SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhenwei Tong, Dong Yang, Tianxiong Xiao, Yao Tian, Zhongyi Jiang, Biomimetic fabrication of g-C3N4/TiO2 nanosheets with enhanced photocatalytic activity toward organic pollutant degradation, Chemical Engineering Journal, 2015, 260, 117

  CrossRef

 2. 2
  Qiuyan Lin, Li Li, Shijing Liang, Minghua Liu, Jinhong Bi, Ling Wu, Efficient synthesis of monolayer carbon nitride 2D nanosheet with tunable concentration and enhanced visible-light photocatalytic activities, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 163, 135

  CrossRef

 3. 3
  Yeping Li, Shilong Wu, Liying Huang, Hui Xu, Rongxian Zhang, Minglan Qu, Qiang Gao, Huaming Li, g-C3N4 modified Bi2O3 composites with enhanced visible-light photocatalytic activity, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2015, 76, 112

  CrossRef

 4. 4
  S.W. Hu, L.W. Yang, Y. Tian, X.L. Wei, J.W. Ding, J.X. Zhong, P.K. Chu, Simultaneous nanostructure and heterojunction engineering of graphitic carbon nitride via in situ Ag doping for enhanced photoelectrochemical activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 163, 611

  CrossRef

 5. 5
  Yanlin Ren, Qidong Zhao, Xinyong Li, Wei Xiong, Moses Tade, Lihong Liu, 2D Porous graphitic C3N4 nanosheets/Ag3PO4 nanocomposites for enhanced visible-light photocatalytic degradation of 4-chlorophenol, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 8

  CrossRef

 6. 6
  Guoping Dong, Yuanhao Zhang, Qiwen Pan, Jianrong Qiu, A fantastic graphitic carbon nitride (g-C3N4) material: Electronic structure, photocatalytic and photoelectronic properties, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2014, 20, 33

  CrossRef

 7. 7
  Zheng Xing, Zhigang Chen, Xu Zong, Lianzhou Wang, A new type of carbon nitride-based polymer composite for enhanced photocatalytic hydrogen production, Chemical Communications, 2014, 50, 51, 6762

  CrossRef

 8. 8
  Guoyi Bai, Zhen Zhao, Huixian Dong, Libo Niu, Yalong Wang, Qingzhi Chen, A NiPdB-PEG(800) Amorphous Alloy Catalyst for the Chemoselective Hydrogenation of Electron-Deficient Aromatic Substrates, ChemCatChem, 2014, 6, 2
 9. 9
  Rongxia Li, Yixin Liu, Xiaojian Li, Sen Zhang, Dan Wu, Yong Zhang, Qin Wei, Bin Du, A novel multi-amplification photoelectrochemical immunoassay based on copper(II) enhanced polythiophene sensitized graphitic carbon nitride nanosheet, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 62, 315

  CrossRef

 10. 10
  Donghong Wang, Yuewei Zhang, Wei Chen, A novel nickel–thiourea–triethylamine complex adsorbed on graphitic C3N4 for low-cost solar hydrogen production, Chemical Communications, 2014, 50, 14, 1754

  CrossRef

 11. 11
  Xiaoyan Li, Yang Wang, Lihua Kang, Mingyuan Zhu, Bin Dai, A novel, non-metallic graphitic carbon nitride catalyst for acetylene hydrochlorination, Journal of Catalysis, 2014, 311, 288

  CrossRef

 12. 12
  Shaozheng Hu, Lin Ma, Jiguang You, Fayun Li, Zhiping Fan, Fei Wang, Dan Liu, Jianzhou Gui, A simple and efficient method to prepare a phosphorus modified g-C3N4 visible light photocatalyst, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21657

  CrossRef

 13. 13
  Liang Zhang, Tian-You Zhou, Jia Tian, Hui Wang, Dan-Wei Zhang, Xin Zhao, Yi Liu, Zhan-Ting Li, A two-dimensional single-layer supramolecular organic framework that is driven by viologen radical cation dimerization and further promoted by cucurbit[8]uril, Polymer Chemistry, 2014, 5, 16, 4715

  CrossRef

 14. 14
  Teng Fu, Meng Wang, Weimeng Cai, Yuming Cui, Fei Gao, Luming Peng, Wei Chen, Weiping Ding, Acid-Resistant Catalysis without Use of Noble Metals: Carbon Nitride with Underlying Nickel, ACS Catalysis, 2014, 4, 8, 2536

  CrossRef

 15. 15
  Tao Song, Bo Zhou, Guang-Wei Peng, Qing-Bao Zhang, Li-Zhu Wu, Qiang Liu, Yong Wang, Aerobic Oxidative Coupling of Resveratrol and its Analogues by Visible Light Using Mesoporous Graphitic Carbon Nitride (mpg-C3N4) as a Bioinspired Catalyst, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 3
 16. 16
  Deli Jiang, Linlin Chen, Jimin Xie, Min Chen, Ag2S/g-C3N4 composite photocatalysts for efficient Pt-free hydrogen production. The co-catalyst function of Ag/Ag2S formed by simultaneous photodeposition, Dalton Transactions, 2014, 43, 12, 4878

  CrossRef

 17. 17
  Desong Wang, Haitao Sun, Qingzhi Luo, Xiaolian Yang, Rong Yin, An efficient visible-light photocatalyst prepared from g-C3N4 and polyvinyl chloride, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 156-157, 323

  CrossRef

 18. 18
  Yueting Liu, Quanbo Wang, Jianping Lei, Qing Hao, Wei Wang, Huangxian Ju, Anodic electrochemiluminescence of graphitic-phase C3N4 nanosheets for sensitive biosensing, Talanta, 2014, 122, 130

  CrossRef

 19. 19
  C. Daikopoulos, Y. Georgiou, A.B. Bourlinos, M. Baikousi, M.A. Karakassides, R. Zboril, T.A. Steriotis, Y. Deligiannakis, Arsenite remediation by an amine-rich graphitic carbon nitride synthesized by a novel low-temperature method, Chemical Engineering Journal, 2014, 256, 347

  CrossRef

 20. 20
  Xiaohu Zhang, Lijuan Yu, Renjie Li, Tianyou Peng, Xingguo Li, Asymmetry and electronic directionality: a means of improving the red/near-IR-light-responsive photoactivity of phthalocyanine-sensitized carbon nitride, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 9, 3251

  CrossRef

 21. 21
  Zhifeng Jiang, Dong Liu, Deli Jiang, Wei Wei, Kun Qian, Min Chen, Jimin Xie, Bamboo leaf-assisted formation of carbon/nitrogen co-doped anatase TiO2modified with silver and graphitic carbon nitride: novel and green synthesis and cooperative photocatalytic activity, Dalton Transactions, 2014, 43, 36, 13792

  CrossRef

 22. 22
  Jianhui Huang, Markus Antonietti, Jian Liu, Bio-inspired carbon nitride mesoporous spheres for artificial photosynthesis: photocatalytic cofactor regeneration for sustainable enzymatic synthesis, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 7686

  CrossRef

 23. 23
  Jie Li, Ying Yu, Lizhi Zhang, Bismuth oxyhalide nanomaterials: layered structures meet photocatalysis, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8473

  CrossRef

 24. 24
  Yang Hou, Fan Zuo, Alexander P. Dagg, Jikai Liu, Pingyun Feng, Branched WO3 Nanosheet Array with Layered C3N4 Heterojunctions and CoOx Nanoparticles as a Flexible Photoanode for Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation, Advanced Materials, 2014, 26, 29
 25. 25
  Zhouyang Long, Yu Zhou, Guojian Chen, Weilin Ge, Jun Wang, C3N4-H5PMo10V2O40: a dual-catalysis system for reductant-free aerobic oxidation of benzene to phenol, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 26. 26
  Yurong Tang, Yingying Su, Na Yang, Lichun Zhang, Yi Lv, Carbon Nitride Quantum Dots: A Novel Chemiluminescence System for Selective Detection of Free Chlorine in Water, Analytical Chemistry, 2014, 86, 9, 4528

  CrossRef

 27. 27
  Pengxiang Qiu, Huan Chen, Fang Jiang, Cobalt modified mesoporous graphitic carbon nitride with enhanced visible-light photocatalytic activity, RSC Adv., 2014, 4, 75, 39969

  CrossRef

 28. 28
  Yutong Gong, Jing Wang, Zhongzhe Wei, Pengfei Zhang, Haoran Li, Yong Wang, Combination of Carbon Nitride and Carbon Nanotubes: Synergistic Catalysts for Energy Conversion, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 29. 29
  Fei Chang, Yunchao Xie, Jian Zhang, Juan Chen, Chenlu Li, Jie Wang, Jieru Luo, Baoqing Deng, Xuefeng Hu, Construction of exfoliated g-C3N4 nanosheets–BiOCl hybrids with enhanced photocatalytic performance, RSC Advances, 2014, 4, 54, 28519

  CrossRef

 30. 30
  Shengping Wang, Changjiang Li, Tuo Wang, Peng Zhang, Ang Li, Jinlong Gong, Controllable synthesis of nanotube-type graphitic C3N4 and their visible-light photocatalytic and fluorescent properties, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2885

  CrossRef

 31. 31
  Chuanlong Han, Shiping Wang, Jing Wang, Mingming Li, Jiang Deng, Haoran Li, Yong Wang, Controlled synthesis of sustainable N-doped hollow core-mesoporous shell carbonaceous nanospheres from biomass, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 32. 32
  Katharina Schwinghammer, Maria B. Mesch, Viola Duppel, Christian Ziegler, Jürgen Senker, Bettina V. Lotsch, Crystalline Carbon Nitride Nanosheets for Improved Visible-Light Hydrogen Evolution, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 5, 1730

  CrossRef

 33. 33
  Jizhou Jiang, Lei Ou-yang, Lihua Zhu, Anmin Zheng, Jing Zou, Xianfeng Yi, Heqing Tang, Dependence of electronic structure of g-C3N4 on the layer number of its nanosheets: A study by Raman spectroscopy coupled with first-principles calculations, Carbon, 2014,

  CrossRef

 34. 34
  Xiaomeng Lü, Jiayu Shen, Ziwei Wu, Jiaxi Wang, Jimin Xie, Deposition of Ag nanoparticles on g-C3N4 nanosheet by N,N-dimethylformamide: Soft synthesis and enhanced photocatalytic activity, Journal of Materials Research, 2014, 29, 18, 2170

  CrossRef

 35. 35
  Fan Dong, Meiya Ou, Yanke Jiang, Sen Guo, Zhongbiao Wu, Efficient and Durable Visible Light Photocatalytic Performance of Porous Carbon Nitride Nanosheets for Air Purification, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 6, 2318

