SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Young-Uk Park, Dong-Hwa Seo, Hyungsub Kim, Jongsoon Kim, Seongsu Lee, Byoungkook Kim, Kisuk Kang, A Family of High-Performance Cathode Materials for Na-ion Batteries, Na3(VO1−xPO4)2 F1+2x (0 ≤ x ≤ 1): Combined First-Principles and Experimental Study, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 29
 2. 2
  Shaohua Guo, Haijun Yu, Zelang Jian, Pan Liu, Yanbei Zhu, Xianwei Guo, Mingwei Chen, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, A High-Capacity, Low-Cost Layered Sodium Manganese Oxide Material as Cathode for Sodium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 3. 3
  Ashish Rudola, Doron Aurbach, Palani Balaya, A new phenomenon in sodium batteries: Voltage step due to solvent interaction, Electrochemistry Communications, 2014, 46, 56

  CrossRef

 4. 4
  Shaohua Guo, Haijun Yu, Dequan Liu, Wei Tian, Xizheng Liu, Nobuko Hanada, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, A novel tunnel Na0.61Ti0.48Mn0.52O2 cathode material for sodium-ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 59, 7998

  CrossRef

 5. 5
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Yinpeng Yao, Hanjun Zhu, Qiyuan Chen, Qinqin Sun, Craig E. Banks, A promising Na3V2(PO4)3 cathode for use in the construction of high energy batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 7, 3055

  CrossRef

 6. 6
  Yang Yan, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, A Sandwich-Like Hierarchically Porous Carbon/Graphene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 7. 7
  Weixin Song, Xiaoyu Cao, Zhengping Wu, Jun Chen, Kaili Huangfu, Xiaowen Wang, Yaliang Huang, Xiaobo Ji, A study into the extracted ion number for NASICON structured Na3V2(PO4)3in sodium-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 33, 17681

  CrossRef

 8. 8
  Shiwen Wang, Lijiang Wang, Zhiqiang Zhu, Zhe Hu, Qing Zhao, Jun Chen, All Organic Sodium-Ion Batteries with Na4C8H2O6, Angewandte Chemie, 2014, 126, 23
 9. You have free access to this content9
  Shiwen Wang, Lijiang Wang, Zhiqiang Zhu, Zhe Hu, Qing Zhao, Jun Chen, All Organic Sodium-Ion Batteries with Na4C8H2O6, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 23
 10. 10
  Dong-Wook Han, Jun-Hwan Ku, Ryoung-Hee Kim, Dong-Jin Yun, Seok-Soo Lee, Seok-Gwang Doo, Aluminum Manganese Oxides with Mixed Crystal Structure: High-Energy-Density Cathodes for Rechargeable Sodium Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 11. 11
  Haijun Yu, Yang Ren, Dongdong Xiao, Shaohua Guo, Yanbei Zhu, Yumin Qian, Lin Gu, Haoshen Zhou, An Ultrastable Anode for Long-Life Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 34
 12. 12
  Haijun Yu, Yang Ren, Dongdong Xiao, Shaohua Guo, Yanbei Zhu, Yumin Qian, Lin Gu, Haoshen Zhou, An Ultrastable Anode for Long-Life Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 34
 13. 13
  Liming Wu, Daniel Buchholz, Dominic Bresser, Luciana Gomes Chagas, Stefano Passerini, Anatase TiO2 nanoparticles for high power sodium-ion anodes, Journal of Power Sources, 2014, 251, 379

  CrossRef

 14. 14
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Yirong Zhu, Hanjun Zhu, Fangqian Li, Jun Chen, Fang Lu, Yinpeng Yao, Craig. E. Banks, Aqueous Sodium-Ion Battery using a Na3V2(PO4)3 Electrode, ChemElectroChem, 2014, 1, 5
 15. 15
  Satoshi Kajiyama, Jun Kikkawa, Junichi Hoshino, Masashi Okubo, Eiji Hosono, Assembly of Na3V2(PO4)3 Nanoparticles Confined in a One-Dimensional Carbon Sheath for Enhanced Sodium-Ion Cathode Properties, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 37
 16. 16
  Zelang Jian, Chenchen Yuan, Wenze Han, Xia Lu, Lin Gu, Xuekui Xi, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Wen Chen, Dongfeng Chen, Yuichi Ikuhara, Liquan Chen, Atomic Structure and Kinetics of NASICON NaxV2(PO4)3 Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 17. 17
  Changbao Zhu, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Carbon-Coated Na3V2(PO4)3Embedded in Porous Carbon Matrix: An Ultrafast Na-Storage Cathode with the Potential of Outperforming Li Cathodes, Nano Letters, 2014, 14, 4, 2175

