SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chuan-Jun Cheng, Shu-Juan Bao, Chang Ming Li, A facile and well-tailored vanadium oxide porous network for high-capacity electrochemical capacitive energy storage, Materials Letters, 2014, 120, 283

  CrossRef

 2. 2
  Qidong Li, Jinzhi Sheng, Qiulong Wei, Qinyou An, Xiujuan Wei, Pengfei Zhang, Liqiang Mai, A unique hollow Li3VO4/carbon nanotube composite anode for high rate long-life lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11072

  CrossRef

 3. 3
  Xinran Wang, Shili Zheng, Xuechao Mu, Yi Zhang, Hao Du, Additive-free synthesis of V4O7 hierarchical structures as high performance cathodes for lithium ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 51, 6775

  CrossRef

 4. 4
  Qinyou An, Fan Lv, Qiuqi Liu, Chunhua Han, Kangning Zhao, Jinzhi Sheng, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Amorphous Vanadium Oxide Matrixes Supporting Hierarchical Porous Fe3O4/Graphene Nanowires as a High-Rate Lithium Storage Anode, Nano Letters, 2014, 141020162319004

  CrossRef

 5. 5
  Shuo Li, Yifan Dong, Lin Xu, Xu Xu, Liang He, Liqiang Mai, Effect of Carbon Matrix Dimensions on the Electrochemical Properties of Na3V2(PO4)3 Nanograins for High-Performance Symmetric Sodium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 6. 6
  Jinping Zhao, Bingjun Yang, Zongmin Zheng, Juan Yang, Zhi Yang, Peng Zhang, Wencai Ren, Xingbin Yan, Facile Preparation of One-Dimensional Wrapping Structure: Graphene Nanoscroll-Wrapped of Fe3O4Nanoparticles and Its Application for Lithium-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9890

  CrossRef

 7. 7
  Weiwei Sun, Yong Wang, Graphene-based nanocomposite anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 20, 11528

  CrossRef

 8. 8
  Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Qinyou An, Qiulong Wei, Liqiang Mai, Hierarchical Carbon Decorated Li3V2(PO4)3 as a Bicontinuous Cathode with High-Rate Capability and Broad Temperature Adaptability, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 14
 9. 9
  G. H. Yue, X. Q. Zhang, Y. C. Zhao, Q. S. Xie, X. X. Zhang, D. L. Peng, High performance of Ge@C nanocables as the anode for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21450

  CrossRef

 10. 10
  Lei Zhang, Kangning Zhao, Wangwang Xu, Jiashen Meng, Liang He, Qinyou An, Xu Xu, Yanzhu Luo, Tingwei Zhao, Liqiang Mai, Mesoporous VO2nanowires with excellent cycling stability and enhanced rate capability for lithium batteries, RSC Advances, 2014, 4, 63, 33332

  CrossRef

 11. 11
  Jinzhi Sheng, Qidong Li, Qiulong Wei, Pengfei Zhang, Qinqin Wang, Fan Lv, Qinyou An, Wei Chen, Liqiang Mai, Metastable amorphous chromium-vanadium oxide nanoparticles with superior performance as a new lithium battery cathode, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 12. 12
  Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang Chang, Lin Xu, Nanowire Electrodes for Electrochemical Energy Storage Devices, Chemical Reviews, 2014, 141007140927003

  CrossRef

 13. 13
  Qiulong Wei, Qinyou An, Dandan Chen, Liqiang Mai, Shiyu Chen, Yunlong Zhao, Kalele Mulonda Hercule, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, Qingjie Zhang, One-Pot Synthesized Bicontinuous Hierarchical Li3V2(PO4)3/C Mesoporous Nanowires for High-Rate and Ultralong-Life Lithium-ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 2, 1042

  CrossRef

 14. 14
  Qinyou An, Jinzhi Sheng, Xu Xu, Qiulong Wei, Yaqin Zhu, Chunhua Han, Chaojiang Niu, Liqiang Mai, Ultralong H2V3O8 nanowire bundles as a promising cathode for lithium batteries, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 5, 2075

  CrossRef

 15. 15
  Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Chunhua Han, Kangning Zhao, Mengyu Yan, Liqiang Mai, VO2Nanowires Assembled into Hollow Microspheres for High-Rate and Long-Life Lithium Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 5, 2873

  CrossRef

 16. 16
  Liqiang Mai, Shuo Li, Yifan Dong, Yunlong Zhao, Yanzhu Luo, Hongmei Xu, Long-life and high-rate Li3V2(PO4)3/C nanosphere cathode materials with three-dimensional continuous electron pathways, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4864

  CrossRef

 17. 17
  Tianyu Wang, Zheng Peng, Yuhang Wang, Jing Tang, Gengfeng Zheng, MnO Nanoparticle@Mesoporous Carbon Composites Grown on Conducting Substrates Featuring High-performance Lithium-ion Battery, Supercapacitor and Sensor, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 18. 18
  Qinyou An, Qiulong Wei, Liqiang Mai, Jiayang Fei, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Pengfei Zhang, Shizhe Huang, Supercritically exfoliated ultrathin vanadium pentoxide nanosheets with high rate capability for lithium batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 39, 16828

  CrossRef