SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Wanchun Guo, Qian Wang, Yi Luan, Ge Wang, Wenjun Dong, Jie Yu, Fabrication of Hierarchical Fe3O4@SiO2@P(4VP-DVB)@Au Nanostructures and Their Enhanced Catalytic Properties, Chemistry – An Asian Journal, 2015, 10, 2
 2. 2
  Huimin Ge, Huimin Bao, Luyan Zhang, Gang Chen, Preparation of porous graphene using cuprous oxide microspheres as sacrificial templates for enriching proteins and peptides, Carbon, 2015, 82, 579

  CrossRef

 3. 3
  Xiaomeng Su, Xiaoyan Li, Junjie Li, Min Liu, Fuhou Lei, Xuecai Tan, Pengfei Li, Weiqiang Luo, Synthesis and characterization of core–shell magnetic molecularly imprinted polymers for solid-phase extraction and determination of Rhodamine B in food, Food Chemistry, 2015, 171, 292

  CrossRef

 4. 4
  Kun Qian, Liang Zhou, Jun Zhang, Chang Lei, Chengzhong Yu, A combo-pore approach for the programmable extraction of peptides/proteins, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5121

  CrossRef

 5. 5
  Guilong Zhang, Junlan Gao, Junchao Qian, Dongqing Cai, Kang Zheng, Zhiwu Yu, Junfeng Wang, Kai Zhong, Xin Zhang, Zhengyan Wu, A Multifunctional Magnetic Composite Material as a Drug Delivery System and a Magnetic Resonance Contrast Agent, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 9
 6. 6
  Feiping Zhao, Walter Z. Tang, Dongbo Zhao, Yong Meng, Dulin Yin, Mika Sillanpää, Adsorption kinetics, isotherms and mechanisms of Cd(II), Pb(II), Co(II) and Ni(II) by a modified magnetic polyacrylamide microcomposite adsorbent, Journal of Water Process Engineering, 2014, 4, 47

  CrossRef

 7. 7
  Feng Liu, Hua Tian, Junhui He, Adsorptive performance and catalytic activity of superparamagnetic Fe3O4@nSiO2@mSiO2 core–shell microspheres towards DDT, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 419, 68

  CrossRef

 8. 8
  Yingguo Zhao, Jiaxing Li, Shouwei Zhang, Xiangke Wang, Amidoxime-functionalized magnetic mesoporous silica for selective sorption of U(vi), RSC Advances, 2014, 4, 62, 32710

  CrossRef

 9. 9
  Lijun Xie, Ruifen Jiang, Fang Zhu, Hong Liu, Gangfeng Ouyang, Application of functionalized magnetic nanoparticles in sample preparation, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, 406, 2, 377

  CrossRef

 10. 10
  João Pinto da Costa, Rui Oliveira-Silva, Ana Luísa Daniel-da-Silva, Rui Vitorino, Bionanoconjugation for Proteomics applications — An overview, Biotechnology Advances, 2014, 32, 5, 952

  CrossRef

 11. 11
  Richard Hayes, Adham Ahmed, Tony Edge, Haifei Zhang, Core–shell particles: Preparation, fundamentals and applications in high performance liquid chromatography, Journal of Chromatography A, 2014, 1357, 36

  CrossRef

 12. 12
  Guoqiang Liu, Meirong Cai, Xiaolong Wang, Feng Zhou, Weimin Liu, Core–Shell–Corona-Structured Polyelectrolyte Brushes-Grafting Magnetic Nanoparticles for Water Harvesting, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11625

  CrossRef

 13. 13
  Xuanxuan Qiao, Yuxia Luo, Aihua Sun, Chongyang Wang, Jianfei Zhang, Chengyi Chu, Jianjun Guo, Gaojie Xu, Effect of surface modification of SiO2@TiO2core–shell particles on the structural colour under an electric field, RSC Adv., 2014, 5, 9, 6489

  CrossRef

 14. 14
  Li Zhang, Nanjia Zhou, Bin Wang, Chao Liu, Guang Zhu, Fabrication of Fe3O4/PAH/PSS@Pd core–shell microspheres by layer-by-layer assembly and application in catalysis, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 421, 1

  CrossRef

 15. 15
  Jing-Jing Qian, Ling-Guang Qiu, Yi-Min Wang, Yu-Peng Yuan, An-Jian Xie, Yu-Hua Shen, Fabrication of magnetically separable fluorescent terbium-based MOF nanospheres for highly selective trace-level detection of TNT, Dalton Transactions, 2014, 43, 10, 3978

