zoppi, Silvana Trigari, Giancarlo Margheri, Maurizio Muniz-Miranda, Emilia Giorgetti, Gold nanostars as SERS-active substrates for FT-Raman spectroscopy, RSC Adv., 2014, 5, 11, 8523

  CrossRef

 24. 24
  Li-Sen Lin, Zhong-Xiao Cong, Juan Li, Kai-Mei Ke, Shan-Shan Guo, Huang-Hao Yang, Guo-Nan Chen, Graphitic-phase C3N4 nanosheets as efficient photosensitizers and pH-responsive drug nanocarriers for cancer imaging and therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 8, 1031

  CrossRef

 25. 25
  Jianhua Liu, Jianguo Han, Zhichen Kang, Reza Golamaully, Nannan Xu, Hongpeng Li, Xueli Han, In vivo near-infrared photothermal therapy and computed tomography imaging of cancer cells using novel tungsten-based theranostic probe, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5770

  CrossRef

 26. 26
  Jing Wang, Yadian Xie, Liming Wang, Jinglong Tang, Jiayang Li, Duygu Kocaefe, Yasar Kocaefe, Zhiwen Zhang, Yaping Li, Chunying Chen, In vivo pharmacokinetic features and biodistribution of star and rod shaped gold nanoparticles by multispectral optoacoustic tomography, RSC Adv., 2014, 5, 10, 7529

  CrossRef

 27. 27
  Weitao Li, Xiaolian Sun, Yu Wang, Gang Niu, Xiaoyuan Chen, Zhiyu Qian, Liming Nie, In vivo quantitative photoacoustic microscopy of gold nanostar kinetics in mouse organs, Biomedical Optics Express, 2014, 5, 8, 2679

  CrossRef

 28. 28
  Siew Hui Voon, Lik Voon Kiew, Hong Boon Lee, Siang Hui Lim, Mohamed Ibrahim Noordin, Anyanee Kamkaew, Kevin Burgess, Lip Yong Chung, In Vivo Studies of Nanostructure-Based Photosensitizers for Photodynamic Cancer Therapy, Small, 2014, 10, 24
 29. 29
  Liming Nie, Shouju Wang, Xiaoyong Wang, Pengfei Rong, Ying Ma, Gang Liu, Peng Huang, Guangming Lu, Xiaoyuan Chen, In Vivo Volumetric Photoacoustic Molecular Angiography and Therapeutic Monitoring with Targeted Plasmonic Nanostars, Small, 2014, 10, 8
 30. 30
  Yiye Li, Tao Wen, Ruifang Zhao, Xixi Liu, Tianjiao Ji, Hai Wang, Xiaowei Shi, Jian Shi, Jingyan Wei, Yuliang Zhao, Xiaochun Wu, Guangjun Nie, Localized Electric Field of Plasmonic Nanoplatform Enhanced Photodynamic Tumor Therapy, ACS Nano, 2014, 8, 11, 11529

  CrossRef

 31. 31
  Ganesh Gollavelli, Yong-Chien Ling, Magnetic and fluorescent graphene for dual modal imaging and single light induced photothermal and photodynamic therapy of cancer cells, Biomaterials, 2014, 35, 15, 4499

  CrossRef

 32. 32
  Jing Yu, Ce Yang, Jingdingsha Li, Yichen Ding, Lei Zhang, Muhammad Zubair Yousaf, Jian Lin, Rui Pang, Lanbin Wei, Lili Xu, Fugeng Sheng, Changhui Li, Gongjie Li, Lingyun Zhao, Yanglong Hou, Multifunctional Fe5C2 Nanoparticles: A Targeted Theranostic Platform for Magnetic Resonance Imaging and Photoacoustic Tomography-Guided Photothermal Therapy, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 33. 33
  Sun-Hwa Seo, Bo-Mi Kim, Ara Joe, Hyo-Won Han, Xiaoyuan Chen, Zhen Cheng, Eue-Soon Jang, NIR-light-induced surface-enhanced Raman scattering for detection and photothermal/photodynamic therapy of cancer cells using methylene blue-embedded gold nanorod@SiO2 nanocomposites, Biomaterials, 2014, 35, 10, 3309

