SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Bo Zhang, Armido Studer, 2-Trifluoromethylated Indoles via Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Organic Letters, 2014, 16, 4, 1216

  CrossRef

 2. 2
  Agustín Jiménez-Aquino, Juan A. Vega, Andrés A. Trabanco, Carlos Valdés, A General Synthesis of α-Trifluoromethylstyrenes through Palladium-Catalyzed Cross-Couplings with 1,1,1-Trifluoroacetone Tosylhydrazone, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 5
 3. 3
  Guang-Cun Ge, Xiao-Jun Huang, Chang-Hua Ding, Shi-Li Wan, Li-Xin Dai, Xue-Long Hou, A new strategy to construct a CC–CF3 subunit via CuBr-catalyzed domino reaction of homopropargyl amines: an efficient synthesis of trifluoromethyl containing building blocks 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-pyrroliums, Chemical Communications, 2014, 50, 23, 3048

  CrossRef

 4. 4
  Hongli Bao, Liela Bayeh, Uttam K. Tambar, Allylic Functionalization of Unactivated Olefins with Grignard Reagents, Angewandte Chemie, 2014, 126, 6
 5. 5
  Hongli Bao, Liela Bayeh, Uttam K. Tambar, Allylic Functionalization of Unactivated Olefins with Grignard Reagents, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 6
 6. 6
  Zhongxue Fang, Yongquan Ning, Pengbing Mi, Peiqiu Liao, Xihe Bi, Catalytic C–H α-Trifluoromethylation of α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds, Organic Letters, 2014, 16, 5, 1522

  CrossRef

 7. 7
  Yao-Sheng Chen, Wen-I Luo, Chung-Ling Yang, Yi-Jung Tu, Chun-Wei Chang, Chih-Hsiang Chiang, Chi-Yao Chang, Sunney I. Chan, Steve S.-F. Yu, Controlled oxidation of aliphatic CH bonds in metallo-monooxygenases: Mechanistic insights derived from studies on deuterated and fluorinated hydrocarbons, Journal of Inorganic Biochemistry, 2014, 134, 118

  CrossRef

 8. 8
  Zhaoli Liang, Fei Wang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Cyanotrifluoromethylation of Alkenes: Convenient Synthesis of CF3-Containing Alkyl Nitriles, Journal of Fluorine Chemistry, 2014,

  CrossRef

 9. 9
  Srinivas Reddy Dubbaka, Shashidhar Nizalapur, Azmi Reddy Atthunuri, Manohar Salla, Thresen Mathew, Copper-mediated trifluoromethylation of potassium alkynyltrifluoroborates with Langlois' reagent, Tetrahedron, 2014, 70, 12, 2118

  CrossRef

 10. 10
  Song Xu, Huan−Huan Chen, Jian-Jun Dai, Hua-Jian Xu, Copper-Promoted Reductive Coupling of Aryl Iodides with 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane, Organic Letters, 2014, 140416112652004

  CrossRef

 11. 11
  Fei Wang, Xiaoxu Qi, Zhaoli Liang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylazidation of Alkenes: Convenient Access to CF3-Containing Alkyl Azides, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 12. 12
  Fei Wang, Xiaoxu Qi, Zhaoli Liang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylazidation of Alkenes: Convenient Access to CF3-Containing Alkyl Azides, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 13. 13
  Zhifeng Mao, Fei Huang, Haifeng Yu, Jiping Chen, Zhengkun Yu, Zhaoqing Xu, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Internal Olefinic C[BOND]H Bonds: Efficient Routes to Trifluoromethylated Tetrasubstituted Olefins and N-Heterocycles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 12
 14. 14
  Ming Shang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai, Jin-Quan Yu, Cu(II)-Mediated C–H Amidation and Amination of Arenes: Exceptional Compatibility with Heterocycles, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 9, 3354

  CrossRef

 15. 15
  Kenta Arai, Kevin Watts, Thomas Wirth, Difluoro- and Trifluoromethylation of Electron-Deficient Alkenes in an Electrochemical Microreactor, ChemistryOpen, 2014, 3, 1
 16. 16
  Cheng-Pan Zhang, Qing-Yun Chen, Yong Guo, Ji-Chang Xiao, Yu-Cheng Gu, Difluoromethylation and trifluoromethylation reagents derived from tetrafluoroethane β-sultone: Synthesis, reactivity and applications, Coordination Chemistry Reviews, 2014, 261, 28