  CrossRef

 18. 18
  Liwen Ji, Meng Gu, Yuyan Shao, Xiaolin Li, Mark H. Engelhard, Bruce W. Arey, Wei Wang, Zimin Nie, Jie Xiao, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Controlling SEI Formation on SnSb-Porous Carbon Nanofibers for Improved Na Ion Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 19. 19
  Shuo Li, Yifan Dong, Lin Xu, Xu Xu, Liang He, Liqiang Mai, Effect of Carbon Matrix Dimensions on the Electrochemical Properties of Na3V2(PO4)3 Nanograins for High-Performance Symmetric Sodium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 20. 20
  Zhijun Jia, Jun Wang, Yi Wang, Electrochemical sodium storage of copper hexacyanoferrate with a well-defined open framework for sodium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 43, 22768

  CrossRef

 21. 21
  Jun Liu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Electrospun Na3V2(PO4)3/C nanofibers as stable cathode materials for sodium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5081

  CrossRef

 22. 22
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Zhengping Wu, Yingchang Yang, Zhou Zhou, Fangqian Li, Qiyuan Chen, Craig E. Banks, Exploration of ion migration mechanism and diffusion capability for Na3V2(PO4)2F3 cathode utilized in rechargeable sodium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 256, 258

  CrossRef

 23. 23
  Zelang Jian, Bin Zhao, Pan Liu, Fujun Li, Mingbo Zheng, Mingwei Chen, Yi Shi, Haoshen Zhou, Fe2O3 nanocrystals anchored onto graphene nanosheets as the anode material for low-cost sodium-ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 10, 1215

  CrossRef

 24. 24
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Zhengping Wu, Yirong Zhu, Yingchang Yang, Jun Chen, Mingjun Jing, Fangqian Li, Craig E. Banks, First exploration of Na-ion migration pathways in the NASICON structure Na3V2(PO4)3, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5358

  CrossRef

 25. 25
  Hongli Zhu, Kang Taek Lee, Gregory Thomas Hitz, Xiaogang Han, Yuanyuan Li, Jiayu Wan, Steven Lacey, Arthur von Wald Cresce, Kang Xu, Eric Wachsman, Liangbing Hu, Free-Standing Na2/3Fe1/2Mn1/2O2@Graphene Film for a Sodium-Ion Battery Cathode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4242

  CrossRef

 26. 26
  Xizheng Liu, Xi Wang, Akira Iyo, Haijun Yu, De Li, Haoshen Zhou, High stable post-spinel NaMn2O4cathode of sodium ion battery, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14822

  CrossRef

 27. 27
  Ya You, Xing-Long Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, High-quality Prussian blue crystals as superior cathode materials for room-temperature sodium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1643

  CrossRef

 28. 28
  Yun-Xiao Wang, Shu-Lei Chou, David Wexler, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, High-Performance Sodium-Ion Batteries and Sodium-Ion Pseudocapacitors Based on MoS2/Graphene Composites, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 31
 29. 29
  Nicolas Bucher, Steffen Hartung, Arun Nagasubramanian, Yan Ling Cheah, Harry E. Hoster, Srinivasan Madhavi, Layered NaxMnO2+zin Sodium Ion Batteries–Influence of Morphology on Cycle Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8059

