SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lei Wang, Peng Yu, Lu Zhao, Chungui Tian, Dongdong Zhao, Wei Zhou, Jie Yin, Ruihong Wang, Honggang Fu, B and N isolate-doped graphitic carbon nanosheets from nitrogen-containing ion-exchanged resins for enhanced oxygen reduction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 2. 2
  Yoshikazu Ito, H.-J. Qiu, Takeshi Fujita, Yoichi Tanabe, Katsumi Tanigaki, Mingwei Chen, Bicontinuous Nanoporous N-doped Graphene for the Oxygen Reduction Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 3. 3
  Yi Yao, Hui Xiao, Peng Wang, Panpan Su, Zhigang Shao, Qihua Yang, CNTs@Fe–N–C core–shell nanostructures as active electrocatalyst for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11768

  CrossRef

 4. 4
  Chenghang You, Shijun Liao, Xiaochang Qiao, Xiaoyuan Zeng, Fangfang Liu, Ruiping Zheng, Huiyu Song, Jianhuang Zeng, Yingwei Li, Conversion of polystyrene foam to a high-performance doped carbon catalyst with ultrahigh surface area and hierarchical porous structures for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12240

  CrossRef

 5. 5
  Chuangang Hu, Lixia Wang, Yang Zhao, Minhui Ye, Qing Chen, Zhihai Feng, Liangti Qu, Designing nitrogen-enriched echinus-like carbon capsules for highly efficient oxygen reduction reaction and lithium ion storage, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8002

  CrossRef

 6. 6
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 7. 7
  Kaipei Qiu, Zheng Xiao Guo, Hierarchically porous graphene sheets and graphitic carbon nitride intercalated composites for enhanced oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3209

  CrossRef

 8. 8
  Kateryna Artyushkova, Candace Walker, Wendy Patterson, Plamen Atanassov, Hierarchically Structured Non-PGM Oxygen Reduction Electrocatalyst Based on Microemulsion-Templated Silica and Pyrolyzed Iron and Cyanamide Precursors, Electrocatalysis, 2014, 5, 3, 241

  CrossRef

 9. 9
  Wenhui He, Chunhuan Jiang, Jiabo Wang, Lehui Lu, High-Rate Oxygen Electroreduction over Graphitic-N Species Exposed on 3D Hierarchically Porous Nitrogen-Doped Carbons, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 30
 10. 10
  Wenhui He, Chunhuan Jiang, Jiabo Wang, Lehui Lu, High-Rate Oxygen Electroreduction over Graphitic-N Species Exposed on 3D Hierarchically Porous Nitrogen-Doped Carbons, Angewandte Chemie, 2014, 126, 30
 11. 11
  Linjie Zhang, Zixue Su, Feilong Jiang, Lingling Yang, Jinjie Qian, Youfu Zhou, Wenmu Li, Maochun Hong, Highly graphitized nitrogen-doped porous carbon nanopolyhedra derived from ZIF-8 nanocrystals as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6590

  CrossRef

 12. 12
  Jing Du, Fangyi Cheng, Shiwen Wang, Tianran Zhang, Jun Chen, M(Salen)-derived Nitrogen-doped M/C (M = Fe, Co, Ni) Porous Nanocomposites for Electrocatalytic Oxygen Reduction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 13. 13
  Yang Hou, Taizhong Huang, Zhenhai Wen, Shun Mao, Shumao Cui, Junhong Chen, Metal−Organic Framework-Derived Nitrogen-Doped Core-Shell-Structured Porous Fe/Fe3C@C Nanoboxes Supported on Graphene Sheets for Efficient Oxygen Reduction Reactions, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 14. 14
  Simon P. Ringer, Miles H. Apperley, Networking strategies of the microscopy community for improved utilisation of advanced instruments: (1) The Australian Microscopy and Microanalysis Research Facility (AMMRF), Comptes Rendus Physique, 2014, 15, 2-3, 269

  CrossRef

 15. 15
  Hongliang Jiang, Yihua Zhu, Qian Feng, Yunhe Su, Xiaoling Yang, Chunzhong Li, Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Hierarchical Porous Carbon Foams as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 11
 16. 16
  Gui-Li Tian, Meng-Qiang Zhao, Dingshan Yu, Xiang-Yi Kong, Jia-Qi Huang, Qiang Zhang, Fei Wei, Nitrogen-Doped Graphene/Carbon Nanotube Hybrids: In Situ Formation on Bifunctional Catalysts and Their Superior Electrocatalytic Activity for Oxygen Evolution/Reduction Reaction, Small, 2014, 10, 11
 17. 17
  Li Sun, Chungui Tian, Yu Fu, Ying Yang, Jie Yin, Lei Wang, Honggang Fu, Nitrogen-Doped Porous Graphitic Carbon as an Excellent Electrode Material for Advanced Supercapacitors, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 18. 18
  You Xu, Bin Zhang, Recent advances in porous Pt-based nanostructures: synthesis and electrochemical applications, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2439

  CrossRef

 19. 19
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 20. 20
  Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, Miao Xu, Jie-Sheng Chen, Strongly Veined Carbon Nanoleaves as a Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 27
 21. 21
  Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, Miao Xu, Jie-Sheng Chen, Strongly Veined Carbon Nanoleaves as a Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 27