SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Liang Chen, Yong Zhou, Hui Dai, Tao Yu, Jianguo Liu, Zhigang Zou, One-step growth of CoNi2S4 nanoribbons on carbon fibers as platinum-free counter electrodes for fiber-shaped dye-sensitized solar cells with high performance: Polymorph-dependent conversion efficiency, Nano Energy, 2015, 11, 697

  CrossRef

 2. 2
  Haosen Fan, Ning Zhao, Hao Wang, Jian Xu, Feng Pan, 3D conductive network-based free-standing PANI–RGO–MWNTs hybrid film for high-performance flexible supercapacitor, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12340

  CrossRef

 3. 3
  Shaoqing He, Jinquan Wei, Fengmei Guo, Ruiqiao Xu, Can Li, Xian Cui, Hongwei Zhu, Kunlin Wang, Dehai Wu, A large area, flexible polyaniline/buckypaper composite with a core–shell structure for efficient supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5898

  CrossRef

 4. 4
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 5. 5
  Fenghua Su, Menghe Miao, Asymmetric carbon nanotube–MnO2two-ply yarn supercapacitors for wearable electronics, Nanotechnology, 2014, 25, 13, 135401

  CrossRef

 6. 6
  Dingshan Yu, Kunli Goh, Qiang Zhang, Li Wei, Hong Wang, Wenchao Jiang, Yuan Chen, Controlled Functionalization of Carbonaceous Fibers for Asymmetric Solid-State Micro-Supercapacitors with High Volumetric Energy Density, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 7. 7
  Daohong Zhang, Menghe Miao, Haitao Niu, Zhixiang Wei, Core-Spun Carbon Nanotube Yarn Supercapacitors for Wearable Electronic Textiles, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4571

  CrossRef

 8. 8
  Jing Ren, Ye Zhang, Wenyu Bai, Xuli Chen, Zhitao Zhang, Xin Fang, Wei Weng, Yonggang Wang, Huisheng Peng, Elastic and Wearable Wire-Shaped Lithium-Ion Battery with High Electrochemical Performance, Angewandte Chemie, 2014, 126, 30
 9. 9
  Jing Ren, Ye Zhang, Wenyu Bai, Xuli Chen, Zhitao Zhang, Xin Fang, Wei Weng, Yonggang Wang, Huisheng Peng, Elastic and Wearable Wire-Shaped Lithium-Ion Battery with High Electrochemical Performance, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 30
 10. 10
  S. T. Senthilkumar, R. Kalai Selvan, Fabrication and performance studies of a cable-type flexible asymmetric supercapacitor, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 29, 15692

  CrossRef

 11. 11
  Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang, Xiao-Ming Tao, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 12. 12
  Ye Zhang, Wenyu Bai, Xunliang Cheng, Jing Ren, Wei Weng, Peining Chen, Xin Fang, Zhitao Zhang, Huisheng Peng, Flexible and Stretchable Lithium-Ion Batteries and Supercapacitors Based on Electrically Conducting Carbon Nanotube Fiber Springs, Angewandte Chemie, 2014, 126, 52
 13. 13
  Ye Zhang, Wenyu Bai, Xunliang Cheng, Jing Ren, Wei Weng, Peining Chen, Xin Fang, Zhitao Zhang, Huisheng Peng, Flexible and Stretchable Lithium-Ion Batteries and Supercapacitors Based on Electrically Conducting Carbon Nanotube Fiber Springs, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 52
 14. 14
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 15. 15
  Qiufan Wang, Xianfu Wang, Jing Xu, Xia Ouyang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Flexible coaxial-type fiber supercapacitor based on NiCo2O4 nanosheets electrodes, Nano Energy, 2014, 8, 44

  CrossRef

 16. 16
  Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong, Guozhen Shen, Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 17. 17
  Henghui Xu, Xianluo Hu, Yongming Sun, Huiling Yang, Xiaoxiao Liu, Yunhui Huang, Flexible fiber-shaped supercapacitors based on hierarchically nanostructured composite electrodes, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 18. 18
  Xin Cai, Ming Peng, Xiao Yu, Yongping Fu, Dechun Zou, Flexible planar/fiber-architectured supercapacitors for wearable energy storage, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7, 1184

  CrossRef

 19. 19
  Xu Xiao, Tianqi Li, Zehua Peng, Huanyu Jin, Qize Zhong, Qiyi Hu, Bin Yao, Qiuping Luo, Chuanfang Zhang, Li Gong, Jian Chen, Yury Gogotsi, Jun Zhou, Freestanding functionalized carbon nanotube-based electrode for solid-state asymmetric supercapacitors, Nano Energy, 2014, 6, 1