  CrossRef

 17. 17
  Ya-Ping Xiong, Ming-Yue Wu, Xiang-Yu Zhang, Can-Liang Ma, Lin Huang, Li-Jiao Zhao, Bin Tan, Xin-Yuan Liu, Direct Access to α-Trifluoromethyl Enones via Efficient Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Meyer–Schuster Rearrangement, Organic Letters, 2014, 16, 3, 1000

  CrossRef

 18. 18
  Jin-Shun Lin, Ya-Ping Xiong, Can-Liang Ma, Li-Jiao Zhao, Bin Tan, Xin-Yuan Liu, Efficient Copper-Catalyzed Direct Intramolecular Aminotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes with Diverse Nitrogen-Based Nucleophiles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 5
 19. 19
  Tao Xu, Chi Wai Cheung, Xile Hu, Iron-Catalyzed 1,2-Addition of Perfluoroalkyl Iodides to Alkynes and Alkenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 17
 20. 20
  Tao Xu, Chi Wai Cheung, Xile Hu, Iron-Catalyzed 1,2-Addition of Perfluoroalkyl Iodides to Alkynes and Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 17
 21. 21
  Takayuki Nishimine, Kazunobu Fukushi, Naoyuki Shibata, Hiromi Taira, Etsuko Tokunaga, Akihito Yamano, Motoo Shiro, Norio Shibata, Kinetic Resolution of Allyl Fluorides by Enantioselective Allylic Trifluoromethylation Based on Silicon-Assisted C[BOND]F Bond Cleavage, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 2
 22. 22
  Takayuki Nishimine, Kazunobu Fukushi, Naoyuki Shibata, Hiromi Taira, Etsuko Tokunaga, Akihito Yamano, Motoo Shiro, Norio Shibata, Kinetic Resolution of Allyl Fluorides by Enantioselective Allylic Trifluoromethylation Based on Silicon-Assisted C[BOND]F Bond Cleavage, Angewandte Chemie, 2014, 126, 2
 23. 23
  Michael G. Campbell, Tobias Ritter, Late-Stage Fluorination: From Fundamentals to Application, Organic Process Research & Development, 2014, 18, 4, 474

  CrossRef

 24. 24
  Xiao-Hui Cao, Xiangqiang Pan, Peng-Jun Zhou, Jian-Ping Zou, Olayinka Taiwo Asekun, Manganese(iii)-mediated direct Csp2–H radical trifluoromethylation of coumarins with sodium trifluoromethanesulfinate, Chemical Communications, 2014, 50, 25, 3359

  CrossRef

 25. 25
  Lei Li, Min Deng, Sheng-Cai Zheng, Ya-Ping Xiong, Bin Tan, Xin-Yuan Liu, Metal-Free Direct Intramolecular Carbotrifluoromethylation of Alkenes to Functionalized Trifluoromethyl Azaheterocycles, Organic Letters, 2014, 16, 2, 504

  CrossRef

 26. 26
  Wei Wei, Jiangwei Wen, Daoshan Yang, Xiaoxia Liu, Mengyuan Guo, Ruimei Dong, Hua Wang, Metal-Free Direct Trifluoromethylation of Activated Alkenes with Langlois’ Reagent Leading to CF3-Containing Oxindoles, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 140410080909001

  CrossRef

 27. 27
  Liangliang Shi, Xiaobo Yang, Yuyuan Wang, Haijun Yang, Hua Fu, Metal-Free Trifluoromethylation and Arylation of Alkenes: Domino Synthesis of Oxindole Derivatives, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 5
 28. 28
  Yi-Feng Wang, Geoffroy Hervé Lonca, Shunsuke Chiba, PhI(OAc)2-Mediated Radical Trifluoromethylation of Vinyl Azides with Me3SiCF3, Angewandte Chemie, 2014, 126, 4
 29. 29
  Yi-Feng Wang, Geoffroy Hervé Lonca, Shunsuke Chiba, PhI(OAc)2-Mediated Radical Trifluoromethylation of Vinyl Azides with Me3SiCF3, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 4
 30. 30
  Aude Carboni, Guillaume Dagousset, Emmanuel Magnier, Géraldine Masson, Photoredox-Induced Three-Component Oxy-, Amino-, and Carbotrifluoromethylation of Enecarbamates, Organic Letters, 2014, 16, 4, 1240

  CrossRef

 31. 31
  Jun Xu, Xiaoyang Liu, Yao Fu, Recent advance in transition-metal-mediated trifluoromethylation for the construction of C(sp3)–CF3 bonds, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 3, 585

