SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jun Jiang, Wenliang Wang, Chunde Wang, Li Zhang, Kaibin Tang, Jian Zuo, Qing Yang, Electrochemical Performance of Iron Diphosphide/Carbon Tube Nanohybrids in Lithium-ion Batteries, Electrochimica Acta, 2015, 170, 140

  CrossRef

 2. 2
  Xianying Qin, Haoran Zhang, Junxiong Wu, Xiaodong Chu, Yan-Bing He, Cuiping Han, Cui Miao, Shuan Wang, Baohua Li, Feiyu Kang, Fe3O4 nanoparticles encapsulated in electrospun porous carbon fibers with a compact shell as high-performance anode for lithium ion batteries, Carbon, 2015, 87, 347

  CrossRef

 3. 3
  G.B. Xu, W. Li, L.W. Yang, X.L. Wei, J.W. Ding, J.X. Zhong, Paul K. Chu, Highly-crystalline ultrathin Li4Ti5O12 nanosheets decorated with silver nanocrystals as a high-performance anode material for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 276, 247

  CrossRef

 4. 4
  Ksenia Fominykh, Petko Chernev, Ivelina Zaharieva, Johannes Sicklinger, Goran Stefanic, Markus Döblinger, Alexander Müller, Aneil Pokharel, Sebastian Böcklein, Christina Scheu, Thomas Bein, Dina Fattakhova-Rohlfing, Iron-Doped Nickel Oxide Nanocrystals as Highly Efficient Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting, ACS Nano, 2015, 9, 5, 5180

  CrossRef

 5. 5
  Liyun Cao, Yani Hui, Haibo Ouyang, Jianfeng Huang, Zhanwei Xu, Jiayin Li, Wanzhuo Zhang, Simin Chai, Shouwu Guo, Li4Ti5O12hollow mesoporous microspheres assembled from nanoparticles for high rate lithium-ion battery anodes, RSC Adv., 2015, 5, 45, 35643

  CrossRef

 6. 6
  Qian Wang, Wei Liu, Jian Zhang, Xiaohua Xie, Baojia Xia, Performance of electroless-plated lithium titanate/copper composites as anode materials in 18650-type lithium-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 5, 1411

  CrossRef

 7. 7
  Bernd Oschmann, Muhammad Nawaz Tahir, Franziska Mueller, Dominic Bresser, Ingo Lieberwirth, Wolfgang Tremel, Stefano Passerini, Rudolf Zentel, Precursor Polymers for the Carbon Coating of Au@ZnO Multipods for Application as Active Material in Lithium-Ion Batteries, Macromolecular Rapid Communications, 2015, 36, 11
 8. 8
  Huan Duan, Jia Li, Hongda Du, Sum Wai Chiang, Chengjun Xu, Wenhui Duan, Feiyu Kang, Tailoring Native Defects and Zinc Impurities in Li4Ti5O12: Insights from First-Principles Study, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 9, 5238

  CrossRef

 9. 9
  Sen Nie, Chunsong Li, Hongrui Peng, Guicun Li, Kezheng Chen, Ti3+self-doped Li4Ti5O12nanosheets as anode materials for high performance lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 30, 23278

  CrossRef

 10. 10
  Hongsen Li, Laifa Shen, Gang Pang, Shan Fang, Haifeng Luo, Kai Yang, Xiaogang Zhang, TiNb2O7nanoparticles assembled into hierarchical microspheres as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 2, 619

  CrossRef

 11. 11
  Hongsen Li, Laifa Shen, Bing Ding, Gang Pang, Hui Dou, Xiaogang Zhang, Ultralong SrLi2Ti6O14 nanowires composed of single-crystalline nanoparticles: Promising candidates for high-power lithium ions batteries, Nano Energy, 2015, 13, 18

