SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dingrong Deng, Yanjun Zhang, Gen Li, Xueyun Wang, Li-Hua Gan, Li Jiang, Chun-Ru Wang, 2 D Manganese Vanadate Nanoflakes as High-Performance Anode for Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 4
 2. 2
  Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Hua Zhang, 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 3. 3
  Yu Chen, Bohang Song, Rebecca Meiting Chen, Li Lu, Junmin Xue, A study of the superior electrochemical performance of 3 nm SnO2 nanoparticles supported by graphene, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5688

  CrossRef

 4. 4
  Yanshan Huang, Dongqing Wu, Jinzuan Wang, Sheng Han, Lu Lv, Fan Zhang, Xinliang Feng, Amphiphilic Polymer Promoted Assembly of Macroporous Graphene/SnO2 Frameworks with Tunable Porosity for High-Performance Lithium Storage, Small, 2014, 10, 8
 5. 5
  Xinyong Tao, Rui Wu, Yang Xia, Hui Huang, Weicong Chai, Tong Feng, Yongping Gan, Wenkui Zhang, Biotemplated Fabrication of Sn@C Anode Materials Based on the Unique Metal Biosorption Behavior of Microalgae, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3696

  CrossRef

 6. 6
  Jianping Li, Ping Wu, Ya Ye, Hui Wang, Yiming Zhou, Yawen Tang, Tianhong Lu, Designed synthesis of SnO2@C yolk–shell spheres for high-performance lithium storage, CrystEngComm, 2014, 16, 4, 517

  CrossRef

 7. 7
  Ying Xiao, Xia Wang, Wei Wang, Di Zhao, Minhua Cao, Engineering Hybrid between MnO and N-Doped Carbon to Achieve Exceptionally High Capacity for Lithium-Ion Battery Anode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 2051

  CrossRef

 8. 8
  Fei Ye, Bote Zhao, Ran Ran, Zongping Shao, Facile Mechanochemical Synthesis of Nano SnO2/Graphene Composite from Coarse Metallic Sn and Graphite Oxide: An Outstanding Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 14
 9. 9
  Sourav Bag, Kanak Roy, Chinnakonda S. Gopinath, C. Retna Raj, Facile Single-Step Synthesis of Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide-Mn3O4Hybrid Functional Material for the Electrocatalytic Reduction of Oxygen, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2692

  CrossRef

 10. 10
  Yiqi Cao, Lei Zhang, Duolei Tao, Dexuan Huo, Kunpeng Su, Facile synthesis of CoSnO3/Graphene nanohybrid with superior lithium storage capability, Electrochimica Acta, 2014,

  CrossRef

 11. 11
  Feng Zou, Xianluo Hu, Long Qie, Yan Jiang, Xiaoqin Xiong, Yun Qiao, Yunhui Huang, Facile synthesis of sandwiched Zn2GeO4–graphene oxide nanocomposite as a stable and high-capacity anode for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 2, 924

  CrossRef

 12. 12
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Han Yin, Yanglong Hou, Graphene-based nanocomposites for energy storage and conversion in lithium batteries, supercapacitors and fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1, 15

  CrossRef

 13. 13
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong (David) Wen Lou, Growth of SnO2 nanosheet arrays on various conductive substrates as integrated electrodes for lithium-ion batteries, Materials Horizons, 2014, 1, 1, 133

  CrossRef

 14. 14
  Yangyang Wen, Congcong Huang, Lianzhou Wang, Denisa Hulicova-Jurcakova, Heteroatom-doped graphene for electrochemical energy storage, Chinese Science Bulletin, 2014,

  CrossRef

 15. 15
  Xinyu Zhao, Bing Liu, Changwen Hu, Minhua Cao, In Situ Growth of Hierarchical SnO2 Nanosheet Arrays on 3D Macroporous Substrates as High-Performance Electrodes, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 16. 16
  Yuyan Wang, Xiaojian Jiang, Lishan Yang, Ning Jia, Yi Ding, In Situ Synthesis of C/Cu/ZnO Porous Hybrids as Anode Materials for Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 1525

