SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Daohua Sun, Genlei Zhang, Xinde Jiang, Jiale Huang, Xiaolian Jing, Yanmei Zheng, Jing He, Qingbiao Li, Biogenic flower-shaped Au–Pd nanoparticles: synthesis, SERS detection and catalysis towards benzyl alcohol oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1767

  CrossRef

 2. 2
  Jing-Jing Lv, Shan-Shan Li, Ai-Jun Wang, Li-Ping Mei, Jiu-Ju Feng, Jian-Rong Chen, Zhaojiang Chen, One-pot synthesis of monodisperse palladium–copper nanocrystals supported on reduced graphene oxide nanosheets with improved catalytic activity and methanol tolerance for oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2014, 269, 104

  CrossRef

 3. 3
  Qiang Tan, Chunyu Du, Yongrong Sun, Geping Yin, Yunzhi Gao, Pd-around-CeO2−x hybrid nanostructure catalyst: three-phase-transfer synthesis, electrocatalytic properties and dual promoting mechanism, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1429

  CrossRef

 4. 4
  Huanhuan Yin, Suli Liu, Chunli Zhang, Jianchun Bao, Yulin Zheng, Min Han, Zhihui Dai, Well-Coupled Graphene and Pd-Based Bimetallic Nanocrystals Nanocomposites for Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 2086

  CrossRef

 5. 5
  Shaozhen Wang, Long Kuai, Yucheng Huang, Xue Yu, Yadong Liu, Wenzheng Li, Lu Chen, Baoyou Geng, A Highly Efficient, Clean-Surface, Porous Platinum Electrocatalyst and the Inhibition Effect of Surfactants on Catalytic Activity, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 1
 6. 6
  Chunlei Zhou, Shuang Li, Wei Zhu, Haijun Pang, Huiyuan Ma, A sensor of a polyoxometalate and Au–Pd alloy for simultaneously detection of dopamine and ascorbic acid, Electrochimica Acta, 2013, 113, 454

  CrossRef

 7. 7
  Zhi-Li Wang, Jun-Min Yan, Yun Ping, Hong-Li Wang, Wei-Tao Zheng, Qing Jiang, An Efficient CoAuPd/C Catalyst for Hydrogen Generation from Formic Acid at Room Temperature, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 16
 8. 8
  Zhi-Li Wang, Jun-Min Yan, Yun Ping, Hong-Li Wang, Wei-Tao Zheng, Qing Jiang, An Efficient CoAuPd/C Catalyst for Hydrogen Generation from Formic Acid at Room Temperature, Angewandte Chemie, 2013, 125, 16
 9. 9
  Suli Liu, Can Zhang, Lin Yuan, Jianchun Bao, Wenwen Tu, Min Han, Zhihui Dai, Component-Controlled Synthesis of Small-Sized Pd-Ag Bimetallic Alloy Nanocrystals and Their Application in a Non-Enzymatic Glucose Biosensor, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 6
 10. 10
  Demeng Wang, Shun Wang, Huile Jin, Weiming Zhang, Yun Yang, Aiping Sun, Tiandi Tang, Jichang Wang, Fabrication of Noble-Metal Catalysts with a Desired Surface Wettability and Their Applications in Deciphering Multiphase Reactions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 9, 3952

  CrossRef

 11. 11
  Yongjia Li, Enbo Zhu, Yu Chen, Chinyi Chiu, Hang Yu, Xiaoqing Huang, Robert Hicks, Yu Huang, Gold Clusters Alloyed to Nanoporous Palladium Surfaces as Highly Active Bimetallic Oxidation Catalysts, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 12. 12
  Lin-Fei Zhang, Sheng-Liang Zhong, An-Wu Xu, Highly Branched Concave Au/Pd Bimetallic Nanocrystals with Superior Electrocatalytic Activity and Highly Efficient SERS Enhancement, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 2
 13. 13
  Lin-Fei Zhang, Sheng-Liang Zhong, An-Wu Xu, Highly Branched Concave Au/Pd Bimetallic Nanocrystals with Superior Electrocatalytic Activity and Highly Efficient SERS Enhancement, Angewandte Chemie, 2013, 125, 2
 14. 14
  Zhonghao Li , Rui Li, Tiancheng Mu, Yuxia Luan, Ionic Liquid Assisted Synthesis of Au–Pd Bimetallic Particles with Enhanced Electrocatalytic Activity, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 19
 15. 15
  Moitree Laskar, Xiaolan Zhong, Zhi-Yuan Li, Sara E. Skrabalak, Manipulating the Kinetics of Seeded Growth for Edge-Selective Metal Deposition and the Formation of Concave Au Nanocrystals, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 16. 16
  Kyu-Hwan Park, Young Wook Lee, Yena Kim, Shin Wook Kang, Sang Woo Han, One-Pot Synthesis of CeO2-Supported Pd–Cu-Alloy Nanocubes with High Catalytic Activity, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 25
 17. 17
  Jiawei Zhang, Changping Hou, Huang Huang, Lei Zhang, Zhiyuan Jiang, Guangxu Chen, Yanyan Jia, Qin Kuang, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng, Surfactant-Concentration-Dependent Shape Evolution of Au–Pd Alloy Nanocrystals from Rhombic Dodecahedron to Trisoctahedron and Hexoctahedron, Small, 2013, 9, 4
 18. 18
  Long Kuai, Baoyou Geng, Shaozhen Wang, Yan Sang, A General and High-Yield Galvanic Displacement Approach to Au[BOND]M (M=Au, Pd, and Pt) Core–Shell Nanostructures with Porous Shells and Enhanced Electrocatalytic Performances, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 30
 19. 19
  Jing Li, Yiqun Zheng, Jie Zeng, Younan Xia, Controlling the Size and Morphology of Au@Pd Core–Shell Nanocrystals by Manipulating the Kinetics of Seeded Growth, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 26
 20. 20
  Dongheun Kim, Young Wook Lee, Sang Bok Lee, Sang Woo Han, Convex Polyhedral Au@Pd Core–Shell Nanocrystals with High-Index Facets, Angewandte Chemie, 2012, 124, 1
 21. 21
  Dongheun Kim, Young Wook Lee, Sang Bok Lee, Sang Woo Han, Convex Polyhedral Au@Pd Core–Shell Nanocrystals with High-Index Facets, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 1
 22. 22
  Xiaoqing Huang, Yujing Li, Hailong Zhou, Xing Zhong, Xiangfeng Duan, Yu Huang, Simplifying the Creation of Dumbbell-Like Cu-Ag Nanostructures and Their Enhanced Catalytic Activity, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 31
 23. 23
  Jong Wook Hong, Minjune Kim, Yena Kim, Sang Woo Han, Trisoctahedral Au–Pd Alloy Nanocrystals with High-Index Facets and Their Excellent Catalytic Performance, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 52