SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hao Tian, Fei Teng, Juan Xu, Sunqi Lou, Na Li, Yunxuan Zhao, Mindong Chen, An Innovative Anion Regulation Strategy for Energy Bands of Semiconductors: A Case from Bi2O3 to Bi2O(OH)2SO4, Scientific Reports, 2015, 5, 7770

  CrossRef

 2. 2
  Lin Wang, Zhongyuan Nie, Chuanbao Cao, Muwei Ji, Li Zhou, Xiao Feng, Controllable synthesis of porous TiO2with a hierarchical nanostructure for efficient photocatalytic hydrogen evolution, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7, 3710

  CrossRef

 3. 3
  Bo Wang, Zhifeng Liu, Jianhua Han, Tiantian Hong, Jing Zhang, Yajun Li, Ting Cui, Hierarchical graphene/CdS/Ag2S sandwiched nanofilms for photoelectrochemical water splitting, Electrochimica Acta, 2015, 176, 334

  CrossRef

 4. 4
  Jianhua Han, Zhifeng Liu, Keying Guo, Bo Wang, Xueqi Zhang, Tiantian Hong, High-efficiency photoelectrochemical electrodes based on ZnIn2S4 sensitized ZnO nanotube arrays, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 163, 179

  CrossRef

 5. 5
  Keying Guo, Zhifeng Liu, Jianhua Han, Xueqi Zhang, Yajun Li, Tiantian Hong, Cailou Zhou, Higher-efficiency photoelectrochemical electrodes of titanium dioxide-based nanoarrays sensitized simultaneously with plasmonic silver nanoparticles and multiple metal sulfides photosensitizers, Journal of Power Sources, 2015, 285, 185

  CrossRef

 6. 6
  Yuxi Guo, Hongwei Huang, Ying He, Na Tian, Tierui Zhang, Paul K. Chu, Qi An, Yihe Zhang, In situ crystallization for fabrication of a core–satellite structured BiOBr–CdS heterostructure with excellent visible-light-responsive photoreactivity, Nanoscale, 2015, 7, 27, 11702

  CrossRef

 7. 7
  Lumin Zhu, Jie Tao, Haijun Tao, Shanlong Chen, Yizhou Shen, Aichun Xu, JiaJia Jiang, Lei Pan, In-situ growth of Cu2ZnSnS4 nanosheets on TiO2 nanowires for enhanced photoelectrochemical performance, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 649, 704

  CrossRef

 8. 8
  Sibo Wang, Xinchen Wang, Multifunctional Metal–Organic Frameworks for Photocatalysis, Small, 2015, 11, 26
 9. 9
  Yuekun Lai, Huanfu Zhou, Zheng Zhang, Yuxin Tang, Jeffrey Weng Chye Ho, Jianying Huang, Qiuling Tay, Keqin Zhang, Zhong Chen, Bernard P. Binks, Multifunctional TiO2-Based Particles: The Effect of Fluorination Degree and Liquid Surface Tension on Wetting Behavior, Particle & Particle Systems Characterization, 2015, 32, 3
 10. 10
  S. S. Shinde, Photocatalytic degradation of RhB and TNT and photocatalytic water splitting with CZTS microparticles, Journal of Semiconductors, 2015, 36, 7, 073003

  CrossRef

 11. 11
  Jiqing Jiao, Jianguo Tang, Wei Gao, Daibin Kuang, Yexiang Tong, Liuping Chen, Plasmonic silver nanoparticles matched with vertically aligned nitrogen-doped titanium dioxide nanotube arrays for enhanced photoelectrochemical activity, Journal of Power Sources, 2015, 274, 464

  CrossRef

 12. 12
  Dunpu Zhang, Wei Wang, Fengping Peng, Jiahui Kou, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, A bio-inspired inner-motile photocatalyst film: a magnetically actuated artificial cilia photocatalyst, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5516

  CrossRef

 13. 13
  Hao Wu, Jing Geng, Yuhang Wang, Yanli Wang, Zheng Peng, Gengfeng Zheng, Bias-free, solar-charged electric double-layer capacitors, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15316

  CrossRef

 14. 14
  Xiaoqiang An, Jimmy C. Yu, Junwang Tang, Biomolecule-assisted fabrication of copper doped SnS2nanosheet–reduced graphene oxide junctions with enhanced visible-light photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 4, 1000

  CrossRef

 15. 15
  Xuelian Yu, Alexey Shavel, Xiaoqiang An, Zhishan Luo, Maria Ibáñez, Andreu Cabot, Cu2ZnSnS4-Pt and Cu2ZnSnS4-Au Heterostructured Nanoparticles for Photocatalytic Water Splitting and Pollutant Degradation, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 26, 9236

  CrossRef

 16. 16
  Zhifeng Liu, Keying Guo, Jianhua Han, Yajun Li, Ting Cui, Bo Wang, Jing Ya, Cailou Zhou, Dendritic TiO2/ln2S3/AgInS2 Trilaminar Core–Shell Branched Nanoarrays and the Enhanced Activity for Photoelectrochemical Water Splitting, Small, 2014, 10, 15
 17. 17
  Fei Teng, Mindong Chen, Na Li, Xia Hua, Kai Wang, Tongguang Xu, Effect of TiO2 Surface Structure on the Hydrogen Production Activity of the Pt@CuO/TiO2 Photocatalysts for Water Splitting, ChemCatChem, 2014, 6, 3
 18. 18
  Chenghe Hua, Xiaoli Dong, Xiuying Wang, Mang Xue, Xiufang Zhang, Hongchao Ma, Enhanced Photocatalytic Activity of W-Doped and W-La-Codoped TiO2Nanomaterials under Simulated Sunlight, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 19. 19
  Keying Guo, Zhifeng Liu, Cailou Zhou, Jianhua Han, Yufeng Zhao, Zhichao Liu, Yajun Li, Ting Cui, Bo Wang, Jing Zhang, Fabrication of TiO2 nano-branched arrays/Cu2S composite structure and its photoelectric performance, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 154-155, 27

