SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Siya Huang, Hui Wu, Ming Zhou, Chunsong Zhao, Zongfu Yu, Zhichao Ruan, Wei Pan, A flexible and transparent ceramic nanobelt network for soft electronics, NPG Asia Materials, 2014, 6, 2, e86

  CrossRef

 2. 2
  Renxiong Li, Juehan Yang, Nengjie Huo, Chao Fan, Fangyuan Lu, Tengfei Yan, Zhongming Wei, Jingbo Li, Effect of Electrical Contact on the Performance of Bi2S3 Single Nanowire Photodetectors, ChemPhysChem, 2014, 15, 12
 3. 3
  Swelm. Wageh, Mai Maize, Sancan Han, Ahmed. A. Al-Ghamdi, Xiaosheng Fang, Effect of solvent and environmental conditions on the structural and optical properties of CdS nanoparticles, RSC Advances, 2014, 4, 46, 24110

  CrossRef

 4. 4
  Juan Ferrer, José Alonso, Susana de Ávila, Electrical Characterization of Photodetectors Based on Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) Layers, Sensors, 2014, 14, 3, 4484

  CrossRef

 5. 5
  Fen Qiao, Yongchang Sang, Enhanced photo-induced charge transfer properties of vertically aligned nanorods arrays fabricated by thermal annealing approach, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 5, 2339

  CrossRef

 6. 6
  Wei Tian, Chao Zhang, Tianyou Zhai, Song-Lin Li, Xi Wang, Jiangwei Liu, Xiao Jie, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Dmitri Golberg, Yoshio Bando, Flexible Ultraviolet Photodetectors with Broad Photoresponse Based on Branched ZnS-ZnO Heterostructure Nanofilms, Advanced Materials, 2014, 26, 19
 7. 7
  Ziqi Sun, Ting Liao, Yuhai Dou, Soo Min Hwang, Min-Sik Park, Lei Jiang, Jung Ho Kim, Shi Xue Dou, Generalized self-assembly of scalable two-dimensional transition metal oxide nanosheets, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 8. 8
  Zhiwen Jin, Liang Gao, Qing Zhou, Jizheng Wang, High-performance flexible ultraviolet photoconductors based on solution-processed ultrathin ZnO/Au nanoparticle composite films, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 9. 9
  Junpeng Lu, Hongwei Liu, Suzi Deng, Minrui Zheng, Yinghui Wang, Jeroen A. van Kan, Sing Hai Tang, Xinhai Zhang, Chorng Haur Sow, Subodh G. Mhaisalkar, Highly sensitive and multispectral responsive phototransistor using tungsten-doped VO2 nanowires, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7619

  CrossRef

 10. 10
  Siwen Zhang, Bosi Yin, Yang Jiao, Yang Liu, Fengyu Qu, Xiang Wu, Nanosheet based SnO2 assembles grown on a flexible substrate, Applied Surface Science, 2014, 305, 626

  CrossRef

 11. 11
  Hui Liu, Zhiming Zhang, Linfeng Hu, Nan Gao, Liwen Sang, Meiyong Liao, Renzhi Ma, Fangfang Xu, Xiaosheng Fang, New UV-A Photodetector Based on Individual Potassium Niobate Nanowires with High Performance, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 8
 12. 12
  Lei Li, Shuming Yang, Feng Han, Liangjun Wang, Xiaotong Zhang, Zhuangde Jiang, Anlian Pan, Optical Sensor Based on a Single CdS Nanobelt, Sensors, 2014, 14, 4, 7332

  CrossRef

 13. 13
  Xing Huang, Marc-Georg Willinger, Hua Fan, Zai-lai Xie, Lei Wang, Achim Klein-Hoffmann, Frank Girgsdies, Chun-Sing Lee, Xiang-Min Meng, Single crystalline wurtzite ZnO/zinc blende ZnS coaxial heterojunctions and hollow zinc blende ZnS nanotubes: synthesis, structural characterization and optical properties, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8787

  CrossRef

 14. 14
  H. Wang, A. Pyatenko, N. Koshizaki, H. Moehwald, D. Shchukin, Single-Crystalline ZnO Spherical Particles by Pulsed Laser Irradiation of Colloidal Nanoparticles for Ultraviolet Photodetection, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2241

  CrossRef

 15. 15
  Jae Chul Park, Pyo Jin Jeon, Jin Sung Kim, Seongil Im, Small-Dose-Sensitive X-Ray Image Pixel with HgI2 Photoconductor and Amorphous Oxide Thin-Film Transistor, Advanced Healthcare Materials, 2014, 3, 8
 16. 16
  Lanlan Chai, Wen He, Lin Sun, Feng Jin, Xiangyang Hu, Jilong Ma, Solvothermal synthesis of wurtzite ZnS complex spheres with high hierarchy, Materials Letters, 2014, 120, 26

  CrossRef

 17. You have free access to this content17
  Fatemeh Davar, Mohammad Reza Loghman-Estarki, Masoud Salavati-Niasari, Rouholah Ashiri, Synthesis of Volcano-Like CdS/Organic Nanocomposite, International Journal of Applied Ceramic Technology, 2014, 11, 4
 18. 18
  Rong Huang, Jie Zhang, Fenfen Wei, Lin Shi, Tao Kong, Guosheng Cheng, Ultrahigh Responsivity of Ternary Sb–Bi–Se Nanowire Photodetectors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 23
 19. 19
  Mohammad R. Alenezi, Abdullah S. Alshammari, Talal H. Alzanki, Peter Jarowski, Simon John Henley, S. Ravi P. Silva, ZnO Nanodisk Based UV Detectors with Printed Electrodes, Langmuir, 2014, 30, 13, 3913

  CrossRef

 20. 20
  Onkar Game, Upendra Singh, Tanya Kumari, Arun Banpurkar, Satishchandra Ogale, ZnO(N)–Spiro-MeOTAD hybrid photodiode: an efficient self-powered fast-response UV (visible) photosensor, Nanoscale, 2014, 6, 1, 503

  CrossRef

 21. 21
  Lin Peng, Linfeng Hu, Xiaosheng Fang, ChemInform Abstract: Low-Dimensional Nanostructure Ultraviolet Photodetectors, ChemInform, 2013, 44, 49