SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mandapati V. Ramakrishnam Raju, Hong-Cheu Lin, A cyanide-responsive supramolecular nanovalve based on Pd(ii)-templated pseudo-rotaxane, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 12, 6414

  CrossRef

 2. 2
  Si Yu Tan, Chung Yen Ang, Zhong Luo, Peizhou Li, Kim Truc Nguyen, Yanli Zhao, An iGlu Receptor Antagonist and Its Simultaneous Use with an Anticancer Drug for Cancer Therapy, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 16
 3. 3
  Z. Zheng, X. Huang, M. Schenderlein, H. Moehwald, G.-K. Xu, D. G. Shchukin, Bioinspired nanovalves with selective permeability and pH sensitivity, Nanoscale, 2015, 7, 6, 2409

  CrossRef

 4. 4
  Shengwang Zhou, Huizi Sha, Xiaokang Ke, Baorui Liu, Xizhang Wang, Xuezhong Du, Combination drug release of smart cyclodextrin-gated mesoporous silica nanovehicles, Chem. Commun., 2015, 51, 33, 7203

  CrossRef

 5. 5
  Yue Zhou, Hui Li, Ying-Wei Yang, Controlled drug delivery systems based on calixarenes, Chinese Chemical Letters, 2015,

  CrossRef

 6. 6
  Liangliang Dai, Qingfeng Zhang, Jinghua Li, Xinkun Shen, Caiyun Mu, Kaiyong Cai, Dendrimerlike Mesoporous Silica Nanoparticles as pH-Responsive Nanocontainers for Targeted Drug Delivery and Bioimaging, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 13, 7357

  CrossRef

 7. 7
  Wang Xiao, Xuan Zeng, Hang Lin, Kai Han, Hui-Zhen Jia, Xian-Zheng Zhang, Dual stimuli-responsive multi-drug delivery system for the individually controlled release of anti-cancer drugs, Chem. Commun., 2015, 51, 8, 1475

  CrossRef

 8. 8
  Cristina de la Torre, Isolda Casanova, Gerardo Acosta, Carmen Coll, María José Moreno, Fernando Albericio, Elena Aznar, Ramón Mangues, Miriam Royo, Félix Sancenón, Ramón Martínez-Máñez, Gated Mesoporous Silica Nanoparticles Using a Double-Role Circular Peptide for the Controlled and Target-Preferential Release of Doxorubicin in CXCR4-Expresing Lymphoma Cells, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 5
 9. 9
  Stefan Niedermayer, Veronika Weiss, Annika Herrmann, Alexandra Schmidt, Stefan Datz, Katharina Müller, Ernst Wagner, Thomas Bein, Christoph Bräuchle, Multifunctional polymer-capped mesoporous silica nanoparticles for pH-responsive targeted drug delivery, Nanoscale, 2015, 7, 17, 7953

  CrossRef

 10. 10
  Zilong Wu, Nan Song, Ryan Menz, Bharadwaj Pingali, Ying-Wei Yang, Yuebing Zheng, Nanoparticles functionalized with supramolecular host–guest systems for nanomedicine and healthcare, Nanomedicine, 2015, 10, 9, 1493

  CrossRef

 11. 11
  L. Palanikumar, Eun Seong Choi, Jae Yeong Cheon, Sang Hoon Joo, Ja-Hyoung Ryu, Noncovalent Polymer-Gatekeeper in Mesoporous Silica Nanoparticles as a Targeted Drug Delivery Platform, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 6
 12. 12
  Daniel P. Ferris, Paul R. McGonigal, Leah S. Witus, Takatoshi Kawaji, Mohammed M. Algaradah, Ahmed R. Alnajadah, Majed S. Nassar, J. Fraser Stoddart, Oxime Ligation on the Surface of Mesoporous Silica Nanoparticles, Organic Letters, 2015, 17, 9, 2146