  CrossRef

 34. 34
  Wenju Xu, Qiyun Tian, Zhigang Chen, Mengge Xia, Daniel K. Macharia, Bin Sun, Ling Tian, Yifei Wang, Meifang Zhu, Optimization of photothermal performance of hydrophilic W18O49nanowires for the ablation of cancer cells in vivo, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 34, 5594

  CrossRef

 35. 35
  Amit Kumar, Sumit Kumar, Won-Kyu Rhim, Gyeong-Hwan Kim, Jwa-Min Nam, Oxidative Nanopeeling Chemistry-Based Synthesis and Photodynamic and Photothermal Therapeutic Applications of Plasmonic Core-Petal Nanostructures, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 46, 16317

  CrossRef

 36. 36
  Daiqin Chen, Chao Wang, Xin Nie, Shumu Li, Ruimin Li, Mirong Guan, Zhuang Liu, Chunying Chen, Chunru Wang, Chunying Shu, Lijun Wan, Photoacoustic Imaging Guided Near-Infrared Photothermal Therapy Using Highly Water-Dispersible Single-Walled Carbon Nanohorns as Theranostic Agents, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 42
 37. 37
  Jeongmin Oh, Hwan-Jun Yoon, Ji-Ho Park, Plasmonic liposomes for synergistic photodynamic and photothermal therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 17, 2592

  CrossRef

 38. 38
  Maoquan Chu, Haikuo Li, Qiang Wu, Fangjie Wo, Donglu Shi, Pluronic-encapsulated natural chlorophyll nanocomposites for in vivo cancer imaging and photothermal/photodynamic therapies, Biomaterials, 2014, 35, 29, 8357

  CrossRef

 39. 39
  Qian Chen, Chao Wang, Liang Cheng, Weiwei He, Zhengping Cheng, Zhuang Liu, Protein modified upconversion nanoparticles for imaging-guided combined photothermal and photodynamic therapy, Biomaterials, 2014, 35, 9, 2915

  CrossRef

 40. 40
  Xuejiao Song, Qian Chen, Zhuang Liu, Recent advances in the development of organic photothermal nano-agents, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 41. 41
  Zengxia Zhao, Saige Shi, Yizhuan Huang, Shaoheng Tang, Xiaolan Chen, Simultaneous Photodynamic and Photothermal Therapy Using Photosensitizer-Functionalized Pd Nanosheets by Single Continuous Wave Laser, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8878

  CrossRef

 42. 42
  Yanrong Zhang, Long Pang, Chao Ma, Qin Tu, Rui Zhang, Elray Saeed, Abd Elaal Mahmoud, Jinyi Wang, Small Molecule-Initiated Light-Activated Semiconducting Polymer Dots: An Integrated Nanoplatform for Targeted Photodynamic Therapy and Imaging of Cancer Cells, Analytical Chemistry, 2014, 86, 6, 3092

  CrossRef

 43. 43
  Zonghai Sheng, Dehong Hu, Mingbin Zheng, Pengfei Zhao, Huilong Liu, Duyang Gao, Ping Gong, Guanhui Gao, Pengfei Zhang, Yifan Ma, Lintao Cai, Smart Human Serum Albumin-Indocyanine Green Nanoparticles Generated by Programmed Assembly for Dual-Modal Imaging-Guided Cancer Synergistic Phototherapy, ACS Nano, 2014, 8, 12, 12310

  CrossRef

 44. 44
  Zhenzhi Shi, Wenzhi Ren, An Gong, Xinmei Zhao, Yuehong Zou, Eric Michael Bratsolias Brown, Xiaoyuan Chen, Aiguo Wu, Stability enhanced polyelectrolyte-coated gold nanorod-photosensitizer complexes for high/low power density photodynamic therapy, Biomaterials, 2014, 35, 25, 7058

