SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ömer Güler, Ertan Evin, Effect of Milling Type on Formation of Carbon Nanostructures, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 2015, 23, 5, 463

  CrossRef

 2. 2
  Hao Xie, Shaochun Tang, Zilun Gong, Sascha Vongehr, Fei Fang, Min Li, Xiangkang Meng, 3D nitrogen-doped graphene/Co(OH)2-nanoplate composites for high-performance electrochemical pseudocapacitors, RSC Adv., 2014, 4, 106, 61753

  CrossRef

 3. 3
  Shuge Dai, Hengyu Guo, Mingjun Wang, Jianlin Liu, Guo Wang, Chenguo Hu, Yi Xi, A Flexible micro-supercapacitor based on a pen ink-carbon fiber thread, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19665

  CrossRef

 4. 4
  Xi Yang, Long Zhang, Fan Zhang, Tengfei Zhang, Yi Huang, Yongsheng Chen, A high-performance all-solid-state supercapacitor with graphene-doped carbon material electrodes and a graphene oxide-doped ion gel electrolyte, Carbon, 2014, 72, 381

  CrossRef

 5. 5
  Zheng Chen, John W. F. To, Chao Wang, Zhenda Lu, Nan Liu, Alex Chortos, Lijia Pan, Fei Wei, Yi Cui, Zhenan Bao, A Three-Dimensionally Interconnected Carbon Nanotube–Conducting Polymer Hydrogel Network for High-Performance Flexible Battery Electrodes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 6. 6
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 7. 7
  Yue Hu, Huhu Cheng, Fei Zhao, Nan Chen, Lan Jiang, Zhihai Feng, Liangti Qu, All-in-one graphene fiber supercapacitor, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6448

  CrossRef

 8. 8
  Chenfei Yu, Peipei Ma, Xi Zhou, Anqi Wang, Tao Qian, Shishan Wu, Qiang Chen, All-Solid-State Flexible Supercapacitors Based on Highly Dispersed Polypyrrole Nanowire and Reduced Graphene Oxide Composites, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17937

  CrossRef

 9. 9
  Xin Jiang, Yachang Cao, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Dehai Wu, Hongwei Zhu, Anti-reflection graphene coating on metal surface, Surface and Coatings Technology, 2014,

  CrossRef

 10. 10
  Fenghua Su, Menghe Miao, Asymmetric carbon nanotube–MnO2two-ply yarn supercapacitors for wearable electronics, Nanotechnology, 2014, 25, 13, 135401

  CrossRef

 11. 11
  By Yein Lim, Jangyeol Yoon, Junyeong Yun, Daeil Kim, Soo Yeong Hong, Seung-Jung Lee, Goangseup Zi, Jeong Sook Ha, Biaxially Stretchable, Integrated Array of High Performance Microsupercapacitors, ACS Nano, 2014, 8, 11, 11639

  CrossRef

 12. 12
  Karthikeyan Gopalsamy, Zhen Xu, Bingna Zheng, Tieqi Huang, Liang Kou, Xiaoli Zhao, Chao Gao, Bismuth oxide nanotubes–graphene fiber-based flexible supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8595

  CrossRef

 13. 13
  Ping Xu, Taoli Gu, Zeyuan Cao, Bingqing Wei, Jianyong Yu, Faxue Li, Joon-Hyung Byun, Weibang Lu, Qingwen Li, Tsu-Wei Chou, Carbon Nanotube Fiber Based Stretchable Wire-Shaped Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 3
 14. 14
  Peixu Li, Enzheng Shi, Yanbing Yang, Yuanyuan Shang, Qingyu Peng, Shiting Wu, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Quan Yuan, Anyuan Cao, Dehai Wu, Carbon nanotube-polypyrrole core-shell sponge and its application as highly compressible supercapacitor electrode, Nano Research, 2014, 7, 2, 209

  CrossRef

 15. 15
  Qingyuan Niu, Kezheng Gao, Ziqiang Shao, Cellulose nanofiber/single-walled carbon nanotube hybrid non-woven macrofiber mats as novel wearable supercapacitors with excellent stability, tailorability and reliability, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4083

  CrossRef

 16. 16
  Liang Kou, Tieqi Huang, Bingna Zheng, Yi Han, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Haiyan Sun, Chao Gao, Coaxial wet-spun yarn supercapacitors for high-energy density and safe wearable electronics, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 17. 17
  Zhi-Yu Yang, Yu-Fei Zhao, Qing-Qing Xiao, Yu-Xia Zhang, Lin Jing, Yi-Ming Yan, Ke-Ning Sun, Controllable Growth of CNTs on Graphene as High-Performance Electrode Material for Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8497

