SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaona Li, Jianwen Liang, Zhiguo Hou, Yongchun Zhu, Yan Wang, Yitai Qian, A synchronous approach for facile production of Ge–carbon hybrid nanoparticles for high-performance lithium batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 18, 3882

  CrossRef

 2. 2
  Sinho Choi, Jieun Kim, Nam-Soon Choi, Min Gyu Kim, Soojin Park, Cost-Effective Scalable Synthesis of Mesoporous Germanium Particlesviaa Redox-Transmetalation Reaction for High-Performance Energy Storage Devices, ACS Nano, 2015, 9, 2, 2203

  CrossRef

 3. 3
  Shan Fang, Laifa Shen, Hao Zheng, Xiaogang Zhang, Ge–graphene–carbon nanotube composite anode for high performance lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1498

  CrossRef

 4. 4
  Xiuwan Li, Zhibo Yang, Yujun Fu, Li Qiao, Dan Li, Hongwei Yue, Deyan He, Germanium Anode with Excellent Lithium Storage Performance in a Germanium/Lithium–Cobalt Oxide Lithium-Ion Battery, ACS Nano, 2015, 9, 2, 1858

  CrossRef

 5. 5
  Chuanjian Zhang, Zhou Lin, Zhenzhong Yang, Dongdong Xiao, Pu Hu, Hongxia Xu, Yulong Duan, Shuping Pang, Lin Gu, Guanglei Cui, Hierarchically designed Germanium microcubes with high initial coulombic efficiency towards highly reversible Lithium storage, Chemistry of Materials, 2015, 150226195618002

  CrossRef

 6. 6
  Dan Li, Chuanqi Feng, Hua kun Liu, Zaiping Guo, Hollow carbon spheres with encapsulated germanium as an anode material for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 978

  CrossRef

 7. 7
  Heyuan Qiu, Lingxing Zeng, Tongbin Lan, Xiaokun Ding, Mingdeng Wei, In situ synthesis of GeO2/reduced graphene oxide composite on Ni foam substrate as a binder-free anode for high-capacity lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1619

  CrossRef

 8. 8
  Xiaolei Sun, Wenping Si, Lixia Xi, Bo Liu, Xuejun Liu, Chenglin Yan, Oliver G. Schmidt, In Situ-Formed, Amorphous, Oxygen-Enabled Germanium Anode with Robust Cycle Life for Reversible Lithium Storage, ChemElectroChem, 2015, 2, 2
 9. 9
  Rahmat Agung Susantyoko, Xinghui Wang, Leimeng Sun, Wardhana Sasangka, Eugene Fitzgerald, Qing Zhang, Influences of annealing on lithium-ion storage performance of thick germanium film anodes, Nano Energy, 2015, 12, 521

  CrossRef

 10. 10
  Si-Jin Kim, Han-Chul Park, Min-Cheol Kim, Da-Mi Kim, Young-Woo Lee, Kyung-Won Park, Sputtered amorphous thin film nanocomposites as an anode for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 273, 707

  CrossRef

 11. 11
  Shan Fang, Laifa Shen, Ping Nie, Guiyin Xu, Liang Yang, Hao Zheng, Xiaogang Zhang, Titanium Dioxide/Germanium Core–Shell Nanorod Arrays Grown on Carbon Textiles as Flexible Electrodes for High Density Lithium-Ion Batteries, Particle & Particle Systems Characterization, 2015, 32, 2
 12. 12
  Mingxian Liu, Xiaomei Ma, Lihua Gan, Zijie Xu, Dazhang Zhu, Longwu Chen, A facile synthesis of a novel mesoporous Ge@C sphere anode with stable and high capacity for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 40, 17107

  CrossRef

 13. 13
  Jacqueline E. Cloud, Yonglong Wang, Tara S. Yoder, Lauren W. Taylor, Yongan Yang, Colloidal Nanocrystals of Lithiated Group 14 Elements, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 52
 14. 14
  Jacqueline E. Cloud, Yonglong Wang, Tara S. Yoder, Lauren W. Taylor, Yongan Yang, Colloidal Nanocrystals of Lithiated Group 14 Elements, Angewandte Chemie, 2014, 126, 52
 15. 15
  Mark J. Armstrong, Colm O’Dwyer, William J. Macklin, Justin. D. Holmes, Evaluating the performance of nanostructured materials as lithium-ion battery electrodes, Nano Research, 2014, 7, 1, 1

  CrossRef

 16. 16
  Xiongwu Zhong, Jiaqing Wang, Weihan Li, Xiaowu Liu, Zhenzhong Yang, Lin Gu, Yan Yu*, Facile synthesis of germanium–reduced graphene oxide composite as anode for high performance lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 102, 58184