  CrossRef

 45. 45
  Jing Yu, Xin Chu, Yanglong Hou, Stimuli-responsive cancer therapy based on nanoparticles, Chem. Commun., 2014, 50, 79, 11614

  CrossRef

 46. 46
  Liming Nie, Xiaoyuan Chen, Structural and functional photoacoustic molecular tomography aided by emerging contrast agents, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 20, 7132

  CrossRef

 47. 47
  Silvia Barbosa, Antonio Topete, Manuel Alatorre-Meda, Eva M. Villar-Alvarez, Alberto Pardo, Carmen Alvarez-Lorenzo, Angel Concheiro, Pablo Taboada, Víctor Mosquera, Targeted Combinatorial Therapy Using Gold Nanostars as Theranostic Platforms, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 45, 26313

  CrossRef

 48. 48
  Kai Yang, Liangzhu Feng, Zhuang Liu, The advancing uses of nano-graphene in drug delivery, Expert Opinion on Drug Delivery, 2014, 1

  CrossRef

 49. 49
  Peng Huang, Pengfei Rong, Jing Lin, Wanwan Li, Xuefeng Yan, Molly Gu Zhang, Liming Nie, Gang Niu, Jie Lu, Wei Wang, Xiaoyuan Chen, Triphase Interface Synthesis of Plasmonic Gold Bellflowers as Near-Infrared Light Mediated Acoustic and Thermal Theranostics, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 23, 8307

  CrossRef

 50. 50
  Xiao-Li Liu, Jia-Hong Wang, Shan Liang, Da-Jie Yang, Fan Nan, Si-Jing Ding, Li Zhou, Zhong-Hua Hao, Qu-Quan Wang, Tuning Plasmon Resonance of Gold Nanostars for Enhancements of Nonlinear Optical Response and Raman Scattering, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 18, 9659

  CrossRef

 51. 51
  Xiaocui Wang, Guohua Li, Yu Ding, Shuqing Sun, Understanding the photothermal effect of gold nanostars and nanorods for biomedical applications, RSC Advances, 2014, 4, 57, 30375

  CrossRef

 52. 52
  Yuan Yong, Liangjun Zhou, Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Xiaopeng Zheng, Xiaodong Liu, Xiao Zhang, Junxin Shi, Wenshu Cong, Wenyan Yin, Yuliang Zhao, WS2nanosheet as a new photosensitizer carrier for combined photodynamic and photothermal therapy of cancer cells, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10394

  CrossRef

 53. 53
  Tuan Vo-Dinh, Biomedical Photonics Handbook, Second Edition, 2014,

  CrossRef

 54. 54
  Peng Huang, Jing Lin, Wanwan Li, Pengfei Rong, Zhe Wang, Shouju Wang, Xiaoping Wang, Xiaolian Sun, Maria Aronova, Gang Niu, Richard D. Leapman, Zhihong Nie, Xiaoyuan Chen, Biodegradable Gold Nanovesicles with an Ultrastrong Plasmonic Coupling Effect for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 52
 55. 55
  Peng Huang, Jing Lin, Wanwan Li, Pengfei Rong, Zhe Wang, Shouju Wang, Xiaoping Wang, Xiaolian Sun, Maria Aronova, Gang Niu, Richard D. Leapman, Zhihong Nie, Xiaoyuan Chen, Biodegradable Gold Nanovesicles with an Ultrastrong Plasmonic Coupling Effect for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy, Angewandte Chemie, 2013, 125, 52
 56. 56
  Jeongmin Oh, Hwanjun Yoon, Ji-Ho Park, Nanoparticle platforms for combined photothermal and photodynamic therapy, Biomedical Engineering Letters, 2013, 3, 2, 67

  CrossRef

 57. 57
  Zhenjiang Zhang, Jing Wang, Chunying Chen, Near-Infrared Light-Mediated Nanoplatforms for Cancer Thermo-Chemotherapy and Optical Imaging, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 58. 58
  Anu Puri, Phototriggerable Liposomes: Current Research and Future Perspectives, Pharmaceutics, 2013, 6, 1, 1

  CrossRef