  CrossRef

 16. 16
  Jinping Zhao, Bingjun Yang, Zongmin Zheng, Juan Yang, Zhi Yang, Peng Zhang, Wencai Ren, Xingbin Yan, Facile Preparation of One-Dimensional Wrapping Structure: Graphene Nanoscroll-Wrapped of Fe3O4Nanoparticles and Its Application for Lithium-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9890

  CrossRef

 17. 17
  Ziyong Cheng, Yunlu Dai, Xiaojiao Kang, Chunxia Li, Shanshan Huang, Hongzhou Lian, Zhiyao Hou, Pingan Ma, Jun Lin, Gelatin-encapsulated iron oxide nanoparticles for platinum (IV) prodrug delivery, enzyme-stimulated release and MRI, Biomaterials, 2014, 35, 24, 6359

  CrossRef

 18. 18
  Yonghui Wu, Guanxiao Chang, Yanbao Zhao, Yu Zhang, Hierarchical Fe3O4@Ni x SiO y microspheres for affinity separation of His-tagged proteins, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 4

  CrossRef

 19. 19
  Qingping You, Yuping Zhang, Qingwen Zhang, Junfang Guo, Weihua Huang, Shuyun Shi, Xiaoqin Chen, High-capacity thermo-responsive magnetic molecularly imprinted polymers for selective extraction of curcuminoids, Journal of Chromatography A, 2014, 1354, 1

  CrossRef

 20. 20
  Yali Wang, Minbo Liu, Liqi Xie, Caiyun Fang, Huanming Xiong, Haojie Lu, Highly Efficient Enrichment Method for Glycopeptide Analyses: Using Specific and Nonspecific Nanoparticles Synergistically, Analytical Chemistry, 2014, 86, 4, 2057

  CrossRef

 21. 21
  Rong Yi, Gang Ye, Fengcheng Wu, Mingfen Wen, Xiaogui Feng, Jing Chen, Highly efficient removal of137Cs in seawater by potassium titanium ferrocyanide functionalized magnetic microspheres with multilayer core–shell structure, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37600

  CrossRef

 22. 22
  Nianrong Sun, Chunhui Deng, Yan Li, Xiangmin Zhang, Highly Selective Enrichment of N-Linked Glycan by Carbon-Functionalized Ordered Graphene/Mesoporous Silica Composites, Analytical Chemistry, 2014, 86, 4, 2246

  CrossRef

 23. 23
  Xingwei Ding, Yun Liu, Jinghua Li, Zhong Luo, Yan Hu, Beilu Zhang, Junjie Liu, Jun Zhou, Kaiyong Cai, Hydrazone-Bearing PMMA-Functionalized Magnetic Nanocubes as pH-Responsive Drug Carriers for Remotely Targeted Cancer Therapy in Vitro and in Vivo, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7395

  CrossRef

 24. You have free access to this content24
  Jingchao Li, Xiangyang Shi, Mingwu Shen, Hydrothermal Synthesis and Functionalization of Iron Oxide Nanoparticles for MR Imaging Applications, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 12
 25. 25
  Jing Hu, Ya-lei Dong, Zia ur Rahman, Yan-hua Ma, Cui-ling Ren, Xing-guo Chen, In situ preparation of core-satellites nanostructural magnetic-Au NPs composite for catalytic degradation of organic contaminants, Chemical Engineering Journal, 2014, 254, 514

  CrossRef

 26. 26
  Yuping Zhang, Mingkun Nie, Shuyun Shi, Qingping You, Junfang Guo, Liangliang Liu, Integration of magnetic solid phase fishing and off-line two-dimensional high-performance liquid chromatography–diode array detector–mass spectrometry for screening and identification of human serum albumin binders from Radix Astragali, Food Chemistry, 2014, 146, 56

  CrossRef

 27. 27
  Farid Mirhoseini, Alireza Salabat, Ionic liquid based microemulsion method for the fabrication of poly(methyl methacrylate)–TiO2nanocomposite as a highly efficient visible light photocatalyst, RSC Adv., 2014, 5, 17, 12536

  CrossRef

 28. 28
  Huimin Ge, Huimin Bao, Luyan Zhang, Gang Chen, Low temperature preparation of a graphene–cobalt microsphere hybrid by borohydride-initiated reduction for enriching proteins and peptides, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 32, 5220

  CrossRef

 29. 29
  Jincan He, Meiying Huang, Dongmei Wang, Zhuomin Zhang, Gongke Li, Magnetic separation techniques in sample preparation for biological analysis: A review, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 101, 84

  CrossRef

 30. 30
  Lei Wu, Junping Zhang, Bucheng Li, Aiqin Wang, Magnetically driven super durable superhydrophobic polyester materials for oil/water separation, Polymer Chemistry, 2014, 5, 7, 2382