  CrossRef

 18. 18
  Dingshan Yu, Kunli Goh, Qiang Zhang, Li Wei, Hong Wang, Wenchao Jiang, Yuan Chen, Controlled Functionalization of Carbonaceous Fibers for Asymmetric Solid-State Micro-Supercapacitors with High Volumetric Energy Density, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 19. 19
  Dechao Geng, Lan Meng, Bingyan Chen, Enlai Gao, Wei Yan, Hui Yan, Birong Luo, Jie Xu, Huaping Wang, Zupan Mao, Zhiping Xu, Lin He, Zhiyong Zhang, Lianmao Peng, Gui Yu, Controlled Growth of Single-Crystal Twelve-Pointed Graphene Grains on a Liquid Cu Surface, Advanced Materials, 2014, 26, 37
 20. 20
  Daohong Zhang, Menghe Miao, Haitao Niu, Zhixiang Wei, Core-Spun Carbon Nanotube Yarn Supercapacitors for Wearable Electronic Textiles, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4571

  CrossRef

 21. 21
  Lili Jiang, Lizhi Sheng, Conglai Long, Zhuangjun Fan, Densely packed graphene nanomesh-carbon nanotube hybrid film for ultra-high volumetric performance supercapacitors, Nano Energy, 2014,

  CrossRef

 22. 22
  Qiao Chen, Xinming Li, Xiaobei Zang, Yachang Cao, Yijia He, Peixu Li, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Dehai Wu, Hongwei Zhu, Effect of different gel electrolytes on graphene-based solid-state supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 68, 36253

  CrossRef

 23. You have free access to this content23
  Gengzhi Sun, Juqing Liu, Xiao Zhang, Xuewan Wang, Hai Li, Yang Yu, Wei Huang, Hua Zhang, Peng Chen, Fabrication of Ultralong Hybrid Microfibers from Nanosheets of Reduced Graphene Oxide and Transition-Metal Dichalcogenides and their Application as Supercapacitors, Angewandte Chemie, 2014, 126, 46
 24. You have free access to this content24
  Gengzhi Sun, Juqing Liu, Xiao Zhang, Xuewan Wang, Hai Li, Yang Yu, Wei Huang, Hua Zhang, Peng Chen, Fabrication of Ultralong Hybrid Microfibers from Nanosheets of Reduced Graphene Oxide and Transition-Metal Dichalcogenides and their Application as Supercapacitors, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 46
 25. 25
  Ruirui Yue, Fangfang Ren, Caiqin Wang, Jingkun Xu, Yukou Du, Facile preparation of flower-like graphene-nanosheet clusters with the assistance of copper particles and their application in supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 1, 500

  CrossRef

 26. 26
  Qinghua Ji, Xu Zhao, Huijuan Liu, Lin Guo, Jiuhui Qu, Facile Synthesis of Graphite-Reduced Graphite Oxide Core–Sheath Fiber via Direct Exfoliation of Carbon Fiber for Supercapacitor Application, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9496

  CrossRef

 27. 27
  Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 28. 28
  Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 29. 29
  Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang, Xiao-Ming Tao, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 30. 30
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 31. 31
  Qiufan Wang, Xianfu Wang, Jing Xu, Xia Ouyang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Flexible coaxial-type fiber supercapacitor based on NiCo2O4 nanosheets electrodes, Nano Energy, 2014, 8, 44

  CrossRef

 32. 32
  Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong, Guozhen Shen, Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 33. 33
  Henghui Xu, Xianluo Hu, Yongming Sun, Huiling Yang, Xiaoxiao Liu, Yunhui Huang, Flexible fiber-shaped supercapacitors based on hierarchically nanostructured composite electrodes, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 34. 34
  Xin Cai, Ming Peng, Xiao Yu, Yongping Fu, Dechun Zou, Flexible planar/fiber-architectured supercapacitors for wearable energy storage, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7, 1184

  CrossRef

 35. 35
  Peihua Yang, Wenjie Mai, Flexible solid-state electrochemical supercapacitors, Nano Energy, 2014, 8, 274

  CrossRef

 36. 36
  Xihong Lu, Minghao Yu, Gongming Wang, Yexiang Tong, Yat Li, Flexible solid-state supercapacitors: design, fabrication and applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2160

  CrossRef

 37. 37
  Tao Chen, Liming Dai, Flexible supercapacitors based on carbon nanomaterials, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10756

  CrossRef

 38. 38
  Huhu Cheng, Yuan Liang, Fei Zhao, Yue Hu, Zelin Dong, Lan Jiang, Liangti Qu, Functional graphene springs for responsive actuation, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11052