  CrossRef

 12. 12
  Zheng Chen, Yin Yuan, Huihui Zhou, Xiaolei Wang, Zhihua Gan, Fosong Wang, Yunfeng Lu, 3D Nanocomposite Architectures from Carbon-Nanotube-Threaded Nanocrystals for High-Performance Electrochemical Energy Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 2
 13. 13
  Bingkun Guo, Xiqian Yu, Xiao-Guang Sun, Miaofang Chi, Zhen-An Qiao, Jue Liu, Yong-Sheng Hu, Xiao-Qing Yang, John B. Goodenough, Sheng Dai, A long-life lithium-ion battery with a highly porous TiNb2O7 anode for large-scale electrical energy storage, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2220

  CrossRef

 14. 14
  Changshin Jo, Youngsik Kim, Jongkook Hwang, Jongmin Shim, Jinyoung Chun, Jinwoo Lee, Block Copolymer Directed Ordered Mesostructured TiNb2O7Multimetallic Oxide Constructed of Nanocrystals as High Power Li-Ion Battery Anodes, Chemistry of Materials, 2014, 26, 11, 3508

  CrossRef

 15. 15
  Qiushi Cheng, Jianwen Liang, Yongchun Zhu, Lulu Si, Cong Guo, Yitai Qian, Bulk Ti2Nb10O29as long-life and high-power Li-ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17258

  CrossRef

 16. You have free access to this content16
  Hongsen Li, Laifa Shen, Jie Wang, Bing Ding, Ping Nie, Guiyin Xu, Xiaoyan Wang, Xiaogang Zhang, Design of a Nitrogen-Doped, Carbon-Coated Li4Ti5O12 Nanocomposite with a Core–Shell Structure and Its Application for High-Rate Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2014, 79, 1
 17. 17
  Jun Liu, Wei Liu, Shaomin Ji, Yanling Wan, Huaqi Yin, Yichun Zhou, Facile Synthesis of Carbon-Encapsulated Li4Ti5O12@C Hollow Microspheres as Superior Anode Materials for Li-Ion Batteries, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 12
 18. 18
  Xue Li, Huang-chang Lin, Wang-jun Cui, Qian Xiao, Jin-bao Zhao, Fast Solution-Combustion Synthesis of Nitrogen-Modified Li4Ti5O12Nanomaterials with Improved Electrochemical Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7895

  CrossRef

 19. 19
  Zeyuan Cao, Bingqing Wei, Fragmented Carbon Nanotube Macrofilms as Adhesive Conductors for Lithium-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 3, 3049

  CrossRef

 20. 20
  Cuiping Han, Yan-Bing He, Baohua Li, Hongfei Li, Jun Ma, Hongda Du, Xianying Qin, Quan-Hong Yang, Feiyu Kang, Highly Crystalline Lithium Titanium Oxide Sheets Coated with Nitrogen-Doped Carbon enable High-Rate Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 9
 21. 21
  Kai Zhang, Zhe Hu, Zhanliang Tao, Jun Chen, Inorganic & organic materials for rechargeable Li batteries with multi-electron reaction, Science China Materials, 2014, 57, 1, 42

  CrossRef

 22. 22
  C. P. Sandhya, Bibin John, C. Gouri, Lithium titanate as anode material for lithium-ion cells: a review, Ionics, 2014, 20, 5, 601

  CrossRef

 23. 23
  Jili Li, Youqi Zhu, Lin Wang, Chuanbao Cao, Lithium Titanate Epitaxial Coating on Spinel Lithium Manganese Oxide Surface for Improving the Performance of Lithium Storage Capability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 18742

  CrossRef

 24. 24
  Hai-Yong Dong, Yan-Bing He, Baohua Li, Chen Zhang, Ming Liu, Fangyuan Su, Wei Lv, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang, Lithium titanate hybridized with trace amount of graphene used as an anode for a high rate lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 142, 247

  CrossRef

 25. 25
  Yingchang Yang, Binghan Qiao, Xuming Yang, Laibing Fang, Chengchi Pan, Weixin Song, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji, Lithium Titanate Tailored by Cathodically Induced Graphene for an Ultrafast Lithium Ion Battery, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 26. You have free access to this content26
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Jiaqi Wei, Hong Le Tam, Bevita Kallupalathinkal Chandran, Zhili Dong, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Mechanical Force-Driven Growth of Elongated Bending TiO2-based Nanotubular Materials for Ultrafast Rechargeable Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 27. 27
  Yuan Wang, Haibo Rong, Benzhen Li, Lidan Xing, Xiaoping Li, Weishan Li, Microemulsion-assisted synthesis of ultrafine Li4Ti5O12/C nanocomposite with oleic acid as carbon precursor and particle size controller, Journal of Power Sources, 2014, 246, 213

  CrossRef

 28. 28
  Civan Avcı, Aykut Aydın, Zeynep Tuna, Zelal Yavuz, Yusuke Yamauchi, Norihiro Suzuki, Ömer Dag, Molten Salt Assisted Self Assembly (MASA): Synthesis of Mesoporous Metal Titanate (CoTiO3, MnTiO3, and Li4Ti5O12) Thin Films and Monoliths, Chemistry of Materials, 2014, 26, 20, 6050

  CrossRef

 29. 29
  Fu-Sheng Ke, Lauryn Jamison, Ling Huang, Bo Zhang, Jun-Tao Li, Xiao-Dong Zhou, Shi-Gang Sun, Negative electrode comprised of Fe3O4 nanoparticles and Cu nanowires for lithium ion batteries, Solid State Ionics, 2014, 262, 18

  CrossRef

 30. 30
  Yemeng Ni, Yajing Yin, Ping Wu, Hui Zhang, Chenxin Cai, Nitrogen/Carbon Atomic Ratio-Dependent Performances of Nitrogen-Doped Carbon-Coated Metal Oxide Nanocrystals for Anodes in Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7346

  CrossRef

 31. 31
  Yi-Chun Chang, Chi-Young Lee, Hsin-Tien Chiu, Porous Inorganic Materials from Living Porogens: Channel-like TiO2from Yeast-Assisted Sol–Gel Process, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 31

  CrossRef

 32. 32
  Shuai Chen, Yuelong Xin, Yiyang Zhou, Yurong Ma, Henghui Zhou, Limin Qi, Self-supported Li4Ti5O12 nanosheet arrays for lithium ion batteries with excellent rate capability and ultralong cycle life, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1924

  CrossRef

 33. 33
  Jun Liu, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Self-Supported Li4Ti5O12–C Nanotube Arrays as High-Rate and Long-Life Anode Materials for Flexible Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 5, 2597

  CrossRef

 34. 34
  Hannah Song, Tae-Gyung Jeong, Young Hoon Moon, Ho-Hwan Chun, Kyung Yoon Chung, Hyung Sun Kim, Byung Won Cho, Yong-Tae Kim, Stabilization of Oxygen-deficient Structure for Conducting Li4Ti5O12-δ by Molybdenum Doping in a Reducing Atmosphere, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 35. 35
  Soojeong Kim, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Jizhang Chen, Li Yang, James E. Penner-Hahn, Aniruddha Deb, The electrochemical and local structural analysis of the mesoporous Li4Ti5O12 anode, Journal of Power Sources, 2014, 268, 294

  CrossRef

 36. 36
  Ksenia Fominykh, Johann M. Feckl, Johannes Sicklinger, Markus Döblinger, Sebastian Böcklein, Jürgen Ziegler, Laurence Peter, Jiri Rathousky, Ernst-Wilhelm Scheidt, Thomas Bein, Dina Fattakhova-Rohlfing, Ultrasmall Dispersible Crystalline Nickel Oxide Nanoparticles as High-Performance Catalysts for Electrochemical Water Splitting, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 21
 37. 37
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 49
 38. 38
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 49
 39. 39
  Kui Zhang, Michael B. Katz, Baihai Li, Sung Joo Kim, Xianfeng Du, Xiaoguang Hao, Jacob R. Jokisaari, Shuyi Zhang, George W. Graham, Anton Van der Ven, Bart M. Bartlett, Xiaoqing Pan, Water-Free Titania–Bronze Thin Films with Superfast Lithium-Ion Transport, Advanced Materials, 2014, 26, 43
 40. 40
  Na Li, Guangmin Zhou, Feng Li, Lei Wen, Hui-Ming Cheng, A Self-Standing and Flexible Electrode of Li4Ti5O12 Nanosheets with a N-Doped Carbon Coating for High Rate Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 43
 41. 41
  Laifa Shen, Bing Ding, Ping Nie, Guozhong Cao, Xiaogang Zhang, Advanced Energy-Storage Architectures Composed of Spinel Lithium Metal Oxide Nanocrystal on Carbon Textiles, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 11
 42. 42
  C. Lai, X.L. Cao, X.C. Yuan, Y.L. Wang, S.H. Ye, Enhanced reversible capacity of Li4Ti5O12-coated TiO2 nanocomposites as lithium-ion battery anodes, Solid State Ionics, 2013, 249-250, 151

  CrossRef

 43. 43
  Hongsen Li, Laifa Shen, Kuibo Yin, Jing Ji, Jie Wang, Xiaoyan Wang, Xiaogang Zhang, Facile synthesis of N-doped carbon-coated Li4Ti5O12 microspheres using polydopamine as a carbon source for high rate lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7270

  CrossRef

 44. 44
  Youngjin Ye, Changshin Jo, Inyoung Jeong, Jinwoo Lee, Functional mesoporous materials for energy applications: solar cells, fuel cells, and batteries, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4584

  CrossRef

 45. 45
  Zhonghua Zhang, Guicun Li, Hongrui Peng, Kezheng Chen, Hierarchical hollow microspheres assembled from N-doped carbon coated Li4Ti5O12 nanosheets with enhanced lithium storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 48, 15429

  CrossRef

 46. 46
  Ze Yang, Yan Jiang, Heng-Hui Xu, Yun-Hui Huang, High-performance porous nanoscaled LiMn2O4 prepared by polymer-assisted sol–gel method, Electrochimica Acta, 2013, 106, 63

  CrossRef

 47. 47
  Qingmei Su, Ling Chang, Jun Zhang, Gaohui Du, Bingshe Xu, In Situ TEM Observation of the Electrochemical Process of Individual CeO2/Graphene Anode for Lithium Ion Battery, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 8, 4292

  CrossRef

 48. 48
  Zhiqiang Zhu, Fangyi Cheng, Jun Chen, Investigation of effects of carbon coating on the electrochemical performance of Li4Ti5O12/C nanocomposites, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 33, 9484

  CrossRef

 49. 49
  Xiaoguang Hao, Bart M. Bartlett, Li4Ti5O12 Nanocrystals Synthesized by Carbon Templating from Solution Precursors Yield High Performance Thin Film Li-Ion Battery Electrodes, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 6
 50. 50
  M. V. Reddy, G. V. Subba Rao, B. V. R. Chowdari, Metal Oxides and Oxysalts as Anode Materials for Li Ion Batteries, Chemical Reviews, 2013, 113, 7, 5364

  CrossRef

 51. 51
  Yujing Sha, Bote Zhao, Ran Ran, Rui Cai, Zongping Shao, Synthesis of well-crystallized Li4Ti5O12 nanoplates for lithium-ion batteries with outstanding rate capability and cycling stability, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13233

  CrossRef

 52. 52
  Jun Liu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Tiny Li4Ti5O12 nanoparticles embedded in carbon nanofibers as high-capacity and long-life anode materials for both Li-ion and Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 48, 20813

  CrossRef

 53. 53
  Dequan Liu, Xi Wang, Xuebin Wang, Wei Tian, Jiangwei Liu, Chunyi Zhi, Deyan He, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Ultrathin nanoporous Fe3O4–carbon nanosheets with enhanced supercapacitor performance, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 6, 1952

  CrossRef

 54. 54
  N. Li, Z. Chen, W. Ren, F. Li, H.-M. Cheng, Flexible graphene-based lithium ion batteries with ultrafast charge and discharge rates, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109, 43, 17360

  CrossRef

 55. 55
  Laifa Shen, Evan Uchaker, Xiaogang Zhang, Guozhong Cao, Hydrogenated Li4Ti5O12 Nanowire Arrays for High Rate Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2012, 24, 48