SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shuangyu Liu, Yunguang Zhu, Jian Xie, Ying Huo, Hui Ying Yang, Tiejun Zhu, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, Shichao Zhang, Direct Growth of Flower-Like δ-MnO2 on Three-Dimensional Graphene for High-Performance Rechargeable Li-O2 Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 5
 2. 2
  Wugang Fan, Xiangxin Guo, Dongdong Xiao, Lin Gu, Influence of Gold Nanoparticles Anchored to Carbon Nanotubes on Formation and Decomposition of Li2O2in Nonaqueous Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 14, 7344

  CrossRef

 3. 3
  Doufeng Wu, Ziyang Guo, Xinbo Yin, Qingqing Pang, Binbin Tu, Lijuan Zhang, Yong-Gang Wang, Qiaowei Li, Metal–Organic Frameworks as Cathode Materials for Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 16
 4. 4
  Kun Guo, Yuan Li, Juan Yang, Zhiqing Zou, Xinzhong Xue, Xuemei Li, Hui Yang, Nanosized Mn–Ru binary oxides as effective bifunctional cathode electrocatalysts for rechargeable Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1509

  CrossRef

 5. 5
  G. Gnana kumar, Zahoor Awan, Kee Suk Nahm, J. Stanley Xavier, Nanotubular MnO2/graphene oxide composites for the application of open air-breathing cathode microbial fuel cells, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 53, 528

  CrossRef

 6. 6
  Ujjal Das, Kah Chun Lau, Paul C. Redfern, Larry A. Curtiss, Structure and Stability of Lithium Superoxide Clusters and Relevance to Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 5, 813

  CrossRef

 7. 7
  Koffi P. C. Yao, Yi-Chun Lu, Chibueze V. Amanchukwu, David G. Kwabi, Marcel Risch, Jigang Zhou, Alexis Grimaud, Paula T. Hammond, Fanny Bardé, Yang Shao-Horn, The influence of transition metal oxides on the kinetics of Li2O2 oxidation in Li–O2 batteries: high activity of chromium oxides, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 6, 2297

  CrossRef

 8. 8
  ShinYoung Kang, Yifei Mo, Shyue Ping Ong, Gerbrand Ceder, A Facile Mechanism for Recharging Li2O2in Li–O2Batteries, Chemistry of Materials, 2013, 25, 16, 3328

  CrossRef

 9. 9
  Jun Lu, Yu Lei, Kah Chun Lau, Xiangyi Luo, Peng Du, Jianguo Wen, Rajeev S. Assary, Ujjal Das, Dean J. Miller, Jeffrey W. Elam, Hassan M. Albishri, D Abd El-Hady, Yang-Kook Sun, Larry A. Curtiss, Khalil Amine, A nanostructured cathode architecture for low charge overpotential in lithium-oxygen batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 10. 10
  Ahmer Riaz, Kyu-Nam Jung, Wonyoung Chang, Seung-Bok Lee, Tak-Hyoung Lim, Seok-Joo Park, Rak-Hyun Song, Sukeun Yoon, Kyung-Hee Shin, Jong-Won Lee, Carbon-free cobalt oxide cathodes with tunable nanoarchitectures for rechargeable lithium–oxygen batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 53, 5984

  CrossRef

 11. 11
  Nuria Garcia-Araez, Petr Novák, Critical aspects in the development of lithium–air batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 7, 1793

  CrossRef

 12. 12
  Fangyi Cheng, Tianran Zhang, Yi Zhang, Jing Du, Xiaopeng Han, Jun Chen, Enhancing Electrocatalytic Oxygen Reduction on MnO2 with Vacancies, Angewandte Chemie, 2013, 125, 9
 13. 13
  Fangyi Cheng, Tianran Zhang, Yi Zhang, Jing Du, Xiaopeng Han, Jun Chen, Enhancing Electrocatalytic Oxygen Reduction on MnO2 with Vacancies, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 9
 14. 14
  Laura A. Huff, Jennifer L. Rapp, Lingyang Zhu, Andrew A. Gewirth, Identifying lithium–air battery discharge products through 6Li solid-state MAS and 1H–13C solution NMR spectroscopy, Journal of Power Sources, 2013, 235, 87

  CrossRef

 15. 15
  Yi-Chun Lu, Betar M. Gallant, David G. Kwabi, Jonathon R. Harding, Robert R. Mitchell, M. Stanley Whittingham, Yang Shao-Horn, Lithium–oxygen batteries: bridging mechanistic understanding and battery performance, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 3, 750

  CrossRef

 16. 16
  Kejun Zhang, Lixue Zhang, Xiao Chen, Xiang He, Xiaogang Wang, Shanmu Dong, Pengxian Han, Chuanjian Zhang, Shan Wang, Lin Gu, Guanglei Cui, Mesoporous Cobalt Molybdenum Nitride: A Highly Active Bifunctional Electrocatalyst and Its Application in Lithium–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 2, 858