  CrossRef

 31. 31
  Jin Zheng, Chongjun Ma, Yangfei Sun, Miaorong Pan, Li Li, Xiaojian Hu, Wuli Yang, Maltodextrin-Modified Magnetic Microspheres for Selective Enrichment of Maltose Binding Proteins, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3568

  CrossRef

 32. 32
  Hua Tian, Feng Liu, Junhui He, Multifunctional Fe3O4@nSiO2@mSiO2–Fe core–shell microspheres for highly efficient removal of 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane (DDT) from aqueous media, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 431, 90

  CrossRef

 33. 33
  Zhi-Gang Wang, Gong Cheng, Yan-Lin Liu, Ji-Lin Zhang, De-Hui Sun, Jia-Zuan Ni, Novel core–shell Cerium(IV)-immobilized magnetic polymeric microspheres for selective enrichment and rapid separation of phosphopeptides, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 417, 217

  CrossRef

 34. 34
  Xiaoyan Zheng, Lijun He, Yajing Duan, Xiuming Jiang, Guoqiang Xiang, Wenjie Zhao, Shusheng Zhang, Poly(ionic liquid) immobilized magnetic nanoparticles as new adsorbent for extraction and enrichment of organophosphorus pesticides from tea drinks, Journal of Chromatography A, 2014, 1358, 39

  CrossRef

 35. 35
  Panfeng Yu, Hongwei Ma, Yong Shang, Ji Wu, Shun Shen, Polyethylene glycol modified magnetic carbon nanotubes as nanosorbents for the determination of methylprednisolone in rat plasma by high performance liquid chromatography, Journal of Chromatography A, 2014, 1348, 27

  CrossRef

 36. 36
  Chao Lv, Shaojun Bai, Shuming Wen, Preparation of novel magnetic fluorescent microspheres from copperas and fluorescence enhancement with zinc ions, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2014, 69, 3, 520

  CrossRef

 37. 37
  Yating Liu, Yanxiang Gu, Menglu Li, Yun Wei, Protein imprinting over magnetic nanospheres via a surface grafted polymer for specific capture of hemoglobin, New J. Chem., 2014, 38, 12, 6064

  CrossRef

 38. 38
  Ning Li, ZhongWei Xu, LinHui Zhai, YanChang Li, FengXu Fan, JunJie Zheng, Ping Xu, FuChu He, Rapid development of proteomics in China: from the perspective of the Human Liver Proteome Project and technology development, Science China Life Sciences, 2014, 57, 12, 1162

  CrossRef

 39. 39
  Man Zhao, Yiqin Xie, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Recent advances in the application of core–shell structured magnetic materials for the separation and enrichment of proteins and peptides, Journal of Chromatography A, 2014, 1357, 182

  CrossRef

 40. 40
  Yinghua Yan, Zhifang Zheng, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Pengyuan Yang, Selective enrichment of phosphopeptides by titania nanoparticles coated magnetic carbon nanotubes, Talanta, 2014, 118, 14

  CrossRef

 41. 41
  Yingguo Zhao, Jiaxing Li, Lanping Zhao, Shouwei Zhang, Yongshun Huang, Xinlin Wu, Xiangke Wang, Synthesis of amidoxime-functionalized Fe3O4@SiO2 core–shell magnetic microspheres for highly efficient sorption of U(VI), Chemical Engineering Journal, 2014, 235, 275

  CrossRef

 42. 42
  Jiali Cao, Xihao Zhang, Xiwen He, Langxing Chen, Yukui Zhang, The Synthesis of Magnetic Lysozyme-Imprinted Polymers by Means of Distillation–Precipitation Polymerization for Selective Protein Enrichment, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 2
 43. 43
  Zhichao Xiong, Lingyi Zhang, Chunli Fang, Quanqing Zhang, Yongsheng Ji, Zhang Zhang, Weibing Zhang, Hanfa Zou, Ti4+-immobilized multilayer polysaccharide coated magnetic nanoparticles for highly selective enrichment of phosphopeptides, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 28, 4473

  CrossRef

 44. 44
  Gangaraju Gedda, Hani Nasser Abdelhamid, M. Shahnawaz Khan, Hui-Fen Wu, ZnO nanoparticle-modified polymethyl methacrylate-assisted dispersive liquid–liquid microextraction coupled with MALDI-MS for rapid pathogenic bacteria analysis, RSC Adv., 2014, 4, 86, 45973

  CrossRef

 45. 45
  Shaonan Lv, Meiqin Zhao, Changjing Cheng, Zhigang Zhao, β-Cyclodextrin polymer brushes decorated magnetic colloidal nanocrystal clusters for the release of hydrophobic drugs, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 5

