SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guoping Dong, Yuanhao Zhang, Qiwen Pan, Jianrong Qiu, A fantastic graphitic carbon nitride (g-C3N4) material: Electronic structure, photocatalytic and photoelectronic properties, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2014, 20, 33

  CrossRef

 2. 2
  Teng Fu, Meng Wang, Weimeng Cai, Yuming Cui, Fei Gao, Luming Peng, Wei Chen, Weiping Ding, Acid-Resistant Catalysis without Use of Noble Metals: Carbon Nitride with Underlying Nickel, ACS Catalysis, 2014, 4, 8, 2536

  CrossRef

 3. 3
  Huanxin Zhao, Hongtao Yu, Xie Quan, Shuo Chen, Huimin Zhao, Hua Wang, Atomic single layer graphitic-C3N4: fabrication and its high photocatalytic performance under visible light irradiation, RSC Advances, 2014, 4, 2, 624

  CrossRef

 4. 4
  Ping Lei, Feng Wang, Shimin Zhang, Yanfen Ding, Jincai Zhao, Mingshu Yang, Conjugation-Grafted-TiO2Nanohybrid for High Photocatalytic Efficiency under Visible Light, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2370

  CrossRef

 5. 5
  Sunxian Weng, Zhibin Fang, Zhenfeng Wang, Zuyang Zheng, Wenhui Feng, Ping Liu, Construction of Teethlike Homojunction BiOCl (001) Nanosheets by Selective Etching and Its High Photocatalytic Activity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 18423

  CrossRef

 6. 6
  Fan Dong, Meiya Ou, Yanke Jiang, Sen Guo, Zhongbiao Wu, Efficient and Durable Visible Light Photocatalytic Performance of Porous Carbon Nitride Nanosheets for Air Purification, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 6, 2318

  CrossRef

 7. 7
  Jiajun Wang, Zhaoyong Guan, Jing Huang, Qunxiang Li, Jinlong Yang, Enhanced photocatalytic mechanism for the hybrid g-C3N4/MoS2 nanocomposite, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 7960

  CrossRef

 8. 8
  Yuhan Li, Yanjuan Sun, Fan Dong, Wing-Kei Ho, Enhancing the photocatalytic activity of bulk g-C3N4 by introducing mesoporous structure and hybridizing with graphene, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 436, 29

  CrossRef

 9. 9
  Yuxin Yang, Wan Guo, Yingna Guo, Yahui Zhao, Xing Yuan, Yihang Guo, Fabrication of Z-scheme plasmonic photocatalyst Ag@AgBr/g-C3N4 with enhanced visible-light photocatalytic activity, Journal of Hazardous Materials, 2014, 271, 150

  CrossRef

 10. 10
  Shaowen Cao, Jiaguo Yu, g-C3N4-Based Photocatalysts for Hydrogen Generation, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 12, 2101

  CrossRef

 11. 11
  Wanjun Wang, Jimmy C. Yu, Zhurui Shen, Donald K. L. Chan, Ting Gu, g-C3N4quantum dots: direct synthesis, upconversion properties and photocatalytic application, Chemical Communications, 2014, 50, 70, 10148

  CrossRef

 12. 12
  Shouwei Zhang, Lanping Zhao, Meiyi Zeng, Jiaxing Li, Jinzhang Xu, Xiangke Wang, Hierarchical nanocomposites of polyaniline nanorods arrays on graphitic carbon nitride sheets with synergistic effect for photocatalysis, Catalysis Today, 2014, 224, 114

  CrossRef

 13. 13
  Hideyuki Katsumata, Tsubasa Sakai, Tohru Suzuki, Satoshi Kaneco, Highly Efficient Photocatalytic Activity of g-C3N4/Ag3PO4Hybrid Photocatalysts through Z-Scheme Photocatalytic Mechanism under Visible Light, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 19, 8018

  CrossRef

 14. 14
  Lufei Ming, Huan Yue, Liming Xu, Feng Chen, Hydrothermal synthesis of oxidized g-C3N4and its regulation of photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 45, 19145

  CrossRef

 15. 15
  M. Schröder, K. Kailasam, S. Rudi, M. Richter, A. Thomas, R. Schomäcker, M. Schwarze, Impact of the reaction conditions on the photocatalytic reduction of water on mesoporous polymeric carbon nitride under sunlight irradiation, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 19, 10108

  CrossRef

 16. 16
  Linqin Jiang, Yaohong Zhang, Yu Qiu, Zhiguo Yi, Improved photocatalytic activity by utilizing the internal electric field of polar semiconductors: a case study of self-assembled NaNbO3 oriented nanostructures, RSC Advances, 2014, 4, 7, 3165

  CrossRef

 17. 17
  Hai-Tao Ren, Shao-Yi Jia, Yan Wu, Song-Hai Wu, Tian-He Zhang, Xu Han, Improved Photochemical Reactivities of Ag2O/g-C3N4in Phenol Degradation under UV and Visible Light, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 45, 17645

  CrossRef

 18. 18
  Guigang Zhang, Mingwen Zhang, Xinxin Ye, Xiaoqing Qiu, Sen Lin, Xinchen Wang, Iodine Modified Carbon Nitride Semiconductors as Visible Light Photocatalysts for Hydrogen Evolution, Advanced Materials, 2014, 26, 5
 19. 19
  Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Sen Lin, Xianzhi Fu, Xinchen Wang, Molecular doping of carbon nitride photocatalysts with tunable bandgap and enhanced activity, Journal of Catalysis, 2014, 310, 24