  CrossRef

 17. 17
  Ying Xiao, Minhua Cao, Freeze-Drying-Assisted Synthesis of Hierarchically Porous Carbon/Germanium Hybrid for High-Efficiency Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 10
 18. 18
  Yan Xu, Xiaoshu Zhu, Xiaosi Zhou, Xia Liu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Ge Nanoparticles Encapsulated in Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 49, 28502

  CrossRef

 19. 19
  Jun Liu, Kepeng Song, Changbao Zhu, Chia-Chin Chen, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Ge/C Nanowires as High-Capacity and Long-Life Anode Materials for Li-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7051

  CrossRef

 20. 20
  Dongping Lv, Mikhail L. Gordin, Ran Yi, Terrence Xu, Jiangxuan Song, Ying-Bing Jiang, Daiwon Choi, Donghai Wang, GeOx/Reduced Graphene Oxide Composite as an Anode for Li-Ion Batteries: Enhanced Capacity via Reversible Utilization of Li2O along with Improved Rate Performance, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 8
 21. 21
  Rahmat Agung Susantyoko, Xinghui Wang, Leimeng Sun, Kin Leong Pey, Eugene Fitzgerald, Qing Zhang, Germanium coated vertically-aligned multiwall carbon nanotubes as lithium-ion battery anodes, Carbon, 2014, 77, 551

  CrossRef

 22. 22
  Weihan Li, Zhenzhong Yang, Jianxiu Cheng, Xiongwu Zhong, Lin Gu, Yan Yu, Germanium nanoparticles encapsulated in flexible carbon nanofibers as self-supported electrodes for high performance lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4532

  CrossRef

 23. 23
  Jinwen Qin, Xia Wang, Minhua Cao, Changwen Hu, Germanium Quantum Dots Embedded in N-Doping Graphene Matrix with Sponge-Like Architecture for Enhanced Performance in Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 31
 24. 24
  G. H. Yue, X. Q. Zhang, Y. C. Zhao, Q. S. Xie, X. X. Zhang, D. L. Peng, High performance of Ge@C nanocables as the anode for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21450

  CrossRef

 25. 25
  Shan Fang, Laifa Shen, Ping Nie, Guiyin Xu, Jie Wang, Xiaogang Zhang, High performance three-dimensional Ge/cyclized-polyacrylonitrile thin film anodes prepared by RF magnetron sputtering for lithium ion batteries, Journal of Materials Science, 2014, 49, 5, 2279

  CrossRef

 26. 26
  Ying Xiao, Minhua Cao, High-Performance Lithium Storage Achieved by Chemically Binding Germanium Nanoparticles with N-Doped Carbon, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12922

  CrossRef

 27. 27
  Jianxiu Cheng, Jiaqing Wang, Weihan Li, Xiaowu Liu, Yan Yu, Highly reversible lithium storage in a 3D macroporous Ge@C composite, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37746

  CrossRef

 28. 28
  Chengmao Xiao, Ning Du, Hui Zhang, Deren Yang, Improved cyclic stability of Mg2Si by direct carbon coating as anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 587, 807

  CrossRef

 29. 29
  Minhua Shao, In situ microscopic studies on the structural and chemical behaviors of lithium-ion battery materials, Journal of Power Sources, 2014, 270, 475

  CrossRef

 30. 30
  Jun Wang, Chuan-qi Feng, Zi-qi Sun, Shu-lei Chou, Hua-Kun Liu, Jia-zhao Wang, In-situ One-step Hydrothermal Synthesis of a Lead Germanate-Graphene Composite as a Novel Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Scientific Reports, 2014, 4, 7030

  CrossRef

 31. 31
  Haiping Jia, Richard Kloepsch, Xin He, Juan Pablo Badillo, Martin Winter, Tobias Placke, One-step synthesis of novel mesoporous three-dimensional GeO2and its lithium storage properties, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17545

  CrossRef

 32. 32
  Haiping Jia, Richard Kloepsch, Xin He, Juan Pablo Badillo, Pengfei Gao, Olga Fromm, Tobias Placke, Martin Winter, Reversible Storage of Lithium in Three-Dimensional Macroporous Germanium, Chemistry of Materials, 2014, 26, 19, 5683

  CrossRef

 33. 33
  Fang-Wei Yuan, Hsing-Yu Tuan, Scalable Solution-Grown High-Germanium-Nanoparticle-Loading Graphene Nanocomposites as High-Performance Lithium-Ion Battery Electrodes: An Example of a Graphene-Based Platform toward Practical Full-Cell Applications, Chemistry of Materials, 2014, 26, 6, 2172

