SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Seyed Mohsen Sadeghzadeh, A heteropolyacid-based ionic liquid immobilized onto fibrous nano-silica as an efficient catalyst for the synthesis of cyclic carbonate from carbon dioxide and epoxides, Green Chem., 2015, 17, 5, 3059

  CrossRef

 2. 2
  Zebin Sun, Haizhen Li, Dan Guo, Jian Sun, Guijia Cui, Yan Liu, Yaxi Tian, Shiqiang Yan, A multifunctional magnetic core–shell fibrous silica sensing probe for highly sensitive detection and removal of Zn2+from aqueous solution, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 18, 4713

  CrossRef

 3. 3
  Yi Min, Kaiguang Yang, Zhen Liang, Lihua Zhang, Yukui Zhang, Dandelion-like core–shell silica microspheres with hierarchical pores, RSC Adv., 2015, 5, 33, 26269

  CrossRef

 4. 4
  Xin Du, Xiaoyu Li, Hongwei Huang, Junhui He, Xueji Zhang, Dendrimer-like hybrid particles with tunable hierarchical pores, Nanoscale, 2015, 7, 14, 6173

  CrossRef

 5. 5
  Junzheng Wang, Ayae Sugawara-Narutaki, Atsushi Shimojima, Minoru Osada, Renzhi Ma, Tatsuya Okubo, Dendritic Silica Nanoparticles Synthesized by a Block Copolymer-Directed Seed-Regrowth Approach, Langmuir, 2015, 31, 5, 1610

  CrossRef

 6. 6
  Xin Du, Shi Zhang Qiao, Dendritic Silica Particles with Center-Radial Pore Channels: Promising Platforms for Catalysis and Biomedical Applications, Small, 2015, 11, 4
 7. 7
  Qianjun He, Shengrong Guo, Zhiyong Qian, Xiaoyuan Chen, Development of individualized anti-metastasis strategies by engineering nanomedicines, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 17, 6258

  CrossRef

 8. 8
  Yunyun Xie, Jie Wang, Mozhen Wang, Xuewu Ge, Fabrication of fibrous amidoxime-functionalized mesoporous silica microsphere and its selectively adsorption property for Pb2+ in aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, 2015, 297, 66

  CrossRef

 9. 9
  Farheen N. Sayed, Vivek Polshettiwar, Facile and Sustainable Synthesis of Shaped Iron Oxide Nanoparticles: Effect of Iron Precursor Salts on the Shapes of Iron Oxides, Scientific Reports, 2015, 5, 9733

  CrossRef

 10. 10
  Yi Seul Lee, Wooree Jang, Hye Young Koo, Won San Choi, Facile synthesis of mesoporous SiO2nanoparticles using the mobility differences of etchants, RSC Adv., 2015, 5, 33, 26223

  CrossRef

 11. 11
  Xuanduong Le, Zhengping Dong, Xinlin Li, Wei Zhang, Minhdong Le, Jiantai Ma, Fibrous nano-silica supported palladium nanoparticles: An efficient catalyst for the reduction of 4-nitrophenol and hydrodechlorination of 4-chlorophenol under mild conditions, Catalysis Communications, 2015, 59, 21

  CrossRef

 12. 12
  Daying Guo, Xi'an Chen, Zhipeng Fang, Yufeng He, Cong Zheng, Zhi Yang, Keqin Yang, Ying Chen, Shaoming Huang, Hydrangea-like multi-scale carbon hollow submicron spheres with hierarchical pores for high performance supercapacitor electrodes, Electrochimica Acta, 2015, 176, 207

