SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yuanfei Zhang, Huaiqing Zhao, Min Zhang, Weiping Su, Carboxylic Acids as Traceless Directing Groups for the Rhodium(III)-Catalyzed Decarboxylative C[BOND]H Arylation of Thiophenes, Angewandte Chemie, 2015, 127, 12
 2. 2
  Yuanfei Zhang, Huaiqing Zhao, Min Zhang, Weiping Su, Carboxylic Acids as Traceless Directing Groups for the Rhodium(III)-Catalyzed Decarboxylative C[BOND]H Arylation of Thiophenes, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 12
 3. 3
  Dongbing Zhao, Ju Hyun Kim, Linda Stegemann, Cristian A. Strassert, Frank Glorius, Cobalt(III)-Catalyzed Directed C[BOND]H Coupling with Diazo Compounds: Straightforward Access towards Extended π-Systems, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 15
 4. 4
  Dongbing Zhao, Ju Hyun Kim, Linda Stegemann, Cristian A. Strassert, Frank Glorius, Cobalt(III)-katalysierte dirigierte C-H-Kupplung mit Diazoverbindungen: einfacher Zugang zu ausgedehnten π-Systemen, Angewandte Chemie, 2015, 127, 15
 5. 5
  Kenta Saito, Prasanna Kumara Chikkade, Motomu Kanai, Yoichiro Kuninobu, Palladium-Catalyzed Construction of Heteroatom-Containing π-Conjugated Systems by Intramolecular Oxidative C[BOND]H/C[BOND]H Coupling Reaction, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 22
 6. 6
  Dekun Qin, Jing Wang, Xurong Qin, Chunxia Wang, Ge Gao, Jingsong You, Rh(iii)-catalyzed oxime ether-directed heteroarylation of arene through oxidative C–H/C–H cross-coupling, Chem. Commun., 2015, 51, 28, 6190

  CrossRef

 7. 7
  Panpan Zhang, Liang Hong, Guofeng Li, Rui Wang, Sodium Halides as Halogenating Reagents: Rhodium(III)-Catalyzed Versatile and Practical Halogenation of Aryl Compounds, Advanced Synthesis & Catalysis, 2015, 357, 2-3
 8. 8
  Riko Odani, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, Copper-Mediated C6-Selective Dehydrogenative Heteroarylation of 2-Pyridones with 1,3-Azoles, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 40
 9. 9
  Riko Odani, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, Copper-Mediated C6-Selective Dehydrogenative Heteroarylation of 2-Pyridones with 1,3-Azoles, Angewandte Chemie, 2014, 126, 40
 10. You have free access to this content10
  Renzo Rossi, Fabio Bellina, Marco Lessi, Chiara Manzini, Cross-Coupling of Heteroarenes by C[BOND]H Functionalization: Recent Progress towards Direct Arylation and Heteroarylation Reactions Involving Heteroarenes Containing One Heteroatom, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 1
 11. 11
  Nadine Kuhl, Nils Schröder, Frank Glorius, Formal SN-Type Reactions in Rhodium(III)-Catalyzed C[BOND]H Bond Activation, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 7
 12. 12
  Wen-Ching Chen, Ying-Chieh Lai, Wei-Chun Shih, Ming-Shiuan Yu, Glenn P. A. Yap, Tiow-Gan Ong, Mechanistic Study of a Switch in the Regioselectivity of Hydroheteroarylation of Styrene Catalyzed by Bimetallic Ni–Al through C[BOND]H Activation, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 26
 13. 13
  Binlin Zhao, Mengxuan Yu, Hui Liu, Yu Chen, Yu Yuan, Xuejian Xie, Rhodium-Catalyzed Direct Oxidative C[BOND]H Acylation of 2-Arylpyridines with Terminal Alkynes: A Synthesis of Pyrido[2,1-a]isoindoles, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 16
 14. 14
  Yaxi Yang, Wei Hou, Lihuai Qin, Juanjuan Du, Huijin Feng, Bing Zhou, Yuanchao Li, Rhodium-Catalyzed Directed Sulfenylation of Arene C[BOND]H Bonds, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 15. 15
  Yumin Huang, Di Wu, Jingsheng Huang, Qiang Guo, Juan Li, Jingsong You, Use of the Wilkinson Catalyst for the ortho-C[BOND]H Heteroarylation of Aromatic Amines: Facile Access to Highly Extended π-Conjugated Heteroacenes for Organic Semiconductors, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 45
 16. 16
  Yumin Huang, Di Wu, Jingsheng Huang, Qiang Guo, Juan Li, Jingsong You, Use of the Wilkinson Catalyst for the ortho-C[BOND]H Heteroarylation of Aromatic Amines: Facile Access to Highly Extended π-Conjugated Heteroacenes for Organic Semiconductors, Angewandte Chemie, 2014, 126, 45
 17. You have free access to this content17
  Suman De Sarkar, Weiping Liu, Sergei I. Kozhushkov, Lutz Ackermann, Weakly Coordinating Directing Groups for Ruthenium(II)- Catalyzed C[BOND]H Activation, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 7
 18. 18
  Honggen Wang, Bernhard Beiring, Da-Gang Yu, Karl D. Collins, Frank Glorius, [3]Dendralene Synthesis: Rhodium(III)-Catalyzed Alkenyl C[BOND]H Activation and Coupling Reaction with Allenyl Carbinol Carbonate, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 47
 19. 19
  Honggen Wang, Bernhard Beiring, Da-Gang Yu, Karl D. Collins, Frank Glorius, [3]Dendralensynthese: Rhodium(III)-katalysierte Alkenyl-C-H- Aktivierung und Kupplungsreaktion mit Allenylcarbinolcarbonat, Angewandte Chemie, 2013, 125, 47
 20. 20
  Mayuko Nishino, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, Copper-Mediated C[BOND]H/C[BOND]H Biaryl Coupling of Benzoic Acid Derivatives and 1,3-Azoles, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 16
 21. 21
  Mayuko Nishino, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, Copper-Mediated C[BOND]H/C[BOND]H Biaryl Coupling of Benzoic Acid Derivatives and 1,3-Azoles, Angewandte Chemie, 2013, 125, 16
 22. 22
  Honggen Wang, Nils Schröder, Frank Glorius, Mild Rhodium(III)-Catalyzed Direct C[BOND]H Allylation of Arenes with Allyl Carbonates, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 20
 23. 23
  Honggen Wang, Nils Schröder, Frank Glorius, Milde Rhodium(III)-katalysierte direkte C-H-Allylierung von Arenen mit Allylcarbonaten, Angewandte Chemie, 2013, 125, 20
 24. 24
  Lin-Yu Jiao, Martin Oestreich, Oxidative Palladium(II)-Catalyzed Dehydrogenative C[BOND]H/C[BOND]H Cross-Coupling of 2,3-Substituted Indolines with Arenes at the C7 Position, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 33
 25. 25
  Zisong Qi, Xingwei Li, Rhodium(III)-Catalyzed Coupling of Arenes with 7-Oxa/Azabenzonorbornadienes by C[BOND]H Activation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 34
 26. 26
  Zisong Qi, Xingwei Li, Rhodium(III)-Catalyzed Coupling of Arenes with 7-Oxa/Azabenzonorbornadienes by C[BOND]H Activation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 34