SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Edward P. Randviir, Dale A.C. Brownson, Craig E. Banks, A decade of graphene research: production, applications and outlook, Materials Today, 2014,

  CrossRef

 2. 2
  Changju Chae, Hyung-Joo Noh, Jung Kyoo Lee, Bruno Scrosati, Yang-Kook Sun, A High-Energy Li-Ion Battery Using a Silicon-Based Anode and a Nano-Structured Layered Composite Cathode, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 3. 3
  Zhiyuan Wang, Junwei Sha, Enzuo Liu, Chunnian He, Chunsheng Shi, Jiajun Li, Naiqin Zhao, A large ultrathin anatase TiO2 nanosheet/reduced graphene oxide composite with enhanced lithium storage capability, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8893

  CrossRef

 4. 4
  Jian-Guo Ren, Chundong Wang, Qi-Hui Wu, Xiang Liu, Yang Yang, Lifang He, Wenjun Zhang, A silicon nanowire–reduced graphene oxide composite as a high-performance lithium ion battery anode material, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3353

  CrossRef

 5. 5
  Hai Li, Chunxiang Lu, Baoping Zhang, A straightforward approach towards Si@C/graphene nanocomposite and its superior lithium storage performance, Electrochimica Acta, 2014, 120, 96

  CrossRef

 6. 6
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 7. 7
  Minwoong Joe, Young-Kyu Han, Kwang-Ryeol Lee, Hiroshi Mizuseki, Seungchul Kim, An ideal polymeric C60 coating on a Si electrode for durable Li-ion batteries, Carbon, 2014, 77, 1140

  CrossRef

 8. 8
  Deniz P. Wong, Rangaraj Suriyaprabha, Rathinam Yuvakumar, Venkatachalam Rajendran, Yit-Tsong Chen, Bing-Joe Hwang, Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen, Binder-free rice husk-based silicon–graphene composite as energy efficient Li-ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13437

  CrossRef

 9. 9
  Rahul P. Hardikar, Deya Das, Sang Soo Han, Kwang-Ryeol Lee, Abhishek K. Singh, Boron doped defective graphene as a potential anode material for Li-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 31, 16502

  CrossRef

 10. 10
  Lei-Lei Tian, Xian-Yong Wei, Quan-Chao Zhuang, Chen-Hui Jiang, Chao Wu, Guang-Yao Ma, Xing Zhao, Zhi-Min Zong, Shi-Gang Sun, Bottom-up synthesis of nitrogen-doped graphene sheets for ultrafast lithium storage, Nanoscale, 2014, 6, 11, 6075

  CrossRef

 11. 11
  Zheng-Long Xu, Biao Zhang, Zi-Qi Zhou, Sara Abouali, Mohammad Akbari Garakani, Jiaqiang Huang, Jian-Qiu Huang, Jang-Kyo Kim, Carbon nanofibers containing Si nanoparticles and graphene-covered Ni for high performance anodes in Li ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 43, 22359

  CrossRef

 12. 12
  Xin Zhao, Minjie Li, Kuo-Hsin Chang, Yu-Ming Lin, Composites of graphene and encapsulated silicon for practically viable high-performance lithium-ion batteries, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 13. 13
  Kwang Hyun Park, Dongju Lee, Jungmo Kim, Jongchan Song, Yong Min Lee, Hee-Tak Kim, Jung-Ki Park, Defect-Free, Size-Tunable Graphene for High-Performance Lithium Ion Battery, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4306

  CrossRef

 14. 14
  Ran Yi, Jiantao Zai, Fang Dai, Mikhail L. Gordin, Donghai Wang, Dual conductive network-enabled graphene/Si–C composite anode with high areal capacity for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 6, 211

  CrossRef

 15. 15
  Minseong Ko, Sujong Chae, Sookyung Jeong, Pilgun Oh, Jaephil Cho, Elastica-Silicon Nanoparticle Backboned Graphene Hybrid as a Self-Compacting Anode for High-Rate Lithium Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8591

  CrossRef

 16. 16
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 17. 17
  Jungdon Suk, Do Youb Kim, Dong Wook Kim, Yongku Kang, Electrodeposited 3D porous silicon/copper films with excellent stability and high rate performance for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2478

  CrossRef

 18. 18
  Yanan Chen, Zachary P. Michael, Gregg P. Kotchey, Yong Zhao, Alexander Star, Electronic Detection of Bacteria Using Holey Reduced Graphene Oxide, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 3805

  CrossRef

 19. 19
  Timothy D. Bogart, Xiaotang Lu, Meng Gu, Chongmin Wang, Brian A. Korgel, Enhancing the lithiation rate of silicon nanowires by the inclusion of tin, RSC Adv., 2014, 4, 79, 42022

