SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Wei Zhe Teo, Elaine Lay Khim Chng, Zdeněk Sofer, Martin Pumera, Cytotoxicity of Exfoliated Transition-Metal Dichalcogenides (MoS2, WS2, and WSe2) Is Lower Than That of Graphene and Its Analogues, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 30
 2. 2
  Guohui Tian, Yajie Chen, Zhiyu Ren, Chungui Tian, Kai Pan, Wei Zhou, Jiaqi Wang, Honggang Fu, Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution over Hierarchical Composites of ZnIn2S4 Nanosheets Grown on MoS2 Slices, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 5
 3. 3
  C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte, Urmimala Maitra, Graphen-analoge anorganische Schichtmaterialien, Angewandte Chemie, 2013, 125, 50
 4. 4
  C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte, Urmimala Maitra, Graphene Analogues of Inorganic Layered Materials, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 50
 5. 5
  Yi-Tao Liu, Zhen Tan, Xu-Ming Xie, Zhi-Feng Wang, Xiong-Ying Ye, Processable and Robust MoS2 Paper Chemically Cross-Linked with Polymeric Ligands by the Coordination of Divalent Metal Ions, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 4
 6. 6
  Kun Xu, Pengzuo Chen, Xiuling Li, Changzheng Wu, Yuqiao Guo, Jiyin Zhao, Xiaojun Wu, Yi Xie, Ultrathin Nanosheets of Vanadium Diselenide: A Metallic Two-Dimensional Material with Ferromagnetic Charge-Density-Wave Behavior, Angewandte Chemie, 2013, 125, 40
 7. 7
  Kun Xu, Pengzuo Chen, Xiuling Li, Changzheng Wu, Yuqiao Guo, Jiyin Zhao, Xiaojun Wu, Yi Xie, Ultrathin Nanosheets of Vanadium Diselenide: A Metallic Two-Dimensional Material with Ferromagnetic Charge-Density-Wave Behavior, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 40
 8. 8
  Zhiyuan Zeng, Ting Sun, Jixin Zhu, Xiao Huang, Zongyou Yin, Gang Lu, Zhanxi Fan, Qingyu Yan, Huey Hoon Hng, Hua Zhang, An Effective Method for the Fabrication of Few-Layer-Thick Inorganic Nanosheets, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 36
 9. 9
  Zhiyuan Zeng, Ting Sun, Jixin Zhu, Xiao Huang, Zongyou Yin, Gang Lu, Zhanxi Fan, Qingyu Yan, Huey Hoon Hng, Hua Zhang, An Effective Method for the Fabrication of Few-Layer-Thick Inorganic Nanosheets, Angewandte Chemie, 2012, 124, 36
 10. 10
  Wolfgang Bensch, Die Trittbrettfahrer des Graphens, Nachrichten aus der Chemie, 2012, 60, 4