  CrossRef

 20. 20
  Chao Zhou, Yufei Zhao, Lu Shang, Yinhu Cao, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Tierui Zhang, Facile preparation of black Nb4+self-doped K4Nb6O17microspheres with high solar absorption and enhanced photocatalytic activity, Chemical Communications, 2014, 50, 67, 9554

  CrossRef

 21. 21
  Keying Guo, Zhifeng Liu, Jianhua Han, Zhichao Liu, Yajun Li, Bo Wang, Ting Cui, Cailou Zhou, Hierarchical TiO2–CuInS2core–shell nanoarrays for photoelectrochemical water splitting, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 30, 16204

  CrossRef

 22. 22
  Nageh K. Allam, Basamat S. Shaheen, Ahmed M. Hafez, Layered Tantalum Oxynitride Nanorod Array Carpets for Efficient Photoelectrochemical Conversion of Solar Energy: Experimental and DFT Insights, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 4609

  CrossRef

 23. You have free access to this content23
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Jiaqi Wei, Hong Le Tam, Bevita Kallupalathinkal Chandran, Zhili Dong, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Mechanical Force-Driven Growth of Elongated Bending TiO2-based Nanotubular Materials for Ultrafast Rechargeable Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 24. 24
  Yu Hua Cheng, Dangguo Gong, Yuxin Tang, Jeffery Weng Chye Ho, Yee Yan Tay, Wei Siew Lau, Olivia Wijaya, Jiexiang Lim, Zhong Chen, One-pot solvothermal synthesis of dual-phase titanate/titania Nanoparticles and their adsorption and photocatalytic Performances, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 214, 67

  CrossRef

 25. 25
  Xing-chun Zhou, Xiao-hang Zhu, Jing-wei Huang, Xin-zhe Li, Peng-fei Fu, Li-xin Jiao, Hong-fei Huo, Rong Li, Programmed synthesis of Pd@hTiO2hollow core–shell nanospheres as an efficient and reusable catalyst for the reduction of p-nitrophenol, RSC Advances, 2014, 4, 62, 33055

  CrossRef

 26. 26
  Daniel Attinger, Christophe Frankiewicz, Amy R. Betz, Thomas M. Schutzius, Ranjan Ganguly, Arindam Das, Chang-Jin Kim, Constantine M. Megaridis, Surface engineering for phase change heat transfer: A review, MRS Energy & Sustainability, 2014, 1,

  CrossRef

 27. 27
  Ying-Chih Pu, Yichuan Ling, Kao-Der Chang, Chia-Ming Liu, Jin Z. Zhang, Yung-Jung Hsu, Yat Li, Surface Passivation of TiO2Nanowires Using a Facile Precursor-Treatment Approach for Photoelectrochemical Water Oxidation, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 27, 15086

  CrossRef

 28. 28
  Xuelian Yu, Xiaoqiang An, Alexey Shavel, Maria Ibáñez, Andreu Cabot, The effect of the Ga content on the photocatalytic hydrogen evolution of CuIn1−xGaxS2nanocrystals, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12317

  CrossRef

 29. 29
  Zhigang Mou, Yijie Wu, Jianhua Sun, Ping Yang, Yukou Du, Cheng Lu, TiO2Nanoparticles-Functionalized N-Doped Graphene with Superior Interfacial Contact and Enhanced Charge Separation for Photocatalytic Hydrogen Generation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 13798

  CrossRef

 30. 30
  Xingang Kong, Zhanglin Guo, Puhong Wen, Liyun Cao, Jianfeng Huang, Cuiyan Li, Jie Fei, Fen Wang, Qi Feng, Topotactic synthesis and photocatalytic performance of one-dimensional ZnNb2O6nanostructures and one-dimensional ZnNb2O6/KNbO3hetero-nanostructures, RSC Adv., 2014, 4, 100, 56637

  CrossRef

 31. 31
  Huan Qi, Jonathan Wolfe, Danping Wang, Hong Jin Fan, Denis Fichou, Zhong Chen, Triple-layered nanostructured WO3photoanodes with enhanced photocurrent generation and superior stability for photoelectrochemical solar energy conversion, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13457

  CrossRef

 32. 32
  Zhensheng Hong, Hong Dai, Zhigao Huang, Mingdeng Wei, Understanding the growth and photoelectrochemical properties of mesocrystals and single crystals: a case of anatase TiO2, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 16, 7441

  CrossRef

 33. 33
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 49
 34. 34
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 49
 35. 35
  Yulong Liao, Huaiwu Zhang, Zhiyong Zhong, Lijun Jia, Feiming Bai, Jie Li, Peng Zhong, Hua Chen, Jin Zhang, Enhanced Visible-Photocatalytic Activity of Anodic TiO2Nanotubes Film via Decoration with CuInSe2Nanocrystals, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11022

  CrossRef

 36. 36
  Danping Wang, Pushkar Kanhere, Mingjie Li, Qiuling Tay, Yuxin Tang, Yizhong Huang, Tze Chien Sum, Nripan Mathews, Thirumany Sritharan, Zhong Chen, Improving Photocatalytic H2Evolution of TiO2via Formation of {001}–{010} Quasi-Heterojunctions, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 44, 22894

  CrossRef