SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yao Zheng, Yan Jiao, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Advancing the Electrochemistry of the Hydrogen-Evolution Reaction through Combining Experiment and Theory, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 1
 2. 2
  Yao Zheng, Yan Jiao, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Elektrochemie der Wasserstoffentwicklungsreaktion: Optimierung durch Korrelation von Experiment und Theorie, Angewandte Chemie, 2015, 127, 1
 3. 3
  Jiao Deng, Pengju Ren, Dehui Deng, Xinhe Bao, Enhanced Electron Penetration through an Ultrathin Graphene Layer for Highly Efficient Catalysis of the Hydrogen Evolution Reaction, Angewandte Chemie, 2015, 127, 5
 4. 4
  Jiao Deng, Pengju Ren, Dehui Deng, Xinhe Bao, Enhanced Electron Penetration through an Ultrathin Graphene Layer for Highly Efficient Catalysis of the Hydrogen Evolution Reaction, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 5
 5. 5
  Xiaoxin Zou, Xiaoxi Huang, Anandarup Goswami, Rafael Silva, Bhaskar R. Sathe, Eliška Mikmeková, Tewodros Asefa, Cobalt-Embedded Nitrogen-Rich Carbon Nanotubes Efficiently Catalyze Hydrogen Evolution Reaction at All pH Values, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 17
 6. 6
  Xiaoxin Zou, Xiaoxi Huang, Anandarup Goswami, Rafael Silva, Bhaskar R. Sathe, Eliška Mikmeková, Tewodros Asefa, Cobalt-Embedded Nitrogen-Rich Carbon Nanotubes Efficiently Catalyze Hydrogen Evolution Reaction at All pH Values, Angewandte Chemie, 2014, 126, 17
 7. 7
  Xingxu Yan, Lin Gan, Yuh-Chen Lin, Lu Bai, Tuo Wang, Xiangqing Wang, Jun Luo, Jing Zhu, Controllable Synthesis and Enhanced Electrocatalysis of Iron-based Catalysts Derived From Electrospun Nanofibers, Small, 2014, 10, 20
 8. 8
  Yang Hu, Jens Oluf Jensen, Wei Zhang, Lars N. Cleemann, Wei Xing, Niels J. Bjerrum, Qingfeng Li, Hollow Spheres of Iron Carbide Nanoparticles Encased in Graphitic Layers as Oxygen Reduction Catalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 9. 9
  Yang Hu, Jens Oluf Jensen, Wei Zhang, Lars N. Cleemann, Wei Xing, Niels J. Bjerrum, Qingfeng Li, Hollow Spheres of Iron Carbide Nanoparticles Encased in Graphitic Layers as Oxygen Reduction Catalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 10. 10
  Hongyang Liu, Liyun Zhang, Ning Wang, Dang Sheng Su, Palladium Nanoparticles Embedded in the Inner Surfaces of Carbon Nanotubes: Synthesis, Catalytic Activity, and Sinter Resistance, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 46
 11. 11
  Xiaojia Zheng, Jiao Deng, Nan Wang, Dehui Deng, Wen-Hua Zhang, Xinhe Bao, Can Li, Podlike N-Doped Carbon Nanotubes Encapsulating FeNi Alloy Nanoparticles: High-Performance Counter Electrode Materials for Dye-Sensitized Solar Cells, Angewandte Chemie, 2014, 126, 27
 12. 12
  Xiaojia Zheng, Jiao Deng, Nan Wang, Dehui Deng, Wen-Hua Zhang, Xinhe Bao, Can Li, Podlike N-Doped Carbon Nanotubes Encapsulating FeNi Alloy Nanoparticles: High-Performance Counter Electrode Materials for Dye-Sensitized Solar Cells, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 27
 13. 13
  Tanyuan Wang, Junqiao Zhuo, Ye Chen, Kuangzhou Du, Pagona Papakonstantinou, Zhiwei Zhu, Yuanhua Shao, Meixian Li, Synergistic Catalytic Effect of MoS2 Nanoparticles Supported on Gold Nanoparticle Films for a Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction, ChemCatChem, 2014, 6, 7
 14. 14
  Hongyang Liu, Liyun Zhang, Ning Wang, Dang Sheng Su, Synthese von katalytisch stabilen und sinterbeständigen Palladium-Nanopartikeln auf der inneren Oberfläche von Kohlenstoff-Nanoröhren, Angewandte Chemie, 2014, 126, 46
 15. 15
  Shujuan Jiang, Zhe Li, Huayu Wang, Yun Wang, Lina Meng, Shaoqing Song, Tuning nondoped carbon nanotubes to an efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction by localizing the orbital of the nanotubes with topological defects, Nanoscale, 2014, 6, 23, 14262

  CrossRef

 16. 16
  Shengwen Yuan, Jiang-Lan Shui, Lauren Grabstanowicz, Chen Chen, Sean Commet, Briana Reprogle, Tao Xu, Luping Yu, Di-Jia Liu, A Highly Active and Support-Free Oxygen Reduction Catalyst Prepared from Ultrahigh-Surface-Area Porous Polyporphyrin, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 32
 17. 17
  Shengwen Yuan, Jiang-Lan Shui, Lauren Grabstanowicz, Chen Chen, Sean Commet, Briana Reprogle, Tao Xu, Luping Yu, Di-Jia Liu, A Highly Active and Support-Free Oxygen Reduction Catalyst Prepared from Ultrahigh-Surface-Area Porous Polyporphyrin, Angewandte Chemie, 2013, 125, 32
 18. 18
  Jianan Zhang, Shaojun Guo, Junyi Wei, Qun Xu, Wenfu Yan, Jianwei Fu, Shoupei Wang, Mingjing Cao, Zhimin Chen, High-Efficiency Encapsulation of Pt Nanoparticles into the Channel of Carbon Nanotubes as an Enhanced Electrocatalyst for Methanol Oxidation, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 47