SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Wei Wang, Yan Yang, Yanqin Liu, Zhe Zhang, Wenkui Dong, Ziqiang Lei, Hybrid NiCoOx adjacent to Pd nanoparticles as a synergistic electrocatalyst for ethanol oxidation, Journal of Power Sources, 2015, 273, 631

  CrossRef

 2. 2
  Zhenlu Zhao, Haoxi Wu, Haili He, Xiaolong Xu, Yongdong Jin, A High-Performance Binary Ni–Co Hydroxide-based Water Oxidation Electrode with Three-Dimensional Coaxial Nanotube Array Structure, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 29
 3. 3
  Xijun Liu, Junfeng Liu, Yaping Li, Yingjie Li, Xiaoming Sun, Au/NiCo2O4 Arrays with High Activity for Water Oxidation, ChemCatChem, 2014, 6, 9
 4. 4
  Lingjun Kong, Zhiyu Ren, Shichao Du, Jun Wu, Honggang Fu, Co2Nx/nitrogen-doped reduced graphene oxide for enzymeless glucose detection, Chemical Communications, 2014, 50, 38, 4921

  CrossRef

 5. You have free access to this content5
  Shengjie Peng, Linlin Li, Xiaopeng Han, Wenping Sun, Madhavi Srinivasan, Subodh G. Mhaisalkar, Fangyi Cheng, Qingyu Yan, Jun Chen, Seeram Ramakrishna, Cobalt Sulfide Nanosheet/Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites as Flexible Electrodes for Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 46
 6. You have free access to this content6
  Shengjie Peng, Linlin Li, Xiaopeng Han, Wenping Sun, Madhavi Srinivasan, Subodh G. Mhaisalkar, Fangyi Cheng, Qingyu Yan, Jun Chen, Seeram Ramakrishna, Cobalt Sulfide Nanosheet/Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites as Flexible Electrodes for Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2014, 126, 46
 7. 7
  Yingsi Wu, Hao Yu, Hongjuan Wang, Feng Peng, Controllable synthesis and catalytic performance of graphene-supported metal oxide nanoparticles, Chinese Journal of Catalysis, 2014, 35, 6, 952

  CrossRef

 8. 8
  Sunli Wang, Jingjing Li, Xiaodan Zhou, Changcheng Zheng, Jiqiang Ning, Yijun Zhong, Yong Hu, Facile preparation of 2D sandwich-like CdS nanoparticles/nitrogen-doped reduced graphene oxide hybrid nanosheets with enhanced photoelectrochemical properties, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19815

  CrossRef

 9. 9
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 10. 10
  Shan-Shan Li, Huai-Ping Cong, Ping Wang, Shu-Hong Yu, Flexible nitrogen-doped graphene/carbon nanotube/Co3O4 paper and its oxygen reduction activity, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7534

  CrossRef

 11. 11
  Zailei Zhang, Wenfeng Ren, Yanhong Wang, Jun Yang, Qiangqiang Tan, Ziyi Zhong, Fabing Su, Mn0.5Co0.5Fe2O4 nanoparticles highly dispersed in porous carbon microspheres as high performance anode materials in Li-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6805

  CrossRef

 12. 12
  Bo You, Peiqun Yin, Linna An, Multifunctional Electroactive Heteroatom-Doped Carbon Aerogels, Small, 2014, 10, 21
 13. 13
  Deepak P. Dubal, Pedro Gomez-Romero, Babasaheb R. Sankapal, Rudolf Holze, Nickel cobaltite as an emerging material for supercapacitors: An overview, Nano Energy, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Jianghong Wu, Shuo Dou, Anli Shen, Xin Wang, Zhaoling Ma, Canbin Ouyang, Shuangyin Wang, One-step hydrothermal synthesis of NiCo2S4–rGO as an efficient electrocatalyst for the oxygen reduction reaction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20990

  CrossRef

 15. 15
  Bitao Dong, Han Zhou, Jin Liang, Lusi Zhang, Guoxin Gao, Shujiang Ding, One-step synthesis of free-standingα-Ni(OH)2nanosheets on reduced graphene oxide for high-performance supercapacitors, Nanotechnology, 2014, 25, 43, 435403

  CrossRef

 16. 16
  Yin Xu, Haochen Jiang, Xiaoxiao Li, Han Xiao, Wei Xiao, Tian Wu, Synthesis and characterization of Mn-based composite oxides with enhanced electrocatalytic activity for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13345

  CrossRef

 17. 17
  Xiaosi Zhou, Xiaoshu Zhu, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Ultralong Cycle Life Sodium-Ion Battery Anodes Using a Graphene-Templated Carbon Hybrid, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 39, 22426

  CrossRef

 18. 18
  Huijie Shi, Guohua Zhao, Water Oxidation on Spinel NiCo2O4Nanoneedles Anode: Microstructures, Specific Surface Character, and the Enhanced Electrocatalytic Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 45, 25939

  CrossRef