  CrossRef

 32. 32
  Guojing Ji, Xi Wang, Songnan Zhang, Yan Xu, Yuxuan Ye, Ming Li, Yan Zhang, Jianbo Wang, Synthesis of 3-trifluoromethylpyrazoles via trifluoromethylation/cyclization of α,β-alkynic hydrazones using a hypervalent iodine reagent, Chemical Communications, 2014, 50, 33, 4361

  CrossRef

 33. 33
  Jidan Liu, Shaobo Zhuang, Qingwen Gui, Xiang Chen, Zhiyong Yang, Ze Tan, Synthesis of Oxindoles through Silver-Catalyzed Trifluoromethylation–, Difluoromethylation– and Arylsulfonylation–Cyclization Reaction of N-Arylacrylamides, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 13
 34. 34
  Xiao Liu, Cong Xu, Mang Wang, Qun Liu, Trifluoromethyltrimethylsilane: Nucleophilic Trifluoromethylation and Beyond, Chemical Reviews, 2014, 140422162333004

  CrossRef

 35. 35
  Jin Xie, Xiangai Yuan, Ablimit Abdukader, Chengjian Zhu, Jing Ma, Visible-Light-Promoted Radical C–H Trifluoromethylation of Free Anilines, Organic Letters, 2014, 16, 6, 1768

  CrossRef

 36. 36
  Y.-H. Zhang, G.-F. Shi, J.-Q. Yu, Comprehensive Organic Synthesis II, 2014,

  CrossRef

 37. 37
  Bo Zhang, Christian Mück-Lichtenfeld, Constantin Gabriel Daniliuc, Armido Studer, 6-Trifluoromethyl-Phenanthridines through Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 41
 38. 38
  Bo Zhang, Christian Mück-Lichtenfeld, Constantin Gabriel Daniliuc, Armido Studer, 6-Trifluoromethyl-Phenanthridines through Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Angewandte Chemie, 2013, 125, 41
 39. 39
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Shintaro Kawamura, Mikiko Sodeoka, Alkene Trifluoromethylation Coupled with C[BOND]C Bond Formation: Construction of Trifluoromethylated Carbocycles and Heterocycles, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 40. 40
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Shintaro Kawamura, Mikiko Sodeoka, Alkene Trifluoromethylation Coupled with C[BOND]C Bond Formation: Construction of Trifluoromethylated Carbocycles and Heterocycles, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 41. 41
  Hai-Tsang Huang, Tyler C. Lacy, Barbara Błachut, Gerardo X. Ortiz, Qiu Wang, An Efficient Synthesis of Fluorinated Azaheterocycles by Aminocyclization of Alkenes, Organic Letters, 2013, 15, 8, 1818

  CrossRef

 42. 42
  Dale J. Wilger, Nathan J. Gesmundo, David A. Nicewicz, Catalytic hydrotrifluoromethylation of styrenes and unactivated aliphatic alkenes via an organic photoredox system, Chemical Science, 2013, 4, 8, 3160

  CrossRef

 43. 43
  Satoshi Mizuta, Stefan Verhoog, Keary M. Engle, Tanatorn Khotavivattana, Miriam O’Duill, Katherine Wheelhouse, Gerasimos Rassias, Maurice Médebielle, Véronique Gouverneur, Catalytic Hydrotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 7, 2505

  CrossRef

 44. 44
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Mikiko Sodeoka, Concise synthesis of oxindole derivatives bearing a 3-trifluoroethyl group: Copper-catalyzed trifluoromethylation of acryloanilides, Journal of Fluorine Chemistry, 2013, 152, 51

  CrossRef

 45. 45
  Zejiang Li, Zili Cui, Zhong-Quan Liu, Copper- and Iron-Catalyzed Decarboxylative Tri- and Difluoromethylation of α,β-Unsaturated Carboxylic Acids with CF3SO2Na and (CF2HSO2)2Zn via a Radical Process, Organic Letters, 2013, 15, 2, 406

  CrossRef

 46. 46
  Xi Wang, Yuxuan Ye, Guojing Ji, Yan Xu, Songnan Zhang, Jiajie Feng, Yan Zhang, Jianbo Wang, Copper-Catalyzed Direct C–H Trifluoromethylation of Quinones, Organic Letters, 2013, 15, 14, 3730