  CrossRef

 36. 36
  Xiaojuan Bai, Li Wang, Yajun Wang, Wenqing Yao, Yongfa Zhu, Enhanced oxidation ability of g-C3N4 photocatalyst via C60 modification, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 152-153, 262

  CrossRef

 37. 37
  Shouqin Chang, Aiyun Xie, Shu Chen, Juan Xiang, Enhanced photoelectrocatalytic oxidation of small organic molecules by gold nanoparticles supported on carbon nitride, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 719, 86

  CrossRef

 38. 38
  Shaozheng Hu, Lin Ma, Jiguang You, Fayun Li, Zhiping Fan, Guang Lu, Dan Liu, Jianzhou Gui, Enhanced visible light photocatalytic performance of g-C3N4 photocatalysts co-doped with iron and phosphorus, Applied Surface Science, 2014, 311, 164

  CrossRef

 39. 39
  Fa-tang Li, Ye Zhao, Qing Wang, Xiao-jing Wang, Ying-juan Hao, Rui-hong Liu, Dishun Zhao, Enhanced visible-light photocatalytic activity of active Al2O3/g-C3N4 heterojunctions synthesized via surface hydroxyl modification, Journal of Hazardous Materials, 2014,

  CrossRef

 40. 40
  Mo Zhang, Wenqing Yao, Yanhui Lv, Xiaojuan Bai, Yanfang Liu, Wenjun Jiang, Yongfa Zhu, Enhancement of mineralization ability of C3N4via a lower valence position by a tetracyanoquinodimethane organic semiconductor, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11432

  CrossRef

 41. 41
  Yuhan Li, Yanjuan Sun, Fan Dong, Wing-Kei Ho, Enhancing the photocatalytic activity of bulk g-C3N4 by introducing mesoporous structure and hybridizing with graphene, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 436, 29

  CrossRef

 42. 42
  Si-Zhan Wu, Cai-Hong Chen, Wei-De Zhang, Etching graphitic carbon nitride by acid for enhanced photocatalytic activity toward degradation of 4-nitrophenol, Chinese Chemical Letters, 2014, 25, 9, 1247

  CrossRef

 43. 43
  Xiaojie She, Hui Xu, Yuanguo Xu, Jia Yan, Jiexiang Xia, Li Xu, Yanhua Song, Yan Jiang, Qi Zhang, Huaming Li, Exfoliated graphene-like carbon nitride in organic solvents: enhanced photocatalytic activity and highly selective and sensitive sensor for the detection of trace amounts of Cu2+, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2563

  CrossRef

 44. 44
  Fei Chang, Jian Zhang, Yunchao Xie, Juan Chen, Chenlu Li, Jie Wang, Jieru Luo, Baoqing Deng, Xuefeng Hu, Fabrication, characterization, and photocatalytic performance of exfoliated g-C3N4–TiO2 hybrids, Applied Surface Science, 2014, 311, 574

  CrossRef

 45. 45
  Xue-Song Zhang, Jian-Yang Hu, Hong Jiang, Facile modification of a graphitic carbon nitride catalyst to improve its photoreactivity under visible light irradiation, Chemical Engineering Journal, 2014, 256, 230

  CrossRef

 46. 46
  Na Xu, Yiru Wang, Mingcong Rong, Zhifeng Ye, Zhuo Deng, Xi Chen, Facile preparation and applications of graphitic carbon nitride coating in solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 2014, 1364, 53

  CrossRef

 47. 47
  Yongqian Shi, Saihua Jiang, Keqing Zhou, Bibo Wang, Biao Wang, Zhou Gui, Yuan Hu, Richard K. K. Yuen, Facile preparation of ZnS/g-C3N4 nanohybrids for enhanced optical properties, RSC Advances, 2014, 4, 6, 2609

  CrossRef

 48. 48
  Fei Zhao, Huhu Cheng, Yue Hu, Long Song, Zhipan Zhang, Lan Jiang, Liangti Qu, Functionalized Graphitic Carbon Nitride for Metal-free, Flexible and Rewritable Nonvolatile Memory Device via Direct Laser-Writing, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 49. 49
  Shaowen Cao, Jiaguo Yu, g-C3N4-Based Photocatalysts for Hydrogen Generation, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 12, 2101

  CrossRef

 50. 50
  Yuexia Ji, Jiafeng Cao, Linqing Jiang, Yaohong Zhang, Zhiguo Yi, G–C3N4/BiVO4 composites with enhanced and stable visible light photocatalytic activity, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 590, 9

  CrossRef

 51. 51
  Ananya Sengupta, Chenliang Su, Chenlu Bao, Chang Tai Nai, Kian Ping Loh, Graphene Oxide and Its Functionalized Derivatives as Carbocatalysts in the Multicomponent Strecker Reaction of Ketones, ChemCatChem, 2014, 6, 9
 52. 52
  Junghoon Oh, Seungjun Lee, Kan Zhang, Jin Ok Hwang, Jongwoo Han, Gyutae Park, Sang Ouk Kim, Jong Hyeok Park, Sungjin Park, Graphene oxide-assisted production of carbon nitrides using a solution process and their photocatalytic activity, Carbon, 2014, 66, 119

  CrossRef

 53. 53
  Hui Xu, Jia Yan, Xiaojie She, Li Xu, Jiexiang Xia, Yuanguo Xu, Yanhua Song, Liying Huang, Huaming Li, Graphene-analogue carbon nitride: novel exfoliation synthesis and its application in photocatalysis and photoelectrochemical selective detection of trace amount of Cu2+, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1406

  CrossRef

 54. 54
  Li Xu, Henan Li, Jiexiang Xia, Leigang Wang, Hui Xu, Haiyan Ji, Huaming Li, Kaiyong Sun, Graphitic carbon nitride nanosheet supported high loading silver nanoparticle catalysts for the oxygen reduction reaction, Materials Letters, 2014, 128, 349

  CrossRef

 55. 55
  Tian Yi Ma, Sheng Dai, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet–Carbon Nanotube Three-Dimensional Porous Composites as High-Performance Oxygen Evolution Electrocatalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 28
 56. 56
  Tian Yi Ma, Sheng Dai, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet–Carbon Nanotube Three-Dimensional Porous Composites as High-Performance Oxygen Evolution Electrocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 28
 57. 57
  Noramalina Mansor, A. Belen Jorge, Furio Corà, Christopher Gibbs, Rhodri Jervis, Paul F. McMillan, Xiaochen Wang, Daniel J. L. Brett, Graphitic Carbon Nitride Supported Catalysts for Polymer Electrolyte Fuel Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 13, 6831

  CrossRef

 58. 58
  Junjiang Zhu, Ping Xiao, Hailong Li, Sónia A.C. Carabineiro, Graphitic Carbon Nitride: Synthesis, Properties, and Applications in Catalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140926130308005

  CrossRef

 59. 59
  Yanlong Tian, Binbin Chang, Jie Fu, Baocheng Zhou, Jiyang Liu, Fengna Xi, Xiaoping Dong, Graphitic carbon nitride/Cu2O heterojunctions: Preparation, characterization, and enhanced photocatalytic activity under visible light, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 212, 1

  CrossRef

 60. 60
  An Tran Doan, Xuan Dieu Nguyen Thi, Phi Hung Nguyen, Viet Nga Nguyen Thi, Sung Jin Kim, Vien Vo, Graphitic g-C3N4-WO3Composite: Synthesis and Photocatalytic Properties, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2014, 35, 6, 1794

  CrossRef

 61. 61
  Yanjuan Sun, Wendong Zhang, Ting Xiong, Zaiwang Zhao, Fan Dong, Ruiqi Wang, Wing-Kei Ho, Growth of BiOBr nanosheets on C3N4 nanosheets to construct two-dimensional nanojunctions with enhanced photoreactivity for NO removal, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 418, 317

  CrossRef

 62. 62
  Edwin Kroke, gt-C3N4 – das erste stabile binäre Kohlenstoff(IV)-nitrid, Angewandte Chemie, 2014, 126, 41
 63. 63
  Edwin Kroke, gt-C3N4—The First Stable Binary Carbon(IV) Nitride, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 41
 64. 64
  Weiren Cheng, Jingfu He, Tao Yao, Zhihu Sun, Yong Jiang, Qinghua Liu, Shan Jiang, Fengchun Hu, Zhi Xie, Bo He, Wensheng Yan, Shiqiang Wei, Half-Unit-Cell α-Fe2O3Semiconductor Nanosheets with Intrinsic and Robust Ferromagnetism, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 29, 10393

  CrossRef

 65. 65
  Manas K. Bhunia, Kazuo Yamauchi, Kazuhiro Takanabe, Harvesting Solar Light with Crystalline Carbon Nitrides for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 41
 66. 66
  Manas K. Bhunia, Kazuo Yamauchi, Kazuhiro Takanabe, Harvesting Solar Light with Crystalline Carbon Nitrides for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2014, 126, 41
 67. 67
  Shouwei Zhang, Lanping Zhao, Meiyi Zeng, Jiaxing Li, Jinzhang Xu, Xiangke Wang, Hierarchical nanocomposites of polyaniline nanorods arrays on graphitic carbon nitride sheets with synergistic effect for photocatalysis, Catalysis Today, 2014, 224, 114

  CrossRef

 68. 68
  Yunfeng Li, Yong Zhao, Lin Fang, Renxi Jin, Yang Yang, Yan Xing, Highly efficient composite visible light-driven Ag–AgBr/g-C3N4 plasmonic photocatalyst for degrading organic pollutants, Materials Letters, 2014, 126, 5

  CrossRef

 69. 69
  Deli Jiang, Jianjun Zhu, Min Chen, Jimin Xie, Highly efficient heterojunction photocatalyst based on nanoporous g-C3N4 sheets modified by Ag3PO4 nanoparticles: Synthesis and enhanced photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 417, 115

  CrossRef

 70. 70
  Hideyuki Katsumata, Tsubasa Sakai, Tohru Suzuki, Satoshi Kaneco, Highly Efficient Photocatalytic Activity of g-C3N4/Ag3PO4Hybrid Photocatalysts through Z-Scheme Photocatalytic Mechanism under Visible Light, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 19, 8018

  CrossRef

 71. 71
  Zhongkui Zhao, Yitao Dai, Jinhan Lin, Guiru Wang, Highly-Ordered Mesoporous Carbon Nitride with Ultrahigh Surface Area and Pore Volume as a Superior Dehydrogenation Catalyst, Chemistry of Materials, 2014, 26, 10, 3151

  CrossRef

 72. 72
  Rajendra C. Pawar, Varsha Khare, Caroline Sunyong Lee, Hybrid photocatalysts using graphitic carbon nitride/cadmium sulfide/reduced graphene oxide (g-C3N4/CdS/RGO) for superior photodegradation of organic pollutants under UV and visible light, Dalton Transactions, 2014, 43, 33, 12514

