SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mingjiang Zhong, Siyao Jiang, Yifan Tang, Eric Gottlieb, Eun Kyung Kim, Alexander Star, Krzysztof Matyjaszewski, Tomasz Kowalewski, Block copolymer-templated nitrogen-enriched nanocarbons with morphology-dependent electrocatalytic activity for oxygen reduction, Chemical Science, 2014, 5, 8, 3315

  CrossRef

 2. 2
  Lipeng Zhang, Jianbing Niu, Mingtao Li, Zhenhai Xia, Catalytic Mechanisms of Sulfur-Doped Graphene as Efficient Oxygen Reduction Reaction Catalysts for Fuel Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 7, 3545

  CrossRef

 3. 3
  Xiang-Kai Kong, Chang-Le Chen, Qian-Wang Chen, Doped graphene for metal-free catalysis, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2841

  CrossRef

 4. 4
  Jong Yeol Baek, In-Yup Jeon, Jong-Beom Baek, Edge-iodine/sulfonic acid-functionalized graphene nanoplatelets as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8690

  CrossRef

 5. 5
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 6. 6
  Yunhe Su, Hongliang Jiang, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Jianhua Shen, Wenjian Zou, Jianding Chen, Chunzhong Li, Enriched graphitic N-doped carbon-supported Fe3O4 nanoparticles as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 20, 7281

  CrossRef

 7. 7
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 8. 8
  Tao Chen, Liming Dai, Flexible supercapacitors based on carbon nanomaterials, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10756

  CrossRef

 9. 9
  Min-Jung Kim, In-Yup Jeon, Jeong-Min Seo, Liming Dai, Jong-Beom Baek, Graphene Phosphonic Acid as an Efficient Flame Retardant, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2820

  CrossRef

 10. 10
  Xuewan Wang, Gengzhi Sun, Parimal Routh, Dong-Hwan Kim, Wei Huang, Peng Chen, Heteroatom-doped graphene materials: syntheses, properties and applications, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 20, 7067

  CrossRef

 11. 11
  Linjie Zhang, Zixue Su, Feilong Jiang, Lingling Yang, Jinjie Qian, Youfu Zhou, Wenmu Li, Maochun Hong, Highly graphitized nitrogen-doped porous carbon nanopolyhedra derived from ZIF-8 nanocrystals as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6590

  CrossRef

 12. 12
  Jae Yeong Cheon, Jong Hun Kim, Jae Hyung Kim, Kalyan C. Goddeti, Jeong Young Park, Sang Hoon Joo, Intrinsic Relationship between Enhanced Oxygen Reduction Reaction Activity and Nanoscale Work Function of Doped Carbons, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 25, 8875

  CrossRef

 13. 13
  Mingtao Li, Lipeng Zhang, Quan Xu, Jianbing Niu, Zhenhai Xia, N-doped graphene as catalysts for oxygen reduction and oxygen evolution reactions: Theoretical considerations, Journal of Catalysis, 2014, 314, 66

  CrossRef

 14. 14
  Anli Shen, Yuqin Zou, Qiang Wang, Robert A. W. Dryfe, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Liming Dai, Shuangyin Wang, Oxygen Reduction Reaction in a Droplet on Graphite: Direct Evidence that the Edge Is More Active than the Basal Plane, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 40
 15. 15
  Anli Shen, Yuqin Zou, Qiang Wang, Robert A. W. Dryfe, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Liming Dai, Shuangyin Wang, Oxygen Reduction Reaction in a Droplet on Graphite: Direct Evidence that the Edge Is More Active than the Basal Plane, Angewandte Chemie, 2014, 126, 40
 16. 16
  Xiong Zhang, Haitao Zhang, Chen Li, Kai Wang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma, Recent advances in porous graphene materials for supercapacitor applications, RSC Adv., 2014, 4, 86, 45862

  CrossRef

 17. 17
  Hao Shi, Yanfei Shen, Fei He, Ying Li, Anran Liu, Songqin Liu, Yuanjian Zhang, Recent advances of doped carbon as non-precious catalysts for oxygen reduction reaction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 15704

  CrossRef

 18. 18
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 19. 19
  Dong Wook Chang, Hyun-Jung Choi, In-Yup Jeon, Jeong-Min Seo, Liming Dai, Jong-Beom Baek, Solvent-free mechanochemical reduction of graphene oxide, Carbon, 2014, 77, 501

  CrossRef

 20. 20
  Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, Miao Xu, Jie-Sheng Chen, Strongly Veined Carbon Nanoleaves as a Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 27
 21. 21
  Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, Miao Xu, Jie-Sheng Chen, Strongly Veined Carbon Nanoleaves as a Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 27
 22. 22
  Ming Zhou, Chunzhen Yang, Kwong-Yu Chan, Structuring Porous Iron-Nitrogen-Doped Carbon in a Core/Shell Geometry for the Oxygen Reduction Reaction, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 23. 23
  Wojciech Kiciński, Mateusz Szala, Michał Bystrzejewski, Sulfur-doped porous carbons: Synthesis and applications, Carbon, 2014, 68, 1

  CrossRef

 24. 24
  Xueming Li, Shu Ping Lau, Libin Tang, Rongbin Ji, Peizhi Yang, Sulphur doping: a facile approach to tune the electronic structure and optical properties of graphene quantum dots, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5323

  CrossRef

 25. 25
  C.N.R. Rao, K. Gopalakrishnan, A. Govindaraj, Synthesis, properties and applications of graphene doped with boron, nitrogen and other elements, Nano Today, 2014, 9, 3, 324

  CrossRef