SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yong Li, Lei Gao, Yue-Li Song, Xi-Chang Xue, Peng-Fei Ji, Feng-Qun Zhou, Xin-Jian Li, CdS nanowires array on Cd foil: synthesis and optical properties, Materials Letters, 2015, 139, 126

  CrossRef

 2. 2
  Biao Xu, Peilei He, Huiling Liu, Pengpeng Wang, Gang Zhou, Xun Wang, A 1D/2D Helical CdS/ZnIn2S4 Nano-Heterostructure, Angewandte Chemie, 2014, 126, 9
 3. 3
  Biao Xu, Peilei He, Huiling Liu, Pengpeng Wang, Gang Zhou, Xun Wang, A 1D/2D Helical CdS/ZnIn2S4 Nano-Heterostructure, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 9
 4. 4
  Kaimo Deng, Liang Li, CdS Nanoscale Photodetectors, Advanced Materials, 2014, 26, 17
 5. 5
  Tao-Tao Zhuang, Pan Yu, Feng-Jia Fan, Liang Wu, Xiao-Jing Liu, Shu-Hong Yu, Controlled Synthesis of Kinked Ultrathin ZnS Nanorods/Nanowires Triggered by Chloride Ions: A Case Study, Small, 2014, 10, 7
 6. 6
  S. Žalenkienė, V. Krylova, J. Baltrusaitis, Deposition, structure and properties of polyamide–CdSe–CdS composite material using sorption–diffusion method, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 7. 7
  Xin-Dian Liu, Tao Xing, First-principles calculations of electronic structures and optical properties of group-IIIA elements doped wurtzite CdS, Solid State Communications, 2014, 187, 72

  CrossRef

 8. 8
  Guohua Li, Yang Jiang, Yugang Zhang, Xinzheng Lan, Tianyou Zhai, Gyu-Chul Yi, High-performance photodetectors and enhanced field-emission of CdS nanowire arrays on CdSe single-crystalline sheets, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 39, 8252

  CrossRef

 9. 9
  Chao Zhang, Wei Tian, Zhi Xu, Xi Wang, Jiangwei Liu, Song-Lin Li, Dai-Ming Tang, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Photosensing performance of branched CdS/ZnO heterostructures as revealed by in situ TEM and photodetector tests, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8084

  CrossRef

 10. 10
  Xiaotian Wang, Chihao Liow, Dianpeng Qi, Bowen Zhu, Wan Ru Leow, Hua Wang, Can Xue, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Programmable Photo-Electrochemical Hydrogen Evolution Based on Multi-Segmented CdS-Au Nanorod Arrays, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 11. 11
  Xi Wang, Wei Tian, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Recent advances in solution-processed inorganic nanofilm photodetectors, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 5, 1400

  CrossRef

 12. 12
  J H Kim, H Kim, H Rho, Y-J Choi, J-G Park, Resonant and polarized Raman scattering from single CdS/CdSe core–shell nanowires, Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, 47, 13, 135104

  CrossRef

 13. 13
  Tao Luo, Bo Liang, Zhe Liu, Xuming Xie, Zheng Lou, Guozhen Shen, Single-GaSb-nanowire-based room temperature photodetectors with broad spectral response, Science Bulletin, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Chunlin Bao, Guoxing Zhu, Jing Yang, Miaomiao Liu, Rongxian Zhang, Xiaoping Shen, Small molecular amine mediated synthesis of hydrophilic CdS nanorods and their photoelectrochemical water splitting performance, Dalton Trans., 2014, 44, 3, 1465

  CrossRef

 15. 15
  Xinyu Wang, Yulong Ying, Jiahuan Lei, Pan Hu, Xinsheng Peng, Starfish-like Au–CdS hybrids for the highly efficient photocatalytic degradation of organic dyes, RSC Adv., 2014, 4, 80, 42441

  CrossRef

 16. 16
  Meiling Xu, Yongfeng Li, Bin Yao, Zhanhui Ding, Gang Yang, Structural, electronic and optical properties of CdxZn1−xS alloys from first-principles calculations, Physics Letters A, 2014, 378, 45, 3382

  CrossRef

 17. 17
  Gaoling Yang, Haizheng Zhong, Zelong Bai, Ruibin Liu, Bingsuo Zou, Ultralong Homogeneously Alloyed CdSexS1-x Nanowires with Highly Polarized and Color-Tunable Emissions, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 9
 18. 18
  Huiqiao Li, Xi Wang, Junqi Xu, Qi Zhang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Ying Ma, Tianyou Zhai, ChemInform Abstract: One-Dimentional CdS Nanostructures: A Promising Candidate for Optoelectronics, ChemInform, 2013, 44, 33
 19. 19
  Junqi Xu, Guanghua Hou, Takao Mori, Huiqiao Li, Yanrui Wang, Yangyang Chang, Yongsong Luo, Benhai Yu, Ying Ma, Tianyou Zhai, Excellent Field-Emission Performances of Neodymium Hexaboride (NdB6) Nanoneedles with Ultra-Low Work Functions, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 40
 20. 20
  J. Buckeridge, S. T. Bromley, A. Walsh, S. M. Woodley, C. R. A. Catlow, A. A. Sokol, One-dimensional embedded cluster approach to modeling CdS nanowires, The Journal of Chemical Physics, 2013, 139, 12, 124101

  CrossRef