  CrossRef

 17. 17
  Jinxue Guo, Bin Jiang, Xiao Zhang, Hongtian Liu, Monodisperse SnO2 anchored reduced graphene oxide nanocomposites as negative electrode with high rate capability and long cyclability for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 262, 15

  CrossRef

 18. 18
  Pan Ouyang, Hong Zhang, Yulong Liu, Ying Wang, Zhicheng Li, Phase evolution of magnetron sputtered nanostructured ATO on grid during lithiation–delithiation processes as model electrodes for Li-ion battery, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 11, 5056

  CrossRef

 19. 19
  Qi Guo, Shanshan Chen, Xue Qin, Preparation of graphene/SnO2 composite as high capacity anode material for lithium ion batteries, Materials Letters, 2014, 119, 4

  CrossRef

 20. 20
  Kevin N. Wood, Ryan O'Hayre, Svitlana Pylypenko, Recent progress on nitrogen/carbon structures designed for use in energy and sustainability applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1212

  CrossRef

 21. 21
  JIAN-GUO ZHAO, WEI-YING ZHANG, ER-QING XIE, XIU-YUN AN, JIE-CAI FU, ZHAO-JUN LIU, ZHONG-LI LIU, YA-JUAN ZHANG, YONG-FENG CHEN, CHANG-YOU ZHANG, ROOM-TEMPERATURE FERROMAGNETISM IN SnO2NANOFIBERS AND NANOTUBES PREPARED BY ELECTROSPINNING, Nano, 2014, 09, 02, 1450026

  CrossRef

 22. 22
  Fei Han, Wen-Cui Li, Cheng Lei, Bin He, Kyoichi Oshida, An-Hui Lu, Selective Formation of Carbon-Coated, Metastable Amorphous ZnSnO3 Nanocubes Containing Mesopores for Use as High-Capacity Lithium-Ion Battery, Small, 2014, 10, 8
 23. 23
  Nulati Yesibolati, Muhammad Shahid, Wei Chen, M. N. Hedhili, M. C. Reuter, F. M. Ross, H. N. Alshareef, SnO2 Anode Surface Passivation by Atomic Layer Deposited HfO2 Improves Li-Ion Battery Performance, Small, 2014, 10, 8
 24. 24
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Lian Gao, Heliang Yao, Solvothermal-Induced 3D Macroscopic SnO2/Nitrogen-Doped Graphene Aerogels for High Capacity and Long-Life Lithium Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3427

  CrossRef

 25. 25
  Dandan Cai, Suqing Wang, Liangxin Ding, Peichao Lian, Shanqing Zhang, Feng Peng, Haihui Wang, Superior cycle stability of graphene nanosheets prepared by freeze-drying process as anodes for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 254, 198

  CrossRef

 26. 26
  Wei Wang, Ying Xiao, Xinyu Zhao, Bing Liu, Minhua Cao, Synthesis of Cd2SnO4–SnO2 hybrid micro-cubes with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, CrystEngComm, 2014, 16, 5, 922

  CrossRef

 27. 27
  Xinning Fu, Dan Chen, Min Wang, Yushi Yang, Qingzhi Wu, Jianmin Ma, Xinsheng Zhao, Synthesis of porous CoFe2O4 octahedral structures and studies on electrochemical Li storage behavior, Electrochimica Acta, 2014, 116, 164

