SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shige Wang, Xiang Li, Yu Chen, Xiaojun Cai, Heliang Yao, Wei Gao, Yuanyi Zheng, Xiao An, Jianlin Shi, Hangrong Chen, A Facile One-Pot Synthesis of a Two-Dimensional MoS2/Bi2S3 Composite Theranostic Nanosystem for Multi-Modality Tumor Imaging and Therapy, Advanced Materials, 2015, 27, 17
 2. 2
  Shige Wang, Kai Li, Yu Chen, Hangrong Chen, Ming Ma, Jingwei Feng, Qinghua Zhao, Jianlin Shi, Biocompatible PEGylated MoS2 nanosheets: Controllable bottom-up synthesis and highly efficient photothermal regression of tumor, Biomaterials, 2015, 39, 206

  CrossRef

 3. 3
  Xiao-Rong Song, Xiaoyong Wang, Shu-Xian Yu, Jianbo Cao, Shi-Hua Li, Juan Li, Gang Liu, Huang-Hao Yang, Xiaoyuan Chen, Co9Se8 Nanoplates as a New Theranostic Platform for Photoacoustic/Magnetic Resonance Dual-Modal-Imaging-Guided Chemo-Photothermal Combination Therapy, Advanced Materials, 2015, 27, 17
 4. 4
  Teng Liu, Sixiang Shi, Chao Liang, Sida Shen, Liang Cheng, Chao Wang, Xuejiao Song, Shreya Goel, Todd E. Barnhart, Weibo Cai, Zhuang Liu, Iron Oxide Decorated MoS2Nanosheets with Double PEGylation for Chelator-Free Radiolabeling and Multimodal Imaging Guided Photothermal Therapy, ACS Nano, 2015, 9, 1, 950

  CrossRef

 5. 5
  Mengxin Zhang, Yuhua Cao, Lina Wang, Yufei Ma, Xiaolong Tu, Zhijun Zhang, Manganese Doped Iron Oxide Theranostic Nanoparticles for CombinedT1Magnetic Resonance Imaging and Photothermal Therapy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8, 4650

  CrossRef

 6. 6
  Motilal Mathesh, Hongbin Wang, Colin Barrow, Wenrong Yang, Nanotubes and Nanosheets, 2015,

  CrossRef

 7. 7
  Teng Liu, Chao Wang, Wei Cui, Hua Gong, Chao Liang, Xiaoze Shi, Zhiwei Li, Baoquan Sun, Zhuang Liu, Combined photothermal and photodynamic therapy delivered by PEGylated MoS2nanosheets, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11219

  CrossRef

 8. 8
  Mei Chen, Shaoheng Tang, Zhide Guo, Xiaoyong Wang, Shiguang Mo, Xiaoqing Huang, Gang Liu, Nanfeng Zheng, Core–Shell Pd@Au Nanoplates as Theranostic Agents for In-Vivo Photoacoustic Imaging, CT Imaging, and Photothermal Therapy, Advanced Materials, 2014, 26, 48
 9. 9
  Teng Liu, Chao Wang, Xing Gu, Hua Gong, Liang Cheng, Xiaoze Shi, Liangzhu Feng, Baoquan Sun, Zhuang Liu, Drug Delivery with PEGylated MoS2 Nano-sheets for Combined Photothermal and Chemotherapy of Cancer, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 10. 10
  Guosheng Song, Jia Shen, Feiran Jiang, Ronggui Hu, Wenyao Li, Lei An, Rujia Zou, Zhigang Chen, Zongyi Qin, Junqing Hu, Hydrophilic Molybdenum Oxide Nanomaterials with Controlled Morphology and Strong Plasmonic Absorption for Photothermal Ablation of Cancer Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 3915

  CrossRef

 11. 11
  Yu Jing, Edwin O. Ortiz-Quiles, Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen, Zhen Zhou, Layer-by-Layer Hybrids of MoS2 and Reduced Graphene Oxide for Lithium Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 147, 392

  CrossRef

 12. 12
  Liang Cheng, Hua Gong, Wenwen Zhu, Jingjing Liu, Xiaoyong Wang, Gang Liu, Zhuang Liu, PEGylated Prussian blue nanocubes as a theranostic agent for simultaneous cancer imaging and photothermal therapy, Biomaterials, 2014, 35, 37, 9844

  CrossRef

 13. 13
  Daiqin Chen, Chao Wang, Xin Nie, Shumu Li, Ruimin Li, Mirong Guan, Zhuang Liu, Chunying Chen, Chunru Wang, Chunying Shu, Lijun Wan, Photoacoustic Imaging Guided Near-Infrared Photothermal Therapy Using Highly Water-Dispersible Single-Walled Carbon Nanohorns as Theranostic Agents, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 42
 14. 14
  Nan Wang, Fang Wei, Yuhang Qi, Hongxiang Li, Xin Lu, Guoqiang Zhao, Qun Xu, Synthesis of Strongly Fluorescent Molybdenum Disulfide Nanosheets for Cell-Targeted Labeling, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 19888

  CrossRef

 15. 15
  Nastasja Vucaj, Matthew D. J. Quinn, Curdin Baechler, Shannon M. Notley, Philip Cottis, Pejman Hojati-Talemi, Manrico V. Fabretto, Gordon G. Wallace, Peter J. Murphy, Drew R. Evans, Vapor Phase Synthesis of Conducting Polymer Nanocomposites Incorporating 2D Nanoparticles, Chemistry of Materials, 2014, 26, 14, 4207

  CrossRef

 16. 16
  Dongwon Yoo, Heeyeong Jeong, Seung-Hyun Noh, Jae-Hyun Lee, Jinwoo Cheon, Magnetically Triggered Dual Functional Nanoparticles for Resistance-Free Apoptotic Hyperthermia, Angewandte Chemie, 2013, 125, 49
 17. 17
  Dongwon Yoo, Heeyeong Jeong, Seung-Hyun Noh, Jae-Hyun Lee, Jinwoo Cheon, Magnetically Triggered Dual Functional Nanoparticles for Resistance-Free Apoptotic Hyperthermia, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 49