  CrossRef

 13. 13
  Aany Sofia Lilly Thankamony, Cédric Lion, Frédérique Pourpoint, Baljeet Singh, Angel J. Perez Linde, Diego Carnevale, Geoffrey Bodenhausen, Hervé Vezin, Olivier Lafon, Vivek Polshettiwar, Insights into the Catalytic Activity of Nitridated Fibrous Silica (KCC-1) Nanocatalysts from 15N and 29Si NMR Spectroscopy Enhanced by Dynamic Nuclear Polarization, Angewandte Chemie, 2015, 127, 7
 14. 14
  Aany Sofia Lilly Thankamony, Cédric Lion, Frédérique Pourpoint, Baljeet Singh, Angel J. Perez Linde, Diego Carnevale, Geoffrey Bodenhausen, Hervé Vezin, Olivier Lafon, Vivek Polshettiwar, Insights into the Catalytic Activity of Nitridated Fibrous Silica (KCC-1) Nanocatalysts from 15N and 29Si NMR Spectroscopy Enhanced by Dynamic Nuclear Polarization, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 7
 15. 15
  Anfeng Zhang, Lin Gu, Keke Hou, Chengyi Dai, Chunshan Song, Xinwen Guo, Mesostructure-tunable and size-controllable hierarchical porous silica nanospheres synthesized by aldehyde-modified Stöber method, RSC Adv., 2015, 5, 72, 58355

  CrossRef

 16. 16
  Yuan Sheng, Hua Chun Zeng, Monodisperse Aluminosilicate Spheres with Tunable Al/Si Ratio and Hierarchical Macro-Meso-Microporous Structure, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 24, 13578

  CrossRef

 17. 17
  Jianping Yang, Dengke Shen, Yong Wei, Wei Li, Fan Zhang, Biao Kong, Shaohua Zhang, Wei Teng, Jianwei Fan, Weixian Zhang, Shixue Dou, Dongyuan Zhao, Monodisperse core-shell structured magnetic mesoporous aluminosilicate nanospheres with large dendritic mesochannels, Nano Research, 2015, 8, 8, 2503

  CrossRef

 18. 18
  Zebin Sun, Dan Guo, Li Zhang, Haizhen Li, Bo Yang, Shiqiang Yan, Multifunctional fibrous silica composite with high optical sensing performance and effective removal ability toward Hg2+ions, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 16, 3201

  CrossRef

 19. 19
  Zhengping Dong, Xuanduong Le, Chunxu Dong, Wei Zhang, Xinlin Li, Jiantai Ma, Ni@Pd core–shell nanoparticles modified fibrous silica nanospheres as highly efficient and recoverable catalyst for reduction of 4-nitrophenol and hydrodechlorination of 4-chlorophenol, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 162, 372

  CrossRef

 20. 20
  Imalka Munaweera, Jessica Hong, Alicia D’Souza, Kenneth J. Balkus, Novel wrinkled periodic mesoporous organosilica nanoparticles for hydrophobic anticancer drug delivery, Journal of Porous Materials, 2015, 22, 1, 1

  CrossRef

 21. 21
  Ziyauddin S. Qureshi, Pradip B. Sarawade, Matthias Albert, Valerio D'Elia, Mohamed N. Hedhili, Klaus Köhler, Jean-Marie Basset, Palladium Nanoparticles Supported on Fibrous-Structured Silica Nanospheres (KCC-1): An Efficient and Selective Catalyst for the Transfer Hydrogenation of Alkenes, ChemCatChem, 2015, 7, 4
 22. 22
  Miao Wang, Guanzhong Lu, Yanqin Wang, Yanglong Guo, Yun Guo, Preparation and photoluminescence properties of hexagonal mesoporous YVO4:Eu3+ ellipsoids, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 207, 163

  CrossRef

 23. 23
  Baljeet Singh, Kaustubh R. Mote, C. S. Gopinath, P. K. Madhu, Vivek Polshettiwar, SBA-15-Oxynitrides as a Solid-Base Catalyst: Effect of Nitridation Temperature on Catalytic Activity, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 20
 24. 24
  Baljeet Singh, Kaustubh R. Mote, C. S. Gopinath, P. K. Madhu, Vivek Polshettiwar, SBA-15-Oxynitrides as a Solid-Base Catalyst: Effect of Nitridation Temperature on Catalytic Activity, Angewandte Chemie, 2015, 127, 20
 25. 25
  R. K. Sharma, Shivani Sharma, Sriparna Dutta, Radek Zboril, Manoj B. Gawande, Silica-nanosphere-based organic–inorganic hybrid nanomaterials: synthesis, functionalization and applications in catalysis, Green Chem., 2015, 17, 6, 3207