  CrossRef

 47. 47
  Yoshihiro Miyake, Shin-ichi Ota, Masashi Shibata, Kazunari Nakajima, Yoshiaki Nishibayashi, Copper-catalyzed nucleophilic trifluoromethylation of propargylic halides, Chemical Communications, 2013, 49, 71, 7809

  CrossRef

 48. 48
  Wangqing Kong, Maria Casimiro, Estı́baliz Merino, Cristina Nevado, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Desulfonylation and C(sp2)–N Bond Formation of Conjugated Tosyl Amides, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 39, 14480

  CrossRef

 49. 49
  Yu-Tao He, Lian-Hua Li, Yan-Fang Yang, Yu-Qi Wang, Jian-Yi Luo, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-catalyzed synthesis of trifluoromethyl-substituted isoxazolines, Chemical Communications, 2013, 49, 50, 5687

  CrossRef

 50. 50
  Xiaoxi Lin, Guimei Wang, Huaifeng Li, Yuanyuan Huang, Weiming He, Dandan Ye, Kuo-Wei Huang, Yaofeng Yuan, Zhiqiang Weng, Copper-catalyzed trifluoromethylation of arylsulfinate salts using an electrophilic trifluoromethylation reagent, Tetrahedron, 2013, 69, 12, 2628

  CrossRef

 51. 51
  Nadia O. Ilchenko, Pär G. Janson, Kálmán J. Szabó, Copper-mediated C–H trifluoromethylation of quinones, Chemical Communications, 2013, 49, 59, 6614

  CrossRef

 52. 52
  Nadia O. Ilchenko, Pär G. Janson, Kálmán J. Szabó, Copper-Mediated Cyanotrifluoromethylation of Styrenes Using the Togni Reagent, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 21, 11087

  CrossRef

 53. 53
  Jian-Jun Dai, Chi Fang, Bin Xiao, Jun Yi, Jun Xu, Zhao-Jing Liu, Xi Lu, Lei Liu, Yao Fu, Copper-Promoted Sandmeyer Trifluoromethylation Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 23, 8436

  CrossRef

 54. 54
  Zuxiao Zhang, Fei Wang, Xin Mu, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Regioselective Fluorination of Allylic Halides, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 29
 55. 55
  Zuxiao Zhang, Fei Wang, Xin Mu, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Regioselective Fluorination of Allylic Halides, Angewandte Chemie, 2013, 125, 29
 56. 56
  Zhi-Min Chen, Wei Bai, Shao-Hua Wang, Bin-Miao Yang, Yong-Qiang Tu, Fu-Min Zhang, Copper-Catalyzed Tandem Trifluoromethylation/Semipinacol Rearrangement of Allylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2013, 125, 37
 57. 57
  Zhi-Min Chen, Wei Bai, Shao-Hua Wang, Bin-Miao Yang, Yong-Qiang Tu, Fu-Min Zhang, Copper-Catalyzed Tandem Trifluoromethylation/Semipinacol Rearrangement of Allylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 37
 58. 58
  Xin-Yi Jiang, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Three-Component Oxytrifluoromethylation of Alkenes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Hydroxamic Acid, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 52
 59. 59
  Xin-Yi Jiang, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Three-Component Oxytrifluoromethylation of Alkenes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Hydroxamic Acid, Angewandte Chemie, 2013, 125, 52
 60. 60
  Xiang Dong, Rui Sang, Qiang Wang, Xiang-Ying Tang, Min Shi, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation and Cyclization of Aromatic-Sulfonyl-Group-Tethered Alkenes for the Construction of 1,2-Benzothiazinane Dioxide Type Compounds, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 50
 61. 61
  Etienne Pair, Nuno Monteiro, Didier Bouyssi, Olivier Baudoin, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of N,N-Dialkylhydrazones, Angewandte Chemie, 2013, 125, 20
 62. 62
  Etienne Pair, Nuno Monteiro, Didier Bouyssi, Olivier Baudoin, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of N,N-Dialkylhydrazones, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 20
 63. 63
  Xiaowu Liu, Fei Xiong, Xuanping Huang, Liang Xu, Pengfei Li, Xiaoxing Wu, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2013, 125, 27
 64. 64
  Xiaowu Liu, Fei Xiong, Xuanping Huang, Liang Xu, Pengfei Li, Xiaoxing Wu, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 27
 65. 65
  Pin Gao, Xiao-Biao Yan, Tao Tao, Fan Yang, Ting He, Xian-Rong Song, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation–Cyclization of Enynes: Highly Regioselective Construction of Trifluoromethylated Carbocycles and Heterocycles, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 43
 66. 66
  Deng-Fu Lu, Cheng-Liang Zhu, Hao Xu, Copper(i)-catalyzed diastereoselective hydroxytrifluoromethylation of dienes accelerated by phosphine ligands, Chemical Science, 2013, 4, 6, 2478

