SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Yuanyuan Shang, Xiaodong He, Chunhui Wang, Liying Zhu, Qingyu Peng, Enzheng Shi, Shiting Wu, Yanbing Yang, Wenjing Xu, Rongguo Wang, Shanyi Du, Anyuan Cao, Yibin Li, Large-Deformation, Multifunctional Artificial Muscles Based on Single-Walled Carbon Nanotube Yarns, Advanced Engineering Materials, 2014, 16, 8