  CrossRef

 26. 26
  Lin Xiong, Xin Du, Bingyang Shi, Jingxiu Bi, Freddy Kleitz, Shi Zhang Qiao, Tunable stellate mesoporous silica nanoparticles for intracellular drug delivery, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 8, 1712

  CrossRef

 27. 27
  Youngbo Choi, Yang Sik Yun, Hongseok Park, Dae Sung Park, Danim Yun, Jongheop Yi, A facile approach for the preparation of tunable acid nano-catalysts with a hierarchically mesoporous structure, Chemical Communications, 2014, 50, 57, 7652

  CrossRef

 28. 28
  Dengke Shen, Jianping Yang, Xiaomin Li, Lei Zhou, Renyuan Zhang, Wei Li, Lei Chen, Rui Wang, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Biphase Stratification Approach to Three-Dimensional Dendritic Biodegradable Mesoporous Silica Nanospheres, Nano Letters, 2014, 14, 2, 923

  CrossRef

 29. 29
  Jianping Yang, Wangyuan Chen, Dengke Shen, Yong Wei, Xianqiang Ran, Wei Teng, Jianwei Fan, Wei-xian Zhang, Dongyuan Zhao, Controllable fabrication of dendritic mesoporous silica–carbon nanospheres for anthracene removal, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11045

  CrossRef

 30. 30
  Md. Shahinul Islam, Won San Choi, Ha-Jin Lee, Controlled Etching of Internal and External Structures of SiO2Nanoparticles Using Hydrogen Bond of Polyelectrolytes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9563

  CrossRef

 31. 31
  Xiaoxi Huang, Zhimin Tao, John C. Praskavich, Anandarup Goswami, Jafar F. Al-Sharab, Tamara Minko, Vivek Polshettiwar, Tewodros Asefa, Dendritic Silica Nanomaterials (KCC-1) with Fibrous Pore Structure Possess High DNA Adsorption Capacity and Effectively Deliver Genes In Vitro, Langmuir, 2014, 30, 36, 10886

  CrossRef

 32. 32
  Juan Peng, Jia Liu, Jian Liu, Yan Yang, Can Li, Qihua Yang, Fabrication of core–shell structured mesoporous silica nanospheres with dually oriented mesochannels through pore engineering, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 8118

  CrossRef

 33. 33
  Hui Yang, Shijun Liao, Chao Huang, Li Du, Peng Chen, Peiyan Huang, Zhiyong Fu, Yingwei Li, Facile one-pot approach to the synthesis of spherical mesoporous silica nanoflowers with hierarchical pore structure, Applied Surface Science, 2014, 314, 7

  CrossRef

 34. 34
  Ye-Jun Yu, Jun-Ling Xing, Jun-Ling Pang, Shu-Hua Jiang, Koon-Fung Lam, Tai-Qun Yang, Qing-Song Xue, Kun Zhang, Peng Wu, Facile Synthesis of Size Controllable Dendritic Mesoporous Silica Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22655

  CrossRef

 35. 35
  Xuanduong Le, Zhengping Dong, Wei Zhang, Xinlin Li, Jiantai Ma, Fibrous nano-silica containing immobilized Ni@Au core–shell nanoparticles: A highly active and reusable catalyst for the reduction of 4-nitrophenol and 2-nitroaniline, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2014, 395, 58

  CrossRef

 36. 36
  Doo-Sik Moon, Jin-Kyu Lee, Formation of Wrinkled Silica Mesostructures Based on the Phase Behavior of Pseudoternary Systems, Langmuir, 2014, 30, 51, 15574

  CrossRef

 37. 37
  Honglei Yang, Shuwen Li, Xueyao Zhang, Xiaoyu Wang, Jiantai Ma, Imidazolium ionic liquid-modified fibrous silica microspheres loaded with gold nanoparticles and their enhanced catalytic activity and reusability for the reduction of 4-nitrophenol, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 12060

