SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Simiao Niu, Sihong Wang, Ying Liu, Yu Sheng Zhou, Long Lin, Youfan Hu, Ken C. Pradel, Zhong Lin Wang, A theoretical study of grating structured triboelectric nanogenerators, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2339

  CrossRef

 2. 2
  Weiming Du, Xun Han, Long Lin, Mengxiao Chen, Xiaoyi Li, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang, A Three Dimensional Multi-Layered Sliding Triboelectric Nanogenerator, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 11
 3. 3
  Jihyun Bae, Jeongsu Lee, SeongMin Kim, Jaewook Ha, Byoung-Sun Lee, YoungJun Park, Chweelin Choong, Jin-Baek Kim, Zhong Lin Wang, Ho-Young Kim, Jong-Jin Park, U-In Chung, Flutter-driven triboelectrification for harvesting wind energy, Nature Communications, 2014, 5, 4929

  CrossRef

 4. 4
  Sihong Wang, Yannan Xie, Simiao Niu, Long Lin, Zhong Lin Wang, Freestanding Triboelectric-Layer-Based Nanogenerators for Harvesting Energy from a Moving Object or Human Motion in Contact and Non-contact Modes, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 5. 5
  Yannan Xie, Sihong Wang, Simiao Niu, Long Lin, Qingshen Jing, Jin Yang, Zhengyun Wu, Zhong Lin Wang, Grating-Structured Freestanding Triboelectric-Layer Nanogenerator for Harvesting Mechanical Energy at 85% Total Conversion Efficiency, Advanced Materials, 2014, 26, 37
 6. 6
  Changbao Han, Chi Zhang, Wei Tang, Xiaohui Li, Zhong Lin Wang, High power triboelectric nanogenerator based on printed circuit board (PCB) technology, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 7. 7
  Xiao-Sheng Zhang, Meng-Di Han, Ren-Xin Wang, Bo Meng, Fu-Yun Zhu, Xu-Ming Sun, Wei Hu, Wei Wang, Zhi-Hong Li, Hai-Xia Zhang, High-performance triboelectric nanogenerator with enhanced energy density based on single-step fluorocarbon plasma treatment, Nano Energy, 2014, 4, 123

  CrossRef

 8. 8
  Youfan Hu, Jin Yang, Simiao Niu, Wenzhuo Wu, Zhong Lin Wang, Hybridizing Triboelectrification and Electromagnetic Induction Effects for High-Efficient Mechanical Energy Harvesting, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7442

  CrossRef

 9. 9
  Keun Young Lee, Jinsung Chun, Ju-Hyuck Lee, Kyeong Nam Kim, Na-Ri Kang, Ju-Young Kim, Myung Hwa Kim, Kyung-Sik Shin, Manoj Kumar Gupta, Jeong Min Baik, Sang-Woo Kim, Hydrophobic Sponge Structure-Based Triboelectric Nanogenerator, Advanced Materials, 2014, 26, 29
 10. 10
  Mengdi Han, Xiao-Sheng Zhang, Xuming Sun, Bo Meng, Wen Liu, Haixia Zhang, Magnetic-assisted triboelectric nanogenerators as self-powered visualized omnidirectional tilt sensing system, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 11. 11
  Yu Sheng Zhou, Sihong Wang, Ya Yang, Guang Zhu, Simiao Niu, Zong-Hong Lin, Ying Liu, Zhong Lin Wang, Manipulating Nanoscale Contact Electrification by an Applied Electric Field, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1567

  CrossRef

 12. 12
  Sihong Wang, Yannan Xie, Simiao Niu, Long Lin, Chang Liu, Yu Sheng Zhou, Zhong Lin Wang, Maximum Surface Charge Density for Triboelectric Nanogenerators Achieved by Ionized-Air Injection: Methodology and Theoretical Understanding, Advanced Materials, 2014, 26, 37
 13. 13
  Yannan Xie, Sihong Wang, Simiao Niu, Long Lin, Qingshen Jing, Yuanjie Su, Zhengyun Wu, Zhong Lin Wang, Multi-layered disk triboelectric nanogenerator for harvesting hydropower, Nano Energy, 2014, 6, 129

  CrossRef

 14. 14
  Yu Sheng Zhou, Guang Zhu, Simiao Niu, Ying Liu, Peng Bai, Qingsheng Jing, Zhong Lin Wang, Nanometer Resolution Self-Powered Static and Dynamic Motion Sensor Based on Micro-Grated Triboelectrification, Advanced Materials, 2014, 26, 11
 15. 15
  Long Lin, Sihong Wang, Simiao Niu, Chang Liu, Yannan Xie, Zhong Lin Wang, Noncontact Free-Rotating Disk Triboelectric Nanogenerator as a Sustainable Energy Harvester and Self-Powered Mechanical Sensor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 3031

  CrossRef

 16. 16
  Guang Zhu, Jun Chen, Tiejun Zhang, Qingshen Jing, Zhong Lin Wang, Radial-arrayed rotary electrification for high performance triboelectric generator, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 17. 17
  Simiao Niu, Yu Sheng Zhou, Sihong Wang, Ying Liu, Long Lin, Yoshio Bando, Zhong Lin Wang, Simulation method for optimizing the performance of an integrated triboelectric nanogenerator energy harvesting system, Nano Energy, 2014, 8, 150

  CrossRef

 18. 18
  Jiang Ma, Yingkai Liu, Heng Zhang, Peng Ai, Nailiang Gong, Ying Zhang, Synthesis and high sensing properties of a single Pd-doped SnO2 nanoribbon, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 503

  CrossRef

 19. 19
  Chi Zhang, Wei Tang, Changbao Han, Fengru Fan, Zhong Lin Wang, Theoretical Comparison, Equivalent Transformation, and Conjunction Operations of Electromagnetic Induction Generator and Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Mechanical Energy, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 20. 20
  Simiao Niu, Ying Liu, Sihong Wang, Long Lin, Yu Sheng Zhou, Youfan Hu, Zhong Lin Wang, Theoretical Investigation and Structural Optimization of Single-Electrode Triboelectric Nanogenerators, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 21. 21
  Limin Zhang, Fei Xue, Weiming Du, Changbao Han, Chi Zhang, Zhonglin Wang, Transparent paper-based triboelectric nanogenerator as a page mark and anti-theft sensor, Nano Research, 2014, 7, 8, 1215

  CrossRef

 22. 22
  Mengxiao Chen, Xiaoyi Li, Long Lin, Weiming Du, Xun Han, Jing Zhu, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang, Triboelectric Nanogenerators as a Self-Powered Motion Tracking System, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 32
 23. 23
  Simiao Niu, Sihong Wang, Long Lin, Ying Liu, Yu Sheng Zhou, Youfan Hu, Zhong Lin Wang, Theoretical study of contact-mode triboelectric nanogenerators as an effective power source, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3576

  CrossRef

 24. 24
  Zhong Lin Wang, Triboelectric Nanogenerators as New Energy Technology for Self-Powered Systems and as Active Mechanical and Chemical Sensors, ACS Nano, 2013, 7, 11, 9533

  CrossRef