  CrossRef

 20. 20
  Kai Dai, Dongpei Li, Luhua Lu, Qi Liu, Jiali Lv, Guangping Zhu, Facile synthesis of a reduced graphene oxide/cobalt sulfide hybrid and its electrochemical capacitance performance, RSC Advances, 2014, 4, 55, 29216

  CrossRef

 21. 21
  Da Chen, Ran Yi, Shuru Chen, Terrence Xu, Mikhail L. Gordin, Donghai Wang, Facile synthesis of graphene–silicon nanocomposites with an advanced binder for high-performance lithium-ion battery anodes, Solid State Ionics, 2014, 254, 65

  CrossRef

 22. 22
  Bote Zhao, Guangming Yang, Ran Ran, Chan Kwak, Doh Won Jung, Hee Jung Park, Zongping Shao, Facile synthesis of porous MgO–CaO–SnOx nanocubes implanted firmly on in situ formed carbon paper and their lithium storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9126

  CrossRef

 23. 23
  Yoon Hwa, Won-Sik Kim, Byeong-Chul Yu, Jae-Hun Kim, Seong-Hyeon Hong, Hun-Joon Sohn, Facile synthesis of Si/TiO2 (anatase) core–shell nanostructured anodes for rechargeable Li-ion batteries, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 712, 202

  CrossRef

 24. 24
  Xianglong Li, Qi Song, Long Hao, Linjie Zhi, Graphenal Polymers for Energy Storage, Small, 2014, 10, 11
 25. 25
  Victor Chabot, Kun Feng, Hey Woong Park, Fathy M. Hassan, Abdel Rahman Elsayed, Aiping Yu, Xingcheng Xiao, Zhongwei Chen, Graphene wrapped silicon nanocomposites for enhanced electrochemical performance in lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 130, 127

  CrossRef

 26. 26
  Weiwei Sun, Yong Wang, Graphene-based nanocomposite anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 20, 11528

  CrossRef

 27. 27
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Yangqiao Liu, Lian Gao, Heliang Yao, Chucheng Lin, Heat-induced formation of porous and free-standing MoS2/GS hybrid electrodes for binder-free and ultralong-life lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 8, 183

  CrossRef

 28. 28
  Wenping Si, Xiaolei Sun, Xianghong Liu, Lixia Xi, Yandong Jia, Chenglin Yan, Oliver G. Schmidt, High areal capacity, micrometer-scale amorphous Si film anode based on nanostructured Cu foil for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 267, 629

  CrossRef

 29. 29
  Zhicai Xing, Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Ping Jiang, Xuping Sun, Holey graphene nanosheets: large-scale rapid preparation and their application toward highly-effective water cleaning, Nanoscale, 2014, 6, 20, 11659

  CrossRef

 30. 30
  Yun-Sheng Ye, Xiao-Lin Xie, John Rick, Feng-Chih Chang, Bing-Joe Hwang, Improved anode materials for lithium-ion batteries comprise non-covalently bonded graphene and silicon nanoparticles, Journal of Power Sources, 2014, 247, 991

  CrossRef

 31. 31
  Peng Xue, Li Zhang, Liya Zhang, Xiaomin Feng, Yibo Zhang, Weiwei Hao, Haibo Wang, Honghe Zheng, In-plane Vacancy-Induced Growth of Ultra-High Loading Cobalt Oxide-Graphene Composite for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 136, 330

  CrossRef

 32. 32
  Laila Jaber-Ansari, Hakim Iddir, Larry A. Curtiss, Mark C. Hersam, Influence of Electronic Type Purity on the Lithiation of Single-Walled Carbon Nanotubes, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2399

  CrossRef

 33. 33
  Hongwei Mi, Yongliang Li, Peiyang Zhu, Xiaoyan Chai, Lingna Sun, Haitao Zhuo, Qianling Zhang, Chuanxin He, Jianhong Liu, Insitu coating of nitrogen-doped graphene-like nanosheets on silicon as a stable anode for high-performance lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11254

  CrossRef

 34. 34
  Kai Han, Jingmei Shen, Cary M. Hayner, Hongqi Ye, Mayfair C. Kung, Harold H. Kung, Li2S-reduced graphene oxide nanocomposites as cathode material for lithium sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2014, 251, 331