  CrossRef

 38. 38
  Mohsen Esmaeilpour, Jaber Javidi, Fatemeh Nowroozi Dodeji, Mehdi Mokhtari Abarghoui, M(II) Schiff base complexes (M = zinc, manganese, cadmium, cobalt, copper, nickel, iron, and palladium) supported on superparamagnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles: synthesis, characterization and catalytic activity for Sonogashira–Hagihara coupling reactions, Transition Metal Chemistry, 2014, 39, 7, 797

  CrossRef

 39. 39
  Zeba N. Siddiqui, Kulsum Khan, Nayeem Ahmed, Nano Fibrous Silica Sulphuric Acid as an Efficient Catalyst for the Synthesis of β-Enaminone, Catalysis Letters, 2014, 144, 4, 623

  CrossRef

 40. 40
  Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Can Yang, Xinchen Wang, Nanospherical Carbon Nitride Frameworks with Sharp Edges Accelerating Charge Collection and Separation at a Soft Photocatalytic Interface, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 41. 41
  Chunfeng Wang, Guowei Zhou, Delan Xu, Bin Sun, Yan Zhang, Fengjiao Chen, One-step template-directed synthesis of walnut-kernel- and tremella-like silica spheres composed of U-shaped mesoporous structures based on pH-induced colloid aggregation, RSC Advances, 2014, 4, 70, 37270

  CrossRef

 42. 42
  Min Wang, Feng Wang, Jiping Ma, Jie Xu, Organic linker geometry controlled synthesis of coordination polymer spheres and their thermal transformation to yolk–shell metal oxides, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15480

  CrossRef

 43. 43
  Xuanduong Le, Zhengping Dong, Yansheng Liu, Zhicheng Jin, Thanh-Do Huy, Minhdong Le, Jiantai Ma, Palladium nanoparticles immobilized on core–shell magnetic fibers as a highly efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the reduction of 4-nitrophenol and Suzuki coupling reactions, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19696

  CrossRef

 44. 44
  Y. Choi, H. Kwak, S. Hong, Quantification of arsenic(iii) in aqueous media using a novel hybrid platform comprised of radially porous silica particles and a gold thin film, Analytical Methods, 2014, 6, 17, 7054

  CrossRef

 45. 45
  Roberto Scotti, Lucia Conzatti, Massimiliano D'Arienzo, Barbara Di Credico, Luca Giannini, Thomas Hanel, Paola Stagnaro, Antonio Susanna, Luciano Tadiello, Franca Morazzoni, Shape controlled spherical (0D) and rod-like (1D) silica nanoparticles in silica/styrene butadiene rubber nanocomposites: Role of the particle morphology on the filler reinforcing effect, Polymer, 2014, 55, 6, 1497

  CrossRef

 46. 46
  Zhengping Dong, Xuanduong Le, Xinlin Li, Wei Zhang, Chunxu Dong, Jiantai Ma, Silver nanoparticles immobilized on fibrous nano-silica as highly efficient and recyclable heterogeneous catalyst for reduction of 4-nitrophenol and 2-nitroaniline, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 158-159, 129

  CrossRef

 47. 47
  Pradip Sarawade, Hua Tan, Dalaver Anjum, Dongkyu Cha, Vivek Polshettiwar, Size- and Shape-Controlled Synthesis of Hexagonal Bipyramidal Crystals and Hollow Self-Assembled Al-MOF Spheres, ChemSusChem, 2014, 7, 2
 48. 48
  Ling-Yan Meng, Shang-Ru Zhai, Shi Li, Bin Zhai, Qing-Da An, Xiao-Wei Song, Synthesis and Characterization of Tungstophosphoric Acid/Pentaethylenehexamine/ZrSBA-15 and Its Use in the Selective Oxidation of Benzyl Alcohol under Solvent-Free Conditions, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 14
 49. 49
  Dae Sung Park, Danim Yun, Tae Yong Kim, Jayeon Baek, Yang Sik Yun, Jongheop Yi, A Mesoporous Carbon-Supported Pt Nanocatalyst for the Conversion of Lignocellulose to Sugar Alcohols, ChemSusChem, 2013, 6, 12
 50. 50
  Sujoy K. Das, Md. Motiar R. Khan, Arun K. Guha, Nityananda Naskar, Bio-inspired fabrication of silver nanoparticles on nanostructured silica: characterization and application as a highly efficient hydrogenation catalyst, Green Chemistry, 2013, 15, 9, 2548

