SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jiaxin Li, Yi Zhao, Mingzhong Zou, ChuXin Wu, Zhigao Huang, Lunhui Guan, An Effective Integrated Design for Enhanced Cathodes of Ni Foam-Supported Pt/Carbon Nanotubes for Li-O2Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140730105314007

  CrossRef

 2. 2
  Jun Lu, Li Li, Jin-Bum Park, Yang-Kook Sun, Feng Wu, Khalil Amine, Aprotic and Aqueous Li–O2Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 11, 5611

  CrossRef

 3. 3
  Shuangyu Liu, Yunguang Zhu, Jian Xie, Ying Huo, Hui Ying Yang, Tiejun Zhu, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, Shichao Zhang, Direct Growth of Flower-Like δ-MnO2 on Three-Dimensional Graphene for High-Performance Rechargeable Li-O2 Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 4. 4
  Guangyu Zhao, Runwei Mo, Baoyu Wang, Li Zhang, Kening Sun, Enhanced Cyclability of Li–O2Batteries Based on TiO2Supported Cathodes with No Carbon or Binder, Chemistry of Materials, 2014, 26, 8, 2551

  CrossRef

 5. 5
  Eduard N. Nasybulin, Wu Xu, B. Layla Mehdi, Edwin Thomsen, Mark H Engelhard, Robert C Massé, Priyanka Bhattacharya, Meng Gu, Wendy Bennett, Zimin Nie, Chongmin Wang, Nigel D. Browning, Ji-Guang Zhang, Formation of Interfacial Layer and Long-Term Cyclability of Li-O2 Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140728113556003

  CrossRef

 6. 6
  Kah Chun Lau, Jun Lu, Xiangyi Luo, Larry A. Curtiss, Khalil Amine, Implications of the Unpaired Spins in Li–O2 Battery Chemistry and Electrochemistry: A Minireview, ChemPlusChem, 2014, 79, 7
 7. 7
  Marcel Risch, Kelsey A. Stoerzinger, Shingo Maruyama, Wesley T. Hong, Ichiro Takeuchi, Yang Shao-Horn, La0.8Sr0.2MnO3−δDecorated with Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ: A Bifunctional Surface for Oxygen Electrocatalysis with Enhanced Stability and Activity, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 14, 5229

  CrossRef

 8. 8
  Randy Jalem, Masanobu Nakayama, Toshihiro Kasuga, Lithium ion conduction in tavorite-type LiMXO4F (M–X: AlP, MgS) candidate solid electrolyte materials, Solid State Ionics, 2014, 262, 589

  CrossRef

 9. 9
  Qing Li, Ruiguo Cao, Jaephil Cho, Gang Wu, Nanocarbon Electrocatalysts for Oxygen Reduction in Alkaline Media for Advanced Energy Conversion and Storage, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 6
 10. 10
  Kun Guo, Yuan Li, Juan Yang, Zhiqing Zou, Xinzhong Xue, Xuemei Li, Hui Yang, Nanosized Mn–Ru binary oxides as effective bifunctional cathode electrocatalysts for rechargeable Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1509

  CrossRef

 11. 11
  Myounggu Park, Ka Young Kim, Hyeryun Seo, Young Eun Cheon, Jae Hyun Koh, Heeyoung Sun, Tae Jin Kim, Practical Challenges Associated with Catalyst Development for the Commercialization of Li-air Batteries, Journal of Electrochemical Science and Technology, 2014, 5, 1, 1

  CrossRef

 12. 12
  Naveed Akhtar, Waheed Akhtar, Prospects, challenges, and latest developments in lithium–air batteries, International Journal of Energy Research, 2014, 38, 11
 13. 13
  Timo Danner, Birger Horstmann, Dennis Wittmaier, Norbert Wagner, Wolfgang G. Bessler, Reaction and transport in Ag/Ag2O gas diffusion electrodes of aqueous Li–O2 batteries: Experiments and modeling, Journal of Power Sources, 2014, 264, 320

  CrossRef

 14. 14
  Katharina Meier, Teodoro Laino, Alessandro Curioni, Solid-State Electrolytes: Revealing the Mechanisms of Li-Ion Conduction in Tetragonal and Cubic LLZO by First-Principles Calculations, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 13, 6668

  CrossRef

 15. 15
  Ran Choi, Jaepyeong Jung, Gyubong Kim, Kyeongse Song, Yong-Il Kim, Sung Chul Jung, Young-Kyu Han, Hyunjoon Song, Yong-Mook Kang, Ultra-low overpotential and high rate capability in Li–O2 batteries through surface atom arrangement of PdCu nanocatalysts, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1362