  CrossRef

 13. 13
  Dinggeng He, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Xue Yang, Xiaoxiao Yang, Zhen Zou, Xuecai Li, Redox-responsive degradable honeycomb manganese oxide nanostructures as effective nanocarriers for intracellular glutathione-triggered drug release, Chem. Commun., 2015, 51, 4, 776

  CrossRef

 14. 14
  Xi-Long Qiu, Qing-Lan Li, Yue Zhou, Xiao-Yu Jin, Ai-Di Qi, Ying-Wei Yang, Sugar and pH dual-responsive snap-top nanocarriers based on mesoporous silica-coated Fe3O4magnetic nanoparticles for cargo delivery, Chem. Commun., 2015, 51, 20, 4237

  CrossRef

 15. 15
  Guocan Yu, Kecheng Jie, Feihe Huang, Supramolecular Amphiphiles Based on Host–Guest Molecular Recognition Motifs, Chemical Reviews, 2015, 150226080241003

  CrossRef

 16. 16
  Nikola Ž. Knežević, Jean-Olivier Durand, Targeted Treatment of Cancer with Nanotherapeutics Based on Mesoporous Silica Nanoparticles, ChemPlusChem, 2015, 80, 1
 17. 17
  Lei Tan, Hai-Xia Wu, Mei-Yan Yang, Chuan-Jun Liu, Ren-Xi Zhuo, The dual-stimulated release of size-selected cargos from cyclodextrin-covered mesoporous silica nanoparticles, RSC Adv., 2015, 5, 14, 10393

  CrossRef

 18. 18
  Soumen K. Samanta, Jan W. Bats, Michael Schmittel, A five-component nanorotor with speed regulation, Chemical Communications, 2014, 50, 18, 2364

  CrossRef

 19. 19
  Linfeng Chen, Wenqian Wang, Bin Su, Yongqiang Wen, Chuanbao Li, Yabin Zhou, Mingzhu Li, Xiaodi Shi, Hongwu Du, Yanlin Song, Lei Jiang, A Light-Responsive Release Platform by Controlling the Wetting Behavior of Hydrophobic Surface, ACS Nano, 2014, 8, 1, 744

  CrossRef

 20. 20
  Mian Chen, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Dinggeng He, Shuna Yang, Pengchao Qiu, Suye Chen, A pH-responsive polymer/mesoporous silica nano-container linked through an acid cleavable linker for intracellular controlled release and tumor therapy in vivo, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 4, 428

  CrossRef

 21. 21
  Wenqian Wang, Yongqiang Wen, Liping Xu, Hongwu Du, Yabin Zhou, Xueji Zhang, A Selective Release System Based on Dual-Drug-Loaded Mesoporous Silica for Nanoparticle-Assisted Combination Therapy, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 25
 22. 22
  Yue Zhou, Li-Li Tan, Qing-Lan Li, Xi-Long Qiu, Ai-Di Qi, Yanchun Tao, Ying-Wei Yang, Acetylcholine-Triggered Cargo Release from Supramolecular Nanovalves Based on Different Macrocyclic Receptors, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 11
 23. 23
  Quan Zhang, Xiaoling Wang, Pei-Zhou Li, Kim Truc Nguyen, Xiao-Jun Wang, Zhong Luo, Huacheng Zhang, Nguan Soon Tan, Yanli Zhao, Biocompatible, Uniform, and Redispersible Mesoporous Silica Nanoparticles for Cancer-Targeted Drug Delivery In Vivo, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 17
 24. 24
  Xing Ma, Yanli Zhao, Biomedical Applications of Supramolecular Systems Based on Host–Guest Interactions, Chemical Reviews, 2014, 150317111641003