  CrossRef

 34. 34
  Li Li, Kuok Hau Seng, Dan Li, Yongyao Xia, Hua Kun Liu, Zaiping Guo, SnSb@carbon nanocable anchored on graphene sheets for sodium ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 10, 1466

  CrossRef

 35. 35
  Michal Osiak, Hugh Geaney, Eileen Armstrong, Colm O'Dwyer, Structuring materials for lithium-ion batteries: advancements in nanomaterial structure, composition, and defined assembly on cell performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9433

  CrossRef

 36. 36
  Paul R. Abel, Kyle C. Klavetter, Adam Heller, C. Buddie Mullins, Thin Nanocolumnar Ge0.9Se0.1Films Are Rapidly Lithiated/Delithiated, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 31, 17407

  CrossRef

 37. 37
  Delong Ma, Shuang Yuan, Zhanyi Cao, Three-dimensionally macroporous graphene-supported Fe3O4 composite as anode material for Li-ion batteries with long cycling life and ultrahigh rate capability, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 17, 2017

  CrossRef

 38. 38
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Shuhu Liu, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Ultra-Uniform SnOx/Carbon Nanohybrids toward Advanced Lithium-Ion Battery Anodes, Advanced Materials, 2014, 26, 23
 39. 39
  Linda Y. Lim, Nian Liu, Yi Cui, Michael F. Toney, Understanding Phase Transformation in Crystalline Ge Anodes for Li-Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2014, 26, 12, 3739

  CrossRef

 40. 40
  Kyle C. Klavetter, Sean M. Wood, Yong-Mao Lin, Jonathan L. Snider, Nicholas C. Davy, Aaron M. Chockla, Dwight K. Romanovicz, Brian A. Korgel, Joo-Woon Lee, Adam Heller, C. Buddie Mullins, A high-rate germanium-particle slurry cast Li-ion anode with high Coulombic efficiency and long cycle life, Journal of Power Sources, 2013, 238, 123

  CrossRef

 41. 41
  Dan Li, Kuok Hau Seng, Dongqi Shi, Zhixin Chen, Hua Kun Liu, Zaiping Guo, A unique sandwich-structured C/Ge/graphene nanocomposite as an anode material for high power lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 45, 14115

  CrossRef

 42. 42
  Bin Liu, Xianfu Wang, Boyang Liu, Qiufan Wang, Dongsheng Tan, Weifeng Song, Xiaojuan Hou, Di Chen, Guozhen Shen, Advanced rechargeable lithium-ion batteries based on bendable ZnCo2O4-urchins-on-carbon-fibers electrodes, Nano Research, 2013, 6, 7, 525

  CrossRef

 43. 43
  Ran Yi, Jinkui Feng, Dongping Lv, Mikhail L. Gordin, Shuru Chen, Daiwon Choi, Donghai Wang, Amorphous Zn2GeO4 nanoparticles as anodes with high reversible capacity and long cycling life for Li-ion batteries, Nano Energy, 2013, 2, 4, 498

  CrossRef

 44. 44
  Hua Kun Liu, An overview—Functional nanomaterials for lithium rechargeable batteries, supercapacitors, hydrogen storage, and fuel cells, Materials Research Bulletin, 2013, 48, 12, 4968

  CrossRef

 45. 45
  Jonathan Parr, Carbon, silicon, germanium, tin and lead, Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry), 2013, 109, 53

  CrossRef

 46. 46
  Kuok Hau Seng, Mi-hee Park, Zai Ping Guo, Hua Kun Liu, Jaephil Cho, Catalytic Role of Ge in Highly Reversible GeO2/Ge/C Nanocomposite Anode Material for Lithium Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 3, 1230

  CrossRef

 47. 47
  Sujith Kalluri, Kuok Hau Seng, Zaiping Guo, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, Electrospun lithium metal oxide cathode materials for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 48, 25576

  CrossRef

 48. 48
  Ying Wang, Guoxiu Wang, Facile Synthesis of Ge@C Core–Shell Nanocomposites for High-Performance Lithium Storage in Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 12
 49. 49
  Yong Jae Cho, Hyung Soon Im, Yoon Myung, Chang Hyun Kim, Han Sung Kim, Seung Hyuk Back, Young Rok Lim, Chan Su Jung, Dong Myung Jang, Jeunghee Park, Eun Hee Cha, Sung Ho Choo, Min Seob Song, Won Il Cho, Germanium sulfide(ii and iv) nanoparticles for enhanced performance of lithium ion batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 41, 4661

  CrossRef

 50. 50
  Jian-Guo Ren, Qi-Hui Wu, Hao Tang, Guo Hong, Wenjun Zhang, Shuit-Tong Lee, Germanium–graphene composite anode for high-energy lithium batteries with long cycle life, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 5, 1821

