SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chandran Anandhakumar, Seiichiro Kizaki, Toshikazu Bando, Ganesh N. Pandian, Hiroshi Sugiyama, Advancing Small-Molecule-Based Chemical Biology with Next-Generation Sequencing Technologies, ChemBioChem, 2015, 16, 1
 2. 2
  Fuan Wang, Xiaoqing Liu, Itamar Willner, DNA Switches: From Principles to Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 4
 3. 3
  Fuan Wang, Xiaoqing Liu, Itamar Willner, DNA-Schalter: Grundlagen und Anwendungen, Angewandte Chemie, 2015, 127, 4
 4. 4
  Jun Wang, Ying-Ming Zhang, Xu-Jie Zhang, Xiao-Jun Zhao, Yu Liu, Light-Controlled [3]Pseudorotaxane Based on Tetrasulfonated 1,5-Dinaphtho-32-Crown-8 and α-Cyclodextrin, Asian Journal of Organic Chemistry, 2015, 4, 3
 5. 5
  Li Wu, Ya Wu, Hongwei Jin, Liangren Zhang, Yujian He, Xinjing Tang, Photoswitching properties of hairpin ODNs with azobenzene derivatives at the loop position, Med. Chem. Commun., 2015, 6, 3, 461

  CrossRef

 6. 6
  Basudeb Maji, Santanu Bhattacharya, Advances in the molecular design of potential anticancer agents via targeting of human telomeric DNA, Chemical Communications, 2014, 50, 49, 6422

  CrossRef

 7. 7
  Fang Pu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Nucleic Acids and Smart Materials: Advanced Building Blocks for Logic Systems, Advanced Materials, 2014, 26, 33
 8. 8
  Junji Zhang, Jiaxing Wang, He Tian, Taking orders from light: progress in photochromic bio-materials, Mater. Horiz., 2014, 1, 2, 169

  CrossRef

 9. 9
  Byoung Yeon Won, Cheulhee Jung, Ki Soo Park, Hyun Gyu Park, An electrochemically reversible DNA switch, Electrochemistry Communications, 2013, 27, 100

  CrossRef

 10. 10
  Libo Yuan, Tian Tian, Yuqi Chen, Shengyong Yan, Xiwen Xing, Zhengan Zhang, Qianqian Zhai, Liang Xu, Shaoru Wang, Xiaocheng Weng, Bifeng Yuan, Yuqi Feng, Xiang Zhou, Existence of G-quadruplex structures in promoter region of oncogenes confirmed by G-quadruplex DNA cross-linking strategy, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 11. 11
  Xiaoqing Liu, Angelica Niazov-Elkan, Fuan Wang, Itamar Willner, Switching Photonic and Electrochemical Functions of a DNAzyme by DNA Machines, Nano Letters, 2013, 13, 1, 219

  CrossRef

 12. 12
  Jun-Liang Yao, Xing Gao, Wenliang Sun, Xue-Zhong Fan, Shuo Shi, Tian-Ming Yao, A Naked-Eye On–Off–On Molecular “Light Switch” Based on a Reversible “Conformational Switch” of G-Quadruplex DNA, Inorganic Chemistry, 2012, 51, 23, 12591

  CrossRef

 13. 13
  Yong Xue, Jia-quan Liu, Ke-wei Zheng, Zhong-yuan Kan, Yu-hua Hao, Zheng Tan, Kinetic and Thermodynamic Control of G-Quadruplex Folding, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 35
 14. 14
  Yong Xue, Jia-quan Liu, Ke-wei Zheng, Zhong-yuan Kan, Yu-hua Hao, Zheng Tan, Kinetic and Thermodynamic Control of G-Quadruplex Folding, Angewandte Chemie, 2011, 123, 35
 15. 15
  Xiwen Xing, Xiaoling Wang, Liang Xu, Yang Tai, Luyang Dai, Xiaolong Zheng, Wuxiang Mao, Xiaowei Xu, Xiang Zhou, Light-driven conformational regulation of human telomeric G-quadruplex DNA in physiological conditions, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 19, 6639

  CrossRef

 16. 16
  Tian Tian, ShaoRu Wang, JianGuo Wu, Xiang Zhou, Review: Advances in methodology of DNA methylation assay, Science China Chemistry, 2011, 54, 8, 1233

  CrossRef