  CrossRef

 25. 25
  Lizhen He, Yanyu Huang, Huili Zhu, Guanhua Pang, Wenjie Zheng, Yum-Shing Wong, Tianfeng Chen, Cancer-Targeted Monodisperse Mesoporous Silica Nanoparticles as Carrier of Ruthenium Polypyridyl Complexes to Enhance Theranostic Effects, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 19
 26. 26
  Cristina de la Torre, Laura Mondragón, Carmen Coll, Félix Sancenón, María D. Marcos, Ramón Martínez-Máñez, Pedro Amorós, Enrique Pérez-Payá, Mar Orzáez, Cathepsin-B Induced Controlled Release from Peptide-Capped Mesoporous Silica Nanoparticles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 47
 27. 27
  Si Yu Tan, Chung Yen Ang, Peizhou Li, Qi Ming Yap, Yanli Zhao, Drug Encapsulation and Release by Mesoporous Silica Nanoparticles: The Effect of Surface Functional Groups, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 36
 28. 28
  Hye-Seon Shin, Yong-Kyung Hwang, Seong Huh, Facile Preparation of Ultra-Large Pore Mesoporous Silica Nanoparticles and Their Application to the Encapsulation of Large Guest Molecules, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 1740

  CrossRef

 29. 29
  Tao Chen, Hao Yu, Nianwang Yang, MingDong Wang, Chendi Ding, Jiajun Fu, Graphene quantum dot-capped mesoporous silica nanoparticles through an acid-cleavable acetal bond for intracellular drug delivery and imaging, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 31, 4979

  CrossRef

 30. 30
  Christophe Théron, Audrey Gallud, Carole Carcel, Magali Gary-Bobo, Marie Maynadier, Marcel Garcia, Jie Lu, Fuyuhiko Tamanoi, Jeffrey I. Zink, Michel Wong Chi Man, Hybrid Mesoporous Silica Nanoparticles with pH-Operated and Complementary H-Bonding Caps as an Autonomous Drug-Delivery System, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 30
 31. 31
  Kim Truc Nguyen, Yanli Zhao, Integrated graphene/nanoparticle hybrids for biological and electronic applications, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6245

  CrossRef

 32. 32
  Qihang Sun, Xuanrong Sun, Xinpeng Ma, Zhuxian Zhou, Erlei Jin, Bo Zhang, Youqing Shen, Edward A. Van Kirk, William J. Murdoch, Joseph R. Lott, Timothy P. Lodge, Maciej Radosz, Yuliang Zhao, Integration of Nanoassembly Functions for an Effective Delivery Cascade for Cancer Drugs, Advanced Materials, 2014, 26, 45
 33. 33
  Shengwang Zhou, Huizi Sha, Baorui Liu, Xuezhong Du, Integration of simultaneous and cascade release of two drugs into smart single nanovehicles based on DNA-gated mesoporous silica nanoparticles, Chem. Sci., 2014, 5, 11, 4424

  CrossRef

 34. 34
  Tanay Kundu, Shouvik Mitra, Prasun Patra, Arunava Goswami, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee, Mechanical Downsizing of a Gadolinium(III)-based Metal–Organic Framework for Anticancer Drug Delivery, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 33
 35. 35
  MingDong Wang, Tao Chen, ChenDi Ding, JiaJun Fu, Mechanized silica nanoparticles based on reversible bistable [2]pseudorotaxanes as supramolecular nanovalves for multistage pH-controlled release, Chemical Communications, 2014, 50, 39, 5068

  CrossRef

 36. 36
  Qing-Lan Li, Yanfang Sun, Yu-Long Sun, Jijie Wen, Yue Zhou, Qi-Ming Bing, Lyle D. Isaacs, Yinghua Jin, Hui Gao, Ying-Wei Yang, Mesoporous Silica Nanoparticles Coated by Layer-by-Layer Self-assembly Using Cucurbit[7]uril for in Vitro and in Vivo Anticancer Drug Release, Chemistry of Materials, 2014, 26, 22, 6418

  CrossRef

 37. 37
  Ting Wang, MingDong Wang, ChenDi Ding, JiaJun Fu, Mono-benzimidazole functionalized β-cyclodextrins as supramolecular nanovalves for pH-triggered release of p-coumaric acid, Chem. Commun., 2014, 50, 83, 12469