  CrossRef

 46. 46
  Chengchao Chu, Meng Li, Shenguang Ge, Lei Ge, Jinghua Yu, Mei Yan, Xianrang Song, Long Li, Baohai Han, Jianxiu Li, “Sugarcoated haws on a stick”-like MWNTs–Fe3O4–C coaxial nanomaterial: Synthesis, characterization and application in electrochemiluminescence immunoassays, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 47, 68

  CrossRef

 47. 47
  Yaohui Xu, Yang Zhou, Wenhui Ma, Shixing Wang, A Fluorescent Sensor for Zinc Detection and Removal Based on Core-Shell Functionalized Fe3O4@SiO2 Nanoparticles, Journal of Nanomaterials, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 48. 48
  Qin Yue, Minghong Wang, Zhenkun Sun, Chun Wang, Can Wang, Yonghui Deng, Dongyuan Zhao, A versatile ethanol-mediated polymerization of dopamine for efficient surface modification and the construction of functional core–shell nanostructures, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 44, 6085

  CrossRef

 49. 49
  Dongbei Wu, Yanhong Sun, Qigang Wang, Adsorption of lanthanum (III) from aqueous solution using 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester-grafted magnetic silica nanocomposites, Journal of Hazardous Materials, 2013, 260, 409

  CrossRef

 50. 50
  Isabel Andrade, Lèlita Santos, Fernando Ramos, Advances in analytical methods to study cholesterol metabolism: the determination of serum noncholesterol sterols, Biomedical Chromatography, 2013, 27, 10
 51. 51
  Chang Lei, Kun Qian, Owen Noonan, Amanda Nouwens, Chengzhong Yu, Applications of nanomaterials in mass spectrometry analysis, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12033

  CrossRef

 52. 52
  Sherif A. El-Safty, M.A. Shenashen, M. Khairy, Bioadsorption of proteins on large mesocage-shaped mesoporous alumina monoliths, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 103, 288

  CrossRef

 53. 53
  Miaorong Pan, Yangfei Sun, Jin Zheng, Wuli Yang, Boronic Acid-Functionalized Core–Shell–Shell Magnetic Composite Microspheres for the Selective Enrichment of Glycoprotein, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8351

  CrossRef

 54. 54
  Xia Zhang, Zhixin Zhang, Litao Wang, Qin Liu, Xiaoli Zhang, Shuqing Dong, Liang Zhao, Chromatographic Evaluation of Octadecyl-Bonded SiO2/SiO2-Based Stationary Phase for Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2013, 23, 6, 1445

  CrossRef

 55. 55
  Yingying Wang, Ping Su, Siming Wang, Jingwei Wu, Jun Huang, Yi Yang, Dendrimer modified magnetic nanoparticles for immobilized BSA: a novel chiral magnetic nano-selector for direct separation of racemates, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 38, 5028

  CrossRef

 56. 56
  Chuyang Chen, Xuchuan Jiang, Yusuf Valentino Kaneti, Aibing Yu, Design and construction of polymerized-glucose coated Fe3O4 magnetic nanoparticles for delivery of aspirin, Powder Technology, 2013, 236, 157

  CrossRef

 57. 57
  Zhihai Cao, Liu Yang, Yingjie Yan, Yue Shang, Quanlin Ye, Dongming Qi, Ulrich Ziener, Guorong Shan, Katharina Landfester, Fabrication of nanogel core–silica shell and hollow silica nanoparticles via an interfacial sol–gel process triggered by transition-metal salt in inverse systems, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 406, 139

  CrossRef

 58. 58
  Huachang Chen, Mingjie Dong, Yiya Li, Juan Kong, Zhihua Chai, Guoqi Fu, Facile synthesis of high-magnetization Fe3O4@polydivinylbenzene core–shell submicrospheres, Reactive and Functional Polymers, 2013, 73, 1, 18

  CrossRef

 59. 59
  Man Zhao, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Pengyuan Yang, Facile synthesis of magnetic metal organic frameworks for the enrichment of low-abundance peptides for MALDI-TOF MS analysis, PROTEOMICS, 2013, 13, 23-24
 60. 60
  Yinghua Yan, Zhifang Zheng, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Pengyuan Yang, Facile synthesis of Ti4+-immobilized Fe3O4@polydopamine core–shell microspheres for highly selective enrichment of phosphopeptides, Chemical Communications, 2013, 49, 44, 5055

  CrossRef

 61. 61
  Yan Li, Xiangmin Zhang, Chunhui Deng, Functionalized magnetic nanoparticles for sample preparation in proteomics and peptidomics analysis, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 21, 8517

