SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Junpeng Li, Jiajie Liang, Xiang Jian, Wei Hu, Juan Li, Qibing Pei, A Flexible and Transparent Thin Film Heater Based on a Silver Nanowire/Heat-resistant Polymer Composite, Macromolecular Materials and Engineering, 2014, 299, 11
 2. 2
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 3. 3
  Liang Kou, Tieqi Huang, Bingna Zheng, Yi Han, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Haiyan Sun, Chao Gao, Coaxial wet-spun yarn supercapacitors for high-energy density and safe wearable electronics, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 4. 4
  Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang, Xiao-Ming Tao, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 5. 5
  Jihao Li, Jingye Li, Linfan Li, Ming Yu, Hongjuan Ma, Bowu Zhang, Flexible graphene fibers prepared by chemical reduction-induced self-assembly, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6359

  CrossRef

 6. 6
  Bingna Zheng, Tieqi Huang, Liang Kou, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Chao Gao, Graphene fiber-based asymmetric micro-supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9736

  CrossRef

 7. 7
  Huhu Cheng, Chuangang Hu, Yang Zhao, Liangti Qu, Graphene fiber: a new material platform for unique applications, NPG Asia Materials, 2014, 6, 7, e113

  CrossRef

 8. 8
  Zhen Xu, Chao Gao, Graphene in Macroscopic Order: Liquid Crystals and Wet-Spun Fibers, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 4, 1267

  CrossRef

 9. 9
  Hui Pan, Shenmin Zhu, Lin Mao, Graphene Nanoarchitectonics: Approaching the Excellent Properties of Graphene from Microscale to Macroscale, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2014,

  CrossRef

 10. 10
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 11. 11
  Tao Chen, Rui Hao, Huisheng Peng, Liming Dai, High-Performance, Stretchable, Wire-Shaped Supercapacitors, Angewandte Chemie, 2014, 126, 52
 12. 12
  Tao Chen, Rui Hao, Huisheng Peng, Liming Dai, High-Performance, Stretchable, Wire-Shaped Supercapacitors, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 52
 13. 13
  Zhen Xu, Bingna Zheng, Jiewei Chen, Chao Gao, Highly Efficient Synthesis of Neat Graphene Nanoscrolls from Graphene Oxide by Well-Controlled Lyophilization, Chemistry of Materials, 2014, 26, 23, 6811

  CrossRef

 14. 14
  Ung-Hui Shin, Dong-Wook Jeong, Sang-Min Park, Soo-Hyung Kim, Hyung Woo Lee, Jong-Man Kim, Highly stretchable conductors and piezocapacitive strain gauges based on simple contact-transfer patterning of carbon nanotube forests, Carbon, 2014, 80, 396

  CrossRef

 15. 15
  Guoji Huang, Chengyi Hou, Yuanlong Shao, Hongzhi Wang, Qinghong Zhang, Yaogang Li, Meifang Zhu, Highly Strong and Elastic Graphene Fibres Prepared from Universal Graphene Oxide Precursors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 16. 16
  Peng Xiao, Jincui Gu, Jing Chen, Jiawei Zhang, Rubo Xing, Yanchun Han, Jun Fu, Wenqin Wang, Tao Chen, Micro-contact printing of graphene oxide nanosheets for fabricating patterned polymer brushes, Chemical Communications, 2014, 50, 54, 7103

  CrossRef

 17. 17
  Hao Sun, Xiao You, Jue Deng, Xuli Chen, Zhibin Yang, Jing Ren, Huisheng Peng, Novel Graphene/Carbon Nanotube Composite Fibers for Efficient Wire-Shaped Miniature Energy Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 18. 18
  Jun Cao, Yongyi Zhang, Chuanling Men, Yanyan Sun, Zhaona Wang, Xuetong Zhang, Qingwen Li, Programmable Writing of Graphene Oxide/Reduced Graphene Oxide Fibers for Sensible Networks within SituWelded Junctions, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4325

  CrossRef

 19. 19
  Mufang Li, Haiying Li, Weibing Zhong, Qinghua Zhao, Dong Wang, Stretchable Conductive Polypyrrole/Polyurethane (PPy/PU) Strain Sensor with Netlike Microcracks for Human Breath Detection, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 1313

  CrossRef

 20. 20
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 21. 21
  Rodolfo Cruz-Silva, Aaron Morelos-Gomez, Hyung-ick Kim, Hong-kyu Jang, Ferdinando Tristan, Sofia Vega-Diaz, Lakshmy P. Rajukumar, Ana Laura Elías, Nestor Perea-Lopez, Jonghwan Suhr, Morinobu Endo, Mauricio Terrones, Super-stretchable Graphene Oxide Macroscopic Fibers with Outstanding Knotability Fabricated by Dry Film Scrolling, ACS Nano, 2014, 8, 6, 5959

  CrossRef

 22. 22
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 23. 23
  Chao Wu, Lijun Fang, Xingyi Huang, Pingkai Jiang, Three-Dimensional Highly Conductive Graphene–Silver Nanowire Hybrid Foams for Flexible and Stretchable Conductors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 21026

  CrossRef

 24. 24
  You Yu, Jifang Zeng, Chaojian Chen, Zhuang Xie, Ruisheng Guo, Zhilu Liu, Xuechang Zhou, Yong Yang, Zijian Zheng, Three-Dimensional Compressible and Stretchable Conductive Composites, Advanced Materials, 2014, 26, 5
 25. 25
  Bin Shen, Wentao Zhai, Wenge Zheng, Ultrathin Flexible Graphene Film: An Excellent Thermal Conducting Material with Efficient EMI Shielding, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 28
 26. 26
  Zheng Liu, Zheng Li, Zhen Xu, Zhixiang Xia, Xiaozhen Hu, Liang Kou, Li Peng, Yangyang Wei, Chao Gao, Wet-Spun Continuous Graphene Films, Chemistry of Materials, 2014, 26, 23, 6786

  CrossRef

 27. 27
  Joong Tark Han, Bo Hwa Jeong, Seon Hee Seo, Kwang Chul Roh, Sumi Kim, Sua Choi, Jong Seok Woo, Ho Young Kim, Jeong In Jang, Du-Chul Shin, Sooyeon Jeong, Hee Jin Jeong, Seung Yol Jeong, Geon-Woong Lee, Dispersant-free conducting pastes for flexible and printed nanocarbon electrodes, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 28. 28
  Zheng Liu, Zhen Xu, Xiaozhen Hu, Chao Gao, Lyotropic Liquid Crystal of Polyacrylonitrile-Grafted Graphene Oxide and Its Assembled Continuous Strong Nacre-Mimetic Fibers, Macromolecules, 2013, 46, 17, 6931

  CrossRef

 29. 29
  Xiaoli Zhao, Zhen Xu, Bingna Zheng, Chao Gao, Macroscopic assembled, ultrastrong and H2SO4-resistant fibres of polymer-grafted graphene oxide, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 30. 30
  Jiankun Sun, Yanhui Li, Qingyu Peng, Shaocong Hou, Dechun Zou, Yuanyuan Shang, Yibin Li, Peixu Li, Qiuju Du, Zonghua Wang, Yanzhi Xia, Linhua Xia, Xianglong Li, Anyuan Cao, Macroscopic, Flexible, High-Performance Graphene Ribbons, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10225

  CrossRef

 31. 31
  Mohsen Moazzami Gudarzi, Mohamad Hasan Mohamadzadeh Moghadam, Farhad Sharif, Spontaneous exfoliation of graphite oxide in polar aprotic solvents as the route to produce graphene oxide – organic solvents liquid crystals, Carbon, 2013, 64, 403

  CrossRef