  CrossRef

 38. 38
  Christian Argyo, Veronika Weiss, Christoph Bräuchle, Thomas Bein, Multifunctional Mesoporous Silica Nanoparticles as a Universal Platform for Drug Delivery, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 435

  CrossRef

 39. 39
  Lei Miao, Shutao Guo, Jing Zhang, William Y. Kim, Leaf Huang, Nanoparticles with Precise Ratiometric Co-Loading and Co-Delivery of Gemcitabine Monophosphate and Cisplatin for Treatment of Bladder Cancer, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 42
 40. 40
  Ana B. Dávila-Ibáñez, Rosalía Mariño-Fernández, Melodie Maceira-Campos, Andrés García-Lorenzo, Vicenta Martínez-Zorzano, Verónica Salgueiriño, Nonhomogeneous Silica Promotes the Biologically Induced Delivery of Metal Ions from Silica-Coated Magnetic Nanoparticles, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 48, 28266

  CrossRef

 41. 41
  Mirna Z. Bulatović, Danijela Maksimović-Ivanić, Christian Bensing, Santiago Gómez-Ruiz, Dirk Steinborn, Harry Schmidt, Marija Mojić, Aleksandra Korać, Igor Golić, Damian Pérez-Quintanilla, Miljana Momčilović, Sanja Mijatović, Goran N. Kaluđerović, Organotin(IV)-Loaded Mesoporous Silica as a Biocompatible Strategy in Cancer Treatment, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 23
 42. 42
  Mirna Z. Bulatović, Danijela Maksimović-Ivanić, Christian Bensing, Santiago Gómez-Ruiz, Dirk Steinborn, Harry Schmidt, Marija Mojić, Aleksandra Korać, Igor Golić, Damian Pérez-Quintanilla, Miljana Momčilović, Sanja Mijatović, Goran N. Kaluđerović, Organozinn(IV)-beladenes mesoporöses SiO2 als biokompatible Strategie bei der Krebstherapie, Angewandte Chemie, 2014, 126, 23
 43. 43
  Tania M. Guardado-Alvarez, Lekshmi Sudha Devi, Jean-Marie Vabre, Travis A. Pecorelli, Benjamin J. Schwartz, Jean-Olivier Durand, Olivier Mongin, Mireille Blanchard-Desce, Jeffrey I. Zink, Photo-redox activated drug delivery systems operating under two photon excitation in the near-IR, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4652

  CrossRef

 44. 44
  Xuan Huang, Xuezhong Du, Pillar[6]arene-Valved Mesoporous Silica Nanovehicles for Multiresponsive Controlled Release, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 20430

  CrossRef

 45. 45
  Bindu P. Nair, Dhanesh Vaikkath, Prabha D. Nair, Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-F68 Hybrid Vesicles for Folate Receptor Targeted Anti-Cancer Drug Delivery, Langmuir, 2014, 30, 1, 340

  CrossRef

 46. 46
  Danbi Jung, Sukhendu Maiti, Jae Hong Lee, Joung Hae Lee, Jong Seung Kim, Rational design of biotin–disulfide–coumarin conjugates: a cancer targeted thiol probe and bioimaging, Chemical Communications, 2014, 50, 23, 3044

  CrossRef

 47. 47
  Chung Yen Ang, Si Yu Tan, Yanli Zhao, Recent advances in biocompatible nanocarriers for delivery of chemotherapeutic cargoes towards cancer therapy, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 27, 4776

  CrossRef

 48. 48
  Soumen K. Samanta, Anup Rana, Michael Schmittel, Reversible cargo shipping between orthogonal stations of a nanoscaffold upon redox input, Dalton Trans., 2014, 43, 25, 9438

  CrossRef

 49. 49
  Peter Nadrah, Odon Planinšek, Miran Gaberšček, Stimulus-responsive mesoporous silica particles, Journal of Materials Science, 2014, 49, 2, 481

  CrossRef

 50. 50
  Shanshan Wu, Qingqing Deng, Xuan Huang, Xuezhong Du, Synergetic Gating of Metal-Latching Ligands and Metal-Chelating Proteins for Mesoporous Silica Nanovehicles to Enhance Delivery Efficiency, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140819090119001

