SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zheng Chen, Yin Yuan, Huihui Zhou, Xiaolei Wang, Zhihua Gan, Fosong Wang, Yunfeng Lu, 3D Nanocomposite Architectures from Carbon-Nanotube-Threaded Nanocrystals for High-Performance Electrochemical Energy Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 2
 2. 2
  Zhengping Zhou, Xiang-Fa Wu, Haoqing Hou, Electrospun carbon nanofibers surface-grown with carbon nanotubes and polyaniline for use as high-performance electrode materials of supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 45, 23622

  CrossRef

 3. 3
  Peihua Yang, Wenjie Mai, Flexible solid-state electrochemical supercapacitors, Nano Energy, 2014, 8, 274

  CrossRef

 4. 4
  Ashutosh K. Singh, Debasish Sarkar, Gobinda Gopal Khan, Kalyan Mandal, Hydrogenated NiO Nanoblock Architecture for High Performance Pseudocapacitor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 4684

  CrossRef

 5. 5
  Xihong Lu, Tianyu Liu, Teng Zhai, Gongming Wang, Minghao Yu, Shilei Xie, Yichuan Ling, Chaolun Liang, Yexiang Tong, Yat Li, Improving the Cycling Stability of Metal–Nitride Supercapacitor Electrodes with a Thin Carbon Shell, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 6. 6
  Jingling Liu, Imran Shakir, Dae Joon Kang, Lithium niobate nanoflakes as electrodes for highly stable electrochemical supercapacitor devices, Materials Letters, 2014, 119, 84

  CrossRef

 7. 7
  Michael Naguib, Olha Mashtalir, Maria R. Lukatskaya, Boris Dyatkin, Chuanfang Zhang, Volker Presser, Yury Gogotsi, Michel W. Barsoum, One-step synthesis of nanocrystalline transition metal oxides on thin sheets of disordered graphitic carbon by oxidation of MXenes, Chemical Communications, 2014, 50, 56, 7420

  CrossRef

 8. 8
  Delong Ma, Zhong Wu, Zhanyi Cao, Self-standing rationally functionalized graphene as high-performance electrode materials for supercapacitors, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 3, 346

  CrossRef

 9. 9
  Chengxin Peng, Zubiao Wen, Yao Qin, Lukas Schmidt-Mende, Chongzhong Li, Shihe Yang, Donglu Shi, Jinhu Yang, Three-Dimensional Graphitized Carbon Nanovesicles for High-Performance Supercapacitors Based on Ionic Liquids, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 10. 10
  Ge Li, Xiaolei Wang, Zheng Chen, Xueming Ma, Yunfeng Lu, Characterization of niobium and vanadium oxide nanocomposites with improved rate performance and cycling stability, Electrochimica Acta, 2013, 102, 351

  CrossRef

 11. 11
  Xiaoxia Bai, Xiujie Hu, Shuyun Zhou, Jun Yan, Chenghua Sun, Ping Chen, Laifeng Li, In situ polymerization and characterization of grafted poly (3,4-ethylenedioxythiophene)/multiwalled carbon nanotubes composite with high electrochemical performances, Electrochimica Acta, 2013, 87, 394

  CrossRef

 12. 12
  Junfeng Xie, Xu Sun, Ning Zhang, Kun Xu, Min Zhou, Yi Xie, Layer-by-layer β-Ni(OH)2/graphene nanohybrids for ultraflexible all-solid-state thin-film supercapacitors with high electrochemical performance, Nano Energy, 2013, 2, 1, 65

  CrossRef

 13. 13
  Minghao Yu, Teng Zhai, Xihong Lu, Xiaojun Chen, Shilei Xie, Wei Li, Chaolun Liang, Wenxia Zhao, Liping Zhang, Yexiang Tong, Manganese dioxide nanorod arrays on carbon fabric for flexible solid-state supercapacitors, Journal of Power Sources, 2013, 239, 64

  CrossRef

 14. 14
  Ge Li, Xiaolei Wang, Xueming Ma, Nb2O5-carbon core-shell nanocomposite as anode material for lithium ion battery, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22, 3, 357

  CrossRef

 15. 15
  Haixiong Tang, Yirong Lin, Henry A. Sodano, Synthesis of High Aspect Ratio BaTiO3 Nanowires for High Energy Density Nanocomposite Capacitors, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 4
 16. 16
  Ge Li, Xiaolei Wang, Xueming Ma, Tetragonal VNb9O24.9-based nanorods: a novel form of lithium battery anode with superior cyclability, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 40, 12409

  CrossRef

 17. 17
  Kiyoung Lee, Yang Yang, Min Yang, Patrik Schmuki, Formation of Highly Ordered Nanochannel Nb Oxide by Self-Organizing Anodization, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 31
 18. 18
  Naoki Noma, Mitsuki Hamano, Preparation of new photosensitive Nb2O5 gel films modified with benzoylacetone and properties of heat-treated films, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2012, 64, 2, 297

  CrossRef