  CrossRef

 35. 35
  Tim T. Fister, Jennifer Esbenshade, Xiao Chen, Brandon R. Long, Bing Shi, Christian M. Schlepütz, Andrew A. Gewirth, Michael J. Bedzyk, Paul Fenter, Lithium Intercalation Behavior in Multilayer Silicon Electrodes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 36. 36
  Xiaolin Li, Meng Gu, Shenyang Hu, Rhiannon Kennard, Pengfei Yan, Xilin Chen, Chongmin Wang, Michael J. Sailor, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Mesoporous silicon sponge as an anti-pulverization structure for high-performance lithium-ion battery anodes, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 37. 37
  Lamuel David, Romil Bhandavat, Gurpreet Singh, MoS2/Graphene Composite Paper for Sodium-Ion Battery Electrodes, ACS Nano, 2014, 8, 2, 1759

  CrossRef

 38. 38
  Jingbo Chang, Xingkang Huang, Guihua Zhou, Shumao Cui, Peter B. Hallac, Junwei Jiang, Patrick T. Hurley, Junhong Chen, Multilayered Si Nanoparticle/Reduced Graphene Oxide Hybrid as a High-Performance Lithium-Ion Battery Anode, Advanced Materials, 2014, 26, 5
 39. 39
  Kyung Min Oh, Sung-Woo Cho, Gyeong-Ok Kim, Kwang-Sun Ryu, Han Mo Jeong, Novel graphene papers with sporadic alkyl brushes on the basal plane as a high-capacity flexible anode for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 135, 478

  CrossRef

 40. 40
  Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Photoreduction of Graphene Oxides: Methods, Properties, and Applications, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 1
 41. 41
  Kun Cheng, Daping He, Tao Peng, Haifeng Lv, Mu Pan, Shichun Mu, Porous graphene supported Pt catalysts for proton exchange membrane fuel cells, Electrochimica Acta, 2014, 132, 356

  CrossRef

 42. 42
  Hongbo Geng, Qun Zhou, Junwei Zheng, Hongwei Gu, Preparation of porous and hollow Fe3O4@C spheres as an efficient anode material for a high-performance Li-ion battery, RSC Advances, 2014, 4, 13, 6430

  CrossRef

 43. 43
  Guangmin Zhou, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Progress in flexible lithium batteries and future prospects, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1307

  CrossRef

 44. 44
  Zegao Wang, Pingjian Li, Yuanfu Chen, Jiarui He, Wanli Zhang, Oliver G. Schmidt, Yanrong Li, Pure thiophene–sulfur doped reduced graphene oxide: synthesis, structure, and electrical properties, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7281

  CrossRef

 45. 45
  Fei Han, Lingjuan Ma, Qiang Sun, Cheng Lei, Anhui Lu, Rationally designed carbon-coated Fe3O4 coaxial nanotubes with hierarchical porosity as high-rate anodes for lithium ion batteries, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 46. 46
  Xin Su, Qingliu Wu, Juchuan Li, Xingcheng Xiao, Amber Lott, Wenquan Lu, Brian W. Sheldon, Ji Wu, Silicon-Based Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries: A Review, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 1
 47. 47
  G. R. Berdiyorov, M. Neek-Amal, F. M. Peeters, Adri C. T. van Duin, Stabilized silicene within bilayer graphene: A proposal based on molecular dynamics and density-functional tight-binding calculations, Physical Review B, 2014, 89, 2

  CrossRef

 48. 48
  Sharon Kotz, Ankita Shah, Sivasubramanian Somu, KM Abraham, Sanjeev Mukerjee, Ahmed Busnaina, Structured Carbon Nanotube/Silicon Nanoparticle Anode Architecture for High Performance Lithium-Ion Batteries, MRS Proceedings, 2014, 1643,

  CrossRef

 49. 49
  Fathy M Hassan, Abdel Rahman Elsayed, Victor Chabot, Rasim Batmaz, Xingcheng Xiao, Zhongwei Chen, Subeutectic Growth of Single-Crystal Silicon Nanowires Grown on and Wrapped with Graphene Nanosheets: High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 13757

  CrossRef

 50. 50
  Trung Dung Dao, Jung-Eui Hong, Kwang-Sun Ryu, Han Mo Jeong, Super-tough functionalized graphene paper as a high-capacity anode for lithium ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2014, 250, 257

  CrossRef

 51. 51
  KwangSup Eom, Tapesh Joshi, Arnaud Bordes, Inhwan Do, Thomas F. Fuller, The design of a Li-ion full cell battery using a nano silicon and nano multi-layer graphene composite anode, Journal of Power Sources, 2014, 249, 118