  CrossRef

 51. 51
  Cristina Giménez, Estela Climent, Elena Aznar, Ramón Martínez-Máñez, Félix Sancenón, M. Dolores Marcos, Pedro Amorós, Knut Rurack, Towards Chemical Communication between Gated Nanoparticles, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 46
 52. 52
  Núria Mas, Daniel Arcos, Lorena Polo, Elena Aznar, Sandra Sánchez-Salcedo, Félix Sancenón, Ana García, M. Dolores Marcos, Alejandro Baeza, María Vallet-Regí, Ramón Martínez-Máñez, Towards the Development of Smart 3D “Gated Scaffolds” for On-Command Delivery, Small, 2014, 10, 23
 53. 53
  Cristina Giménez, Estela Climent, Elena Aznar, Ramón Martínez-Máñez, Félix Sancenón, M. Dolores Marcos, Pedro Amorós, Knut Rurack, Über den chemischen Informationsaustausch zwischen gesteuerten Nanopartikeln, Angewandte Chemie, 2014, 126, 46
 54. 54
  Sheshanath V. Bhosale, Yoctowell Cavities on Magnetic Silica Nanoparticles for pH Stimuli-Responsive Controlled Release of Drug Molecules, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 18
 55. 55
  JiaJun Fu, Tao Chen, MingDong Wang, NianWang Yang, SuNing Li, Ying Wang, XiaoDong Liu, Acid and Alkaline Dual Stimuli-Responsive Mechanized Hollow Mesoporous Silica Nanoparticles as Smart Nanocontainers for Intelligent Anticorrosion Coatings, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11397

  CrossRef

 56. 56
  Tania M. Guardado-Alvarez, Lekshmi Sudha Devi, Melissa M. Russell, Benjamin J. Schwartz, Jeffrey I. Zink, Activation of Snap-Top Capped Mesoporous Silica Nanocontainers Using Two Near-Infrared Photons, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 38, 14000

  CrossRef

 57. 57
  Min Xue, Jeffrey I. Zink, An Enzymatic Chemical Amplifier Based on Mechanized Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 47, 17659

  CrossRef

 58. 58
  Yu-Long Sun, Yue Zhou, Qing-Lan Li, Ying-Wei Yang, Enzyme-responsive supramolecular nanovalves crafted by mesoporous silica nanoparticles and choline-sulfonatocalix[4]arene [2]pseudorotaxanes for controlled cargo release, Chemical Communications, 2013, 49, 79, 9033

  CrossRef

 59. 59
  Oliver Roling, Christian Wendeln, Ulrike Kauscher, Patrick Seelheim, Hans-Joachim Galla, Bart Jan Ravoo, Layer-by-Layer Deposition of Vesicles Mediated by Supramolecular Interactions, Langmuir, 2013, 29, 32, 10174

  CrossRef

 60. 60
  Fuping Gao, Linlin Li, Changhui Fu, Liya Nie, Dong Chen, Fangqiong Tang, LHRH-PE40 Fusion Protein Tethered Silica Nanorattles for Imaging-Guided Tumor-Specific Drug Delivery and Bimodal Therapy, Advanced Materials, 2013, 25, 38
 61. 61
  Yu-Long Sun, Ying-Wei Yang, Dai-Xiong Chen, Guan Wang, Yue Zhou, Chun-Yu Wang, J. Fraser Stoddart, Mechanized Silica Nanoparticles Based on Pillar[5]arenes for On-Command Cargo Release, Small, 2013, 9, 19
 62. 62
  Xuejuan Wan, Tao Liu, Jinming Hu, Shiyong Liu, Photo-Degradable, Protein–Polyelectrolyte Complex-Coated, Mesoporous Silica Nanoparticles for Controlled Co-Release of Protein and Model Drugs, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 4
 63. 63
  Marco Frasconi, Zhichang Liu, Juying Lei, Yilei Wu, Elena Strekalova, Dmitry Malin, Michael W. Ambrogio, Xinqi Chen, Youssry Y. Botros, Vincent L. Cryns, Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart, Photoexpulsion of Surface-Grafted Ruthenium Complexes and Subsequent Release of Cytotoxic Cargos to Cancer Cells from Mesoporous Silica Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 31, 11603