  CrossRef

 62. 62
  Jia Guo, Wuli Yang, Changchun Wang, Magnetic Colloidal Supraparticles: Design, Fabrication and Biomedical Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 63. 63
  Yong Ren, Hayder A. Abbood, Fengbo He, Hong Peng, Kaixun Huang, Magnetic EDTA-modified chitosan/SiO2/Fe3O4 adsorbent: Preparation, characterization, and application in heavy metal adsorption, Chemical Engineering Journal, 2013, 226, 300

  CrossRef

 64. 64
  Bin Cui, Hongxia Peng, Haiqing Xia, Xiaohui Guo, Huilin Guo, Magnetically recoverable core–shell nanocomposites γ-Fe2O3@SiO2@TiO2–Ag with enhanced photocatalytic activity and antibacterial activity, Separation and Purification Technology, 2013, 103, 251

  CrossRef

 65. 65
  Binbin Chang, Yanlong Tian, Weiwei Shi, Jiyang Liu, Fengna Xi, Xiaoping Dong, Magnetically separable porous carbon nanospheres as solid acid catalysts, RSC Advances, 2013, 3, 43, 20999

  CrossRef

 66. 66
  Shun Shen, Jinfeng Ren, Xiaoyan Zhu, Zhiqing Pang, Xiaohui Lu, Chunhui Deng, Ren Zhang, Xinguo Jiang, Monodisperse magnetites anchored onto carbon nanotubes: a platform for cell imaging, magnetic manipulation and enhanced photothermal treatment of tumors, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 14, 1939

  CrossRef

 67. 67
  Xiao Zhang, Piaoping Yang, Yunlu Dai, Ping'an Ma, Xuejiao Li, Ziyong Cheng, Zhiyao Hou, Xiaojiao Kang, Chunxia Li, Jun Lin, Multifunctional Up-Converting Nanocomposites with Smart Polymer Brushes Gated Mesopores for Cell Imaging and Thermo/pH Dual-Responsive Drug Controlled Release, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 33
 68. 68
  Kun Qian, Fang Liu, Jie Yang, Xiaodan Huang, Wenyi Gu, Siddharth Jambhrunkar, Pei Yuan, Chengzhong Yu, Pore size-optimized periodic mesoporous organosilicas for the enrichment of peptides and polymers, RSC Advances, 2013, 3, 34, 14466

  CrossRef

 69. 69
  Mingliang Ma, Qiuyu Zhang, Tiejun Xin, Hepeng Zhang, Wangchang Geng, Jian Zhou, Preparation and characterization of structure-tailored magnetic fluorescent Fe3O4/P(GMA–EGDMA–NVCz) core–shell microspheres, Journal of Materials Science, 2013, 48, 15, 5302

  CrossRef

 70. 70
  Mohamed Khairy, Sherif A. El-Safty, Selective encapsulation of hemoproteins from mammalian cells using mesoporous metal oxide nanoparticles, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 111, 460

  CrossRef

 71. 71
  Wen-Sheng Zou, Ya-Qin Wang, Feng Wang, Qun Shao, Jun Zhang, Jin Liu, Selective fluorescence response and magnetic separation probe for 2,4,6-trinitrotoluene based on iron oxide magnetic nanoparticles, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405, 14, 4905

  CrossRef

 72. 72
  Lei Tan, Chengcheng Kang, Shiying Xu, Youwen Tang, Selective room temperature phosphorescence sensing of target protein using Mn-doped ZnS QDs-embedded molecularly imprinted polymer, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 48, 216

  CrossRef

 73. 73
  Fang Lan, Yao Wu, Hao Hu, Liqin Xie, Zhongwei Gu, Superparamagnetic Fe3O4/PMMA composite nanospheres as a nanoplatform for multimodal protein separation, RSC Advances, 2013, 3, 5, 1557

  CrossRef

 74. 74
  Zhaogang Teng, Changhui Sun, Xiaodan Su, Ying Liu, Yuxia Tang, Yane Zhao, Guotao Chen, Feng Yan, Nannan Yang, Chunyan Wang, Guangming Lu, Superparamagnetic high-magnetization composite spheres with highly aminated ordered mesoporous silica shell for biomedical applications, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 36, 4684

  CrossRef

 75. 75
  Xiao-Shui Li, Gang-Tian Zhu, Yan-Bo Luo, Bi-Feng Yuan, Yu-Qi Feng, Synthesis and applications of functionalized magnetic materials in sample preparation, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2013, 45, 233

  CrossRef

 76. 76
  Shengchao He, Zhaoyang Fei, Lei Li, Bo Sun, Xinzhen Feng, Weijie Ji, Synthesis and catalytic activity of M@SiO2 (M = Ag, Au, and Pt) nanostructures via “core to shell” and “shell then core” approaches, Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34, 11, 2098