  CrossRef

 39. 39
  Fenghua Su, Menghe Miao, Haitao Niu, Zhixiang Wei, Gamma-Irradiated Carbon Nanotube Yarn As Substrate for High-Performance Fiber Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2553

  CrossRef

 40. 40
  Hua Wang, Hongbin Feng, Jinghong Li, Graphene and Graphene-like Layered Transition Metal Dichalcogenides in Energy Conversion and Storage, Small, 2014, 10, 11
 41. 41
  Bingna Zheng, Tieqi Huang, Liang Kou, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Chao Gao, Graphene fiber-based asymmetric micro-supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9736

  CrossRef

 42. 42
  Huhu Cheng, Chuangang Hu, Yang Zhao, Liangti Qu, Graphene fiber: a new material platform for unique applications, NPG Asia Materials, 2014, 6, 7, e113

  CrossRef

 43. 43
  Qing Chen, Yue Hu, Chuangang Hu, Huhu Cheng, Zhipan Zhang, Huibo Shao, Liangti Qu, Graphene quantum dots–three-dimensional graphene composites for high-performance supercapacitors, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 36, 19307

  CrossRef

 44. 44
  Min Mao, Junyan Hu, Hongtao Liu, Graphene-based materials for flexible electrochemical energy storage, International Journal of Energy Research, 2014, 38, 15
 45. 45
  Jingwen Zhao, Jiale Chen, Simin Xu, Mingfei Shao, Qiang Zhang, Fei Wei, Jing Ma, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Hierarchical NiMn Layered Double Hydroxide/Carbon Nanotubes Architecture with Superb Energy Density for Flexible Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 46. 46
  Chao Yang, Lei Dong, Zhongxin Chen, Hongbin Lu, High-Performance All-Solid-State Supercapacitor Based on the Assembly of Graphene and Manganese(II) Phosphate Nanosheets, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 33, 18884

  CrossRef

 47. 47
  Liang Huang, Chun Li, Gaoquan Shi, High-performance and flexible electrochemical capacitors based on graphene/polymer composite films, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 968

  CrossRef

 48. 48
  Conglai Long, Lili Jiang, Tong Wei, Jun Yan, Zhuangjun Fan, High-performance asymmetric supercapacitors with lithium intercalation reaction using metal oxide-based composites as electrode materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16678

  CrossRef

 49. 49
  Seyed Hamed Aboutalebi, Rouhollah Jalili, Dorna Esrafilzadeh, Maryam Salari, Zahra Gholamvand, Sima Aminorroaya Yamini, Konstantin Konstantinov, Roderick L. Shepherd, Jun Chen, Simon E. Moulton, Peter Charles Innis, Andrew I. Minett, Joselito M. Razal, Gordon G. Wallace, High-Performance Multifunctional Graphene Yarns: Toward Wearable All-Carbon Energy Storage Textiles, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2456

  CrossRef

 50. 50
  Fenghua Su, Xiaoming Lv, Menghe Miao, High-Performance Two-Ply Yarn Supercapacitors Based on Carbon Nanotube Yarns Dotted with Co3O4 and NiO Nanoparticles, Small, 2014, 10, 22
 51. 51
  Yuanyuan Li, Hongli Zhu, Fei Shen, Jiayu Wan, Xiaogang Han, Jiaqi Dai, Hongqi Dai, Liangbing Hu, Highly Conductive Microfiber of Graphene Oxide Templated Carbonization of Nanofibrillated Cellulose, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 44
 52. 52
  Yi-Ming Chang, Wen-Yung Yeh, Pin-Chu Chen, Highly foldable transparent conductive films composed of silver nanowire junctions prepared by chemical metal reduction, Nanotechnology, 2014, 25, 28, 285601

  CrossRef

 53. 53
  Lei Li, Fei He, Shili Gai, Shenghuan Zhang, Peng Gao, Milin Zhang, Yujin Chen, Piaoping Yang, Hollow structured and flower-like C@MnCo2O4composite for high electrochemical performance in a supercapacitor, CrystEngComm, 2014, 16, 42, 9873

  CrossRef

 54. 54
  Ping Xu, Junmo Kang, Jae-Boong Choi, Jonghwan Suhr, Jianyong Yu, Faxue Li, Joon-Hyung Byun, Byung-Sun Kim, Tsu-Wei Chou, Laminated Ultrathin Chemical Vapor Deposition Graphene Films Based Stretchable and Transparent High-Rate Supercapacitor, ACS Nano, 2014, 8, 9, 9437