  CrossRef

 73. 73
  Chaosheng Xing, Zhudong Wu, Deli Jiang, Min Chen, Hydrothermal synthesis of In2S3/g-C3N4 heterojunctions with enhanced photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 433, 9

  CrossRef

 74. 74
  Fan Dong, Zhenyu Wang, Yuhan Li, Wing-Kei Ho, S. C. Lee, Immobilization of Polymeric g-C3N4on Structured Ceramic Foam for Efficient Visible Light Photocatalytic Air Purification with Real Indoor Illumination, Environmental Science & Technology, 2014, 48, 17, 10345

  CrossRef

 75. 75
  M. Schröder, K. Kailasam, S. Rudi, M. Richter, A. Thomas, R. Schomäcker, M. Schwarze, Impact of the reaction conditions on the photocatalytic reduction of water on mesoporous polymeric carbon nitride under sunlight irradiation, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 19, 10108

  CrossRef

 76. 76
  Zhihong Chen, Peng Sun, Bing Fan, Zhengguo Zhang, Xiaoming Fang, In Situ Template-Free Ion-Exchange Process to Prepare Visible-Light-Active g-C3N4/NiS Hybrid Photocatalysts with Enhanced Hydrogen Evolution Activity, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 15, 7801

  CrossRef

 77. 77
  Yongqian Shi, Saihua Jiang, Keqing Zhou, Chenlu Bao, Bin Yu, Xiaodong Qian, Bibo Wang, Ningning Hong, Panyue Wen, Zhou Gui, Yuan Hu, Richard K. K. Yuen, Influence of g-C3N4Nanosheets on Thermal Stability and Mechanical Properties of Biopolymer Electrolyte Nanocomposite Films: A Novel Investigation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 429

  CrossRef

 78. 78
  Yi Zhang, D.A.J. Michel Ligthart, Xian-Yang Quek, Lu Gao, Emiel J.M. Hensen, Influence of Rh nanoparticle size and composition on the photocatalytic water splitting performance of Rh/graphitic carbon nitride, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 22, 11537

  CrossRef

 79. 79
  Honglin Gao, Shicheng Yan, Jiajia Wang, Zhigang Zou, Inorganic ions promoted photocatalysis based on polymer photocatalyst, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 158-159, 321

  CrossRef

 80. 80
  Zhenyi Zhang, Jindou Huang, Qing Yuan, Bin Dong, Intercalated graphitic carbon nitride: a fascinating two-dimensional nanomaterial for an ultra-sensitive humidity nanosensor, Nanoscale, 2014, 6, 15, 9250

  CrossRef

 81. 81
  Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Ionic Liquid Promoted Synthesis of Conjugated Carbon Nitride Photocatalysts from Urea, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 82. 82
  Sheng Chu, Cuicui Wang, Jianyong Feng, Ying Wang, Zhigang Zou, Melem: A metal-free unit for photocatalytic hydrogen evolution, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 25, 13519

  CrossRef

 83. 83
  Mei Shie Sam, Hendrik O. Lintang, Mohd Marsin Sanagi, Siew Ling Lee, Leny Yuliati, Mesoporous carbon nitride for adsorption and fluorescence sensor of N-nitrosopyrrolidine, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, 124, 357

  CrossRef

 84. 84
  Guiyin Liu, Ruiren Tang, Zhen Wang, Metal-Free Allylic Oxidation with Molecular Oxygen Catalyzed by g-C3N4 and N-Hydroxyphthalimide, Catalysis Letters, 2014, 144, 4, 717

  CrossRef

 85. 85
  Kexian Chen, Pengfei Zhang, Yong Wang, Haoran Li, Metal-free allylic/benzylic oxidation strategies with molecular oxygen: recent advances and future prospects, Green Chemistry, 2014, 16, 5, 2344

  CrossRef

 86. 86
  Ligang Zhang, Di Liu, Jing Guan, Xiufang Chen, Xingcui Guo, Fuhua Zhao, Tonggang Hou, Xindong Mu, Metal-free g-C3N4 photocatalyst by sulfuric acid activation for selective aerobic oxidation of benzyl alcohol under visible light, Materials Research Bulletin, 2014, 59, 84

  CrossRef

 87. 87
  Changjiang Li, Shengping Wang, Tuo Wang, Yijia Wei, Peng Zhang, Jinlong Gong, Monoclinic Porous BiVO4 Networks Decorated by Discrete g-C3N4 Nano-Islands with Tunable Coverage for Highly Efficient Photocatalysis, Small, 2014, 10, 14
 88. 88
  Bo You, Peiqun Yin, Linna An, Multifunctional Electroactive Heteroatom-Doped Carbon Aerogels, Small, 2014, 10, 18
 89. 89
  Zhongkui Zhao, Yitao Dai, Nanodiamond/carbon nitride hybrid nanoarchitecture as an efficient metal-free catalyst for oxidant- and steam-free dehydrogenation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13442

  CrossRef

 90. 90
  Liang-Liang Feng, Yongcun Zou, Chunguang Li, Shuang Gao, Li-Jing Zhou, Qiushi Sun, Meihong Fan, Huijie Wang, Dejun Wang, Guo-Dong Li, Xiaoxin Zou, Nanoporous sulfur-doped graphitic carbon nitride microrods: A durable catalyst for visible-light-driven H2 evolution, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 28, 15373

  CrossRef

 91. 91
  Shao-Wen Cao, Yu-Peng Yuan, James Barber, Say Chye Joachim Loo, Can Xue, Noble-metal-free g-C3N4/Ni(dmgH)2 composite for efficient photocatalytic hydrogen evolution under visible light irradiation, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 92. 92
  S.W. Hu, L.W. Yang, Y. Tian, X.L. Wei, J.W. Ding, J.X. Zhong, Paul K. Chu, Non-covalent doping of graphitic carbon nitride with ultrathin graphene oxide and molybdenum disulfide nanosheets: An effective binary heterojunction photocatalyst under visible light irradiation, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 431, 42

  CrossRef

 93. 93
  Donghong Wang, Wen Gu, Yuewei Zhang, Ying Hu, Ting Zhang, Xiaoming Tao, Wei Chen, Novel C-rich carbon nitride for room temperature NO2 gas sensors, RSC Advances, 2014, 4, 35, 18003

  CrossRef

 94. 94
  Di Li, Zhudong Wu, Chaosheng Xing, Deli Jiang, Min Chen, Weidong Shi, Shouqi Yuan, Novel Zn0.8Cd0.2S/g-C3N4 heterojunctions with superior visible-light photocatalytic activity: Hydrothermal synthesis and mechanism study, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2014, 395, 261

  CrossRef

 95. 95
  Qingbo Yu, Shuai Guo, Xianhua Li, Mingxu Zhang, One-step fabrication and high photocatalytic activity of porous graphitic carbon nitride/graphene oxide hybrid by direct polymerization of cyanamide without templates, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2014, 88, 10, 1643

  CrossRef

 96. 96
  Jinzhu Chen, Yuanyuan Guo, Jiayi Chen, Lu Song, Limin Chen, One-Step Approach to 2,5-Diformylfuran from Fructose by Proton- and Vanadium-Containing Graphitic Carbon Nitride, ChemCatChem, 2014, 6, 9
 97. 97
  Yilin Chen, Jianghua Li, Zhenhua Hong, Biao Shen, Bizhou Lin, Bifen Gao, Origin of the enhanced visible-light photocatalytic activity of CNT modified g-C3N4 for H2 production, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 17, 8106

  CrossRef

 98. 98
  Christine A. Caputo, Manuela A. Gross, Vincent W. Lau, Christine Cavazza, Bettina V. Lotsch, Erwin Reisner, Photocatalytic Hydrogen Production using Polymeric Carbon Nitride with a Hydrogenase and a Bioinspired Synthetic Ni Catalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 41
 99. 99
  Christine A. Caputo, Manuela A. Gross, Vincent W. Lau, Christine Cavazza, Bettina V. Lotsch, Erwin Reisner, Photocatalytic Hydrogen Production using Polymeric Carbon Nitride with a Hydrogenase and a Bioinspired Synthetic Ni Catalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 41
 100. 100
  Raffaele Molinari, Tiziana Marino, Pietro Argurio, Photocatalytic membrane reactors for hydrogen production from water, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 14, 7247

  CrossRef

 101. 101
  Xie Quan, Hua Wang, Yan Su, Huanxin Zhao, Hongtao Yu, Shuo Chen, Yaobin Zhang, Photocatalytic oxidation of aqueous ammonia using atomic single layer graphitic-C3N4, Environmental Science & Technology, 2014, 140918130729006

  CrossRef

 102. 102
  Teruhisa Ohno, Naoya Murakami, Takahiro Koyanagi, Yin Yang, Photocatalytic reduction of CO2 over a hybrid photocatalyst composed of WO3 and graphitic carbon nitride (g-C3N4) under visible light, Journal of CO2 Utilization, 2014, 6, 17

  CrossRef

 103. 103
  Sajjad Dadashi-Silab, Mehmet Atilla Tasdelen, Baris Kiskan, Xinchen Wang, Markus Antonietti, Yusuf Yagci, Photochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization Using Polymeric Semiconductor Mesoporous Graphitic Carbon Nitride, Macromolecular Chemistry and Physics, 2014, 215, 7
 104. 104
  Sajjad Dadashi-Silab, Mehmet Atilla Tasdelen, Yusuf Yagci, Photoinitiated atom transfer radical polymerization: Current status and future perspectives, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 20
 105. 105
  Huiyu Zhang, Anchi Yu, Photophysics and Photocatalysis of Carbon Nitride Synthesized at Different Temperatures, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 22, 11628

  CrossRef

 106. 106
  Garrett A. Meek, Andrew D. Baczewski, Daniel J. Little, Benjamin G. Levine, Polaronic Relaxation by Three-Electron Bond Formation in Graphitic Carbon Nitrides, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 8, 4023

  CrossRef

 107. 107
  Dangguo Gong, James George Highfield, See Zhong Edison Ng, Yuxin Tang, Weng Chye Jeffrey Ho, Qiuling Tay, Zhong Chen, Poly Tri-s-triazines as Visible Light Sensitizers in Titania-Based Composite Photocatalysts: Promotion of Melon Development from Urea over Acid Titanates, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 2, 149

  CrossRef

 108. 108
  Lei Shi, Lin Liang, Fangxiao Wang, Jun Ma, Jianmin Sun, Polycondensation of guanidine hydrochloride into a graphitic carbon nitride semiconductor with a large surface area as a visible light photocatalyst, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 9, 3235

  CrossRef

 109. 109
  Pengfei Zhang, Haoran Li, Yong Wang, Post-functionalization of graphitic carbon nitrides by grafting organic molecules: toward C–H bond oxidation using atmospheric oxygen, Chemical Communications, 2014, 50, 48, 6312