  CrossRef

 77. 77
  Zhihong Yan, Ying Cai, Genhua Zhu, Jinbin Yuan, Lidan Tu, Chunyan Chen, Shouzhuo Yao, Synthesis of 3-fluorobenzoyl chloride functionalized magnetic sorbent for highly efficient enrichment of perfluorinated compounds from river water samples, Journal of Chromatography A, 2013, 1321, 21

  CrossRef

 78. 78
  Yiya Li, Mingjie Dong, Juan Kong, Zhihua Chai, Guoqi Fu, Synthesis of Fe3O4@poly(methacrylic acid) core–shell submicrospheres via RAFT precipitation polymerization, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 394, 199

  CrossRef

 79. 79
  Kejie Yu, Xuebin Zhang, Hongwu Tong, Xiangyan Yan, Shaomin Liu, Synthesis of fibrous monodisperse core–shell Fe3O4/SiO2/KCC-1, Materials Letters, 2013, 106, 151

  CrossRef

 80. 80
  Jia-Ye Tang, Hao Zhong, Lu-Yuan Hao, Xin Xu, Synthesis of the uniform hollow spherical Sr2SiO4:Eu2+ phosphors via an h-BN protective method, Optical Materials, 2013, 35, 12, 2618

  CrossRef

 81. 81
  Wanfu Ma, Ying Zhang, Lulu Li, Yuting Zhang, Meng Yu, Jia Guo, Haojie Lu, Changchun Wang, Ti4+-Immobilized Magnetic Composite Microspheres for Highly Selective Enrichment of Phosphopeptides, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 1
 82. 82
  S. Rashdan, L. Selva Roselin, Rosilda Selvin, O.M. Lemine, Mohamed Bououdina, Biomaterials and Medical Tribology, 2013,

  CrossRef

 83. 83
  Shuai Xu, Xiaojie Song, Jia Guo, Changchun Wang, Composite Microspheres for Separation of Plasmid DNA Decorated with MNPs through in Situ Growth or Interfacial Immobilization Followed by Silica Coating, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 9, 4764

  CrossRef

 84. 84
  Liangfang Zhu, Hong Wang, Xiaoshuang Shen, Liyong Chen, Yawen Wang, Hongyu Chen, Developing Mutually Encapsulating Materials for Versatile Syntheses of Multilayer Metal–Silica–Polymer Hybrid Nanostructures, Small, 2012, 8, 12
 85. 85
  Sheng Wang, Wenxian Xie, Xiu Zhang, Xia Zou, Yan Zhang, Disulfide- and terminal alkyne-functionalized magnetic silica particles for enrichment of azido glycopeptides, Chemical Communications, 2012, 48, 47, 5907

  CrossRef

 86. 86
  Sherif A. El-Safty, Mohamed A. Shenashen, Moahmed Ismael, Mohamed Khairy, Encapsulation of proteins into tunable and giant mesocage alumina, Chemical Communications, 2012, 48, 53, 6708

  CrossRef

 87. 87
  Dezhong Yin, Xiao Du, Hao Liu, Qiuyu Zhang, Li Ma, Facile one-step fabrication of polymer microspheres with high magnetism and armored inorganic particles by Pickering emulsion polymerization, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2012, 414, 289

  CrossRef

 88. 88
  Lei Zhang, Shuaibin Wu, Can Li, Qihua Yang, Facile synthesis of hybrid hollow mesoporous nanospheres with high content of interpenetrating polymers for size-selective peptides/proteins enrichment, Chemical Communications, 2012, 48, 35, 4190

  CrossRef

 89. 89
  Chenyi Shi, Jiaoran Meng, Chunhui Deng, Facile synthesis of magnetic graphene and carbon nanotube composites as a novel matrix and adsorbent for enrichment and detection of small molecules by MALDI-TOF MS, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 38, 20778

  CrossRef

 90. 90
  Weidong Qu, Huimin Bao, Luyan Zhang, Gang Chen, Far-Infrared-Assisted Preparation of a Graphene–Nickel Nanoparticle Hybrid for the Enrichment of Proteins and Peptides, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 49
 91. 91
  Rubén López-Cortés, Elisabete Oliveira, Cristina Núñez, Carlos Lodeiro, María Páez de la Cadena, Florentino Fdez-Riverola, H. López-Fernández, Miguel Reboiro-Jato, Daniel Glez-Peña, José Luis Capelo, Hugo M. Santos, Fast human serum profiling through chemical depletion coupled to gold-nanoparticle-assisted protein separation, Talanta, 2012, 100, 239

  CrossRef

 92. 92
  Fei Ke, Ling-Guang Qiu, Yu-Peng Yuan, Xia Jiang, Jun-Fa Zhu, Fe3O4@MOF core–shell magnetic microspheres with a designable metal–organic framework shell, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 19, 9497