  CrossRef

 55. 55
  Binbin Zhang, Jinliang Song, Guanying Yang, Buxing Han, Large-scale production of high-quality graphene using glucose and ferric chloride, Chem. Sci., 2014, 5, 12, 4656

  CrossRef

 56. 56
  Keyu Xie, Bingqing Wei, Materials and Structures for Stretchable Energy Storage and Conversion Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 57. 57
  Shaowu Pan, Zhitao Zhang, Wei Weng, Huijuan Lin, Zhibin Yang, Huisheng Peng, Miniature wire-shaped solar cells, electrochemical capacitors and lithium-ion batteries, Materials Today, 2014, 17, 6, 276

  CrossRef

 58. 58
  Qing Chen, Yuning Meng, Chuangang Hu, Yang Zhao, Huibo Shao, Nan Chen, Liangti Qu, MnO2-modified hierarchical graphene fiber electrochemical supercapacitor, Journal of Power Sources, 2014, 247, 32

  CrossRef

 59. 59
  Huhu Cheng, Yue Hu, Fei Zhao, Zelin Dong, Yanhong Wang, Nan Chen, Zhipan Zhang, Liangti Qu, Moisture-Activated Torsional Graphene-Fiber Motor, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 60. 60
  Seunghyun Lee, Zhaohui Zhong, Nanoelectronic circuits based on two-dimensional atomic layer crystals, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13283

  CrossRef

 61. 61
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Nanostructured Graphene Composite Papers for Highly Flexible and Foldable Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 62. 62
  Kristy Jost, David P. Durkin, Luke M. Haverhals, E. Kathryn Brown, Matthew Langenstein, Hugh C. De Long, Paul C. Trulove, Yury Gogotsi, Genevieve Dion, Natural Fiber Welded Electrode Yarns for Knittable Textile Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 63. 63
  Hao Sun, Xiao You, Jue Deng, Xuli Chen, Zhibin Yang, Jing Ren, Huisheng Peng, Novel Graphene/Carbon Nanotube Composite Fibers for Efficient Wire-Shaped Miniature Energy Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 64. 64
  Shaowu Pan, Huijuan Lin, Jue Deng, Peining Chen, Xuli Chen, Zhibin Yang, Huisheng Peng, Novel Wearable Energy Devices Based on Aligned Carbon Nanotube Fiber Textiles, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 65. 65
  Dingshan Yu, Kunli Goh, Hong Wang, Li Wei, Wenchao Jiang, Qiang Zhang, Liming Dai, Yuan Chen, Scalable synthesis of hierarchically structured carbon nanotube–graphene fibres for capacitive energy storage, Nature Nanotechnology, 2014, 9, 7, 555

  CrossRef

 66. 66
  Hao Sun, Xiao You, Yishu Jiang, Guozhen Guan, Xin Fang, Jue Deng, Peining Chen, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Self-Healable Electrically Conducting Wires for Wearable Microelectronics, Angewandte Chemie, 2014, 126, 36
 67. 67
  Hao Sun, Xiao You, Yishu Jiang, Guozhen Guan, Xin Fang, Jue Deng, Peining Chen, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Self-Healable Electrically Conducting Wires for Wearable Microelectronics, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 36
 68. 68
  Xiaoteng Ding, Yang Zhao, Chuangang Hu, Yue Hu, Zelin Dong, Nan Chen, Zhipan Zhang, Liangti Qu, Spinning fabrication of graphene/polypyrrole composite fibers for all-solid-state, flexible fibriform supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12355

  CrossRef

 69. 69
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 70. 70
  Deepak P. Dubal, Jong Guk Kim, Youngmin Kim, Rudolf Holze, Chandrakant D. Lokhande, Won Bae Kim, Supercapacitors Based on Flexible Substrates: An Overview, Energy Technology, 2014, 2, 4
 71. 71
  Zhitao Zhang, Jue Deng, Xueyi Li, Zhibin Yang, Sisi He, Xuli Chen, Guozhen Guan, Jing Ren, Huisheng Peng, Superelastic Supercapacitors with High Performances during Stretching, Advanced Materials, 2014, 26, 44
 72. 72
  Fancheng Meng, Ru Li, Qingwen Li, Weibang Lu, Tsu-Wei Chou, Synthesis and failure behavior of super-aligned carbon nanotube film wrapped graphene fibers, Carbon, 2014, 72, 250

  CrossRef

 73. 73
  Yijia Zhang, Mi Chu, Lu Yang, Wenfang Deng, Yueming Tan, Ming Ma, Qingji Xie, Synthesis and oxygen reduction properties of three-dimensional sulfur-doped graphene networks, Chemical Communications, 2014, 50, 48, 6382