  CrossRef

 110. 110
  Jie Xu, Ting Chen, Xiang Wang, Bing Xue, Yong-Xin Li, Preparation of mesoporous graphitic carbon nitride using hexamethylenetetramine as a new precursor and catalytic application in the transesterification of β-keto esters, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 7, 2126

  CrossRef

 111. 111
  Jun Di, Jiexiang Xia, Sheng Yin, Hui Xu, Li Xu, Yuanguo Xu, Minqiang He, Huaming Li, Preparation of sphere-like g-C3N4/BiOI photocatalysts via a reactable ionic liquid for visible-light-driven photocatalytic degradation of pollutants, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5340

  CrossRef

 112. 112
  Tian Yi Ma, Youhong Tang, Sheng Dai, Shi Zhang Qiao, Proton-Functionalized Two-Dimensional Graphitic Carbon Nitride Nanosheet: An Excellent Metal-/Label-Free Biosensing Platform, Small, 2014, 10, 12
 113. 113
  Mei-Qing Wang, Wei-Hua Yang, Hong-Hui Wang, Chi Chen, Zhi-You Zhou, Shi-Gang Sun, Pyrolyzed Fe-N-C Composite as an Efficient Non-Precious Metal Catalyst for Oxygen Reduction Reaction in Acidic Medium, ACS Catalysis, 2014, 140923133106006

  CrossRef

 114. 114
  Li Xu, Jiexiang Xia, Hui Xu, Sheng Yin, Kun Wang, Liying Huang, Leigang Wang, Huaming Li, Reactable ionic liquid assisted solvothermal synthesis of graphite-like C3N4 hybridized α-Fe2O3 hollow microspheres with enhanced supercapacitive performance, Journal of Power Sources, 2014, 245, 866

  CrossRef

 115. 115
  Hua Xu, Shuxin Ouyang, Lequan Liu, Pakpoom Reunchan, Naoto Umezawa, Jinhua Ye, Recent advances in TiO2-based photocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12642

  CrossRef

 116. 116
  Kevin N. Wood, Ryan O'Hayre, Svitlana Pylypenko, Recent progress on nitrogen/carbon structures designed for use in energy and sustainability applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1212

  CrossRef

 117. 117
  Hongqi Sun, Shaobin Wang, Research Advances in the Synthesis of Nanocarbon-Based Photocatalysts and Their Applications for Photocatalytic Conversion of Carbon Dioxide to Hydrocarbon Fuels, Energy & Fuels, 2014, 28, 1, 22

  CrossRef

 118. 118
  Yonghai Cao, Hao Yu, Feng Peng, Hongjuan Wang, Selective Allylic Oxidation of Cyclohexene Catalyzed by Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes, ACS Catalysis, 2014, 4, 5, 1617

  CrossRef

 119. 119
  Jiawei Zhong, Jinzhu Chen, Limin Chen, Selective hydrogenation of phenol and related derivatives, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 10, 3555

  CrossRef

 120. 120
  Xingyun Li, Xiulian Pan, Liang Yu, Pengju Ren, Xing Wu, Litao Sun, Feng Jiao, Xinhe Bao, Silicon carbide-derived carbon nanocomposite as a substitute for mercury in the catalytic hydrochlorination of acetylene, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 121. 121
  Yangang Wang, Fei Wang, Yuanhui Zuo, Xiaodong Zhang, Li-Feng Cui, Simple synthesis of ordered cubic mesoporous graphitic carbon nitride by chemical vapor deposition method using melamine, Materials Letters, 2014, 136, 271

  CrossRef

 122. 122
  Xuefeng Hu, Huanhuan Ji, Fei Chang, Yongming Luo, Simultaneous photocatalytic Cr(VI) reduction and 2,4,6-TCP oxidation over g-C3N4 under visible light irradiation, Catalysis Today, 2014, 224, 34

  CrossRef

 123. 123
  Xiaobo Li, Antony J. Ward, Anthony F. Masters, Thomas Maschmeyer, Solar Hydrogen from an Aqueous, Noble-Metal-Free Hybrid System in a Continuous-Flow Sampling Reaction System, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 24
 124. 124
  Shao-Wen Cao, Xin-Feng Liu, Yu-Peng Yuan, Zhen-Yi Zhang, Yu-Sen Liao, Jun Fang, Say Chye Joachim Loo, Tze Chien Sum, Can Xue, Solar-to-fuels conversion over In2O3/g-C3N4 hybrid photocatalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 940

  CrossRef

 125. 125
  Yanlong Tian, Fuxing Cheng, Xiang Zhang, Fei Yan, Baocheng Zhou, Zhi Chen, Jiyang Liu, Fengna Xi, Xiaoping Dong, Solvothermal synthesis and enhanced visible light photocatalytic activity of novel graphitic carbon nitride–Bi2MoO6 heterojunctions, Powder Technology, 2014, 267, 126

  CrossRef

 126. 126
  Jiexiang Xia, Jun Di, Sheng Yin, Huaming Li, Hui Xu, Li Xu, Huoming Shu, Minqing He, Solvothermal synthesis and enhanced visible-light photocatalytic decontamination of bisphenol A (BPA) by g-C3N4/BiOBr heterojunctions, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 24, 96

  CrossRef

 127. 127
  Wentuan Bi, Chunmiao Ye, Chong Xiao, Wei Tong, Xiaodong Zhang, Wei Shao, Yi Xie, Spatial Location Engineering of Oxygen Vacancies for Optimized Photocatalytic H2 Evolution Activity, Small, 2014, 10, 14
 128. 128
  Dirk Hollmann, Michael Karnahl, Stefanie Tschierlei, Kamalakannan Kailasam, Matthias Schneider, Jörg Radnik, Kathleen Grabow, Ursula Bentrup, Henrik Junge, Matthias Beller, Stefan Lochbrunner, Arne Thomas, Angelika Brückner, Structure–Activity Relationships in Bulk Polymeric and Sol–Gel-Derived Carbon Nitrides during Photocatalytic Hydrogen Production, Chemistry of Materials, 2014, 26, 4, 1727

  CrossRef

 129. 129
  Fengjiao Yu, Xiaoxiang Xu, Christopher J. Baddeley, Ronan M. Bellabarba, Pascal Lignier, Robert P. Tooze, Federica Fina, John S. T. Irvine, Wuzong Zhou, Surface ligand mediated growth of CuPt nanorods, CrystEngComm, 2014, 16, 9, 1714

  CrossRef

 130. 130
  R.M. Mohamed, Synthesis and characterization of AgCl@graphitic carbon nitride hybrid materials for the photocatalytic degradation of atrazine, Ceramics International, 2014,

  CrossRef

 131. 131
  Haiping Li, Jingyi Liu, Wanguo Hou, Na Du, Renjie Zhang, Xutang Tao, Synthesis and characterization of g-C3N4/Bi2MoO6 heterojunctions with enhanced visible light photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 160-161, 89

  CrossRef

 132. 132
  Daimei Chen, Kewei Wang, Tiezhen Ren, Hao Ding, Yongfa Zhu, Synthesis and characterization of the ZnO/mpg-C3N4heterojunction photocatalyst with enhanced visible light photoactivity, Dalton Transactions, 2014, 43, 34, 13105

  CrossRef

 133. 133
  Yeping Li, Jian Zhan, Liying Huang, Hui Xu, Huaming Li, Rongxian Zhang, Shilong Wu, Synthesis and photocatalytic activity of a bentonite/g-C3N4 composite, RSC Advances, 2014, 4, 23, 11831

  CrossRef

 134. 134
  Yeping Li, Shilong Wu, Liying Huang, Junli Wang, Hui Xu, Huaming Li, Synthesis of carbon-doped g-C3N4 composites with enhanced visible-light photocatalytic activity, Materials Letters, 2014, 137, 281

  CrossRef

 135. 135
  Fan Dong, Yuhan Li, Wingkei Ho, Haidong Zhang, Min Fu, Zhongbiao Wu, Synthesis of mesoporous polymeric carbon nitride exhibiting enhanced and durable visible light photocatalytic performance, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 7, 688

  CrossRef

 136. 136
  Wen-chao Peng, Xiao-yan Li, Synthesis of MoS2/g-C3N4 as a solar light-responsive photocatalyst for organic degradation, Catalysis Communications, 2014, 49, 63

  CrossRef

 137. 137
  Yuming Tian, Lei Ge, Kaiyue Wang, Yuesheng Chai, Synthesis of novel MoS2/g-C3N4 heterojunction photocatalysts with enhanced hydrogen evolution activity, Materials Characterization, 2014, 87, 70

  CrossRef

 138. 138
  Ming Wu, Jun-Min Yan, Xian-nian Tang, Ming Zhao, Qing Jiang, Synthesis of Potassium-Modified Graphitic Carbon Nitride with High Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution, ChemSusChem, 2014, 7, 9
 139. 139
  Biao Shen, Zhenhua Hong, Yilin Chen, Bizhou Lin, Bifen Gao, Template-free synthesis of a novel porous g-C3N4 with 3D hierarchical structure for enhanced photocatalytic H2 evolution, Materials Letters, 2014, 118, 208

  CrossRef

 140. 140
  Jian Liu, Rémi Cazelles, Zu Peng Chen, Han Zhou, Anne Galarneau, Markus Antonietti, The bioinspired construction of an ordered carbon nitride array for photocatalytic mediated enzymatic reduction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 28, 14699

  CrossRef

 141. 141
  Kazuhiko Maeda, Ryo Kuriki, Mingwen Zhang, Xinchen Wang, Osamu Ishitani, The effect of the pore-wall structure of carbon nitride on photocatalytic CO2reduction under visible light, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 15146

  CrossRef

 142. 142
  Hong-Zhang Wu, Li-Min Liu, Shi-Jin Zhao, The effect of water on the structural, electronic and photocatalytic properties of graphitic carbon nitride, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 7, 3299

  CrossRef

 143. 143
  Pei Tang, Gang Hu, Yongjun Gao, Wenjing Li, Siyu Yao, Zongyuan Liu, Ding Ma, The microwave adsorption behavior and microwave-assisted heteroatoms doping of graphene-based nano-carbon materials, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 144. 144
  Shaozheng Hu, Ruirui Jin, Guang Lu, Dan Liu, Jianzhou Gui, The properties and photocatalytic performance comparison of Fe3+-doped g-C3N4 and Fe2O3/g-C3N4 composite catalysts, RSC Advances, 2014, 4, 47, 24863

  CrossRef

 145. 145
  Baihua Long, Jinliang Lin, Xinchen Wang, Thermally-induced desulfurization and conversion of guanidine thiocyanate into graphitic carbon nitride catalysts for hydrogen photosynthesis, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2942