  CrossRef

 51. 51
  Xin Du, Bingyang Shi, Ji Liang, Jingxu Bi, Sheng Dai, Shi Zhang Qiao, Developing Functionalized Dendrimer-Like Silica Nanoparticles with Hierarchical Pores as Advanced Delivery Nanocarriers, Advanced Materials, 2013, 25, 41
 52. 52
  Kun Zhang, Lang-Lang Xu, Jin-Gang Jiang, Nathalie Calin, Koon-Fung Lam, San-Jun Zhang, Hai-Hong Wu, Guang-Dong Wu, Bélen Albela, Laurent Bonneviot, Peng Wu, Facile Large-Scale Synthesis of Monodisperse Mesoporous Silica Nanospheres with Tunable Pore Structure, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 7, 2427

  CrossRef

 53. 53
  A. Bento, J. P. Lourenço, A. Fernandes, M. L. Cerrada, M. Rosário Ribeiro, Functionalization of Mesoporous MCM-41 (Nano)particles: Preparation Methodologies, Role on Catalytic Features, and Dispersion Within Polyethylene Nanocomposites, ChemCatChem, 2013, 5, 4
 54. 54
  Yi Ouyang, Huimin Shi, Ruowen Fu, Dingcai Wu, Highly Monodisperse Microporous Polymeric and Carbonaceous Nanospheres with Multifunctional Properties, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 55. 55
  Hua Chun Zeng, Integrated Nanocatalysts, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 2, 226

  CrossRef

 56. 56
  R. B. Nasir Baig, Rajender S. Varma, Magnetically retrievable catalysts for organic synthesis, Chem. Commun., 2013, 49, 8, 752

  CrossRef

 57. 57
  Olivier Lafon, Aany S. Lilly Thankamony, Takeshi Kobayashi, Diego Carnevale, Veronika Vitzthum, Igor I. Slowing, Kapil Kandel, Hervé Vezin, Jean-Paul Amoureux, Geoffrey Bodenhausen, Marek Pruski, Mesoporous Silica Nanoparticles Loaded with Surfactant: Low Temperature Magic Angle Spinning13C and29Si NMR Enhanced by Dynamic Nuclear Polarization, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 3, 1375

  CrossRef

 58. 58
  Timur Sh Atabaev, Jong Ho Lee, Jun Jae Lee, Dong-Wook Han, Yoon-Hwae Hwang, Hyung-Kook Kim, Nguyen Hoa Hong, Mesoporous silica with fibrous morphology: a multifunctional core–shell platform for biomedical applications, Nanotechnology, 2013, 24, 34, 345603

  CrossRef

 59. 59
  Mohamed Bouhrara, Chanakya Ranga, Aziz Fihri, Rafik R. Shaikh, Pradip Sarawade, Abdul-Hamid Emwas, Mohamed N. Hedhili, Vivek Polshettiwar, Nitridated Fibrous Silica (KCC-1) as a Sustainable Solid Base Nanocatalyst, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2013, 1, 9, 1192

  CrossRef

 60. 60
  Hong-gen Peng, Le Xu, Haihong Wu, Kun Zhang, Peng Wu, One-pot synthesis of benzamide over a robust tandem catalyst based on center radially fibrous silica encapsulated TS-1, Chemical Communications, 2013, 49, 26, 2709

