SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jihao Li, Jingye Li, Linfan Li, Ming Yu, Hongjuan Ma, Bowu Zhang, Flexible graphene fibers prepared by chemical reduction-induced self-assembly, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6359

  CrossRef

 2. 2
  Zhen Xu, Chao Gao, Graphene in Macroscopic Order: Liquid Crystals and Wet-Spun Fibers, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 4, 1267

  CrossRef

 3. 3
  Guoji Huang, Chengyi Hou, Yuanlong Shao, Hongzhi Wang, Qinghong Zhang, Yaogang Li, Meifang Zhu, Highly Strong and Elastic Graphene Fibres Prepared from Universal Graphene Oxide Precursors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 4. 4
  Hao Sun, Xiao You, Jue Deng, Xuli Chen, Zhibin Yang, Jing Ren, Huisheng Peng, Novel Graphene/Carbon Nanotube Composite Fibers for Efficient Wire-Shaped Miniature Energy Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 16
 5. 5
  Jun Cao, Yongyi Zhang, Chuanling Men, Yanyan Sun, Zhaona Wang, Xuetong Zhang, Qingwen Li, Programmable Writing of Graphene Oxide/Reduced Graphene Oxide Fibers for Sensible Networks within SituWelded Junctions, ACS Nano, 2014, 140411082820002

  CrossRef

 6. 6
  Mufang Li, Haiying Li, Weibing Zhong, Qinghua Zhao, Dong Wang, Stretchable Conductive Polypyrrole/Polyurethane (PPy/PU) Strain Sensor with Netlike Microcracks for Human Breath Detection, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 1313

  CrossRef

 7. 7
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 8
 8. 8
  You Yu, Jifang Zeng, Chaojian Chen, Zhuang Xie, Ruisheng Guo, Zhilu Liu, Xuechang Zhou, Yong Yang, Zijian Zheng, Three-Dimensional Compressible and Stretchable Conductive Composites, Advanced Materials, 2014, 26, 5
 9. 9
  Bin Shen, Wentao Zhai, Wenge Zheng, Ultrathin Flexible Graphene Film: An Excellent Thermal Conducting Material with Efficient EMI Shielding, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 16
 10. 10
  Joong Tark Han, Bo Hwa Jeong, Seon Hee Seo, Kwang Chul Roh, Sumi Kim, Sua Choi, Jong Seok Woo, Ho Young Kim, Jeong In Jang, Du-Chul Shin, Sooyeon Jeong, Hee Jin Jeong, Seung Yol Jeong, Geon-Woong Lee, Dispersant-free conducting pastes for flexible and printed nanocarbon electrodes, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 11. 11
  Zheng Liu, Zhen Xu, Xiaozhen Hu, Chao Gao, Lyotropic Liquid Crystal of Polyacrylonitrile-Grafted Graphene Oxide and Its Assembled Continuous Strong Nacre-Mimetic Fibers, Macromolecules, 2013, 46, 17, 6931

  CrossRef

 12. 12
  Xiaoli Zhao, Zhen Xu, Bingna Zheng, Chao Gao, Macroscopic assembled, ultrastrong and H2SO4-resistant fibres of polymer-grafted graphene oxide, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 13. 13
  Jiankun Sun, Yanhui Li, Qingyu Peng, Shaocong Hou, Dechun Zou, Yuanyuan Shang, Yibin Li, Peixu Li, Qiuju Du, Zonghua Wang, Yanzhi Xia, Linhua Xia, Xianglong Li, Anyuan Cao, Macroscopic, Flexible, High-Performance Graphene Ribbons, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10225

  CrossRef

 14. 14
  Mohsen Moazzami Gudarzi, Mohamad Hasan Mohamadzadeh Moghadam, Farhad Sharif, Spontaneous exfoliation of graphite oxide in polar aprotic solvents as the route to produce graphene oxide – organic solvents liquid crystals, Carbon, 2013, 64, 403

  CrossRef