  CrossRef

 67. 67
  Hui Liu, Zhenhua Gu, Xuefeng Jiang, Direct Trifluoromethylation of the C[BOND]H Bond, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 4
 68. 68
  Chao Feng, Teck-Peng Loh, Directing-Group-Assisted Copper-Catalyzed Olefinic Trifluoromethylation of Electron-Deficient Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 47
 69. 69
  Chao Feng, Teck-Peng Loh, Directing-Group-Assisted Copper-Catalyzed Olefinic Trifluoromethylation of Electron-Deficient Alkenes, Angewandte Chemie, 2013, 125, 47
 70. 70
  Theresa Liang, Constanze N. Neumann, Tobias Ritter, Einführung von Fluor und fluorhaltigen funktionellen Gruppen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 32
 71. 71
  Jianbo Liu, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Electrophilic Trifluoromethylthiolation of Allylsilanes with Trifluoromethanesulfanamide, Organic Letters, 2013, 15, 4, 894

  CrossRef

 72. 72
  Cong Xu, Jingxin Liu, Wenbo Ming, Yingjie Liu, Jun Liu, Mang Wang, Qun Liu, In Situ Generation of PhI+CF3 and Transition-Metal-Free Oxidative sp2 C[BOND]H Trifluoromethylation, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 28
 73. 73
  Theresa Liang, Constanze N. Neumann, Tobias Ritter, Introduction of Fluorine and Fluorine-Containing Functional Groups, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 32
 74. 74
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Yoshihiko Usui, Mikiko Sodeoka, Iron-catalyzed trifluoromethylation with concomitant C–C bond formation via 1,2-migration of an aryl group, Chemical Communications, 2013, 49, 66, 7346

  CrossRef

 75. 75
  Sabine Grupe, Axel Jacobi von Wangelin, Iron-Catalyzed Synthesis of Cyclopropyl Halides, ChemCatChem, 2013, 5, 3
 76. 76
  Sebastián Barata-Vallejo, Al Postigo, Metal-mediated radical perfluoroalkylation of organic compounds, Coordination Chemistry Reviews, 2013, 257, 21-22, 3051

  CrossRef

 77. 77
  Wangqing Kong, Maria Casimiro, Noelia Fuentes, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Metal-Free Aryltrifluoromethylation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 49
 78. 78
  Wangqing Kong, Maria Casimiro, Noelia Fuentes, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Metal-Free Aryltrifluoromethylation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie, 2013, 125, 49
 79. 79
  Nikolaus Fiederling, Jan Haller, Heiko Schramm, Notification about the Explosive Properties of Togni’s Reagent II and One of Its Precursors, Organic Process Research & Development, 2013, 17, 3, 318

  CrossRef

 80. 80
  Jianwei Tan, Guoting Zhang, Yangli Ou, Yaofeng Yuan, Zhiqiang Weng, Nucleophilic Trifluoromethylthiolation of Allylic Bromides: A Facile Preparation of Allylic Trifluoromethyl Thioethers, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 7
 81. 81
  Yi-Si Feng, Chuan-Qi Xie, Wen-Long Qiao, Hua-Jian Xu, Palladium-Catalyzed Trifluoroethylation of Terminal Alkynes with 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane, Organic Letters, 2013, 15, 4, 936

  CrossRef

 82. 82
  Lukas M. Kreis, Simon Krautwald, Nicole Pfeiffer, Rainer E. Martin, Erick M. Carreira, Photocatalytic Synthesis of Allylic Trifluoromethyl Substituted Styrene Derivatives in Batch and Flow, Organic Letters, 2013, 15, 7, 1634

  CrossRef

 83. 83
  Satoshi Mizuta, Stefan Verhoog, Xin Wang, Norio Shibata, Véronique Gouverneur, Maurice Médebielle, Redox chemistry of trifluoromethyl sulfonium salts as CF3 radical sources, Journal of Fluorine Chemistry, 2013, 155, 124