  CrossRef

 52. 52
  Arnaud Bordes, KwangSup Eom, Thomas F. Fuller, The effect of fluoroethylene carbonate additive content on the formation of the solid-electrolyte interphase and capacity fade of Li-ion full-cell employing nano Si–graphene composite anodes, Journal of Power Sources, 2014, 257, 163

  CrossRef

 53. 53
  Delong Ma, Shuang Yuan, Zhanyi Cao, Three-dimensionally macroporous graphene-supported Fe3O4 composite as anode material for Li-ion batteries with long cycling life and ultrahigh rate capability, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 17, 2017

  CrossRef

 54. 54
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 55. 55
  Hai Li, Chunxiang Lu, Canliang Ma, Baoping Zhang, Wrinkled-graphene wrapped silicon nanoparticles synthesized through charged colloidal assembly for enhanced battery performance, Functional Materials Letters, 2014, 07, 01, 1350067

  CrossRef

 56. 56
  Chaitanya Krishna Kamaja, M. Rajaperumal, Rabah Boukherroub, Manjusha V. Shelke, Handbook of Research on Nanoscience, Nanotechnology, and Advanced Materials, 2014,

  CrossRef

 57. 57
  Lei Gan, Huajun Guo, Zhixing Wang, Xinhai Li, Wenjie Peng, Jiexi Wang, Silin Huang, Mingru Su, A facile synthesis of graphite/silicon/graphene spherical composite anode for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 104, 117

  CrossRef

 58. 58
  Fei-Hu Du, Kai-Xue Wang, Wei Fu, Peng-Fei Gao, Jing-Feng Wang, Jun Yang, Jie-Sheng Chen, A graphene-wrapped silver–porous silicon composite with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13648

  CrossRef

 59. 59
  Chae-Ho Yim, Fabrice M. Courtel, Yaser Abu-Lebdeh, A high capacity silicon–graphite composite as anode for lithium-ion batteries using low content amorphous silicon and compatible binders, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8234

  CrossRef

 60. 60
  Dang Sheng Su, Gabriele Centi, A perspective on carbon materials for future energy application, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22, 2, 151

  CrossRef

 61. 61
  Chundong Wang, Ying-San Chui, Ruguang Ma, Tailun Wong, Jian-Guo Ren, Qi-Hui Wu, Xianfeng Chen, Wenjun Zhang, A three-dimensional graphene scaffold supported thin film silicon anode for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10092

  CrossRef

 62. 62
  Chuanjian Zhang, Shuping Pang, Qingshan Kong, Zhihong Liu, Hao Hu, Wen Jiang, Pengxian Han, Dong Wang, Guanglei Cui, An elastic germanium–carbon nanotubes–copper foam monolith as an anode for rechargeable lithium batteries, RSC Advances, 2013, 3, 5, 1336

  CrossRef

 63. 63
  Ferric Christian, Edith, Selly, Dendy Adityawarman, Antonius Indarto, Application of nanotechnologies in the energy sector: A brief and short review, Frontiers in Energy, 2013, 7, 1, 6

  CrossRef

 64. 64
  Myung-Jin Chun, Hyungmin Park, Soojin Park, Nam-Soon Choi, Bicontinuous structured silicon anode exhibiting stable cycling performance at elevated temperature, RSC Advances, 2013, 3, 44, 21320

  CrossRef

 65. 65
  Yuping Liu, Kai Huang, Yu Fan, Qing Zhang, Fu Sun, Tian Gao, Zhongzheng Wang, Jianxin Zhong, Binder-free Si nanoparticles@carbon nanofiber fabric as energy storage material, Electrochimica Acta, 2013, 102, 246

  CrossRef

 66. 66
  Yi Lin, Kent A. Watson, Jae-Woo Kim, David W. Baggett, Dennis C. Working, John W. Connell, Bulk preparation of holey graphene via controlled catalytic oxidation, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7814

  CrossRef

 67. 67
  Jia Ding, Huanlei Wang, Zhi Li, Alireza Kohandehghan, Kai Cui, Zhanwei Xu, Beniamin Zahiri, Xuehai Tan, Elmira Memarzadeh Lotfabad, Brian C. Olsen, David Mitlin, Carbon Nanosheet Frameworks Derived from Peat Moss as High Performance Sodium Ion Battery Anodes, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11004

  CrossRef

 68. 68
  Handan Yildirim, Jeffrey P. Greeley, Subramanian K. R. S. Sankaranarayanan, Concentration-Dependent Ordering of Lithiated Amorphous TiO2, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 8, 3834

  CrossRef

 69. 69
  Ge Ji, Bo Ding, Zhou Sha, Jishan Wu, Yue Ma, Jim Yang Lee, Conformal graphene encapsulation of tin oxide nanoparticle aggregates for improved performance in reversible Li+ storage, Nanoscale, 2013, 5, 13, 5965