  CrossRef

 30. 30
  Baihua Qu, Chuze Ma, Ge Ji, Chaohe Xu, Jing Xu, Ying Shirley Meng, Taihong Wang, Jim Yang Lee, Layered SnS2-Reduced Graphene Oxide Composite – A High-Capacity, High-Rate, and Long-Cycle Life Sodium-Ion Battery Anode Material, Advanced Materials, 2014, 26, 23
 31. 31
  Zelang Jian, Pan Liu, Fujun Li, Mingwei Chen, Haoshen Zhou, Monodispersed hierarchical Co3O4spheres intertwined with carbon nanotubes for use as anode materials in sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13805

  CrossRef

 32. 32
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Zhengping Wu, Yirong Zhu, Fangqian Li, Yinpeng Yao, Craig E. Banks, Multifunctional dual Na3V2(PO4)2F3 cathode for both lithium-ion and sodium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 22, 11375

  CrossRef

 33. 33
  Wenchao Duan, Zhiqiang Zhu, Hao Li, Zhe Hu, Kai Zhang, Fangyi Cheng, Jun Chen, Na3V2(PO4)3@C core–shell nanocomposites for rechargeable sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8668

  CrossRef

 34. 34
  Wei Shen, Cong Wang, Qunjie Xu, Haimei Liu, Yonggang Wang, Nitrogen-Doping-Induced Defects of a Carbon Coating Layer Facilitate Na-Storage in Electrode Materials, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 35. 35
  Haijun Yu, Shaohua Guo, Yanbei Zhu, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, Novel titanium-based O3-type NaTi0.5Ni0.5O2 as a cathode material for sodium ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 4, 457

  CrossRef

 36. 36
  Qiulong Wei, Qinyou An, Dandan Chen, Liqiang Mai, Shiyu Chen, Yunlong Zhao, Kalele Mulonda Hercule, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, Qingjie Zhang, One-Pot Synthesized Bicontinuous Hierarchical Li3V2(PO4)3/C Mesoporous Nanowires for High-Rate and Ultralong-Life Lithium-ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 2, 1042

  CrossRef

 37. 37
  Neeraj Sharma, Paula Serras, Veronica Palomares, Helen E. A. Brand, Javier Alonso, Pierre Kubiak, M. Luisa Fdez-Gubieda, Teófilo Rojo, Sodium Distribution and Reaction Mechanisms of a Na3V2O2(PO4)2F Electrode during Use in a Sodium-Ion Battery, Chemistry of Materials, 2014, 26, 11, 3391

  CrossRef

 38. 38
  Vadivukarasi Raju, Jordan Rains, Cooper Gates, Wei Luo, Xingfeng Wang, William F. Stickle, Galen D. Stucky, Xiulei Ji, Superior Cathode of Sodium-Ion Batteries: Orthorhombic V2O5Nanoparticles Generated in Nanoporous Carbon by Ambient Hydrolysis Deposition, Nano Letters, 2014, 14, 7, 4119

  CrossRef

 39. 39
  Heng-guo Wang, Shuang Yuan, De-long Ma, Xiao-lei Huang, Fan-lu Meng, Xin-bo Zhang, Tailored Aromatic Carbonyl Derivative Polyimides for High-Power and Long-Cycle Sodium-Organic Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 40. 40
  Kazuhiko Matsumoto, Takafumi Hosokawa, Toshiyuki Nohira, Rika Hagiwara, Atsushi Fukunaga, Koma Numata, Eiko Itani, Shoichiro Sakai, Koji Nitta, Shinji Inazawa, The Na[FSA]–[C2C1im][FSA] (C2C1im+:1-ethyl-3-methylimidazolium and FSA−:bis(fluorosulfonyl)amide) ionic liquid electrolytes for sodium secondary batteries, Journal of Power Sources, 2014, 265, 36

  CrossRef

 41. 41
  Kehua Dai, Hui Zhao, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Vince Battaglia, Gao Liu, Toward high specific capacity and high cycling stability of pure tin nanoparticles with conductive polymer binder for sodium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 263, 276

  CrossRef

 42. 42
  Liming Wu, Dominic Bresser, Daniel Buchholz, Guinevere Giffin, Claudia Ramirez Castro, Anders Ochel, Stefano Passerini, Unfolding the Mechanism of Sodium Insertion in Anatase TiO2 Nanoparticles, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 43. 43
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Chengchi Pan, Yirong Zhu, Qiyuan Chen, Craig E. Banks, A Na3V2(PO4)3 cathode material for use in hybrid lithium ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 34, 14357

