SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kah Fai Ho, Natasha E. Gouw, Zhiqiang Gao, Quantification techniques for circulating tumor cells, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2015, 64, 173

  CrossRef

 2. 2
  Yuliang Deng, Yu Zhang, Shuai Sun, Zhihua Wang, Minjiao Wang, Beiqin Yu, Daniel M. Czajkowsky, Bingya Liu, Yan Li, Wei Wei, Qihui Shi, An Integrated Microfluidic Chip System for Single-Cell Secretion Profiling of Rare Circulating Tumor Cells, Scientific Reports, 2014, 4, 7499

  CrossRef

 3. 3
  Zuzana Svobodova, Jana Kucerova, Julien Autebert, Daniel Horak, Lenka Bruckova, Jean-Louis Viovy, Zuzana Bilkova, Application of an improved magnetic immunosorbent in an Ephesia chip designed for circulating tumor cell capture, ELECTROPHORESIS, 2014, 35, 2-3
 4. 4
  Huiyu Wang, Guofeng Yue, Chaoqun Dong, Fenglei Wu, Jia Wei, Yang Yang, Zhengyun Zou, Lifeng Wang, Xiaoping Qian, Tao Zhang, Baorui Liu, Carboxybetaine Methacrylate-Modified Nylon Surface for Circulating Tumor Cell Capture, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4550

  CrossRef

 5. 5
  Dongmei Xi, Xindong Wang, Shiyun Ai, Shusheng Zhang, Detection of cancer cells using triplex DNA molecular beacons based on expression of enhanced green fluorescent protein (eGFP), Chemical Communications, 2014, 50, 67, 9547

  CrossRef

 6. 6
  Ja Hye Myung, Khyati A. Gajjar, Jihua Chen, Robert E. Molokie, Seungpyo Hong, Differential Detection of Tumor Cells Using a Combination of Cell Rolling, Multivalent Binding, and Multiple Antibodies, Analytical Chemistry, 2014, 86, 12, 6088

  CrossRef

 7. 7
  Lingyan Feng, Wen Li, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Electrochemically and DNA-triggered cell release from ferrocene/β-cyclodextrin and aptamer modified dual-functionalized graphene substrate, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 8. 8
  Hyeun Joong Yoon, Molly Kozminsky, Sunitha Nagrath, Emerging Role of Nanomaterials in Circulating Tumor Cell Isolation and Analysis, ACS Nano, 2014, 8, 3, 1995

  CrossRef

 9. 9
  Min Xie, Ning-Ning Lu, Shi-Bo Cheng, Xue-Ying Wang, Ming Wang, Shan Guo, Cong-Ying Wen, Jiao Hu, Dai-Wen Pang, Wei-Hua Huang, Engineered Decomposable Multifunctional Nanobioprobes for Capture and Release of Rare Cancer Cells, Analytical Chemistry, 2014, 86, 9, 4618

  CrossRef

 10. 10
  Alessandro Poma, Heli Brahmbhatt, Hannah M. Pendergraff, Jonathan K. Watts, Nicholas W. Turner, Generation of Novel Hybrid Aptamer–Molecularly Imprinted Polymeric Nanoparticles, Advanced Materials, 2014, 26, 48
 11. 11
  Pengkai Qi, Wei Yan, Ying Yang, Yalong Li, Yi Fan, Zhilu Yang, Qiufen Tu, Nan Huang, Immobilization of DNA Aptamers via Plasma Polymerized Allylamine Film to Construct an Endothelial Progenitor Cell-Capture Surface, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014,

  CrossRef

 12. 12
  Millicent Lin, Jie-Fu Chen, Yi-Tsung Lu, Yang Zhang, Jinzhao Song, Shuang Hou, Zunfu Ke, Hsian-Rong Tseng, Nanostructure Embedded Microchips for Detection, Isolation, and Characterization of Circulating Tumor Cells, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 10, 2941

  CrossRef

 13. 13
  Linling Bai, Yimeng Du, Jiaxi Peng, Yi Liu, Yanmei Wang, Yanlian Yang, Chen Wang, Peptide-based isolation of circulating tumor cells by magnetic nanoparticles, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 26, 4080

  CrossRef

 14. 14
  Yuchao Chen, Peng Li, Po-Hsun Huang, Yuliang Xie, John D. Mai, Lin Wang, Nam-Trung Nguyen, Tony Jun Huang, Rare cell isolation and analysis in microfluidics, Lab on a Chip, 2014, 14, 4, 626

  CrossRef

 15. 15
  Xueli Liu, Shutao Wang, Three-dimensional nano-biointerface as a new platform for guiding cell fate, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2385

  CrossRef

 16. 16
  Shengyan Yin, Yun-Long Wu, Benhui Hu, Yu Wang, Pingqiang Cai, Chek Kun Tan, Dianpeng Qi, Liyan Zheng, Wan Ru Leow, Nguan Soon Tan, Shutao Wang, Xiaodong Chen, Three-Dimensional Graphene Composite Macroscopic Structures for Capture of Cancer Cells, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 1
 17. 17
  Qian Yu, Huan Liu, Hong Chen, Vertical SiNWAs for biomedical and biotechnology applications, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 45, 7849

  CrossRef