  CrossRef

 146. 146
  Magdalena Woźnica, Nicolas Chaoui, Soraya Taabache, Siegfried Blechert, THF: An Efficient Electron Donor in Continuous Flow Radical Cyclization Photocatalyzed by Graphitic Carbon Nitride, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 41
 147. 147
  Jie Xu, Fei Wu, Hai-Tao Wu, Bing Xue, Yong-Xin Li, Yong Cao, Three-dimensional ordered mesoporous carbon nitride with large mesopores: Synthesis and application towards base catalysis, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 198, 223

  CrossRef

 148. 148
  Xing Zhong, Meimei Jin, Huaqing Dong, Lin Liu, Lei Wang, Huiyou Yu, Shuai Leng, Guilin Zhuang, Xiaonian Li, Jian-guo Wang, TiO2 nanobelts with a uniform coating of g-C3N4 as a highly effective heterostructure for enhanced photocatalytic activities, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 220, 54

  CrossRef

 149. 149
  Aizhu Wang, Xiaoming Zhang, Mingwen Zhao, Topological insulator states in a honeycomb lattice of s-triazines, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11157

  CrossRef

 150. 150
  Jingxiang Low, Shaowen Cao, Jiaguo Yu, Swelm Wageh, Two-dimensional layered composite photocatalysts, Chemical Communications, 2014, 50, 74, 10768

  CrossRef

 151. 151
  Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Dongqing Wu, Fan Zhang, Xinliang Feng, Two-Dimensional Soft Nanomaterials: A Fascinating World of Materials, Advanced Materials, 2014, 26, 37
 152. 152
  Weiguang Ma, Dongxue Han, Min Zhou, Hao Sun, Lingnan Wang, Xiandui Dong, Li Niu, Ultrathin g-C3N4/TiO2composites as photoelectrochemical elements for the real-time evaluation of global antioxidant capacity, Chemical Science, 2014, 5, 10, 3946

  CrossRef

 153. 153
  Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Khalid A. Alamry, Xuping Sun, Ultrathin Graphitic C3N4 Nanosheets/Graphene Composites: Efficient Organic Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 154. 154
  Jian Liu, Jianhui Huang, Han Zhou, Markus Antonietti, Uniform Graphitic Carbon Nitride Nanorod for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution and Sustained Photoenzymatic Catalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8434

  CrossRef

 155. 155
  Jingsan Xu, Thomas J. K. Brenner, Zupeng Chen, Dieter Neher, Markus Antonietti, Menny Shalom, Upconversion-Agent Induced Improvement of g-C3N4Photocatalyst under Visible Light, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140923132911001

  CrossRef

 156. 156
  Qian Su, Jian Sun, Jinquan Wang, Zifeng Yang, Weiguo Cheng, Suojiang Zhang, Urea-derived graphitic carbon nitride as an efficient heterogeneous catalyst for CO2 conversion into cyclic carbonates, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 6, 1556

  CrossRef

 157. 157
  Jie Xu, Ting Chen, Quan Jiang, Yong-Xin Li, Utilization of Environmentally Benign Dicyandiamide as a Precursor for the Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon Nitride and its Application in Base-Catalyzed Reactions, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 10
 158. 158
  Bo Yuan, Zengyong Chu, Gongyi Li, Zhenhua Jiang, Tianjiao Hu, Qinghua Wang, Chunhua Wang, Water-soluble ribbon-like graphitic carbon nitride (g-C3N4): green synthesis, self-assembly and unique optical properties, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 39, 8212

  CrossRef

 159. 159
  Hideyuki Katsumata, Yusuke Tachi, Tohru Suzuki, Satoshi Kaneco, Z-scheme photocatalytic hydrogen production over WO3/g-C3N4 composite photocatalysts, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21405

  CrossRef

 160. 160
  Kazuhiko Maeda, (Oxy)nitrides with d0-electronic configuration as photocatalysts and photoanodes that operate under a wide range of visible light for overall water splitting, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 26, 10537

  CrossRef

 161. 161
  Jing Wei, Dandan Zhou, Zhenkun Sun, Yonghui Deng, Yongyao Xia, Dongyuan Zhao, A Controllable Synthesis of Rich Nitrogen-Doped Ordered Mesoporous Carbon for CO2 Capture and Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 18
 162. 162
  Fei Chang, Yunchao Xie, Chenlu Li, Juan Chen, Jieru Luo, Xuefeng Hu, Jiaowen Shen, A facile modification of g-C3N4 with enhanced photocatalytic activity for degradation of methylene blue, Applied Surface Science, 2013, 280, 967

  CrossRef

 163. 163
  Jun Di, Jiexiang Xia, Sheng Yin, Hui Xu, Minqiang He, Huaming Li, Li Xu, Yuanping Jiang, A g-C3N4/BiOBr visible-light-driven composite: synthesis via a reactable ionic liquid and improved photocatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 42, 19624

  CrossRef

 164. 164
  Kolleboyina Jayaramulu, Nitesh Kumar, Arpan Hazra, Tapas Kumar Maji, C. N. R. Rao, A Nanoporous Borocarbonitride (BC4N) with Novel Properties Derived from a Boron-Imidazolate-Based Metal–Organic Framework, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 22
 165. 165
  Jie Xu, Hai-Tao Wu, Xiang Wang, Bing Xue, Yong-Xin Li, Yong Cao, A new and environmentally benign precursor for the synthesis of mesoporous g-C3N4 with tunable surface area, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 13, 4510

  CrossRef

 166. 166
  Yutong Gong, Pengfei Zhang, Xuan Xu, Yi Li, Haoran Li, Yong Wang, A novel catalyst Pd@ompg-C3N4 for highly chemoselective hydrogenation of quinoline under mild conditions, Journal of Catalysis, 2013, 297, 272

  CrossRef

 167. 167
  Yuanguo Xu, Hui Xu, Jia Yan, Huaming Li, Liying Huang, Jiexiang Xia, Sheng Yin, Huoming Shu, A plasmonic photocatalyst of Ag/AgBr nanoparticles coupled with g-C3N4 with enhanced visible-light photocatalytic ability, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2013, 436, 474

  CrossRef

 168. 168
  Taizo Sano, Sakiko Tsutsui, Kazuhide Koike, Tsutomu Hirakawa, Yoshiyuki Teramoto, Nobuaki Negishi, Koji Takeuchi, Activation of graphitic carbon nitride (g-C3N4) by alkaline hydrothermal treatment for photocatalytic NO oxidation in gas phase, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 21, 6489

  CrossRef

 169. 169
  Yang-Sen Xu, Wei-De Zhang, Ag/AgBr-Grafted Graphite-like Carbon Nitride with Enhanced Plasmonic Photocatalytic Activity under Visible Light, ChemCatChem, 2013, 5, 8
 170. 170
  Ken Sakaushi, Eiji Hosono, Georg Nickerl, Thomas Gemming, Haoshen Zhou, Stefan Kaskel, Jürgen Eckert, Aromatic porous-honeycomb electrodes for a sodium-organic energy storage device, Nature Communications, 2013, 4, 1485

  CrossRef

 171. 171
  Rui-Lin Lee, Phong D. Tran, Stevin S. Pramana, Sing Yang Chiam, Yi Ren, Siyuan Meng, Lydia H. Wong, James Barber, Assembling graphitic-carbon-nitride with cobalt-oxide-phosphate to construct an efficient hybrid photocatalyst for water splitting application, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 7, 1694

  CrossRef

 172. 172
  Jian Liu, Markus Antonietti, Bio-inspired NADH regeneration by carbon nitride photocatalysis using diatom templates, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1486

  CrossRef

 173. 173
  Jikai Liu, Shuhao Wen, Yang Hou, Fan Zuo, Gregory J. O. Beran, Pingyun Feng, Boron Carbides as Efficient, Metal-Free, Visible-Light-Responsive Photocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 11
 174. 174
  Jikai Liu, Shuhao Wen, Yang Hou, Fan Zuo, Gregory J. O. Beran, Pingyun Feng, Boron Carbides as Efficient, Metal-Free, Visible-Light-Responsive Photocatalysts, Angewandte Chemie, 2013, 125, 11
 175. 175
  Chenliang Su, Kian Ping Loh, Carbocatalysts: Graphene Oxide and Its Derivatives, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 10, 2275

  CrossRef

 176. 176
  Yabo Wang, Jindui Hong, Wei Zhang, Rong Xu, Carbon nitride nanosheets for photocatalytic hydrogen evolution: remarkably enhanced activity by dye sensitization, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 7, 1703

  CrossRef

 177. 177
  Haiying Zhan, Wenjie Liu, Minling Fu, Jinghe Cen, Jingxin Lin, Hua Cao, Carbon nitride-catalyzed oxidative cleavage of carbon–carbon bond of α-hydroxy ketones with visible light and thermal radiation, Applied Catalysis A: General, 2013, 468, 184

  CrossRef

 178. 178
  Long Hao, Xianglong Li, Linjie Zhi, Carbonaceous Electrode Materials for Supercapacitors, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 179. 179
  Jing Xu, Liwu Zhang, Rui Shi, Yongfa Zhu, Chemical exfoliation of graphitic carbon nitride for efficient heterogeneous photocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14766

  CrossRef

 180. 180
  Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Xiaoru Guo, Junhong Chen, Constructing 2D Porous Graphitic C3N4 Nanosheets/Nitrogen-Doped Graphene/Layered MoS2 Ternary Nanojunction with Enhanced Photoelectrochemical Activity, Advanced Materials, 2013, 25, 43
 181. 181
  T Tyborski, C Merschjann, S Orthmann, F Yang, M-Ch Lux-Steiner, Th Schedel-Niedrig, Crystal structure of polymeric carbon nitride and the determination of its process-temperature-induced modifications, Journal of Physics: Condensed Matter, 2013, 25, 39, 395402

  CrossRef

 182. 182
  Andrew J. Binder, Zhen-An Qiao, Gabriel M. Veith, Sheng Dai, Deposition–Precipitation and Stabilization of a Silica-Supported Au Catalyst by Surface Modification with Carbon Nitride, Catalysis Letters, 2013, 143, 12, 1339

  CrossRef

 183. 183
  Jinzhu Chen, Wei Zhang, Limin Chen, Longlong Ma, Hui Gao, Tiejun Wang, Direct Selective Hydrogenation of Phenol and Derivatives over Polyaniline-Functionalized Carbon-Nanotube-Supported Palladium, ChemPlusChem, 2013, 78, 2
 184. 184
  Jens Peter Paraknowitsch, Arne Thomas, Doping carbons beyond nitrogen: an overview of advanced heteroatom doped carbons with boron, sulphur and phosphorus for energy applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 10, 2839

  CrossRef

 185. 185
  Xiaoxin Zou, Juan Su, Rafael Silva, Anandarup Goswami, Bhaskar R. Sathe, Tewodros Asefa, Efficient oxygen evolution reaction catalyzed by low-density Ni-doped Co3O4 nanomaterials derived from metal-embedded graphitic C3N4, Chemical Communications, 2013, 49, 68, 7522