  CrossRef

 51. 51
  Yong Jae Cho, Chang Hyun Kim, Hyung Soon Im, Yoon Myung, Han Sung Kim, Seung Hyuk Back, Young Rok Lim, Chan Su Jung, Dong Myung Jang, Jeunghee Park, Sang Hoo Lim, Eun Hee Cha, Ki Yoon Bae, Min Seob Song, Won Il Cho, Germanium–tin alloy nanocrystals for high-performance lithium ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 28, 11691

  CrossRef

 52. 52
  Wenwu Li, Xianfu Wang, Bin Liu, Sijun Luo, Zhe Liu, Xiaojuan Hou, Qingyi Xiang, Di Chen, Guozhen Shen, Highly Reversible Lithium Storage in Hierarchical Ca2Ge7O16 Nanowire Arrays/Carbon Textile Anodes, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 26
 53. 53
  Chao Zhong, Jia-Zhao Wang, Xuan-Wen Gao, David Wexler, Hua-Kun Liu, In situ one-step synthesis of a 3D nanostructured germanium–graphene composite and its application in lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10798

  CrossRef

 54. 54
  Ran Yi, Fang Dai, Mikhail L. Gordin, Hiesang Sohn, Donghai Wang, Influence of Silicon Nanoscale Building Blocks Size and Carbon Coating on the Performance of Micro-Sized Si–C Composite Li-Ion Anodes, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 11
 55. 55
  Ran Yi, Fang Dai, Mikhail L. Gordin, Shuru Chen, Donghai Wang, Micro-sized Si-C Composite with Interconnected Nanoscale Building Blocks as High-Performance Anodes for Practical Application in Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 3
 56. 56
  Xiaowei Li, Shenglin Xiong, Jingfa Li, Xin Liang, Jiazhao Wang, Jing Bai, Yitai Qian, MnO@Carbon Core–Shell Nanowires as Stable High-Performance Anodes for Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 34
 57. 57
  Zhe Zhang, Qingxin Chu, Huiyan Li, Jinhui Hao, Wenshu Yang, Baoping Lu, Xi Ke, Jing Li, Jilin Tang, One-pot solvothermal synthesis of graphene-supported TiO2 (B) nanosheets with enhanced lithium storage properties, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 409, 38

  CrossRef

 58. 58
  Chuanjian Zhang, Lin Gu, Nitin Kaskhedikar, Guanglei Cui, Joachim Maier, Preparation of Silicon@Silicon Oxide Core–Shell Nanowires from a Silica Precursor toward a High Energy Density Li-Ion Battery Anode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12340

  CrossRef

 59. 59
  Mingqi Li, Jing Li, Kai Li, Yan Zhao, Yongguang Zhang, Denise Gosselink, P. Chen, SiO2/Cu/polyacrylonitrile-C composite as anode material in lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 240, 659

  CrossRef

 60. 60
  Li Li, Kuok Hau Seng, Chuanqi Feng, Hua Kun Liu, Zaiping Guo, Synthesis of hollow GeO2 nanostructures, transformation into Ge@C, and lithium storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7666

  CrossRef

 61. 61
  Yong Jae Cho, Hyung Soon Im, Han Sung Kim, Yoon Myung, Seung Hyuk Back, Young Rok Lim, Chan Su Jung, Dong Myung Jang, Jeunghee Park, Eun Hee Cha, Won Il Cho, Fazel Shojaei, Hong Seok Kang, Tetragonal Phase Germanium Nanocrystals in Lithium Ion Batteries, ACS Nano, 2013, 7, 10, 9075

  CrossRef

 62. 62
  Cang-Hyun Kim, Hyung-Soon Im, Yong-Jae Cho, Chan-Su Chung, Dong-Myung Jang, Yoon Myung, Han-Sung Kim, Seung-Hyuk Back, Young-Rok Im, Jeung-Hee Park, Min-Seob Song, Won-Il Cho, Eun-Hee Cha, High-Yield Gas-Phase Laser Photolysis Synthesis of Germanium Nanocrystals for High-Performance Lithium Ion Batteries, Journal of the Korean Electrochemical Society, 2012, 15, 3, 181

  CrossRef

 63. 63
  Chang Hyun Kim, Hyung Soon Im, Yong Jae Cho, Chan Su Jung, Dong Myung Jang, Yoon Myung, Han Sung Kim, Seung Hyuk Back, Young Rok Lim, Chi-Woo Lee, Jeunghee Park, Min Seob Song, Won-Il Cho, High-Yield Gas-Phase Laser Photolysis Synthesis of Germanium Nanocrystals for High-Performance Photodetectors and Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 50, 26190

  CrossRef