  CrossRef

 16. 16
  Nuria Garcia-Araez, Petr Novák, Critical aspects in the development of lithium–air batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 7, 1793

  CrossRef

 17. 17
  Jiang-Lan Shui, Hsien-Hau Wang, Di-Jia Liu, Degradation and revival of Li–O2 battery cathode, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 45

  CrossRef

 18. 18
  Eduard Nasybulin, Wu Xu, Mark H. Engelhard, Zimin Nie, Sarah D. Burton, Lelia Cosimbescu, Mark E. Gross, Ji-Guang Zhang, Effects of Electrolyte Salts on the Performance of Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 6, 2635

  CrossRef

 19. 19
  Shaohong Liu, Zhiyu Wang, Chang Yu, Zongbin Zhao, Xiaoming Fan, Zheng Ling, Jieshan Qiu, Free-standing, hierarchically porous carbon nanotube film as a binder-free electrode for high-energy Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 39, 12033

  CrossRef

 20. 20
  Guangyu Zhao, Zhanming Xu, Kening Sun, Hierarchical porous Co3O4 films as cathode catalysts of rechargeable Li-O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12862

  CrossRef

 21. 21
  Yugang Sun, Lithium ion conducting membranes for lithium-air batteries, Nano Energy, 2013, 2, 5, 801

  CrossRef

 22. 22
  Kejun Zhang, Lixue Zhang, Xiao Chen, Xiang He, Xiaogang Wang, Shanmu Dong, Pengxian Han, Chuanjian Zhang, Shan Wang, Lin Gu, Guanglei Cui, Mesoporous Cobalt Molybdenum Nitride: A Highly Active Bifunctional Electrocatalyst and Its Application in Lithium–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 2, 858

  CrossRef

 23. 23
  Lixue Zhang, Shengliang Zhang, Kejun Zhang, Gaojie Xu, Xiang He, Shanmu Dong, Zhihong Liu, Changshui Huang, Lin Gu, Guanglei Cui, Mesoporous NiCo2O4 nanoflakes as electrocatalysts for rechargeable Li–O2 batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 34, 3540

  CrossRef

 24. 24
  Shunchao Ma, Liqun Sun, Lina Cong, Xuguang Gao, Cen Yao, Xin Guo, Linghua Tai, Peng Mei, Yanping Zeng, Haiming Xie, Rongshun Wang, Multiporous MnCo2O4Microspheres as an Efficient Bifunctional Catalyst for Nonaqueous Li–O2Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 49, 25890

  CrossRef

 25. 25
  Guangyu Zhao, Li Zhang, Tong Pan, Kening Sun, Preparation of NiO/multiwalled carbon nanotube nanocomposite for use as the oxygen cathode catalyst in rechargeable Li–O2 batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 6, 1759

  CrossRef

 26. 26
  Jiang-Lan Shui, John S. Okasinski, Peter Kenesei, Howard A. Dobbs, Dan Zhao, Jonathan D. Almer, Di-Jia Liu, Reversibility of anodic lithium in rechargeable lithium–oxygen batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 27. 27
  Ding Zhu, Lei Zhang, Ming Song, Xiaofei Wang, Jun Mei, Leo W. M. Lau, Yungui Chen, Solvent autoxidation, electrolyte decomposition, and performance deterioration of the aprotic Li-O2 battery, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 11, 2865

  CrossRef

 28. 28
  Eduard Nasybulin, Wu Xu, Mark H. Engelhard, Zimin Nie, Xiaohong S. Li, Ji-Guang Zhang, Stability of polymer binders in Li–O2 batteries, Journal of Power Sources, 2013, 243, 899

  CrossRef

 29. 29
  Qiang Zhang, Jia-Qi Huang, Wei-Zhong Qian, Ying-Ying Zhang, Fei Wei, The Road for Nanomaterials Industry: A Review of Carbon Nanotube Production, Post-Treatment, and Bulk Applications for Composites and Energy Storage, Small, 2013, 9, 8
 30. 30
  Xiangxin Guo, Ning Zhao, The Role of Charge Reactions in Cyclability of Lithium–Oxygen Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 11
 31. 31
  Dan Xu, Zhong-li Wang, Ji-jing Xu, Lei-lei Zhang, Li-min Wang, Xin-bo Zhang, A stable sulfone based electrolyte for high performance rechargeable Li–O2 batteries, Chemical Communications, 2012, 48, 95, 11674

  CrossRef