  CrossRef

 186. 186
  Jiye Zhang, Yonghao Wang, Jian Jin, Jun Zhang, Zhang Lin, Feng Huang, Jiaguo Yu, Efficient Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Evolution and Enhanced Photostability of Core/Shell CdS/g-C3N4Nanowires, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10317

  CrossRef

 187. 187
  Fan Dong, Zhenyu Wang, Yanjuan Sun, Wing-Kei Ho, Haidong Zhang, Engineering the nanoarchitecture and texture of polymeric carbon nitride semiconductor for enhanced visible light photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 401, 70

  CrossRef

 188. 188
  Jiaguo Yu, Shuhan Wang, Jingxiang Low, Wei Xiao, Enhanced photocatalytic performance of direct Z-scheme g-C3N4–TiO2 photocatalysts for the decomposition of formaldehyde in air, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 39, 16883

  CrossRef

 189. 189
  Ligang Zhang, Xiufang Chen, Jing Guan, Yijun Jiang, Tonggang Hou, Xindong Mu, Facile synthesis of phosphorus doped graphitic carbon nitride polymers with enhanced visible-light photocatalytic activity, Materials Research Bulletin, 2013, 48, 9, 3485

  CrossRef

 190. 190
  Junli Shi, Xinsheng Zheng, Liping Xie, Feifei Cao, Ying Wu, Wenbin Liu, Film-forming characteristics and thermal stability of low viscosity benzoxazines derived from melamine, European Polymer Journal, 2013, 49, 12, 4054

  CrossRef

 191. 191
  Huanhuan Qiu, Zhijun Wang, Xianlei Sheng, First-principles prediction of an intrinsic half-metallic graphitic hydrogenated carbon nitride, Physics Letters A, 2013, 377, 3-4, 347

  CrossRef

 192. 192
  Quanbo Wang, Wei Wang, Jianping Lei, Nan Xu, Fenglei Gao, Huangxian Ju, Fluorescence Quenching of Carbon Nitride Nanosheet through Its Interaction with DNA for Versatile Fluorescence Sensing, Analytical Chemistry, 2013, 85, 24, 12182

  CrossRef

 193. 193
  Kangkyun Baek, Gyeongwon Yun, Youngkook Kim, Dongwoo Kim, Raghunandan Hota, Ilha Hwang, Dan Xu, Young Ho Ko, Gil Ho Gu, Ju Hyung Suh, Chan Gyung Park, Bong June Sung, Kimoon Kim, Free-Standing, Single-Monomer-Thick Two-Dimensional Polymers through Covalent Self-Assembly in Solution, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 17, 6523

  CrossRef

 194. 194
  Wanjun Wang, Jimmy C. Yu, Dehua Xia, Po Keung Wong, Yecheng Li, Graphene and g-C3N4Nanosheets Cowrapped Elemental α-Sulfur As a Novel Metal-Free Heterojunction Photocatalyst for Bacterial Inactivation under Visible-Light, Environmental Science & Technology, 2013, 130729094335007

  CrossRef

 195. 195
  Qiao Liu, Junyan Zhang, Graphene Supported Co-g-C3N4as a Novel Metal–Macrocyclic Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Fuel Cells, Langmuir, 2013, 29, 11, 3821

  CrossRef

 196. 196
  A. Belen Jorge, David James Martin, Mandeep T. S. Dhanoa, Aisha S. Rahman, Neel Makwana, Junwang Tang, Andrea Sella, Furio Corà, Steven Firth, Jawwad A. Darr, Paul F. McMillan, H2and O2Evolution from Water Half-Splitting Reactions by Graphitic Carbon Nitride Materials, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 14, 7178

  CrossRef

 197. 197
  J.S.J. Hargreaves, Heterogeneous catalysis with metal nitrides, Coordination Chemistry Reviews, 2013, 257, 13-14, 2015

  CrossRef

 198. 198
  Zheng Wang, Jungang Hou, Chao Yang, Shuqiang Jiao, Kai Huang, Hongmin Zhu, Hierarchical metastable γ-TaON hollow structures for efficient visible-light water splitting, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 7, 2134

  CrossRef

 199. 199
  Yi Li, Xuan Xu, Pengfei Zhang, Yutong Gong, Haoran Li, Yong Wang, Highly selective Pd@mpg-C3N4 catalyst for phenol hydrogenation in aqueous phase, RSC Advances, 2013, 3, 27, 10973

  CrossRef

 200. 200
  Yanlong Tian, Binbin Chang, Jiangli Lu, Jie Fu, Fengna Xi, Xiaoping Dong, Hydrothermal Synthesis of Graphitic Carbon Nitride–Bi2WO6Heterojunctions with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activities, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 7079

  CrossRef

 201. 201
  I. V. Zibareva, V. N. Parmon, Identification of “hot spots” of the science of catalysis: bibliometric and thematic analysis of nowaday reviews and monographs, Russian Chemical Bulletin, 2013, 62, 10, 2266

  CrossRef

 202. 202
  C. Miranda, H. Mansilla, J. Yáñez, S. Obregón, G. Colón, Improved photocatalytic activity of g-C3N4/TiO2 composites prepared by a simple impregnation method, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2013, 253, 16

  CrossRef

 203. 203
  Fan Dong, Zaiwang Zhao, Ting Xiong, Zilin Ni, Wendong Zhang, Yanjuan Sun, Wing-Kei Ho, In Situ Construction of g-C3N4/g-C3N4Metal-Free Heterojunction for Enhanced Visible-Light Photocatalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11392

  CrossRef

 204. 204
  Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Meiyi Zeng, Guixia Zhao, Jinzhang Xu, Wenping Hu, Xiangke Wang, In Situ Synthesis of Water-Soluble Magnetic Graphitic Carbon Nitride Photocatalyst and Its Synergistic Catalytic Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12735

  CrossRef

 205. 205
  Shao-Wen Cao, Yu-Peng Yuan, Jun Fang, Mohammad Mehdi Shahjamali, Freddy Y.C. Boey, James Barber, Say Chye Joachim Loo, Can Xue, In-situ growth of CdS quantum dots on g-C3N4 nanosheets for highly efficient photocatalytic hydrogen generation under visible light irradiation, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 3, 1258

  CrossRef

 206. 206
  Yu-Peng Yuan, Wen-Tao Xu, Li-Sha Yin, Shao-Wen Cao, Yu-Sen Liao, Yi-Qian Tng, Can Xue, Large impact of heating time on physical properties and photocatalytic H2 production of g-C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 30, 13159

  CrossRef

 207. 207
  Xixian Yang, Hongjuan Wang, Jing Li, Wenxu Zheng, Rong Xiang, Zikang Tang, Hao Yu, Feng Peng, Mechanistic Insight into the Catalytic Oxidation of Cyclohexane over Carbon Nanotubes: Kinetic and In Situ Spectroscopic Evidence, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 30
 208. 208
  Jie Luo, Zhao-Jie Cui, Guo-Long Zang, Mesoporous Metal-Containing Carbon Nitrides for Improved Photocatalytic Activities, Journal of Chemistry, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 209. 209
  Pengfei Zhang, Jiayin Yuan, Haoran Li, Xiaofeng Liu, Xuan Xu, Markus Antonietti, Yong Wang, Mesoporous nitrogen-doped carbon for copper-mediated Ullmann-type C–O/–N/–S cross-coupling reactions, RSC Advances, 2013, 3, 6, 1890

  CrossRef

 210. 210
  Jie Xu, Kai-Zhou Long, Ting Chen, Bing Xue, Yong-Xin Li, Yong Cao, Mesostructured graphitic carbon nitride as a new base catalyst for the efficient synthesis of dimethyl carbonate by transesterification, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 12, 3192

  CrossRef

 211. 211
  Xin-Hao Li, Markus Antonietti, Metal nanoparticles at mesoporous N-doped carbons and carbon nitrides: functional Mott–Schottky heterojunctions for catalysis, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 16, 6593

  CrossRef

 212. 212
  Ziwei Tang, Xiaowei Chen, Hao Chen, Limin Wu, Xuebin Yu, Metal-Free Catalysis of Ammonia–Borane Dehydrogenation/Regeneration for a Highly Efficient and Facilely Recyclable Hydrogen-Storage Material, Angewandte Chemie, 2013, 125, 22
 213. 213
  Ziwei Tang, Xiaowei Chen, Hao Chen, Limin Wu, Xuebin Yu, Metal-Free Catalysis of Ammonia–Borane Dehydrogenation/Regeneration for a Highly Efficient and Facilely Recyclable Hydrogen-Storage Material, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 22
 214. You have full text access to this Open Access content214
  Maik Schlesinger, Marcus Weber, Steffen Schulze, Michael Hietschold, Michael Mehring, Metastable β-Bi2O3 Nanoparticles with Potential for Photocatalytic Water Purification Using Visible Light Irradiation, ChemistryOpen, 2013, 2, 4
 215. 215
  Jie Xu, Kang Shen, Bing Xue, Yong-Xin Li, Microporous carbon nitride as an effective solid base catalyst for Knoevenagel condensation reactions, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2013, 372, 105

  CrossRef

 216. 216
  Yong Guo, Fei Kong, Cuicui Wang, Sheng Chu, Juncheng Yang, Ying Wang, Zhigang Zou, Molecule-induced gradient electronic potential distribution on a polymeric photocatalyst surface and improved photocatalytic performance, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 16, 5142

  CrossRef

 217. 217
  Dang Sheng Su, Siglinda Perathoner, Gabriele Centi, Nanocarbons for the Development of Advanced Catalysts, Chemical Reviews, 2013, 113, 8, 5782

  CrossRef

 218. 218
  Yonghai Cao, Hao Yu, Jun Tan, Feng Peng, Hongjuan Wang, Jing Li, Wenxu Zheng, Ning-Bew Wong, Nitrogen-, phosphorous- and boron-doped carbon nanotubes as catalysts for the aerobic oxidation of cyclohexane, Carbon, 2013, 57, 433

  CrossRef

 219. 219
  Sebastian Wertz, Armido Studer, Nitroxide-catalyzed transition-metal-free aerobic oxidation processes, Green Chemistry, 2013, 15, 11, 3116

  CrossRef

 220. 220
  Jie Fu, Binbin Chang, Yanlong Tian, Fengna Xi, Xiaoping Dong, Novel C3N4–CdS composite photocatalysts with organic–inorganic heterojunctions: in situ synthesis, exceptional activity, high stability and photocatalytic mechanism, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 9, 3083