  CrossRef

 28. 28
  De-Long Ma, Shuang Yuan, Xiao-Lei Huang, Zhan-Yi Cao, Synthesis of Ultrathin GeO2–Reduced Graphene Oxide (RGO) Sheets for a High-Capacity Lithium-Ion Battery Anode, Energy Technology, 2014, 2, 4
 29. 29
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Shuhu Liu, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Ultra-Uniform SnOx/Carbon Nanohybrids toward Advanced Lithium-Ion Battery Anodes, Advanced Materials, 2014, 26, 16
 30. 30
  Xin Huang, Hong Yu, Jing Chen, Ziyang Lu, Rachid Yazami, Huey Hoon Hng, Ultrahigh Rate Capabilities of Lithium-Ion Batteries from 3D Ordered Hierarchically Porous Electrodes with Entrapped Active Nanoparticles Configuration, Advanced Materials, 2014, 26, 8
 31. 31
  Zhiqiang Zhu, Shiwen Wang, Jing Du, Qi Jin, Tianran Zhang, Fangyi Cheng, Jun Chen, Ultrasmall Sn Nanoparticles Embedded in Nitrogen-Doped Porous Carbon As High-Performance Anode for Lithium-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 1, 153

  CrossRef

 32. 32
  Liping Ding, Shulian He, Shiding Miao, Matthew R. Jorgensen, Susanne Leubner, Chenglin Yan, Stephen G. Hickey, Alexander Eychmüller, Jinzhang Xu, Oliver G. Schmidt, Ultrasmall SnO2 Nanocrystals: Hot-bubbling Synthesis, Encapsulation in Carbon Layers and Applications in High Capacity Li-Ion Storage, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 33. 33
  Yun Ping, Jun-Min Yan, Zhi-Li Wang, Hong-Li Wang, Qing Jiang, Ag0.1-Pd0.9/rGO: an efficient catalyst for hydrogen generation from formic acid/sodium formate, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 39, 12188

  CrossRef

 34. 34
  Huawei Song, Na Li, Hao Cui, Chengxin Wang, Enhanced capability and cyclability of SnO2–graphene oxide hybrid anode by firmly anchored SnO2 quantum dots, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7558

  CrossRef

 35. 35
  Di Li, Qing Qin, Xiaochuan Duan, Jiaqin Yang, Wei Guo, Wenjun Zheng, General One-Pot Template-Free Hydrothermal Method to Metal Oxide Hollow Spheres and Their Photocatalytic Activities and Lithium Storage Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 18, 9095

  CrossRef

 36. 36
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Fei Liu, Jinghan Zhu, Yanglong Hou, Hybrid of Co3Sn2@Co Nanoparticles and Nitrogen-Doped Graphene as a Lithium Ion Battery Anode, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10307

  CrossRef

 37. 37
  Jin Qu, Ya-Xia Yin, Yong-Qing Wang, Yang Yan, Yu-Guo Guo, Wei-Guo Song, Layer Structured α-Fe2O3Nanodisk/Reduced Graphene Oxide Composites as High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 9, 3932

  CrossRef

 38. 38
  Ya-Xia Yin, Sen Xin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, Lithium-Schwefel-Batterien: Elektrochemie, Materialien und Perspektiven, Angewandte Chemie, 2013, 125, 50
 39. 39
  Ya-Xia Yin, Sen Xin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, Lithium–Sulfur Batteries: Electrochemistry, Materials, and Prospects, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 50
 40. 40
  Ya-Xia Yin, Sen Xin, Yu-Guo Guo, Nanoparticles Engineering for Lithium-Ion Batteries, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 9
 41. 41
  Yanhong Chang, Jing Li, Bin Wang, Hui Luo, Haiyong He, Qi Song, Linjie Zhi, Synthesis of 3D nitrogen-doped graphene/Fe3O4 by a metal ion induced self-assembly process for high-performance Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14658

  CrossRef

 42. 42
  Yingchang Yang, Xiaobo Ji, Fang Lu, Qiyuan Chen, Craig E. Banks, The mechanistic exploration of porous activated graphene sheets-anchored SnO2 nanocrystals for application in high-performance Li-ion battery anodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 36, 15098

  CrossRef

 43. 43
  Xiaosi Zhou, Jianchun Bao, Zhihui Dai, Yu-Guo Guo, Tin Nanoparticles Impregnated in Nitrogen-Doped Graphene for Lithium-Ion Battery Anodes, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 48, 25367

  CrossRef

 44. 44
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Wet milled synthesis of an Sb/MWCNT nanocomposite for improved sodium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13727

  CrossRef