  CrossRef

 61. 61
  Honggen Peng, Darui Wang, Le Xu, Peng Wu, One-pot synthesis of primary amides on bifunctional Rh(OH)x/TS-1@KCC-1 catalysts, Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34, 11, 2057

  CrossRef

 62. 62
  Kejie Yu, Xuebin Zhang, Hongwu Tong, Xiangyan Yan, Shaomin Liu, Synthesis of fibrous monodisperse core–shell Fe3O4/SiO2/KCC-1, Materials Letters, 2013, 106, 151

  CrossRef

 63. 63
  Meihua Yu, Liang Zhou, Jun Zhang, Pei Yuan, Peter Thorn, Wenyi Gu, Chengzhong Yu, A simple approach to prepare monodisperse mesoporous silica nanospheres with adjustable sizes, Journal of Colloid and Interface Science, 2012, 376, 1, 67

  CrossRef

 64. 64
  Xin Du, Junhui He, Amino-functionalized silicananoparticles with center-radially hierarchical mesopores as ideal catalyst carriers, Nanoscale, 2012, 4, 3, 852

  CrossRef

 65. 65
  Vivek Polshettiwar, Farhan A. Pasha, A. De Mallmann, S. Norsic, Jean Thivolle-Cazat, Jean-Marie Basset, Efficient Hydrogenolysis of Alkanes at Low Temperature and Pressure Using Tantalum Hydride on MCM-41, and a Quantum Chemical Study, ChemCatChem, 2012, 4, 3
 66. 66
  Aziz Fihri, Mohamed Bouhrara, Umesh Patil, Dongkyu Cha, Youssef Saih, Vivek Polshettiwar, Fibrous Nano-Silica Supported Ruthenium (KCC-1/Ru): A Sustainable Catalyst for the Hydrogenolysis of Alkanes with Good Catalytic Activity and Lifetime, ACS Catalysis, 2012, 2, 7, 1425

  CrossRef

 67. 67
  Aziz Fihri, Dongkyu Cha, Mohamed Bouhrara, Noor Almana, Vivek Polshettiwar, Fibrous Nano-Silica (KCC-1)-Supported Palladium Catalyst: Suzuki Coupling Reactions Under Sustainable Conditions, ChemSusChem, 2012, 5, 1
 68. 68
  Priti A. Mangrulkar, Vivek Polshettiwar, Nitin K. Labhsetwar, Rajender S. Varma, Sadhana S. Rayalu, Nano-ferrites for water splitting: unprecedented high photocatalytic hydrogen production under visible light, Nanoscale, 2012, 4, 16, 5202

  CrossRef

 69. 69
  Aziz Fihri, Rachid Sougrat, Raghavan Baby Rakhi, Raed Rahal, Dongkyu Cha, Mohamed Nejib Hedhili, Mohamed Bouhrara, Husam N. Alshareef, Vivek Polshettiwar, Nanoroses of Nickel Oxides: Synthesis, Electron Tomography Study, and Application in CO Oxidation and Energy Storage, ChemSusChem, 2012, 5, 7
 70. 70
  Georg R. Meseck, Roman Kontic, Greta R. Patzke, Stefan Seeger, Photocatalytic Composites of Silicone Nanofilaments and TiO2 Nanoparticles, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 21
 71. 71
  Pradip Sarawade, Hua Tan, Vivek Polshettiwar, Shape- and Morphology-Controlled Sustainable Synthesis of Cu, Co, and In Metal Organic Frameworks with High CO2Capture Capacity, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2012, 121106083238002

  CrossRef

 72. 72
  Umesh Patil, Aziz Fihri, Abdul-Hamid Emwas, Vivek Polshettiwar, Silicon oxynitrides of KCC-1, SBA-15 and MCM-41 for CO2 capture with excellent stability and regenerability, Chemical Science, 2012, 3, 7, 2224

  CrossRef

 73. 73
  Ke Xin Yao, Hua Chun Zeng, Simultaneous Chemical Modification and Structural Transformation of Stöber Silica Spheres for Integration of Nanocatalysts, Chemistry of Materials, 2012, 24, 1, 140