  CrossRef

 84. 84
  Johanna M. Larsson, Stalin R. Pathipati, Kálmán J. Szabó, Regio- and Stereoselective Allylic Trifluoromethylation and Fluorination using CuCF3and CuF Reagents, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 14, 7330

  CrossRef

 85. 85
  Chih-Hsiang Chiang, Ravirala Ramu, Yi-Jung Tu, Chung-Ling Yang, Kok Yaoh Ng, Wen-I Luo, Charles H. Chen, Yu-Ying Lu, Chen-Lun Liu, Steve S.-F. Yu, Regioselective Hydroxylation of C12–C15 Fatty Acids with Fluorinated Substituents by Cytochrome P450 BM3, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 41
 86. 86
  Xinyue Wu, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Silver-Catalyzed Hydrotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes with CF3SiMe3, Angewandte Chemie, 2013, 125, 8
 87. 87
  Xinyue Wu, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Silver-Catalyzed Hydrotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes with CF3SiMe3, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 8
 88. 88
  O. Andreea Argintaru, DaWeon Ryu, Ioana Aron, Gary A. Molander, Synthesis and Applications of α-Trifluoromethylated Alkylboron Compounds, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 51
 89. 89
  O. Andreea Argintaru, DaWeon Ryu, Ioana Aron, Gary A. Molander, Synthesis and Applications of α-Trifluoromethylated Alkylboron Compounds, Angewandte Chemie, 2013, 125, 51
 90. 90
  Alicia Casitas, Xavi Ribas, The role of organometallic copper(iii) complexes in homogeneous catalysis, Chemical Science, 2013, 4, 6, 2301

  CrossRef

 91. 91
  Satoshi Mizuta, Keary M. Engle, Stefan Verhoog, Oscar Galicia-López, Miriam O’Duill, Maurice Médebielle, Katherine Wheelhouse, Gerasimos Rassias, Amber L. Thompson, Véronique Gouverneur, Trifluoromethylation of Allylsilanes under Photoredox Catalysis, Organic Letters, 2013, 15, 6, 1250

  CrossRef

 92. 92
  Hiromichi Egami, Shintaro Kawamura, Ayako Miyazaki, Mikiko Sodeoka, Trifluoromethylation Reactions for the Synthesis of β-Trifluoromethylamines, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 30
 93. 93
  Hiromichi Egami, Shintaro Kawamura, Ayako Miyazaki, Mikiko Sodeoka, Trifluoromethylation Reactions for the Synthesis of β-Trifluoromethylamines, Angewandte Chemie, 2013, 125, 30
 94. 94
  Armido Studer, A “Renaissance” in Radical Trifluoromethylation, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 36
 95. 95
  Ke Zhang, Xiao-Long Qiu, Yangen Huang, Feng-Ling Qing, An Improved Copper-Mediated Oxidative Trifluoromethylation of Terminal Alkynes, European Journal of Organic Chemistry, 2012, 2012, 1
 96. 96
  Andrew T. Parsons, Stephen L. Buchwald, ChemInform Abstract: Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Unactivated Olefins., ChemInform, 2012, 43, 8
 97. 97
  Holger Erdbrink, Ilona Peuser, Ulla I. M. Gerling, Dieter Lentz, Beate Koksch, Constantin Czekelius, Conjugate hydrotrifluoromethylation of α,β-unsaturated acyl-oxazolidinones: synthesis of chiral fluorinated amino acids, Organic & Biomolecular Chemistry, 2012, 10, 43, 8583

  CrossRef

 98. 98
  Robert J. Phipps, Lindsay McMurray, Stefanie Ritter, Hung A. Duong, Matthew J. Gaunt, Copper-Catalyzed Alkene Arylation with Diaryliodonium Salts, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 26, 10773

  CrossRef

 99. 99
  Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Direct C–H Oxidative Trifluoromethylation of Heteroarenes, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 2, 1298

  CrossRef

 100. 100
  Chao Feng, Teck-Peng Loh, Copper-catalyzed olefinic trifluoromethylation of enamides at room temperature, Chemical Science, 2012, 3, 12, 3458

  CrossRef

 101. 101
  Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Oxidative Trifluoromethylation of Terminal Alkenes Using Nucleophilic CF3SiMe3: Efficient C(sp3)–CF3Bond Formation, Organic Letters, 2012, 14, 8, 2106

  CrossRef

 102. 102
  Xueliang Jiang, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Oxidative Trifluoromethylation of Terminal Alkynes and Aryl Boronic Acids Using (Trifluoromethyl)trimethylsilane, The Journal of Organic Chemistry, 2012, 77, 3, 1251