  CrossRef

 74. 74
  Kristy Jost, Genevieve Dion, Yury Gogotsi, Textile energy storage in perspective, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10776

  CrossRef

 75. 75
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 76. 76
  Yijia Zhang, Mi Chu, Lu Yang, Yueming Tan, Wenfang Deng, Ming Ma, Xiaoli Su, Qingji Xie, Three-Dimensional Graphene Networks as a New Substrate for Immobilization of Laccase and Dopamine and Its Application in Glucose/O2Biofuel Cell, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12808

  CrossRef

 77. 77
  Tao Zhou, Chi Zhang, Chang Bao Han, Feng Ru Fan, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Woven Structured Triboelectric Nanogenerator for Wearable Devices, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14695

  CrossRef

 78. 78
  Zhibin Yang, Jue Deng, Xuli Chen, Jing Ren, Huisheng Peng, A Highly Stretchable, Fiber-Shaped Supercapacitor, Angewandte Chemie, 2013, 125, 50
 79. 79
  Zhibin Yang, Jue Deng, Xuli Chen, Jing Ren, Huisheng Peng, A Highly Stretchable, Fiber-Shaped Supercapacitor, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 50
 80. 80
  Zhiqiang Niu, Li Zhang, Lili Liu, Bowen Zhu, Haibo Dong, Xiaodong Chen, All-Solid-State Flexible Ultrathin Micro-Supercapacitors Based on Graphene, Advanced Materials, 2013, 25, 29
 81. 81
  Yongmin He, Wanjun Chen, Caitian Gao, Jinyuan Zhou, Xiaodong Li, Erqing Xie, An overview of carbon materials for flexible electrochemical capacitors, Nanoscale, 2013, 5, 19, 8799

  CrossRef

 82. 82
  Yachang Cao, Miao Zhu, Peixu Li, Rujing Zhang, Xinming Li, Qianming Gong, Kunling Wang, Minlin Zhong, Dehai Wu, Feng Lin, Hongwei Zhu, Boosting supercapacitor performance of carbon fibres using electrochemically reduced graphene oxide additives, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 45, 19550

  CrossRef

 83. 83
  Zelin Dong, Ce Zhou, Huhu Cheng, Yang Zhao, Chuangang Hu, Nan Chen, Zhipan Zhang, Hongxia Luo, Liangti Qu, Carbon nanotube–nanopipe composite vertical arrays for enhanced electrochemical capacitance, Carbon, 2013, 64, 507

  CrossRef

 84. 84
  Viet Thong Le, Heetae Kim, Arunabha Ghosh, Jaesu Kim, Jian Chang, Quoc An Vu, Duy Tho Pham, Ju-Hyuck Lee, Sang-Woo Kim, Young Hee Lee, Coaxial Fiber Supercapacitor Using All-Carbon Material Electrodes, ACS Nano, 2013, 7, 7, 5940

  CrossRef

 85. 85
  Xinming Li, Tianshuo Zhao, Qiao Chen, Peixu Li, Kunlin Wang, Minlin Zhong, Jinquan Wei, Dehai Wu, Bingqing Wei, Hongwei Zhu, Flexible all solid-state supercapacitors based on chemical vapor deposition derived graphene fibers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 41, 17752

  CrossRef

 86. 86
  Yanhong Wang, Ke Bian, Chuangang Hu, Zhipan Zhang, Nan Chen, Huimin Zhang, Liangti Qu, Flexible and wearable graphene/polypyrrole fibers towards multifunctional actuator applications, Electrochemistry Communications, 2013, 35, 49

  CrossRef

 87. 87
  Jing Ren, Wenyu Bai, Guozhen Guan, Ye Zhang, Huisheng Peng, Flexible and Weaveable Capacitor Wire Based on a Carbon Nanocomposite Fiber, Advanced Materials, 2013, 25, 41
 88. 88
  Tieqi Huang, Bingna Zheng, Liang Kou, Karthikeyan Gopalsamy, Zhen Xu, Chao Gao, Yuena Meng, Zhixiang Wei, Flexible high performance wet-spun graphene fiber supercapacitors, RSC Advances, 2013, 3, 46, 23957

  CrossRef

 89. 89
  Xinhua Li, Guangyong Wang, Xiaowei Wang, Xiaoping Li, Junhui Ji, Flexible supercapacitor based on MnO2 nanoparticles via electrospinning, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10103

  CrossRef

 90. 90
  Xiaoli Zhao, Zhen Xu, Bingna Zheng, Chao Gao, Macroscopic assembled, ultrastrong and H2SO4-resistant fibres of polymer-grafted graphene oxide, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef