SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guangfeng Wang, Gang Xu, Yanhong Zhu, Xiaojun Zhang, A “turn-on” carbon nanotube–Ag nanoclusters fluorescent sensor for sensitive and selective detection of Hg2+ with cyclic amplification of exonuclease III activity, Chemical Communications, 2014, 50, 6, 747

  CrossRef

 2. 2
  Fan Yang, Xiaolei Zuo, Zhenhua Li, Wangping Deng, Jiye Shi, Guojun Zhang, Qing Huang, Shiping Song, Chunhai Fan, A Bubble-Mediated Intelligent Microscale Electrochemical Device for Single-Step Quantitative Bioassays, Advanced Materials, 2014, 26, 15
 3. 3
  Juan Luo, Xueen Fang, Daixing Ye, Huixiang Li, Hui Chen, Song Zhang, Jilie Kong, A real-time microfluidic multiplex electrochemical loop-mediated isothermal amplification chip for differentiating bacteria, Biosensors and Bioelectronics, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Shunbi Xie, Yaqin Chai, Yali Yuan, Lijuan Bai, Ruo Yuan, Development of an electrochemical method for Ochratoxin A detection based on aptamer and loop-mediated isothermal amplification, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 55, 324

  CrossRef

 5. 5
  Ji Nie, De-Wen Zhang, Cai Tie, Ying-Lin Zhou, Xin-Xiang Zhang, G-quadruplex based two-stage isothermal exponential amplification reaction for label-free DNA colorimetric detection, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 56, 237

  CrossRef

 6. 6
  Ming Luo, Ningxing Li, Yufei Liu, Chaohui Chen, Xia Xiang, Xinghu Ji, Zhike He, Highly sensitive and multiple DNA biosensor based on isothermal strand-displacement polymerase reaction and functionalized magnetic microparticles, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 55, 318

  CrossRef

 7. 7
  P. A. Kokkinos, P. G. Ziros, M. Bellou, A. Vantarakis, Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) for the Detection of Salmonella in Food, Food Analytical Methods, 2014, 7, 2, 512

  CrossRef

 8. 8
  Yali Yuan, Shiqiang Wei, Guangpeng Liu, Shunbi Xie, Yaqin Chai, Ruo Yuan, Ultrasensitive electrochemiluminescent aptasensor for ochratoxin A detection with the loop-mediated isothermal amplification, Analytica Chimica Acta, 2014, 811, 70

  CrossRef

 9. 9
  Yu-Tse Lai, Jui-Chang Kuo, Yao-Joe Yang, A novel gas sensor using polymer-dispersed liquid crystal doped with carbon nanotubes, Sensors and Actuators A: Physical, 2013,

  CrossRef

 10. 10
  Dingbin Liu, Zhantong Wang, Albert Jin, Xinglu Huang, Xiaolian Sun, Fu Wang, Qiang Yan, Shengxiang Ge, Ningshao Xia, Gang Niu, Gang Liu, A. R. Hight Walker, Xiaoyuan Chen, Acetylcholinesterase-Catalyzed Hydrolysis Allows Ultrasensitive Detection of Pathogens with the Naked Eye, Angewandte Chemie, 2013, 125, 52
 11. 11
  Dingbin Liu, Zhantong Wang, Albert Jin, Xinglu Huang, Xiaolian Sun, Fu Wang, Qiang Yan, Shengxiang Ge, Ningshao Xia, Gang Niu, Gang Liu, A. R. Hight Walker, Xiaoyuan Chen, Acetylcholinesterase-Catalyzed Hydrolysis Allows Ultrasensitive Detection of Pathogens with the Naked Eye, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 52
 12. 12
  Gang Xu, Guangfeng Wang, Xiuping He, Yanhong Zhu, Ling Chen, Xiaojun Zhang, An ultrasensitive electrochemical method for detection of Ag+ based on cyclic amplification of exonuclease III activity on cytosine–Ag+–cytosine, The Analyst, 2013, 138, 22, 6900

  CrossRef

 13. 13
  Fenglei Gao, Jianping Lei, Huangxian Ju, Assistant DNA recycling with nicking endonuclease and molecular beacon for signal amplification using a target-complementary arched structure, Chemical Communications, 2013, 49, 38, 4006

  CrossRef

 14. 14
  Wen-Hsin Chang, Sung-Yi Yang, Chih-Lin Lin, Chih-Hung Wang, Ping-Chen Li, Tzong-Yueh Chen, Fuh-Jyh Jan, Gwo-Bin Lee, Detection of viruses directly from the fresh leaves of a Phalaenopsis orchid using a microfluidic system, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2013, 9, 8, 1274

  CrossRef

 15. 15
  Dayu Liu, Guangtie Liang, Qiong Zhang, Bin Chen, Detection ofMycobacterium tuberculosisUsing a Capillary-Array Microsystem with Integrated DNA Extraction, Loop-Mediated Isothermal Amplification, and Fluorescence Detection, Analytical Chemistry, 2013, 85, 9, 4698

  CrossRef

 16. 16
  Longhua Tang, Ik Su Chun, Zidong Wang, Jinghong Li, Xiuling Li, Yi Lu, DNA Detection Using Plasmonic Enhanced Near-Infrared Photoluminescence of Gallium Arsenide, Analytical Chemistry, 2013, 85, 20, 9522

  CrossRef

 17. 17
  Adriana S. Patterson, Kuangwen Hsieh, H. Tom Soh, Kevin W. Plaxco, Electrochemical real-time nucleic acid amplification: towards point-of-care quantification of pathogens, Trends in Biotechnology, 2013, 31, 12, 704

  CrossRef

 18. 18
  Xinxin Fang, Qinghui Jin, Fengxiang Jing, Huanqian Zhang, Feng Zhang, Hongju Mao, Baojian Xu, Jianlong Zhao, Integrated biochip for label-free and real-time detection of DNA amplification by contactless impedance measurements based on interdigitated electrodes, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 44, 241

  CrossRef

 19. 19
  Catrina G. Pheeney, Anna R. Arnold, Michael A. Grodick, Jacqueline K. Barton, Multiplexed Electrochemistry of DNA-Bound Metalloproteins, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 32, 11869

  CrossRef

 20. 20
  Chen-Min Chang, Wen-Hsin Chang, Chih-Hung Wang, Jung-Hao Wang, John D. Mai, Gwo-Bin Lee, Nucleic acid amplification using microfluidic systems, Lab on a Chip, 2013, 13, 7, 1225

  CrossRef

 21. 21
  Mark R. Hartman, Roanna C. H. Ruiz, Shogo Hamada, Chuanying Xu, Kenneth G. Yancey, Yan Yu, Wei Han, Dan Luo, Point-of-care nucleic acid detection using nanotechnology, Nanoscale, 2013, 5, 21, 10141

  CrossRef

 22. 22
  Lei Yan, Shizuka Nakayama, Herman O. Sintim, Probe design rules and effective enzymes for endonuclease-based detection of nucleic acids, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2013, 21, 20, 6181

  CrossRef

 23. 23
  Justin D. Besant, Jagotamoy Das, Edward H. Sargent, Shana O. Kelley, Proximal Bacterial Lysis and Detection in Nanoliter Wells Using Electrochemistry, ACS Nano, 2013, 7, 9, 8183

  CrossRef

 24. 24
  Anping Cao, Chun-yang Zhang, Real-Time Detection of Transcription Factors Using Target-Converted Helicase-Dependent Amplification Assay with Zero-Background Signal, Analytical Chemistry, 2013, 85, 4, 2543

  CrossRef

 25. 25
  Junyang Zhuang, Libing Fu, Mingdi Xu, Huanghao Yang, Guonan Chen, Dianping Tang, Sensitive electrochemical monitoring of nucleic acids coupling DNA nanostructures with hybridization chain reaction, Analytica Chimica Acta, 2013, 783, 17

  CrossRef

 26. 26
  Derek Chun Lee, Shea Ping Yip, Thomas M. H. Lee, Simple and Sensitive Electrochemical DNA Detection of Primer Generation-Rolling Circle Amplification, Electroanalysis, 2013, 25, 5
 27. 27
  Ling Yan, Zhi Zhu, Yuan Zou, Yishun Huang, Dewen Liu, Shasha Jia, Dunming Xu, Min Wu, Yu Zhou, Shuang Zhou, Chaoyong James Yang, Target-Responsive “Sweet” Hydrogel with Glucometer Readout for Portable and Quantitative Detection of Non-Glucose Targets, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 10, 3748

  CrossRef