  CrossRef

 44. 44
  Young-Uk Park, Dong-Hwa Seo, Hyung-Soon Kwon, Byoungkook Kim, Jongsoon Kim, Haegyeom Kim, Inkyung Kim, Han-Ill Yoo, Kisuk Kang, A New High-Energy Cathode for a Na-Ion Battery with Ultrahigh Stability, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 37, 13870

  CrossRef

 45. 45
  Xiaochuan Lu, Guosheng Li, Jin Y. Kim, John P. Lemmon, Vincent L. Sprenkle, Zhenguo Yang, A novel low-cost sodium–zinc chloride battery, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 6, 1837

  CrossRef

 46. 46
  Xiqian Yu, Huilin Pan, Wang Wan, Chao Ma, Jianming Bai, Qingping Meng, Steven N. Ehrlich, Yong-Sheng Hu, Xiao-Qing Yang, A Size-Dependent Sodium Storage Mechanism in Li4Ti5O12Investigated by a Novel Characterization Technique Combining in Situ X-ray Diffraction and Chemical Sodiation, Nano Letters, 2013, 13, 10, 4721

  CrossRef

 47. 47
  Ya You, Xing-Long Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, A zero-strain insertion cathode material of nickel ferricyanide for sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 45, 14061

  CrossRef

 48. 48
  Yuesheng Wang, Xiqian Yu, Shuyin Xu, Jianming Bai, Ruijuan Xiao, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang, A zero-strain layered metal oxide as the negative electrode for long-life sodium-ion batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 49. 49
  Youngjin Kim, Yuwon Park, Aram Choi, Nam-Soon Choi, Jeongsoo Kim, Junesoo Lee, Ji Heon Ryu, Seung M. Oh, Kyu Tae Lee, An Amorphous Red Phosphorus/Carbon Composite as a Promising Anode Material for Sodium Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 22
 50. 50
  Yang Sun, Liang Zhao, Huilin Pan, Xia Lu, Lin Gu, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Michel Armand, Yuichi Ikuhara, Liquan Chen, Xuejie Huang, Direct atomic-scale confirmation of three-phase storage mechanism in Li4Ti5O12 anodes for room-temperature sodium-ion batteries, Nature Communications, 2013, 4, 1870

  CrossRef

 51. 51
  Paula Serras, Verónica Palomares, Pierre Kubiak, Luis Lezama, Teófilo Rojo, Enhanced electrochemical performance of vanadyl (IV) Na3(VO)2(PO4)2F by ex-situ carbon coating, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 344

  CrossRef

 52. 52
  Young Hwa Jung, Chek Hai Lim, Do Kyung Kim, Graphene-supported Na3V2(PO4)3 as a high rate cathode material for sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 37, 11350

  CrossRef

 53. 53
  Dawei Su, Chengyin Wang, Hyojun Ahn, Guoxiu Wang, Octahedral tin dioxide nanocrystals as high capacity anode materials for Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 30, 12543

  CrossRef

 54. 54
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 55. 55
  Huilin Pan, Xia Lu, Xiqian Yu, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Sodium Storage and Transport Properties in Layered Na2Ti3O7 for Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 9
 56. 56
  Yuyan Shao, Jie Xiao, Wei Wang, Mark Engelhard, Xilin Chen, Zimin Nie, Meng Gu, Laxmikant V. Saraf, Gregory Exarhos, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Surface-Driven Sodium Ion Energy Storage in Nanocellular Carbon Foams, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3909

  CrossRef

 57. 57
  Verónica Palomares, Montse Casas-Cabanas, Elizabeth Castillo-Martínez, Man H. Han, Teófilo Rojo, Update on Na-based battery materials. A growing research path, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2312

  CrossRef

 58. 58
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Wet milled synthesis of an Sb/MWCNT nanocomposite for improved sodium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13727

  CrossRef