  CrossRef

 70. 70
  Bin Wang, Xianglong Li, Xianfeng Zhang, Bin Luo, Yunbo Zhang, Linjie Zhi, Contact-Engineered and Void-Involved Silicon/Carbon Nanohybrids as Lithium-Ion-Battery Anodes, Advanced Materials, 2013, 25, 26
 71. 71
  Yuanhua Zhu, Wen Liu, Xinyue Zhang, Jinchao He, Jitao Chen, Yapei Wang, Tingbing Cao, Directing Silicon–Graphene Self-Assembly as a Core/Shell Anode for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Langmuir, 2013, 29, 2, 744

  CrossRef

 72. 72
  Chun Xian Guo, Lian Ying Zhang, Jianwei Miao, Jintao Zhang, Chang Ming Li, DNA-Functionalized Graphene to Guide Growth of Highly Active Pd Nanocrystals as Efficient Electrocatalyst for Direct Formic Acid Fuel Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 2
 73. 73
  Xiaosi Zhou, Li-Jun Wan, Yu-Guo Guo, Electrospun Silicon Nanoparticle/Porous Carbon Hybrid Nanofibers for Lithium-Ion Batteries, Small, 2013, 9, 16
 74. 74
  Vadym V. Kulish, Oleksandr I. Malyi, Man-Fai Ng, Ping Wu, Zhong Chen, Enhanced Li adsorption and diffusion in silicon nanosheets based on first principles calculations, RSC Advances, 2013, 3, 13, 4231

  CrossRef

 75. 75
  Byoung-Sun Lee, Jong-Hyun Seo, Seoung-Bum Son, Seul Cham Kim, In-Suk Choi, Jae-Pyoung Ahn, Kyu Hwan Oh, Se-Hee Lee, Woong-Ryeol Yu, Face-Centered-Cubic Lithium Crystals Formed in Mesopores of Carbon Nanofiber Electrodes, ACS Nano, 2013, 7, 7, 5801

  CrossRef

 76. 76
  Jizhang Chen, Li Yang, Saibihai Rousidan, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Shin-ichi Hirano, Facile fabrication of Si mesoporous nanowires for high-capacity and long-life lithium storage, Nanoscale, 2013, 5, 21, 10623

  CrossRef

 77. 77
  Min Zhou, Fan Pu, Zhao Wang, Tingwei Cai, Hao Chen, Haiyong Zhang, Shiyou Guan, Facile synthesis of novel Si nanoparticles–graphene composites as high-performance anode materials for Li-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 27, 11394

  CrossRef

 78. 78
  Yuanyue Liu, Vasilii I. Artyukhov, Mingjie Liu, Avetik R. Harutyunyan, Boris I. Yakobson, Feasibility of Lithium Storage on Graphene and Its Derivatives, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 10, 1737

  CrossRef

 79. 79
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Lian Gao, Chucheng Lin, Flexible free-standing hollow Fe3O4/graphene hybrid films for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 5, 1794

  CrossRef

 80. 80
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Yangqiao Liu, Lian Gao, Chucheng Lin, Free-standing and binder-free lithium-ion electrodes based on robust layered assembly of graphene and Co3O4 nanosheets, Nanoscale, 2013, 5, 15, 6960

  CrossRef

 81. 81
  Shumao Cui, Shun Mao, Ganhua Lu, Junhong Chen, Graphene Coupled with Nanocrystals: Opportunities and Challenges for Energy and Sensing Applications, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 15, 2441

  CrossRef

 82. 82
  Chaohe Xu, Binghui Xu, Yi Gu, Zhigang Xiong, Jing Sun, X. S. Zhao, Graphene-based electrodes for electrochemical energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1388

  CrossRef

 83. 83
  Haixin Chang, Hongkai Wu, Graphene-based nanocomposites: preparation, functionalization, and energy and environmental applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3483

  CrossRef

 84. 84
  Yang Wen, Yujie Zhu, Alex Langrock, Ayyakkannu Manivannan, Sheryl H. Ehrman, Chunsheng Wang, Graphene-Bonded and -Encapsulated Si Nanoparticles for Lithium Ion Battery Anodes, Small, 2013, 9, 16
 85. 85
  Sheng Han, Dongqing Wu, Shuang Li, Fan Zhang, Xinliang Feng, Graphene: A Two-Dimensional Platform for Lithium Storage, Small, 2013, 9, 8
 86. 86
  Min Zhou, Tingwei Cai, Fan Pu, Hao Chen, Zhao Wang, Haiyong Zhang, Shiyou Guan, Graphene/Carbon-Coated Si Nanoparticle Hybrids as High-Performance Anode Materials for Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 8, 3449