  CrossRef

 93. 93
  Peng Yin, Man Zhao, Chunhui Deng, High efficiency enrichment of low-abundance peptides by novel dual-platform graphene@SiO2@PMMA, Nanoscale, 2012, 4, 22, 6948

  CrossRef

 94. 94
  Jinmyoung Joo, Donghoon Kwon, Changyong Yim, Sangmin Jeon, Highly Sensitive Diagnostic Assay for the Detection of Protein Biomarkers Using Microresonators and Multifunctional Nanoparticles, ACS Nano, 2012, 6, 5, 4375

  CrossRef

 95. 95
  Xueyang Zhang, Shaochun Zhu, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Highly sensitive thrombin detection by matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry with aptamer functionalized core–shell Fe3O4@C@Au magnetic microspheres, Talanta, 2012, 88, 295

  CrossRef

 96. 96
  Wan-Fu Ma, Lu-Lu Li, Ying Zhang, Qiao An, Li-Jun You, Ju-Mei Li, Yu-Ting Zhang, Shuai Xu, Meng Yu, Jia Guo, Hao-Jie Lu, Chang-Chun Wang, Ligand-free strategy for ultrafast and highly selective enrichment of glycopeptides using Ag-coated magnetic nanoarchitectures, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 45, 23981

  CrossRef

 97. 97
  Dong Liu, Ling Zhang, Mingkun Li, Wantai Yang, Jianping Deng, Magnetic Fe3O4-PS-Polyacetylene Composite Microspheres Showing Chirality Derived From Helical Substituted Polyacetylene, Macromolecular Rapid Communications, 2012, 33, 8
 98. 98
  S. A. El-Safty, M. A. Shenashen, M. Ismael, M. Khairy, Mesocylindrical Aluminosilica Monolith Biocaptors for Size-Selective Macromolecule Cargos, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 14
 99. 99
  Xiaoming Jiang, Ke Huang, Dongyan Deng, Hui Xia, Xiandeng Hou, Chengbin Zheng, Nanomaterials in analytical atomic spectrometry, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2012, 39, 38

  CrossRef

 100. 100
  Hong-Fei Zhang, Yan-Ping Shi, Preparation of Fe3O4 nanoparticle enclosure hydroxylated multi-walled carbon nanotubes for the determination of aconitines in human serum samples, Analytica Chimica Acta, 2012, 724, 54

  CrossRef

 101. 101
  Yingying Geng, Mingyu Ding, Hui Chen, Hai-Fang Li, Jin-Ming Lin, Preparation of hydrophilic carbon-functionalized magnetic microspheres coated with chitosan and application in solid-phase extraction of bisphenol A in aqueous samples, Talanta, 2012, 89, 189

  CrossRef

 102. 102
  Xiao-Shui Li, Li-Dan Xu, Ya-Bing Shan, Bi-Feng Yuan, Yu-Qi Feng, Preparation of magnetic poly(diethyl vinylphosphonate-co-ethylene glycol dimethacrylate) for the determination of chlorophenols in water samples, Journal of Chromatography A, 2012, 1265, 24

  CrossRef

 103. 103
  Guijie Zhu, Peng Zhao, Nan Deng, Dingyin Tao, Liangliang Sun, Zhen Liang, Lihua Zhang, Yukui Zhang, Single Chain Variable Fragment Displaying M13 Phage Library Functionalized Magnetic Microsphere-Based Protein Equalizer for Human Serum Protein Analysis, Analytical Chemistry, 2012, 84, 18, 7633

  CrossRef

 104. 104
  Wan-Fu Ma, Ying Zhang, Lu-Lu Li, Li-Jun You, Peng Zhang, Yu-Ting Zhang, Ju-Mei Li, Meng Yu, Jia Guo, Hao-Jie Lu, Chang-Chun Wang, Tailor-Made Magnetic Fe3O4@mTiO2Microspheres with a Tunable Mesoporous Anatase Shell for Highly Selective and Effective Enrichment of Phosphopeptides, ACS Nano, 2012, 6, 4, 3179

  CrossRef

 105. 105
  Yiming Long, Yingzhuang Chen, Fei Yang, Chunyan Chen, Di Pan, Qingyun Cai, Shouzhuo Yao, Triphenylamine-functionalized magnetic microparticles as a new adsorbent coupled with high performance liquid chromatography for the analysis of trace polycyclic aromatic hydrocarbons in aqueous samples, The Analyst, 2012, 137, 11, 2716

