SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dengxin Ji, Haomin Song, Xie Zeng, Haifeng Hu, Kai Liu, Nan Zhang, Qiaoqiang Gan, Broadband absorption engineering of hyperbolic metafilm patterns, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 2. 2
  Shuiyan Cao, Weixing Yu, Lingtong Zhang, Cheng Wang, Xuming Zhang, Yongqi Fu, Broadband efficient light absorbing in the visible regime by a metananoring array, Annalen der Physik, 2014, 526, 1-2
 3. 3
  Ben-Xin Wang, Ling-Ling Wang, Gui-Zhen Wang, Wei-Qing Huang, Xiao-Fei Li, Xiang Zhai, A simple design of ultra-broadband and polarization insensitive terahertz metamaterial absorber, Applied Physics A, 2013,

  CrossRef

 4. 4
  Qiuqun Liang, Weixing Yu, Wencai Zhao, Taisheng Wang, Jingli Zhao, Hongsheng Zhang, Shaohua Tao, Numerical study of the meta-nanopyramid array as efficient solar energy absorber, Optical Materials Express, 2013, 3, 8, 1187

  CrossRef

 5. 5
  S. Cao, W. Yu, T. Wang, Z. Xu, C. Wang, Y. Fu, Y Liu, Two-dimensional subwavelength meta-nanopillar array for efficient visible light absorption, Applied Physics Letters, 2013, 102, 16, 161109

  CrossRef