  CrossRef

 87. 87
  Yang-Xin Yu, Graphenylene: a promising anode material for lithium-ion batteries with high mobility and storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13559

  CrossRef

 88. 88
  Vadym V. Kulish, Man-Fai Ng, Oleksandr I. Malyi, Ping Wu, Zhong Chen, Improved binding and stability in Si/CNT hybrid nanostructures via interfacial functionalization: a first-principles study, RSC Advances, 2013, 3, 22, 8446

  CrossRef

 89. 89
  Weidong Zhang, Wang Wan, Henghui Zhou, Jitao Chen, Xiaoya Wang, Xinxiang Zhang, In-situ synthesis of magnetite/expanded graphite composite material as high rate negative electrode for rechargeable lithium batteries, Journal of Power Sources, 2013, 223, 119

  CrossRef

 90. 90
  Yuhai Hu, Xifei Li, Dongsheng Geng, Mei Cai, Ruying Li, Xueliang Sun, Influence of paper thickness on the electrochemical performances of graphene papers as an anode for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 91, 227

  CrossRef

 91. 91
  Bin Wang, Xianglong Li, Bin Luo, Xianfeng Zhang, Yuanyuan Shang, Anyuan Cao, Linjie Zhi, Intertwined Network of Si/C Nanocables and Carbon Nanotubes as Lithium-Ion Battery Anodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 14, 6467

  CrossRef

 92. 92
  T. S. Berzina, K. V. Gorshkov, V. V. Erokhin, V. K. Nevolin, Yu. A. Chaplygin, Investigation of electrical properties of organic memristors based on thin polyaniline-graphene films, Russian Microelectronics, 2013, 42, 1, 27

  CrossRef

 93. 93
  Shin-Liang Kuo, Wei-Ren Liu, Chia-Pang Kuo, Nae-Lih Wu, Hung-Chun Wu, Lithium storage in reduced graphene oxides, Journal of Power Sources, 2013, 244, 552

  CrossRef

 94. 94
  Xianglong Li, Linjie Zhi, Managing voids of Si anodes in lithium ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 19, 8864

  CrossRef

 95. 95
  Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Zhenguo Yang, John P. Lemmon, Carl Imhoff, Gordon L. Graff, Liyu Li, Jianzhi Hu, Chongmin Wang, Jie Xiao, Gordon Xia, Vilayanur V. Viswanathan, Suresh Baskaran, Vincent Sprenkle, Xiaolin Li, Yuyan Shao, Birgit Schwenzer, Materials Science and Materials Chemistry for Large Scale Electrochemical Energy Storage: From Transportation to Electrical Grid, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 8
 96. 96
  Yoon Hwa, Won-Sik Kim, Byeong-Chul Yu, Seong-Hyeon Hong, Hun-Joon Sohn, Mesoporous Nano-Si Anode for Li-ion Batteries Produced by Magnesio-Mechanochemical Reduction of Amorphous SiO2, Energy Technology, 2013, 1, 5-6
 97. 97
  Binh Phuong Nhan Nguyen, Nanjundan Ashok Kumar, Joël Gaubicher, Florence Duclairoir, Thierry Brousse, Olivier Crosnier, Lionel Dubois, Gérard Bidan, Dominique Guyomard, Bernard Lestriez, Nanosilicon-Based Thick Negative Composite Electrodes for Lithium Batteries with Graphene as Conductive Additive, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 10
 98. 98
  Hui Zhan, Jie Xiao, Zimin Nie, Xiaolin Li, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nanostructured materials for rechargeable batteries: synthesis, fundamental understanding and limitations, Current Opinion in Chemical Engineering, 2013, 2, 2, 151

  CrossRef

 99. 99
  Bin Wang, Xianglong Li, Bin Luo, Yuying Jia, Linjie Zhi, One-dimensional/two-dimensional hybridization for self-supported binder-free silicon-based lithium ion battery anodes, Nanoscale, 2013, 5, 4, 1470

  CrossRef

 100. 100
  Biao Zhang, Yang Yu, Yusi Liu, Zhen-Dong Huang, Yan-bing He, Jang-Kyo Kim, Percolation threshold of graphene nanosheets as conductive additives in Li4Ti5O12 anodes of Li-ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 5, 2100

  CrossRef

 101. 101
  M. E. Kiziroglou, A. Elefsiniotis, S. W. Wright, T. T. Toh, P. D. Mitcheson, Th. Becker, E. M. Yeatman, Performance of phase change materials for heat storage thermoelectric harvesting, Applied Physics Letters, 2013, 103, 19, 193902