  CrossRef

 221. 221
  Deli Jiang, Linlin Chen, Jianjun Zhu, Min Chen, Weidong Shi, Jimin Xie, Novel p–n heterojunction photocatalyst constructed by porous graphite-like C3N4 and nanostructured BiOI: facile synthesis and enhanced photocatalytic activity, Dalton Transactions, 2013, 42, 44, 15726

  CrossRef

 222. 222
  Hui Xu, Jia Yan, Yuanguo Xu, Yanhua Song, Huaming Li, Jiexiang Xia, Chuanjing Huang, Huilin Wan, Novel visible-light-driven AgX/graphite-like C3N4 (X=Br, I) hybrid materials with synergistic photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2013, 129, 182

  CrossRef

 223. 223
  Xiaowei Li, Jian Zhou, Qian Wang, Yushiyuki Kawazoe, Puru Jena, Patterning Graphitic C–N Sheets into a Kagome Lattice for Magnetic Materials, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 2, 259

  CrossRef

 224. 224
  Xiaojuan Bai, Li Wang, Ruilong Zong, Yongfa Zhu, Photocatalytic Activity Enhanced via g-C3N4Nanoplates to Nanorods, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 19, 9952

  CrossRef

 225. 225
  Davide Ravelli, Maurizio Fagnoni, Angelo Albini, Photoorganocatalysis. What for?, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 1, 97

  CrossRef

 226. 226
  C. Merschjann, T. Tyborski, S. Orthmann, F. Yang, K. Schwarzburg, M. Lublow, M.-Ch. Lux-Steiner, Th. Schedel-Niedrig, Photophysics of polymeric carbon nitride: An optical quasimonomer, Physical Review B, 2013, 87, 20

  CrossRef

 227. 227
  Xin-Hao Li, Markus Antonietti, Polycondensation of Boron- and Nitrogen-Codoped Holey Graphene Monoliths from Molecules: Carbocatalysts for Selective Oxidation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 17
 228. 228
  Xin-Hao Li, Markus Antonietti, Polycondensation of Boron- and Nitrogen-Codoped Holey Graphene Monoliths from Molecules: Carbocatalysts for Selective Oxidation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 17
 229. 229
  Mohammad Khazaei, Masao Arai, Taizo Sasaki, Yoshiyuki Kawazoe, Polymerization of Tetracyanoethylene under Pressure, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 1, 712

  CrossRef

 230. 230
  Shengqu Zhang, Yuxin Yang, Yingna Guo, Wan Guo, Mei Wang, Yihang Guo, Mingxin Huo, Preparation and enhanced visible-light photocatalytic activity of graphitic carbon nitride/bismuth niobate heterojunctions, Journal of Hazardous Materials, 2013, 261, 235

  CrossRef

 231. 231
  Martin Ruhmann, Anke Spannenberg, Alexander Villinger, Axel Schulz, Torsten Beweries, Reactions of Titanocene with Triazines and Dicyandiamide: Formation of Novel Di- and Trinuclear Metallacyclic Complexes, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 2013, 639, 10
 232. 232
  Yu-Peng Yuan, Shao-Wen Cao, Yu-Sen Liao, Li-Sha Yin, Can Xue, Red phosphor/g-C3N4 heterojunction with enhanced photocatalytic activities for solar fuels production, Applied Catalysis B: Environmental, 2013, 140-141, 164

  CrossRef

 233. 233
  Xiaoyan SUN, Rui WANG, Dangsheng SU, Research progress in metal-free carbon-based catalysts, Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34, 3, 508

  CrossRef

 234. 234
  Kamalakannan Kailasam, Johannes Schmidt, Hakan Bildirir, Guigang Zhang, Siegfried Blechert, Xinchen Wang, Arne Thomas, Room Temperature Synthesis of Heptazine-Based Microporous Polymer Networks as Photocatalysts for Hydrogen Evolution, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 12
 235. 235
  Pengfei Zhang, Yutong Gong, Haoran Li, Zhirong Chen, Yong Wang, Selective oxidation of benzene to phenol by FeCl3/mpg-C3N4 hybrids, RSC Advances, 2013, 3, 15, 5121

  CrossRef

 236. 236
  Xingxing Li, Jin Zhao, Jinlong Yang, Semihydrogenated BN Sheet: A Promising Visible-light Driven Photocatalyst for Water Splitting, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 237. 237
  Florent Yang, Vadym Kuznietsov, Michael Lublow, Christoph Merschjann, Alexander Steigert, Joachim Klaer, Arne Thomas, Thomas Schedel-Niedrig, Solar hydrogen evolution using metal-free photocatalytic polymeric carbon nitride/CuInS2 composites as photocathodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013,

  CrossRef

 238. 238
  Kazuhiko Maeda, Daling Lu, Kazunari Domen, Solar-Driven Z-scheme Water Splitting Using Modified BaZrO3–BaTaO2N Solid Solutions as Photocatalysts, ACS Catalysis, 2013, 3, 5, 1026

  CrossRef

 239. 239
  Yonghai Cao, Xianyu Luo, Hao Yu, Feng Peng, Hongjuan Wang, Guoqing Ning, sp2- and sp3-hybridized carbon materials as catalysts for aerobic oxidation of cyclohexane, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 10, 2654

  CrossRef

 240. 240
  Xiaoming Zhang, Mingwen Zhao, Aizhu Wang, Xiaopeng Wang, Aijun Du, Spin-polarization and ferromagnetism of graphitic carbon nitride materials, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 39, 6265

  CrossRef

 241. 241
  Xiaowei Li, Shunhong Zhang, Qian Wang, Stability and physical properties of a tri-ring based porous g-C4N3 sheet, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 19, 7142

  CrossRef

 242. 242
  Chunlei Wang, Ying Zhou, Li Sun, Peng Wan, Xu Zhang, Jieshan Qiu, Sustainable synthesis of phosphorus- and nitrogen-co-doped porous carbons with tunable surface properties for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2013, 239, 81

  CrossRef

 243. 243
  Liying Huang, Yeping Li, Hui Xu, Yuanguo Xu, Jixiang Xia, Kun Wang, Huaming Li, Xiaonong Cheng, Synthesis and characterization of CeO2/g-C3N4 composites with enhanced visible-light photocatatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 44, 22269

  CrossRef

 244. 244
  Lei Ge, Changcun Han, Xinlai Xiao, Lele Guo, Synthesis and characterization of composite visible light active photocatalysts MoS2–g-C3N4 with enhanced hydrogen evolution activity, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 17, 6960

  CrossRef

 245. 245
  Liying Huang, Hui Xu, Rongxian Zhang, Xiaonong Cheng, Jiexiang Xia, Yuanguo Xu, Huaming Li, Synthesis and characterization of g-C3N4/MoO3 photocatalyst with improved visible-light photoactivity, Applied Surface Science, 2013, 283, 25

  CrossRef

 246. 246
  Hongzhe Dai, Xuchun Gao, Enzhou Liu, YuHao Yang, WenQian Hou, LiMin Kang, Jun Fan, Xiaoyun Hu, Synthesis and characterization of graphitic carbon nitride sub-microspheres using microwave method under mild condition, Diamond and Related Materials, 2013, 38, 109

  CrossRef

 247. 247
  Yuanhao Zhang, Qiwen Pan, Guanqi Chai, Minru Liang, Guoping Dong, Qinyuan Zhang, Jianrong Qiu, Synthesis and luminescence mechanism of multicolor-emitting g-C3N4 nanopowders by low temperature thermal condensation of melamine, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 248. 248
  Jie Xu, Kang Shen, Bing Xue, Yong-Xin Li, Yong Cao, Synthesis of Three-Dimensional Mesostructured Graphitic Carbon Nitride Materials and their Application as Heterogeneous Catalysts for Knoevenagel Condensation Reactions, Catalysis Letters, 2013, 143, 6, 600

  CrossRef

 249. 249
  Yuanguo Xu, Hui Xu, Lei Wang, Jia Yan, Huaming Li, Yanhua Song, Liying Huang, Guobin Cai, The CNT modified white C3N4 composite photocatalyst with enhanced visible-light response photoactivity, Dalton Transactions, 2013, 42, 21, 7604

  CrossRef

 250. 250
  Wendong Zhang, Qin Zhang, Fan Dong, Zaiwang Zhao, The Multiple Effects of Precursors on the Properties of Polymeric Carbon Nitride, International Journal of Photoenergy, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 251. 251
  Felix Studt, The Oxygen Reduction Reaction on Nitrogen-Doped Graphene, Catalysis Letters, 2013, 143, 1, 58

  CrossRef

 252. 252
  Young-Si Jun, Jihee Park, Sun Uk Lee, Arne Thomas, Won Hi Hong, Galen D. Stucky, Three-Dimensional Macroscopic Assemblies of Low-Dimensional Carbon Nitrides for Enhanced Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 42
 253. 253
  Young-Si Jun, Jihee Park, Sun Uk Lee, Arne Thomas, Won Hi Hong, Galen D. Stucky, Three-Dimensional Macroscopic Assemblies of Low-Dimensional Carbon Nitrides for Enhanced Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2013, 125, 42
 254. 254
  Michal Bledowski, Lidong Wang, Ayyappan Ramakrishnan, Radim Beranek, TiO2-polyheptazine hybrid photoanodes: Effect of cocatalysts and external bias on visible light-driven water splitting, Journal of Materials Research, 2013, 28, 03, 411

  CrossRef

 255. 255
  Honglin Gao, Shicheng Yan, Jiajia Wang, Yu An Huang, Peng Wang, Zhaosheng Li, Zhigang Zou, Towards efficient solar hydrogen production by intercalated carbon nitride photocatalyst, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 41, 18077

  CrossRef

 256. 256
  Katharina Schwinghammer, Brian Tuffy, Maria B. Mesch, Eva Wirnhier, Charlotte Martineau, Francis Taulelle, Wolfgang Schnick, Jürgen Senker, Bettina V. Lotsch, Triazine-based Carbon Nitrides for Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 9
 257. 257
  Katharina Schwinghammer, Brian Tuffy, Maria B. Mesch, Eva Wirnhier, Charlotte Martineau, Francis Taulelle, Wolfgang Schnick, Jürgen Senker, Bettina V. Lotsch, Triazine-based Carbon Nitrides for Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2013, 125, 9
 258. 258
  Yurong Tang, Hongjie Song, Yingying Su, Yi Lv, Turn-on Persistent Luminescence Probe Based on Graphitic Carbon Nitride for Imaging Detection of Biothiols in Biological Fluids, Analytical Chemistry, 2013, 85, 24, 11876

  CrossRef

 259. 259
  Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Abdulrahman O. Al-Youbi, Xuping Sun, Ultrathin Graphitic Carbon Nitride Nanosheet: A Highly Efficient Fluorosensor for Rapid, Ultrasensitive Detection of Cu2+, Analytical Chemistry, 2013, 85, 11, 5595