  CrossRef

 106. 106
  Yunlu Dai, Ping’an Ma, Ziyong Cheng, Xiaojiao Kang, Xiao Zhang, Zhiyao Hou, Chunxia Li, Dongmei Yang, Xuefeng Zhai, Jun Lin, Up-Conversion Cell Imaging and pH-Induced Thermally Controlled Drug Release from NaYF4:Yb3+/Er3+@Hydrogel Core–Shell Hybrid Microspheres, ACS Nano, 2012, 6, 4, 3327

  CrossRef

 107. 107
  Hemei Chen, Shasha Liu, Yan Li, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Pengyuan Yang, Development of oleic acid-functionalized magnetite nanoparticles as hydrophobic probes for concentrating peptides with MALDI-TOF-MS analysis, PROTEOMICS, 2011, 11, 5
 108. 108
  Mingxia Gao, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Magnetic nanoparticles-based digestion and enrichment methods in proteomics analysis, Expert Review of Proteomics, 2011, 8, 3, 379

  CrossRef

 109. 109
  Zhi-Yuan Gu, Ying-Jun Chen, Jun-Qing Jiang, Xiu-Ping Yan, Metal–organic frameworks for efficient enrichment of peptides with simultaneous exclusion of proteins from complex biological samples, Chemical Communications, 2011, 47, 16, 4787

  CrossRef

 110. 110
  Liangliang Sun, Qun Zhao, Guijie Zhu, Yuan Zhou, Tingting Wang, Yichu Shan, Kaiguang Yang, Zhen Liang, Lihua Zhang, Yukui Zhang, Octyl-functionalized hybrid magnetic mesoporous microspheres for enrichment of low-concentration peptides prior to direct analysis by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2011, 25, 9
 111. 111
  Jiaoran Meng, Chenyi Shi, Biwen Wei, Wenjia Yu, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Preparation of Fe3O4@C@PANI magnetic microspheres for the extraction and analysis of phenolic compounds in water samples by gas chromatography–mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 2011, 1218, 20, 2841

  CrossRef

 112. 112
  Jiaoran Meng, Jing Bu, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Preparation of polypyrrole-coated magnetic particles for micro solid-phase extraction of phthalates in water by gas chromatography–mass spectrometry analysis, Journal of Chromatography A, 2011, 1218, 12, 1585

  CrossRef

 113. 113
  Zhuomin Zhang, Wei Tan, Yuling Hu, Gongke Li, Simultaneous determination of trace sterols in complicated biological samples by gas chromatography–mass spectrometry coupled with extraction using β-sitosterol magnetic molecularly imprinted polymer beads, Journal of Chromatography A, 2011, 1218, 28, 4275

  CrossRef

 114. 114
  Zhen Liu, Meng Li, Xinjian Yang, Meili Yin, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, The use of multifunctional magnetic mesoporous core/shell heteronanostructures in a biomolecule separation system, Biomaterials, 2011, 32, 21, 4683

  CrossRef

 115. 115
  Kaiyong Cai, Jinghua Li, Zhong Luo, Yan Hu, Yanhua Hou, Xingwei Ding, β-Cyclodextrin conjugated magnetic nanoparticles for diazepam removal from blood, Chemical Communications, 2011, 47, 27, 7719

  CrossRef

 116. 116
  Yang Cheng, Ruiqin Tan, Weiyan Wang, Yanqun Guo, Ping Cui, Weijie Song, Controllable synthesis and magnetic properties of Fe3O4 and Fe3O4@SiO2 microspheres, Journal of Materials Science, 2010, 45, 19, 5347

  CrossRef

 117. You have free access to this content117
  Current literature in mass spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, 2010, 45, 6
 118. 118
  Shasha Liu, Hemei Chen, Xiaohui Lu, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Pengyuan Yang, Facile Synthesis of Copper(II)Immobilized on Magnetic Mesoporous Silica Microspheres for Selective Enrichment of Peptides for Mass Spectrometry Analysis, Angewandte Chemie, 2010, 122, 41
 119. 119
  Shasha Liu, Hemei Chen, Xiaohui Lu, Chunhui Deng, Xiangmin Zhang, Pengyuan Yang, Facile Synthesis of Copper(II)Immobilized on Magnetic Mesoporous Silica Microspheres for Selective Enrichment of Peptides for Mass Spectrometry Analysis, Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49, 41
 120. 120
  Weijun Fang, Xiaolan Chen, Nanfeng Zheng, Superparamagnetic core-shell polymer particles for efficient purification of his-tagged proteins, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 39, 8624

  CrossRef

 121. 121
  Zhenda Lu, Le He, Yadong Yin, Superparamagnetic nanocrystal clusters for enrichment of low-abundance peptides and proteins, Chemical Communications, 2010, 46, 33, 6174

  CrossRef

 122. 122
  Isidora Freris, Alvise Benedetti, Encapsulation of Silica Particles by a Thin Shell of Poly(Methyl) Methacrylate,