  CrossRef

 17. 17
  Padmakar Kichambare, Stanley Rodrigues, Mesoporous Nitrogen-Doped Carbon-LiSICON Glass Ceramics as High Performance Cathodes in Solid-State Lithium–Oxygen Batteries, Energy Technology, 2013, 1, 4
 18. 18
  Kejun Zhang, Lixue Zhang, Xiao Chen, Xiang He, Xiaogang Wang, Shanmu Dong, Lin Gu, Zhihong Liu, Changshui Huang, Guanglei Cui, Molybdenum Nitride/N-Doped Carbon Nanospheres for Lithium-O2Battery Cathode Electrocatalyst, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 9, 3677

  CrossRef

 19. 19
  Michal Leskes, Amy J. Moore, Gillian R. Goward, Clare P. Grey, Monitoring the Electrochemical Processes in the Lithium–Air Battery by Solid State NMR Spectroscopy, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 51, 26929

  CrossRef

 20. 20
  Shunchao Ma, Liqun Sun, Lina Cong, Xuguang Gao, Cen Yao, Xin Guo, Linghua Tai, Peng Mei, Yanping Zeng, Haiming Xie, Rongshun Wang, Multiporous MnCo2O4Microspheres as an Efficient Bifunctional Catalyst for Nonaqueous Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 49, 25890

  CrossRef

 21. 21
  Cüneyt Kavakli, Stefano Meini, Gregor Harzer, Nikolaos Tsiouvaras, Michele Piana, Armin Siebel, Arnd Garsuch, Hubert A. Gasteiger, Juan Herranz, Nanosized Carbon-Supported Manganese Oxide Phases as Lithium–Oxygen Battery Cathode Catalysts, ChemCatChem, 2013, 5, 11
 22. 22
  Ziyang Guo, Dandan Zhou, XiaoLi Dong, Zijie Qiu, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Ordered Hierarchical Mesoporous/Macroporous Carbon: A High-Performance Catalyst for Rechargeable Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 39
 23. 23
  Yi-Chun Lu, Yang Shao-Horn, Probing the Reaction Kinetics of the Charge Reactions of Nonaqueous Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 1, 93

  CrossRef

 24. 24
  Bing Sun, Paul Munroe, Guoxiu Wang, Ruthenium nanocrystals as cathode catalysts for lithium-oxygen batteries with a superior performance, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 25. 25
  Hun-Gi Jung, Yo Sub Jeong, Jin-Bum Park, Yang-Kook Sun, Bruno Scrosati, Yun Jung Lee, Ruthenium-Based Electrocatalysts Supported on Reduced Graphene Oxide for Lithium-Air Batteries, ACS Nano, 2013, 7, 4, 3532

  CrossRef

 26. 26
  Ji-Jing Xu, Dan Xu, Zhong-Li Wang, Heng-Guo Wang, Lei-Lei Zhang, Xin-Bo Zhang, Synthesis of Perovskite-Based Porous La0.75Sr0.25MnO3 Nanotubes as a Highly Efficient Electrocatalyst for Rechargeable Lithium–Oxygen Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 27. 27
  Ji-Jing Xu, Dan Xu, Zhong-Li Wang, Heng-Guo Wang, Lei-Lei Zhang, Xin-Bo Zhang, Synthesis of Perovskite-Based Porous La0.75Sr0.25MnO3 Nanotubes as a Highly Efficient Electrocatalyst for Rechargeable Lithium–Oxygen Batteries, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 28. 28
  Hyung-Kyu Lim, Hee-Dae Lim, Kyu-Young Park, Dong-Hwa Seo, Hyeokjo Gwon, Jihyun Hong, William A. Goddard, Hyungjun Kim, Kisuk Kang, Toward a Lithium–“Air” Battery: The Effect of CO2on the Chemistry of a Lithium–Oxygen Cell, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 26, 9733

  CrossRef

 29. 29
  Yuan Li, Yong Yin, Kun Guo, Xinzhong Xue, Zhiqing Zou, Xuemei Li, Tao He, Hui Yang, Tuning pore structure of the poly(vinylidene difluoride hexafluoropropylene) membrane for improvement in rate performance of Li–oxygen battery, Journal of Power Sources, 2013, 241, 288

  CrossRef

 30. 30
  Jaepyeong Jung, Kyeongse Song, Doo Ri Bae, Sung Woo Lee, Gaehang Lee, Yong-Mook Kang, β-FeOOH nanorod bundles with highly enhanced round-trip efficiency and extremely low overpotential for lithium-air batteries, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11845

  CrossRef

 31. 31
  Yong Cao, Zhikai Wei, Jiao He, Jun Zang, Qian Zhang, Mingsen Zheng, Quanfeng Dong, α-MnO2 nanorods grown in situ on graphene as catalysts for Li–O2 batteries with excellent electrochemical performance, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 12, 9765

  CrossRef