SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Teng Liu, Chao Wang, Wei Cui, Hua Gong, Chao Liang, Xiaoze Shi, Zhiwei Li, Baoquan Sun, Zhuang Liu, Combined photothermal and photodynamic therapy delivered by PEGylated MoS2nanosheets, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11219

  CrossRef

 2. 2
  Xue Zhang, Xiaowei Xu, Tingting Li, Min Lin, Xiaoying Lin, Hao Zhang, Hongchen Sun, Bai Yang, Composite Photothermal Platform of Polypyrrole-Enveloped Fe3O4Nanoparticle Self-Assembled Superstructures, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14552

  CrossRef

 3. 3
  Xinyuan Bu, Ding Zhou, Jing Li, Xue Zhang, Kai Zhang, Hao Zhang, Bai Yang, Copper Sulfide Self-Assembly Architectures with Improved Photothermal Performance, Langmuir, 2014, 30, 5, 1416

  CrossRef

 4. 4
  Bo Li, Qian Wang, Rujia Zou, Xijian Liu, Kaibing Xu, Wenyao Li, Junqing Hu, Cu7.2S4 nanocrystals: a novel photothermal agent with a 56.7% photothermal conversion efficiency for photothermal therapy of cancer cells, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3274

  CrossRef

 5. 5
  Zeyu Xiao, CuS nanoparticles: clinically favorable materials for photothermal applications?, Nanomedicine, 2014, 9, 3, 373

  CrossRef

 6. 6
  Hao Wan, Yi Zhang, Zheyi Liu, Guiju Xu, Guang Huang, Yongsheng Ji, Zhichao Xiong, Quanqing Zhang, Jing Dong, Weibing Zhang, Hanfa Zou, Facile fabrication of a near-infrared responsive nanocarrier for spatiotemporally controlled chemo-photothermal synergistic cancer therapy, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8743

  CrossRef

 7. 7
  Xijian Liu, Bo Li, Fanfan Fu, Kaibing Xu, Rujia Zou, Qian Wang, Bingjie Zhang, Zhigang Chen, Junqing Hu, Facile synthesis of biocompatible cysteine-coated CuS nanoparticles with high photothermal conversion efficiency for cancer therapy, Dalton Transactions, 2014, 43, 30, 11709

  CrossRef

 8. 8
  Liang Cheng, Chao Wang, Liangzhu Feng, Kai Yang, Zhuang Liu, Functional Nanomaterials for Phototherapies of Cancer, Chemical Reviews, 2014, 140926115426004

  CrossRef

 9. 9
  Wenyan Yin, Liang Yan, Jie Yu, Gan Tian, Liangjun Zhou, Xiaopeng Zheng, Xiao Zhang, Yuan Yong, Juan Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, High-Throughput Synthesis of Single-Layer MoS2Nanosheets as a Near-Infrared Photothermal-Triggered Drug Delivery for Effective Cancer Therapy, ACS Nano, 2014, 8, 7, 6922

  CrossRef

 10. 10
  Wen Long Li, Shao Qing Lie, Yu Qing Du, Xiao Yan Wan, Ting Ting Wang, Jian Wang, Cheng Zhi Huang, Hydrophilic Cu2−xSe/reduced graphene oxide nanocomposites with tunable plasmonic properties and their applications in cellular dark-field microscopic imaging, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 40, 7027

  CrossRef

 11. 11
  Jianhua Liu, Jianguo Han, Zhichen Kang, Reza Golamaully, Nannan Xu, Hongpeng Li, Xueli Han, In vivo near-infrared photothermal therapy and computed tomography imaging of cancer cells using novel tungsten-based theranostic probe, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5770

  CrossRef

 12. 12
  Zhiguo Zhou, Yanan Sun, Jinchao Shen, Jie Wei, Chao Yu, Bin Kong, Wei Liu, Hong Yang, Shiping Yang, Wei Wang, Iron/iron oxide core/shell nanoparticles for magnetic targeting MRI and near-infrared photothermal therapy, Biomaterials, 2014, 35, 26, 7470

  CrossRef

 13. 13
  Gan Tian, Xiao Zhang, Xiaopeng Zheng, Wenyan Yin, Longfei Ruan, Xiaodong Liu, Liangjun Zhou, Liang Yan, Shoujian Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Multifunctional RbxWO3 Nanorods for Simultaneous Combined Chemo-photothermal Therapy and Photoacoustic/CT Imaging, Small, 2014, 10, 18
 14. 14
  Meili Yin, Zhenhua Li, Enguo Ju, Zhenzhen Wang, Kai Dong, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Multifunctional upconverting nanoparticles for near-infrared triggered and synergistic antibacterial resistance therapy, Chemical Communications, 2014, 50, 72, 10488

  CrossRef

 15. 15
  Mathieu L. Viger, Wangzhong Sheng, Kim Doré, Ali H. Alhasan, Carl-Johan Carling, Jacques Lux, Caroline de Gracia Lux, Madeleine Grossman, Roberto Malinow, Adah Almutairi, Near-Infrared-Induced Heating of Confined Water in Polymeric Particles for Efficient Payload Release, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4815

  CrossRef

 16. 16
  Youyong Yuan, Yuanzeng Min, Qinglian Hu, Bengang Xing, Bin Liu, NIR photoregulated chemo- and photodynamic cancer therapy based on conjugated polyelectrolyte–drug conjugate encapsulated upconversion nanoparticles, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11259

  CrossRef

 17. 17
  Rumi Khandelia, Amit Jaiswal, Siddhartha Sankar Ghosh, Arun Chattopadhyay, Polymer coated gold nanoparticle–protein agglomerates as nanocarriers for hydrophobic drug delivery, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 38, 6472

  CrossRef

 18. 18
  Yi Wang, Kaiyuan Wang, Ren Zhang, Xingang Liu, Xueying Yan, Jianxin Wang, Ernst Wagner, Rongqin Huang, Synthesis of Core–Shell Graphitic Carbon@Silica Nanospheres with Dual-Ordered Mesopores for Cancer-Targeted Photothermochemotherapy, ACS Nano, 2014, 8, 8, 7870

  CrossRef

 19. 19
  Meili Yin, Enguo Ju, Zhaowei Chen, Zhenhua Li, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Upconverting Nanoparticles with a Mesoporous TiO2 Shell for Near-Infrared-Triggered Drug Delivery and Synergistic Targeted Cancer Therapy, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 41