SEARCH

SEARCH BY CITATION

Literature Cited

 • Bielicki TZ, and Welon Z (1973) The sequence of growth velocity peaks of principal body dimensions in girls. Materiały i Prace Antropologiczne, no. 86, pp. 310.
 • Bielicki T, Szczotka H, and Charzewski J (1981a) The influence of three socio-economic factors on body height in Polish military conscripts. Hum. Biol. 53: 543555.
 • Bielicki T, Welon Z, and Waliszko A (1981b) Zmiany w rozwoju fizycznym młodziezy w Polsce w okresie 1955–1978. Wrocław: Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk.
 • Brundtland GH, Liestol K, and Walløe L (1980) Height, weight and menarcheal age of Oslo schoolchildren during the last 60 years. Ann. Hum. Biol. 7: 307322.
 • Cameron N (1979) The growth of London schoolchildren 1904–1966: an analysis of secular trend and intracountry variation. Ann. Hum. Biol. 6: 505525.
 • Charzewski J (1981) Społeczne uwarunkowania rozwoju fizcycznego dzieci warszawskich. Warszawa: Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego.
 • Czekanowski J (1930) Zarys Antropologii Polski. Lwów: S. Jakubowski.
 • Eveleth P, and Tanner JM (1976) Worldwide Variation in Human Growth. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Goldstein H (1971) Factors influencing the height of seven year old children: results of the National Child Development Study. Hum. Biol. 43: 92111.
 • Górny S (1980) Zmienności terytorialne wzrostu poborowych w 1976 r. Unpublished manuscript and map. Wrocław: Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk.
 • Hamill PVV, Johnston FE, and Lemeshow S (1972) Height and weight of children: socioeconomic status, United States. Vital and Health Statistics, Series 11, No. 119. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
 • Jedlińska W (1982) Wpływ niektórych czynników środowiska społecznego na wysokość ciała młodziezy z badań 1978 roku. Unpublished doctoral dissertation. Wrocław: Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk.
 • Johnston FE (1974) Control of age at menarche. Hum. Biol. 46: 159171.
 • Kędelski M (1976) L'esperence de vie professionnelle et l'esperence de salaires selon l'institution. Application a la Pologne. Population 31e anni 1: 139151.
 • Konieczna W (1977) Ocena Stanu Odzywienia w Wybranych Województwach Kraju. Warszawa: Instytut Zywności i Zywienia.
 • Lindgren G (1976) Height, weight and menarche in Swedish urban school children in relation to socioeconomic and regional factors. Ann. Hum. Biol. 3: 501528.
 • Lindgren G (1981) Physical growth in Swedish urban youth related to socio-economic strata. Paper presented at the XVe Colloque des Anthropologistes de Langue Francaise, Bruxelles, 28–31 October.
 • Łaska-Mierzejewska, T (1982) Wpływ środowiskowych warunków na tempo dojrzewania dziewcząt wiejskich. Materiały i Prace Antropologicnze, no. 103 (in press).
 • Mac Mahon, B (1973) Age at menarche, United States. National Center for Health Statistics, Vital and Health Statistics, Series 11, No. 133. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
 • Malcolm L (1979) Protein-energy malnutrition and growth. In FFalkner and JMTanner (eds): Human Growth, Volume 3, Neurobiology and Nutrition. New York: Plenum, pp. 361372.
 • Malina RM (1979a) The effects of exercise on specific tissues, dimensions, and functions during growth. Studies in Physical Anthropology (Wrocław) 5: 2152.
 • Malina RM (1979b) Secular changes in size and maturity: causes and effects. Mon. Soc. Res. Child Dev. 44 (serial no. 179): 59102.
 • Milicer H (1978) Wiek menarchy dziewcząt wrocławskich w r. 1966 w świetle czynników środowiska społecznego. Materiały i Prace Antropologiczne, no. 76, pp. 2552.
 • Mały Rocznik Statystyczny (1981) Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Piasecki E (1963) Integracja ludności m. Wrocławia. Materiały i Prace Antropologiczne, no. 66, pp. 1185.
 • Piasecki E (1974) Świat zaludniony. In CzłowiekWśród Ludzi. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Piasecki E, and Panek S (1982) Czynniki róznicujące rozwój młodziezy nowohuckiej. Materiały i Prace Antropologiczne, no. 102 (in press).
 • Piasecki E, and Waliszko A (1975) Zmienność wieku menarchy dziewcząt wrocławskich w uzaleznienniu od wielkości rodziny. Materiały i Prace Antropologiczne, no. 89, pp. 103116.
 • Pierzchała L (1979) Charakterystyka serologiczna materiałów ekspertyz antropologicznych. Unpublished Master of Science thesis, University of Wrocław, Department of Anthropology.
 • Roche A (1979) Secular trends in stature, weight, and maturation. Mon. Soc. Res. Child Dev. 44 (serial no. 179): 327.
 • Rocznik Statystyczny (1980) Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia (1979) Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Sokołowska M, Firkowska-Mankiewicz A, Ostrowska A, and Czarkowski M (1978) Sprawność Umysłowa w świetle Czynników Społeczno-Kulturowych. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk.
 • Tanner JM (1962) Growth at Adolescence (2nd ed). Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 • Tanner JM (1978) Education and Physical Growth. London: International Universities Press.
 • Tanner JM (1981) A History of the Study of Human Growth. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Urbańczyk J (1979) Rozwój dziewcząt w środowisku o słabym uprzemysłowieniu na przykładzie powiatu milickiego. Materiały i Prace Antropologiczne, no. 97, pp. 1726.
 • Waliszko A (1982) Menarcheal age in Wrocław girls in 1966 and 1976: Secular changes and social stratification. Unpublished manuscript. Wrocław: Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk.
 • Waliszko A, Jedlińska W, Kotlarz K, Palus D, Sławińska T, and Szmyd A (1980) Stan rozwoju fizycznego dzieci szkolnych w Polsce. Wrocław: Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk.
 • Van Wieringen, JC (1978) Secular growth changes. In FFalkner and JMTanner (eds): Human Growth, Volume 2. Postnatal Growth. New York: Plenum, pp. 445473.
 • Wojciechowska Z (1977) Połozenie Materialne i Uczestnictwo w Kulturze a Struktura Społeczna. Wrocław: Ossolineum.
 • Wolański N (1970) Rozwój Biologiczny Człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.