SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jun Wang, Jia-Zhao Wang, Zi-Qi Sun, Xuan-Wen Gao, Chao Zhong, Shu-Lei Chou, Hua-Kun Liu, A germanium/single-walled carbon nanotube composite paper as a free-standing anode for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4613

  CrossRef

 2. 2
  Qizhen Xiao, Yu Fan, Xinghui Wang, Rahmat Agung Susantyoko, Qing Zhang, A multilayer Si/CNT coaxial nanofiber LIB anode with a high areal capacity, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 655

  CrossRef

 3. 3
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 4. 4
  Acacio Rincón, Rodrigo Moreno, Adriana S.A. Chinelatto, Carlos F. Gutierrez, Emilio Rayón, María Dolores Salvador, Amparo Borrell, Al2O3-3YTZP-Graphene multilayers produced by tape casting and spark plasma sintering, Journal of the European Ceramic Society, 2014, 34, 10, 2427

  CrossRef

 5. 5
  Youngmi Koo, Rachit Malik, Noe Alvarez, Leon White, Vesselin N. Shanov, Mark Schulz, Boyce Collins, Jagannathan Sankar, Yeoheung Yun, Aligned carbon nanotube/copper sheets: a new electrocatalyst for CO2reduction to hydrocarbons, RSC Advances, 2014, 4, 31, 16362

  CrossRef

 6. 6
  Mahmut Dirican, Meltem Yanilmaz, Kun Fu, Yao Lu, Huseyin Kizil, Xiangwu Zhang, Carbon-enhanced electrodeposited SnO2/carbon nanofiber composites as anode for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 264, 240

  CrossRef

 7. 7
  Kun Fu, Yao Lu, Mahmut Dirican, Chen Chen, Meltem Yanilmaz, Quan Shi, Philip D. Bradford, Xiangwu Zhang, Chamber-confined silicon–carbon nanofiber composites for prolonged cycling life of Li-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7489

  CrossRef

 8. 8
  Yang Wu, Hengcai Wu, Shu Luo, Ke Wang, Fei Zhao, Yang Wei, Peng Liu, Kaili Jiang, Jiaping Wang, Shoushan Fan, Entrapping electrode materials within ultrathin carbon nanotube network for flexible thin film lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 38, 20010

  CrossRef

 9. 9
  Muhammad-Sadeeq Balogun, Minghao Yu, Cheng Li, Teng Zhai, Yi Liu, Xihong Lu, Yexiang Tong, Facile synthesis of titanium nitride nanowires on carbon fabric for flexible and high-rate lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10825

  CrossRef

 10. 10
  Wei Weng, Huijuan Lin, Xuli Chen, Jing Ren, Zhitao Zhang, Longbin Qiu, Guozhen Guan, Huisheng Peng, Flexible and stable lithium ion batteries based on three-dimensional aligned carbon nanotube/silicon hybrid electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9306

  CrossRef

 11. 11
  Yuhai Hu, Xueliang Sun, Flexible rechargeable lithium ion batteries: advances and challenges in materials and process technologies, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10712

  CrossRef

 12. 12
  Quinn P. McAllister, Kenneth E. Strawhecker, Collin R. Becker, Cynthia A. Lundgren, In situ atomic force microscopy nanoindentation of lithiated silicon nanopillars for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 257, 380

  CrossRef

 13. 13
  Miaomiao Liu, Jing Sun, In situ growth of monodisperse Fe3O4nanoparticles on graphene as flexible paper for supercapacitor, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 12068

  CrossRef

 14. 14
  Joo-Seong Kim, Yong-Hee Lee, Inhwa Lee, Taek-Soo Kim, Myung-Hyun Ryou, Jang Wook Choi, Large area multi-stacked lithium-ion batteries for flexible and rollable applications, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10862

  CrossRef

 15. 15
  Serkan Erbis, Sagar Kamarthi, Thomas P. Cullinane, Jacqueline A. Isaacs, Multistage Stochastic Programming (MSP) Model for Carbon Nanotube Production Capacity Expansion Planning, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 7, 1633

  CrossRef

 16. 16
  Omid Gohardani, Maialen Chapartegui Elola, Cristina Elizetxea, Potential and prospective implementation of carbon nanotubes on next generation aircraft and space vehicles: A review of current and expected applications in aerospace sciences, Progress in Aerospace Sciences, 2014,

  CrossRef

 17. 17
  Guangmin Zhou, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Progress in flexible lithium batteries and future prospects, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1307

  CrossRef

 18. 18
  Shuankui Li, Shiyong Zuo, Zhiguo Wu, Ying Liu, Renfu Zhuo, Juanjuan Feng, De Yan, Jun Wang, Pengxun Yan, Stannous sulfide/multi-walled carbon nanotube hybrids as high-performance anode materials of lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 136, 355

  CrossRef

 19. 19
  R. H. Poelma, Bruno Morana, Sten Vollebregt, Erik Schlangen, H. W. van Zeijl, Xuejun Fan, Guo Qi Zhang, Tailoring the Mechanical Properties of High-Aspect-Ratio Carbon Nanotube Arrays using Amorphous Silicon Carbide Coatings, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 28
 20. 20
  Acacio Rincón, Adriana S.A. Chinelatto, Rodrigo Moreno, Tape casting of alumina/zirconia suspensions containing graphene oxide, Journal of the European Ceramic Society, 2014, 34, 7, 1819

  CrossRef

 21. 21
  Xinghui Wang, Leimeng Sun, Rahmat Agung Susantyoko, Yu Fan, Qing Zhang, Ultrahigh volumetric capacity lithium ion battery anodes with CNT–Si film, Nano Energy, 2014, 8, 71

  CrossRef

 22. 22
  Xinghui Wang, Rahmat Agung Susantyoko, Yu Fan, Leimeng Sun, Qizhen Xiao, Qing Zhang, Vertically Aligned CNT-Supported Thick Ge Films as High-Performance 3D Anodes for Lithium Ion Batteries, Small, 2014, 10, 14
 23. 23
  Wei Weng, Qian Sun, Ye Zhang, Huijuan Lin, Jing Ren, Xin Lu, Min Wang, Huisheng Peng, Winding Aligned Carbon Nanotube Composite Yarns into Coaxial Fiber Full Batteries with High Performances, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3432

  CrossRef