  CrossRef

 103. 103
  Rong Zhu, Stephen L. Buchwald, Copper-Catalyzed Oxytrifluoromethylation of Unactivated Alkenes, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 30, 12462

  CrossRef

 104. 104
  Dong-Fen Luo, Jun Xu, Yao Fu, Qing-Xiang Guo, Copper-catalyzed trifluoromethylation of terminal alkynes using Umemoto’s reagent, Tetrahedron Letters, 2012, 53, 22, 2769

  CrossRef

 105. 105
  Mingyou Hu, Chuanfa Ni, Jinbo Hu, Copper-Mediated Trifluoromethylation of α-Diazo Esters with TMSCF3: The Important Role of Water as a Promoter, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 37, 15257

  CrossRef

 106. 106
  Zhengbiao He, Tao Luo, Mingyou Hu, Yanjing Cao, Jinbo Hu, Copper-Catalyzed Di- and Trifluoromethylation of α,β-Unsaturated Carboxylic Acids: A Protocol for Vinylic Fluoroalkylations, Angewandte Chemie, 2012, 124, 16
 107. 107
  Zhengbiao He, Tao Luo, Mingyou Hu, Yanjing Cao, Jinbo Hu, Copper-Catalyzed Di- and Trifluoromethylation of α,β-Unsaturated Carboxylic Acids: A Protocol for Vinylic Fluoroalkylations, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 16
 108. 108
  Yoshihiro Miyake, Shin-ichi Ota, Yoshiaki Nishibayashi, Copper-Catalyzed Nucleophilic Trifluoromethylation of Allylic Halides: A Simple Approach to Allylic Trifluoromethylation, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 42
 109. 109
  Ryo Shimizu, Hiromichi Egami, Yoshitaka Hamashima, Mikiko Sodeoka, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Allylsilanes, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 19
 110. 110
  Ryo Shimizu, Hiromichi Egami, Yoshitaka Hamashima, Mikiko Sodeoka, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Allylsilanes, Angewandte Chemie, 2012, 124, 19
 111. 111
  Jun Xu, Bin Xiao, Chuan-Qi Xie, Dong-Fen Luo, Lei Liu, Yao Fu, Copper-Promoted Trifluoromethylation of Primary and Secondary Alkylboronic Acids, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 50
 112. 112
  Jun Xu, Bin Xiao, Chuan-Qi Xie, Dong-Fen Luo, Lei Liu, Yao Fu, Copper-Promoted Trifluoromethylation of Primary and Secondary Alkylboronic Acids, Angewandte Chemie, 2012, 124, 50
 113. 113
  Yan Z. Voloshin, Oleg A. Varzatskii, Sergey V. Shul'ga, Irina N. Denisenko, Anna V. Vologzhanina, Yurii N. Bubnov, Copper(I)-promoted halogen exchange in the iron(II) dichloroclathrochelate, Inorganic Chemistry Communications, 2012, 17, 128

  CrossRef

 114. 114
  Armido Studer, Die “Renaissance” der radikalischen Trifluormethylierung, Angewandte Chemie, 2012, 124, 36
 115. 115
  Katrin Niedermann, Natalja Früh, Remo Senn, Barbara Czarniecki, René Verel, Antonio Togni, Direct Electrophilic N-Trifluoromethylation of Azoles by a Hypervalent Iodine Reagent, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 26
 116. 116
  Pär G. Janson, Ibrahim Ghoneim, Nadia O. Ilchenko, Kálmán J. Szabó, Electrophilic Trifluoromethylation by Copper-Catalyzed Addition of CF3-Transfer Reagents to Alkenes and Alkynes, Organic Letters, 2012, 14, 11, 2882

  CrossRef

 117. 117
  Qing-Hai Deng, Hubert Wadepohl, Lutz H. Gade, Highly Enantioselective Copper-Catalyzed Electrophilic Trifluoromethylation of β-Ketoesters, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 26, 10769

  CrossRef

 118. 118
  Andrew T. Parsons, Todd D. Senecal, Stephen L. Buchwald, Iron(II)-Catalyzed Trifluoromethylation of Potassium Vinyltrifluoroborates, Angewandte Chemie, 2012, 124, 12
 119. 119
  Andrew T. Parsons, Todd D. Senecal, Stephen L. Buchwald, Iron(II)-Catalyzed Trifluoromethylation of Potassium Vinyltrifluoroborates, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 12
 120. 120
  Naohiko Yoshikai, Eiichi Nakamura, Mechanisms of Nucleophilic Organocopper(I) Reactions, Chemical Reviews, 2012, 112, 4, 2339