  CrossRef

 102. 102
  Li Zhang, Weiwei Hao, Haibo Wang, Longfei Zhang, Xiaomin Feng, Yibo Zhang, Weixiang Chen, Huan Pang, Honghe Zheng, Porous graphene frame supported silicon@graphitic carbon via in situ solid-state synthesis for high-performance lithium-ion anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7601

  CrossRef

 103. 103
  Sang-Hoon Park, Hyun-Kyung Kim, Dong-Joon Ahn, Sang-Ick Lee, Kwang Chul Roh, Kwang-Bum Kim, Self-assembly of Si entrapped graphene architecture for high-performance Li-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 117

  CrossRef

 104. 104
  Yuwon Park, Nam-Soon Choi, Sangjin Park, Seung Hee Woo, Soojin Sim, Bo Yun Jang, Seung M. Oh, Soojin Park, Jaephil Cho, Kyu Tae Lee, Si-Encapsulating Hollow Carbon Electrodes via Electroless Etching for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 2
 105. 105
  Junhua Kong, Wu Aik Yee, Yuefan Wei, Liping Yang, Jia Ming Ang, Si Lei Phua, Siew Yee Wong, Rui Zhou, Yuliang Dong, Xu Li, Xuehong Lu, Silicon nanoparticles encapsulated in hollow graphitized carbon nanofibers for lithium ion battery anodes, Nanoscale, 2013, 5, 7, 2967

  CrossRef

 106. 106
  Mihai Robert Zamfir, Hung Tran Nguyen, Eric Moyen, Young Hee Lee, Didier Pribat, Silicon nanowires for Li-based battery anodes: a review, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9566

  CrossRef

 107. 107
  Jian-Guo Ren, Qi-Hui Wu, Guo Hong, Wen-Jun Zhang, Huiming Wu, Khalil Amine, Junbing Yang, Shuit-Tong Lee , Silicon-Graphene Composite Anodes for High-Energy Lithium Batteries, Energy Technology, 2013, 1, 1, 77

  CrossRef

 108. 108
  Jian-Guo Ren, Qi-Hui Wu, Guo Hong, Wen-Jun Zhang, Huiming Wu, Khalil Amine, Junbing Yang, Shuit-Tong Lee , Silicon–Graphene Composite Anodes for High-Energy Lithium Batteries, Energy Technology, 2013, 1, 1
 109. 109
  Hailiang Wang, Hongjie Dai, Strongly coupled inorganic–nano-carbon hybrid materials for energy storage, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 7, 3088

  CrossRef

 110. 110
  Jili Li, Ruimin Yao, Ju Bai, Chuanbao Cao, Two-Dimensional Mesoporous Carbon Nanosheets as a High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2013, 78, 8
 111. 111
  Jiayan Luo, Xin Zhao, Jinsong Wu, Hee Dong Jang, Harold H. Kung, Jiaxing Huang, Crumpled Graphene-Encapsulated Si Nanoparticles for Lithium Ion Battery Anodes, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2012, 3, 13, 1824

  CrossRef

 112. 112
  Michael M. Thackeray, Christopher Wolverton, Eric D. Isaacs, Electrical energy storage for transportation—approaching the limits of, and going beyond, lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 7, 7854

  CrossRef

 113. 113
  Albert L. Lipson, Sudeshna Chattopadhyay, Hunter J. Karmel, Timothy T. Fister, Jonathan D. Emery, Vinayak P. Dravid, Michael M. Thackeray, Paul A. Fenter, Michael J. Bedzyk, Mark C. Hersam, Enhanced Lithiation of Doped 6H Silicon Carbide (0001) via High Temperature Vacuum Growth of Epitaxial Graphene, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 39, 20949

  CrossRef

 114. 114
  Yang Dai, Sendan Cai, Weijing Yang, Lei Gao, Weiping Tang, Jingying Xie, Jia Zhi, Xuemei Ju, Fabrication of self-binding noble metal/flexible graphene composite paper, Carbon, 2012, 50, 12, 4648

  CrossRef

 115. 115
  Chundong Wang, Qiumei Zhang, Qi-Hui Wu, Tsz-Wai Ng, Tailun Wong, Jianguo Ren, Zhicong Shi, Chun-Sing Lee, Shuit-Tong Lee, Wenjun Zhang, Facile synthesis of laminate-structured graphene sheet–Fe3O4 nanocomposites with superior high reversible specific capacity and cyclic stability for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2012, 2, 28, 10680