  CrossRef

 74. 74
  Raed Rahal, Atul Wankhade, Dongkyu Cha, Aziz Fihri, Samy Ould-Chikh, Umesh Patil, Vivek Polshettiwar, Synthesis of hierarchical anatase TiO2 nanostructures with tunable morphology and enhanced photocatalytic activity, RSC Advances, 2012, 2, 18, 7048

  CrossRef

 75. 75
  Shaodian Shen, Tao Gu, Dongsen Mao, Xiuzhen Xiao, Pei Yuan, Meihua Yu, Liyang Xia, Qiong Ji, Liang Meng, Wei Song, Chengzhong Yu, Guanzhong Lu, Synthesis of Nonspherical Mesoporous Silica Ellipsoids with Tunable Aspect Ratios for Magnetic Assisted Assembly and Gene Delivery, Chemistry of Materials, 2012, 24, 1, 230

  CrossRef

 76. 76
  Doo-Sik Moon, Jin-Kyu Lee, Tunable Synthesis of Hierarchical Mesoporous Silica Nanoparticles with Radial Wrinkle Structure, Langmuir, 2012, 28, 33, 12341

  CrossRef

 77. 77
  Shili Gai, Piaoping Yang, Ping'an Ma, Liuzhen Wang, Chunxia Li, Milin Zhang, Lin Jun, Uniform and size-tunable mesoporous silica with fibrous morphology for drug delivery, Dalton Transactions, 2012, 41, 15, 4511

  CrossRef

 78. 78
  Vivek Polshettiwar, Jean Thivolle-Cazat, Mostafa Taoufik, Francois Stoffelbach, Sebastien Norsic, Jean-Marie Basset, “Hydro-metathesis” of Olefins: A Catalytic Reaction Using a Bifunctional Single-Site Tantalum Hydride Catalyst Supported on Fibrous Silica (KCC-1) Nanospheres, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 12
 79. 79
  Vivek Polshettiwar, Jean Thivolle-Cazat, Mostafa Taoufik, Francois Stoffelbach, Sebastien Norsic, Jean-Marie Basset, “Hydro-metathesis” of Olefins: A Catalytic Reaction Using a Bifunctional Single-Site Tantalum Hydride Catalyst Supported on Fibrous Silica (KCC-1) Nanospheres, Angewandte Chemie, 2011, 123, 12
 80. 80
  Lei Zhang, Yanan Guo, Juan Peng, Xiao Liu, Pei Yuan, Qihua Yang, Can Li, 3-D flowerlike architectures constructed by ultrathin perpendicularly aligned mesoporous nanoflakes for enhanced asymmetric catalysis, Chemical Communications, 2011, 47, 14, 4087

  CrossRef

 81. 81
  Xiao-le Zhang, Hong-yun Niu, Wen-hui Li, Ya-li Shi, Ya-qi Cai, A core–shell magnetic mesoporous silica sorbent for organic targets with high extraction performance and anti-interference ability, Chemical Communications, 2011, 47, 15, 4454

  CrossRef

 82. 82
  Shili Gai, Piaoping Yang, Ping'an Ma, Dong Wang, Chunxia Li, Xingbo Li, Na Niu, Jun Lin, Fibrous-structured magnetic and mesoporous Fe3O4/silica microspheres: synthesis and intracellular doxorubicin delivery, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 41, 16420

  CrossRef

 83. 83
  Aziz Fihri, Mohamed Bouhrara, Bijan Nekoueishahraki, Jean-Marie Basset, Vivek Polshettiwar, Nanocatalysts for Suzuki cross-coupling reactions, Chemical Society Reviews, 2011, 40, 10, 5181

  CrossRef

 84. 84
  Xin Du, Junhui He, Spherical silica micro/nanomaterials with hierarchical structures: Synthesis and applications, Nanoscale, 2011, 3, 10, 3984

  CrossRef

 85. 85
  R. B. Nasir Baig, Rajender S. Varma, Nanocatalysis in Water,