  CrossRef

 260. 260
  Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Abdullah H. Qusti, Abdulrahman O. Al-Youbi, Xuping Sun, Ultrathin graphitic carbon nitride nanosheets: a novel peroxidase mimetic, Fe doping-mediated catalytic performance enhancement and application to rapid, highly sensitive optical detection of glucose, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11604

  CrossRef

 261. 261
  Christopher K. Prier, Danica A. Rankic, David W. C. MacMillan, Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis, Chemical Reviews, 2013, 113, 7, 5322

  CrossRef

 262. 262
  Liying Huang, Hui Xu, Yeping Li, Huaming Li, Xiaonong Cheng, Jixiang Xia, Yuanguo Xu, Guobin Cai, Visible-light-induced WO3/g-C3N4 composites with enhanced photocatalytic activity, Dalton Transactions, 2013, 42, 24, 8606

  CrossRef

 263. 263
  Hui-Hui Zhang, Ke Feng, Bin Chen, Qing-Yuan Meng, Zhi-Jun Li, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Water-soluble sulfonated–graphene–platinum nanocomposites: facile photochemical preparation with enhanced catalytic activity for hydrogen photogeneration, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 7, 1815

  CrossRef

 264. 264
  Kazuhiko Maeda, Z-Scheme Water Splitting Using Two Different Semiconductor Photocatalysts, ACS Catalysis, 2013, 3, 7, 1486

  CrossRef

 265. 265
  Anton M. Prokhorov, Dmitry N. Kozhevnikov, 2013,

  CrossRef

 266. 266
  P.F. McMillan, Comprehensive Inorganic Chemistry II, 2013,

  CrossRef

 267. 267
  Jens Weber, Arne Thomas, Nanoporous Materials, 2013,

  CrossRef

 268. 268
  Zhen-An Qiao, Qisheng Huo, Miaofang Chi, Gabriel M. Veith, Andrew J. Binder, Sheng Dai, A “Ship-In-A-Bottle” Approach to Synthesis of Polymer Dots@Silica or Polymer Dots@Carbon Core-Shell Nanospheres, Advanced Materials, 2012, 24, 45
 269. 269
  Jianghua Li, Biao Shen, Zhenhua Hong, Bizhou Lin, Bifen Gao, Yilin Chen, A facile approach to synthesize novel oxygen-doped g-C3N4 with superior visible-light photoreactivity, Chemical Communications, 2012, 48, 98, 12017

  CrossRef

 270. 270
  Yi Li, Yutong Gong, Xuan Xu, Pengfei Zhang, Haoran Li, Yong Wang, A practical and benign synthesis of amines through Pd@mpg-C3N4 catalyzed reduction of nitriles, Catalysis Communications, 2012, 28, 9

  CrossRef

 271. 271
  Shu Chin Lee, Hendrik O. Lintang, Leny Yuliati, A Urea Precursor to Synthesize Carbon Nitride with Mesoporosity for Enhanced Activity in the Photocatalytic Removal of Phenol, Chemistry – An Asian Journal, 2012, 7, 9
 272. 272
  Jinwen Shi, Liejin Guo, ABO3-based photocatalysts for water splitting, Progress in Natural Science: Materials International, 2012, 22, 6, 592

  CrossRef

 273. 273
  Jie Fu, Yanlong Tian, Binbin Chang, Fengna Xi, Xiaoping Dong, BiOBr–carbon nitride heterojunctions: synthesis, enhanced activity and photocatalytic mechanism, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 39, 21159

  CrossRef

 274. 274
  Yong Wang, Xinchen Wang, Markus Antonietti, ChemInform Abstract: Polymeric Graphitic Carbon Nitride as a Heterogeneous Organocatalyst: From Photochemistry to Multipurpose Catalysis to Sustainable Chemistry., ChemInform, 2012, 43, 15
 275. 275
  Filipe Vilela, Kai Zhang, Markus Antonietti, Conjugated porous polymers for energy applications, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 7, 7819

  CrossRef

 276. 276
  Fan Dong, Yanjuan Sun, Wing-Kei Ho, Zhongbiao Wu, Controlled synthesis, growth mechanism and highly efficient solar photocatalysis of nitrogen-doped bismuth subcarbonate hierarchical nanosheets architectures, Dalton Transactions, 2012, 41, 27, 8270

  CrossRef

 277. 277
  Shixiong Min, Gongxuan Lu, Enhanced Electron Transfer from the Excited Eosin Y to mpg-C3N4for Highly Efficient Hydrogen Evolution under 550 nm Irradiation, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 37, 19644

  CrossRef

 278. 278
  Carsten Ludwig Schmidt, Martin Jansen, Exploring the Route to 1,3,5-Triazine-2,4,6-triisocyanate (C6N6O3), a Hydrogen-Free Molecular Precursor for Polymeric C–N–(O) Materials, European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 2012, 34
 279. 279
  Joseph A. Singh, Steven H. Overbury, Nancy J. Dudney, Meijun Li, Gabriel M. Veith, Gold Nanoparticles Supported on Carbon Nitride: Influence of Surface Hydroxyls on Low Temperature Carbon Monoxide Oxidation, ACS Catalysis, 2012, 2, 6, 1138

  CrossRef

 280. 280
  Ping Niu, Lili Zhang, Gang Liu, Hui-Ming Cheng, Graphene-Like Carbon Nitride Nanosheets for Improved Photocatalytic Activities, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 22
 281. 281
  Yao Zheng, Jian Liu, Ji Liang, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic carbon nitride materials: controllable synthesis and applications in fuel cells and photocatalysis, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 5, 6717

  CrossRef

 282. 282
  Zheng Wang, Jungang Hou, Shuqiang Jiao, Kai Huang, Hongmin Zhu, In situ chemical reduction of the Ta3N5 quantum dots coupled TaON hollow spheres heterojunction photocatalyst for water oxidation, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 41, 21972

  CrossRef

 283. 283
  Pengfei Zhang, Yong Wang, Haoran Li, Markus Antonietti, Metal-free oxidation of sulfides by carbon nitride with visible light illumination at room temperature, Green Chemistry, 2012, 14, 7, 1904

  CrossRef

 284. 284
  Yao Zheng, Yan Jiao, Mietek Jaroniec, Yonggang Jin, Shi Zhang Qiao, Nanostructured Metal-Free Electrochemical Catalysts for Highly Efficient Oxygen Reduction, Small, 2012, 8, 23
 285. 285
  Ping Niu, Gang Liu, Hui-Ming Cheng, Nitrogen Vacancy-Promoted Photocatalytic Activity of Graphitic Carbon Nitride, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 20, 11013

  CrossRef

 286. 286
  Yu Hua Cheng, Vishnu P. Subramaniam, Dangguo Gong, Yuxin Tang, James Highfield, Simo O. Pehkonen, Pierre Pichat, Martin K. Schreyer, Zhong Chen, Nitrogen-sensitized dual phase titanate/titania for visible-light driven phenol degradation, Journal of Solid State Chemistry, 2012, 196, 518

  CrossRef

 287. 287
  Jing Chen, Danzhen Li, Junhua Hu, Wei Chen, Jinxiu Wang, Yin Hu, Xianzhi Fu, Yu Shao, One-step template-free synthesis of BaSb2O6 micro-flowers and their associated photocatalytic activity, CrystEngComm, 2012, 14, 24, 8382

  CrossRef

 288. 288
  Chenliang Su, Muge Acik, Kazuyuki Takai, Jiong Lu, Si-jia Hao, Yi Zheng, Pingping Wu, Qiaoliang Bao, Toshiaki Enoki, Yves J. Chabal, Kian Ping Loh, Probing the catalytic activity of porous graphene oxide and the origin of this behaviour, Nature Communications, 2012, 3, 1298

  CrossRef

 289. 289
  Jingfeng Dong, Mei Wang, Xueqiang Li, Lin Chen, Yu He, Licheng Sun, Simple Nickel-Based Catalyst Systems Combined With Graphitic Carbon Nitride for Stable Photocatalytic Hydrogen Production in Water, ChemSusChem, 2012, 5, 11
 290. 290
  Xin-Hao Li, Xinchen Wang, Markus Antonietti, Solvent-Free and Metal-Free Oxidation of Toluene Using O2and g-C3N4with Nanopores: Nanostructure Boosts the Catalytic Selectivity, ACS Catalysis, 2012, 2, 10, 2082

  CrossRef

 291. 291
  Ronald Göbel, Zai-Lai Xie, Mike Neumann, Christina Günter, Ruben Löbbicke, Shiori Kubo, Maria-Magdalena Titirici, Cristina Giordano, Andreas Taubert, Synthesis of mesoporous carbon/iron carbide hybrids with unusually high surface areas from the ionic liquid precursor [Bmim][FeCl4], CrystEngComm, 2012, 14, 15, 4946

  CrossRef

 292. 292
  Yong Guo, Juncheng Yang, Sheng Chu, Fei Kong, Leilei Luo, Ying Wang, Zhigang Zou, Theoretical and experimental study on narrowing the band gap of carbon nitride photocatalyst by coupling a wide gap molecule, Chemical Physics Letters, 2012, 550, 175

  CrossRef

 293. 293
  Michal Bledowski, Lidong Wang, Ayyappan Ramakrishnan, Radim Beranek, TiO2-Polyheptazine Hybrid Photoanodes for Visible Light-Driven Water Splitting: The Effect of External Bias, MRS Proceedings, 2012, 1442,

  CrossRef

 294. 294
  John Mondal, Arindam Modak, Mahasweta Nandi, Hiroshi Uyama, Asim Bhaumik, Triazine functionalized ordered mesoporous organosilica as a novel organocatalyst for the facile one-pot synthesis of 2-amino-4H-chromenes under solvent-free conditions, RSC Advances, 2012, 2, 30, 11306

  CrossRef

 295. 295
  Gorkem Yilmaz, Birol Iskin, Faruk Yilmaz, Yusuf Yagci, Visible Light-Induced Cationic Polymerization Using Fullerenes, ACS Macro Letters, 2012, 1, 10, 1212

  CrossRef

 296. 296
  Michal Bledowski, Lidong Wang, Ayyappan Ramakrishnan, Angélique Bétard, Oleksiy V. Khavryuchenko, Radim Beranek, Visible-Light Photooxidation of Water to Oxygen at Hybrid TiO2–Polyheptazine Photoanodes with Photodeposited Co-Pi (CoOx) Cocatalyst, ChemPhysChem, 2012, 13, 12
 297. 297
  Gang Liu, Ping Niu, Lichang Yin, Hui-Ming Cheng, α-Sulfur Crystals as a Visible-Light-Active Photocatalyst, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 22, 9070

  CrossRef

 298. 298
  Deepika Singh, Jesaiah King, Umit S. Ozkan, Modified Carbon Materials for O2 Reduction Reaction Electrocatalysts in Acid PEM Fuel Cells,