  CrossRef

 64. 64
  Peter Nadrah, Fabiola Porta, Odon Planinšek, Alexander Kros, Miran Gaberšček, Poly(propylene imine) dendrimer caps on mesoporous silica nanoparticles for redox-responsive release: smaller is better, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 26, 10740

  CrossRef

 65. 65
  Valentin Valtchev, Lubomira Tosheva, Porous Nanosized Particles: Preparation, Properties, and Applications, Chemical Reviews, 2013, 113, 8, 6734

  CrossRef

 66. 66
  Lei Wang, Li-Li Li, Horse L. Ma, Hao Wang, Recent advances in biocompatible supramolecular assemblies for biomolecular detection and delivery, Chinese Chemical Letters, 2013, 24, 5, 351

  CrossRef

 67. 67
  Estela Climent, Laura Mondragón, Ramón Martínez-Máñez, Félix Sancenón, M. Dolores Marcos, Jose Ramón Murguía, Pedro Amorós, Knut Rurack, Enrique Pérez-Payá, Selective, Highly Sensitive, and Rapid Detection of Genomic DNA by Using Gated Materials: Mycoplasma Detection, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 34
 68. 68
  Estela Climent, Laura Mondragón, Ramón Martínez-Máñez, Félix Sancenón, M. Dolores Marcos, Jose Ramón Murguía, Pedro Amorós, Knut Rurack, Enrique Pérez-Payá, Selektiver, hoch empfindlicher und schneller Nachweis genomischer DNA mit gesteuerten Materialien am Beispiel von Mycoplasma, Angewandte Chemie, 2013, 125, 34
 69. 69
  Zhaoliang Zheng, Xing Huang, Matthias Schenderlein, Dimitriya Borisova, Rong Cao, Helmuth Möhwald, Dmitry Shchukin, Self-Healing and Antifouling Multifunctional Coatings Based on pH and Sulfide Ion Sensitive Nanocontainers, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 26
 70. 70
  Shenfei Zong, Zhuyuan Wang, Hui Chen, Jing Yang, Yiping Cui, Surface Enhanced Raman Scattering Traceable and Glutathione Responsive Nanocarrier for the Intracellular Drug Delivery, Analytical Chemistry, 2013, 85, 4, 2223

  CrossRef

 71. 71
  Sheshanath V. Bhosale, Sidhanath V. Bhosale, Yoctowells as a simple model system for the encapsulation and controlled release of bioactive molecules, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 72. 72
  Alessandro Agostini, Laura Mondragón, Lluis Pascual, Elena Aznar, Carmen Coll, Ramón Martínez-Máñez, Félix Sancenón, Juan Soto, M. Dolores Marcos, Pedro Amorós, Ana M. Costero, Margarita Parra, Salvador Gil, Design of Enzyme-Mediated Controlled Release Systems Based on Silica Mesoporous Supports Capped with Ester-Glycol Groups, Langmuir, 2012, 28, 41, 14766

  CrossRef

 73. 73
  Min Xue, Dennis Cao, J. Fraser Stoddart, Jeffrey I. Zink, Size-selective pH-operated megagates on mesoporous silica materials, Nanoscale, 2012, 4, 23, 7569

  CrossRef

 74. 74
  Cheng Wang, Scott M. Dyar, Dennis Cao, Albert C. Fahrenbach, Noah Horwitz, Michael T. Colvin, Raanan Carmieli, Charlotte L. Stern, Sanjeev K. Dey, Michael R. Wasielewski, J. Fraser Stoddart, Tetrathiafulvalene Hetero Radical Cation Dimerization in a Redox-Active [2]Catenane, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 46, 19136

  CrossRef