  CrossRef

 121. 121
  Chao Chen, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Metal-Free Oxidative Trifluoromethylthiolation of Terminal Alkynes with CF3SiMe3and Elemental Sulfur, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 30, 12454

  CrossRef

 122. 122
  Chun Zhang, Liangren Zhang, Ning Jiao, Multiple Oxidative Dehydrogenative Functionalization of Arylacetaldehydes Using Molecular Oxygen as Oxidant Leading to 2-Oxo-acetamidines, Advanced Synthesis & Catalysis, 2012, 354, 7
 123. 123
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Mikiko Sodeoka, Oxytrifluoromethylation of multiple bonds using copper catalyst under mild conditions, Tetrahedron Letters, 2012, 53, 41, 5503

  CrossRef

 124. 124
  Xin Mu, Tao Wu, Hao-yang Wang, Yin-long Guo, Guosheng Liu, Palladium-Catalyzed Oxidative Aryltrifluoromethylation of Activated Alkenes at Room Temperature, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 2, 878

  CrossRef

 125. 125
  Xing-Guo Zhang, Hui-Xiong Dai, Masayuki Wasa, Jin-Quan Yu, Pd(II)-Catalyzed Ortho Trifluoromethylation of Arenes and Insights into the Coordination Mode of Acidic Amide Directing Groups, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 29, 11948

  CrossRef

 126. 126
  Chun Zhang, Conghui Tang, Ning Jiao, Recent advances in copper-catalyzed dehydrogenative functionalization via a single electron transfer (SET) process, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 9, 3464

  CrossRef

 127. 127
  Esteban Mejía, Antonio Togni, Rhenium-Catalyzed Trifluoromethylation of Arenes and Heteroarenes by Hypervalent Iodine Reagents, ACS Catalysis, 2012, 2, 4, 521

  CrossRef

 128. 128
  Yusuke Yasu, Takashi Koike, Munetaka Akita, Three-component Oxytrifluoromethylation of Alkenes: Highly Efficient and Regioselective Difunctionalization of C[DOUBLE BOND]C Bonds Mediated by Photoredox Catalysts, Angewandte Chemie, 2012, 124, 38
 129. 129
  Yusuke Yasu, Takashi Koike, Munetaka Akita, Three-component Oxytrifluoromethylation of Alkenes: Highly Efficient and Regioselective Difunctionalization of C[DOUBLE BOND]C Bonds Mediated by Photoredox Catalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 38
 130. 130
  Yi Li, Armido Studer, Transition-Metal-Free Trifluoromethylaminoxylation of Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 33
 131. 131
  Naeem Iqbal, Sungkyu Choi, Eunjin Kim, Eun Jin Cho, Trifluoromethylation of Alkenes by Visible Light Photoredox Catalysis, The Journal of Organic Chemistry, 2012, 77, 24, 11383

  CrossRef

 132. 132
  Satoshi Mizuta, Oscar Galicia-López, Keary M. Engle, Stefan Verhoog, Katherine Wheelhouse, Gerasimos Rassias, Véronique Gouverneur, Trifluoromethylation of Allylsilanes under Copper Catalysis, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 28
 133. 133
  Tony S. N. Zhao, Kálmán J. Szabó, Trifluoromethylation of Propargylic Halides and Trifluoroacetates Using (Ph3P)3Cu(CF3) Reagent, Organic Letters, 2012, 14, 15, 3966

  CrossRef

 134. 134
  Yi Li, Armido Studer, Übergangsmetallfreie Trifluormethylaminoxylierung von Alkenen, Angewandte Chemie, 2012, 124, 33
 135. 135
  Xi Wang, Yuxuan Ye, Songnan Zhang, Jiajie Feng, Yan Xu, Yan Zhang, Jianbo Wang, Copper-Catalyzed C(sp3)–C(sp3) Bond Formation Using a Hypervalent Iodine Reagent: An Efficient Allylic Trifluoromethylation, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 41, 16410

  CrossRef

 136. 136
  Eun Jin Cho, Stephen L. Buchwald, The Palladium-Catalyzed Trifluoromethylation of Vinyl Sulfonates, Organic Letters, 2011, 13, 24, 6552

  CrossRef