  CrossRef

 20. 20
  Bingna Zheng, Tieqi Huang, Liang Kou, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Chao Gao, Graphene fiber-based asymmetric micro-supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9736

  CrossRef

 21. 21
  Fenghua Su, Xiaoming Lv, Menghe Miao, High-Performance Two-Ply Yarn Supercapacitors Based on Carbon Nanotube Yarns Dotted with Co3O4 and NiO Nanoparticles, Small, 2014, 10, 24
 22. 22
  Yuanyuan Li, Hongli Zhu, Fei Shen, Jiayu Wan, Xiaogang Han, Jiaqi Dai, Hongqi Dai, Liangbing Hu, Highly Conductive Microfiber of Graphene Oxide Templated Carbonization of Nanofibrillated Cellulose, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 46
 23. 23
  Chenglong Shi, Qing Zhao, Heng Li, Zhi-Min Liao, Dapeng Yu, Low cost and flexible mesh-based supercapacitors for promising large-area flexible/wearable energy storage, Nano Energy, 2014, 6, 82

  CrossRef

 24. 24
  Lanyan Tan, Qunli Tang, Xiaohua Chen, Aiping Hu, Weina Deng, Yishuang Yang, Longshan Xu, Mesoporous LiFePO4 Microspheres Embedded Homogeneously with 3D CNT Conductive Networks for Enhanced Electrochemical Performance, Electrochimica Acta, 2014, 137, 344

  CrossRef

 25. 25
  Sung-Kon Kim, Ho Seok Park, Multiwalled carbon nanotubes coated with a thin carbon layer for use as composite electrodes in supercapacitors, RSC Adv., 2014, 4, 88, 47827

  CrossRef

 26. 26
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Nanostructured Graphene Composite Papers for Highly Flexible and Foldable Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 27. 27
  Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang Chang, Lin Xu, Nanowire Electrodes for Electrochemical Energy Storage Devices, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11828

  CrossRef

 28. 28
  Shaowu Pan, Huijuan Lin, Jue Deng, Peining Chen, Xuli Chen, Zhibin Yang, Huisheng Peng, Novel Wearable Energy Devices Based on Aligned Carbon Nanotube Fiber Textiles, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 17
 29. 29
  Kerui Li, Qinghong Zhang, Hongzhi Wang, Yaogang Li, Red, Green, Blue (RGB) Electrochromic Fibers for the New Smart Color Change Fabrics, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 13043

  CrossRef

 30. 30
  Dingshan Yu, Kunli Goh, Hong Wang, Li Wei, Wenchao Jiang, Qiang Zhang, Liming Dai, Yuan Chen, Scalable synthesis of hierarchically structured carbon nanotube–graphene fibres for capacitive energy storage, Nature Nanotechnology, 2014, 9, 7, 555

  CrossRef

 31. 31
  Jiayou Tao, Nishuang Liu, Jiangyu Rao, Longwei Ding, Majid Raissan AL Bahrani, Luying Li, Jun Su, Yihua Gao, Series asymmetric supercapacitors based on free-standing inner-connection electrodes for high energy density and high output voltage, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15073

  CrossRef

 32. 32
  Shan Cong, Yuyu Tian, Qingwen Li, Zhigang Zhao, Fengxia Geng, Single-Crystalline Tungsten Oxide Quantum Dots for Fast Pseudocapacitor and Electrochromic Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 25
 33. 33
  Ye Zhang, Wenyu Bai, Jing Ren, Wei Weng, Huijuan Lin, Zhitao Zhang, Huisheng Peng, Super-stretchy lithium-ion battery based on carbon nanotube fiber, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11054

  CrossRef

 34. 34
  Longbin Qiu, Yi Jiang, Xuemei Sun, Xikui Liu, Huisheng Peng, Surface-nanostructured cactus-like carbon microspheres for efficient photovoltaic devices, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 15132

  CrossRef

 35. 35
  Yongfeng Luo, Xi Li, Jianxiong Zhang, Chunrong Liao, Xianjun Li, The Carbon Nanotube Fibers for Optoelectric Conversion and Energy Storage, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 36. 36
  Chunli Zhang, Huanhuan Yin, Min Han, Zhihui Dai, Huan Pang, Yulin Zheng, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao, Jianmin Zhu, Two-Dimensional Tin Selenide Nanostructures for Flexible All-Solid-State Supercapacitors, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3761

  CrossRef

 37. 37
  Shaowu Pan, Zhibin Yang, Peining Chen, Jue Deng, Houpu Li, Huisheng Peng, Wearable Solar Cells by Stacking Textile Electrodes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 24
 38. 38
  Shaowu Pan, Zhibin Yang, Peining Chen, Jue Deng, Houpu Li, Huisheng Peng, Wearable Solar Cells by Stacking Textile Electrodes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 24