  CrossRef

 116. 116
  Jin Wang, Linlin Li, Chui Ling Wong, Srinivasan Madhavi, Flexible single-walled carbon nanotube/polycellulose papers for lithium-ion batteries, Nanotechnology, 2012, 23, 49, 495401

  CrossRef

 117. 117
  Danny Wei-Ping Pang, Fang-Wei Yuan, Yan-Cheng Chang, Guo-An Li, Hsing-Yu Tuan, Generalized syntheses of nanocrystal–graphene hybrids in high-boiling-point organic solvents, Nanoscale, 2012, 4, 15, 4562

  CrossRef

 118. 118
  Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu, Hua Zhang, Graphene-Based Electrodes, Advanced Materials, 2012, 24, 45
 119. 119
  Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Graphene: An Emerging Electronic Material, Advanced Materials, 2012, 24, 43
 120. 120
  Hongcai Gao, Yuxi Wang, Fei Xiao, Chi Bun Ching, Hongwei Duan, Growth of Copper Nanocubes on Graphene Paper as Free-Standing Electrodes for Direct Hydrazine Fuel Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 14, 7719

  CrossRef

 121. 121
  Byoung Man Bang, Jung-In Lee, Hyunjung Kim, Jaephil Cho, Soojin Park, High-Performance Macroporous Bulk Silicon Anodes Synthesized by Template-Free Chemical Etching, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 7
 122. 122
  Xiaolin Li, Praveen Meduri, Xilin Chen, Wen Qi, Mark H. Engelhard, Wu Xu, Fei Ding, Jie Xiao, Wei Wang, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Hollow core–shell structured porous Si–C nanocomposites for Li-ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 22, 11014

  CrossRef

 123. 123
  Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li, Jian Yu Huang, In Situ TEM Experiments of Electrochemical Lithiation and Delithiation of Individual Nanostructures, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 7
 124. 124
  Cary M. Hayner, Xin Zhao, Harold H. Kung, Materials for Rechargeable Lithium-Ion Batteries, Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 2012, 3, 1, 445

  CrossRef

 125. 125
  Yu Chen, Bohang Song, Xiaosheng Tang, Li Lu, Junmin Xue, One-step synthesis of hollow porous Fe3O4 beads–reduced graphene oxide composites with superior battery performance, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 34, 17656

  CrossRef

 126. 126
  Yanhong Tang, Na Wu, Shenglian Luo, Chengbin Liu, Ke Wang, Liuyun Chen, One-Step Electrodeposition to Layer-by-Layer Graphene–Conducting-Polymer Hybrid Films, Macromolecular Rapid Communications, 2012, 33, 20
 127. 127
  Xin Zhao, Cary M. Hayner, Mayfair C. Kung, Harold H. Kung, Photothermal-assisted fabrication of iron fluoride–graphene composite paper cathodes for high-energy lithium-ion batteries, Chemical Communications, 2012, 48, 79, 9909

  CrossRef

 128. 128
  Juqing Liu, Zhiyuan Zeng, Xiehong Cao, Gang Lu, Lian-Hui Wang, Qu-Li Fan, Wei Huang, Hua Zhang, Preparation of MoS2-Polyvinylpyrrolidone Nanocomposites for Flexible Nonvolatile Rewritable Memory Devices with Reduced Graphene Oxide Electrodes, Small, 2012, 8, 22
 129. 129
  Xiaosi Zhou, Ya-Xia Yin, Li-Jun Wan, Yu-Guo Guo, Self-Assembled Nanocomposite of Silicon Nanoparticles Encapsulated in Graphene through Electrostatic Attraction for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 9
 130. 130
  Xiaosi Zhou, An-Min Cao, Li-Jun Wan, Yu-Guo Guo, Spin-coated silicon nanoparticle/graphene electrode as a binder-free anode for high-performance lithium-ion batteries, Nano Research, 2012, 5, 12, 845

  CrossRef

 131. 131
  Xiaoling Yang, Kaicai Fan, Yihua Zhu, Jianhua Shen, Xin Jiang, Peng Zhao, Chunzhong Li, Tailored graphene-encapsulated mesoporous Co3O4 composite microspheres for high-performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 33, 17278

  CrossRef

 132. 132
  F. Kokai, R. Sorin, H. Chigusa, K. Hanai, A. Koshio, M. Ishihara, Y. Koga, M. Hasegawa, N. Imanishi, Y. Takeda, Ultrasonication fabrication of high quality multilayer graphene flakes and their characterization as anodes for lithium ion batteries, Diamond and Related Materials, 2012, 29, 63

  CrossRef