  CrossRef

 20. 20
  Changjiang Li, Shengping Wang, Tuo Wang, Yijia Wei, Peng Zhang, Jinlong Gong, Monoclinic Porous BiVO4 Networks Decorated by Discrete g-C3N4 Nano-Islands with Tunable Coverage for Highly Efficient Photocatalysis, Small, 2014, 10, 14
 21. 21
  Deli Jiang, Yuan Zhang, Haoyu Chu, Jie Liu, Jin Wan, Min Chen, N-doped graphene quantum dots as an effective photocatalyst for the photochemical synthesis of silver deposited porous graphitic C3N4nanocomposites for nonenzymatic electrochemical H2O2sensing, RSC Advances, 2014, 4, 31, 16163

  CrossRef

 22. 22
  Zhijun Huang, Fengbo Li, Bingfeng Chen, Guoqing Yuan, Nanosheets of graphitic carbon nitride as metal-free environmental photocatalysts, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 12, 4258

  CrossRef

 23. 23
  Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Can Yang, Xinchen Wang, Nanospherical Carbon Nitride Frameworks with Sharp Edges Accelerating Charge Collection and Separation at a Soft Photocatalytic Interface, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 24. 24
  Junqing Yan, Guangjun Wu, Naijia Guan, Landong Li, Nb2O5/TiO2 heterojunctions: Synthesis strategy and photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 152-153, 280

  CrossRef

 25. 25
  Xiaobo Li, Anthony F. Masters, Thomas Maschmeyer, Photocatalytic Hydrogen Evolution from Silica-Templated Polymeric Graphitic Carbon Nitride–Is the Surface Area Important?, ChemCatChem, 2014, 6, 11
 26. 26
  Xiangju Ye, Yanjuan Cui, Xiaoqing Qiu, Xinchen Wang, Selective oxidation of benzene to phenol by Fe-CN/TS-1 catalysts under visible light irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 152-153, 383

  CrossRef

 27. 27
  Roland Marschall, Semiconductor Composites: Strategies for Enhancing Charge Carrier Separation to Improve Photocatalytic Activity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 17
 28. 28
  Menny Shalom, Sahika Inal, Dieter Neher, Markus Antonietti, SiO2/carbon nitride composite materials: The role of surfaces for enhanced photocatalysis, Catalysis Today, 2014, 225, 185

  CrossRef

 29. 29
  Jie Chen, Shaohua Shen, Penghui Guo, Po Wu, Liejin Guo, Spatial engineering of photo-active sites on g-C3N4 for efficient solar hydrogen generation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4605

  CrossRef

 30. 30
  Jiahui Zhong, Ya Zhang, Changqun Hu, Rujing Hou, Haibo Yin, Hexing Li, Yuning Huo, Supercritical solvothermal preparation of a ZnxCd1−xS visible photocatalyst with enhanced activity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19641

  CrossRef

 31. You have free access to this content31
  Xiangju Ye, Yun Zheng, Xinchen Wang, Synthesis of Ferrocene-Modified Carbon Nitride Photocatalysts by Surface Amidation Reaction for Phenol Synthesis, Chinese Journal of Chemistry, 2014, 32, 6
 32. 32
  Peizhi He, Limin Song, Shujuan Zhang, Xiaoqing Wu, Qingwu Wei, Synthesis of g-C3N4/Ag3PO4 heterojunction with enhanced photocatalytic performance, Materials Research Bulletin, 2014, 51, 432

  CrossRef

 33. 33
  Ming Wu, Jun-Min Yan, Xian-nian Tang, Ming Zhao, Qing Jiang, Synthesis of Potassium-Modified Graphitic Carbon Nitride with High Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution, ChemSusChem, 2014, 7, 9
 34. 34
  Imran Aslam, Chuanbao Cao, Muhammad Tanveer, Waheed S. Khan, Muhammad Tahir, Muhammad Abid, Faryal Idrees, Faheem K. Butt, Zulfiqar Ali, Nasir Mahmood, The synergistic effect between WO3and g-C3N4towards efficient visible-light-driven photocatalytic performance, New J. Chem., 2014, 38, 11, 5462

  CrossRef

 35. 35
  Xing Zhong, Meimei Jin, Huaqing Dong, Lin Liu, Lei Wang, Huiyou Yu, Shuai Leng, Guilin Zhuang, Xiaonian Li, Jian-guo Wang, TiO2 nanobelts with a uniform coating of g-C3N4 as a highly effective heterostructure for enhanced photocatalytic activities, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 220, 54

  CrossRef

 36. 36
  Mingwen Zhang, Xinchen Wang, Two dimensional conjugated polymers with enhanced optical absorption and charge separation for photocatalytic hydrogen evolution, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1902

  CrossRef

 37. 37
  Jing Wang, Peng Guo, Maofeng Dou, Jing Wang, Yajuan Cheng, Pär G. Jönsson, Zhe Zhao, Visible light-driven g-C3N4/m-Ag2Mo2O7composite photocatalysts: synthesis, enhanced activity and photocatalytic mechanism, RSC Adv., 2014, 4, 92, 51008

  CrossRef

 38. 38
  Bo Yuan, Zengyong Chu, Gongyi Li, Zhenhua Jiang, Tianjiao Hu, Qinghua Wang, Chunhua Wang, Water-soluble ribbon-like graphitic carbon nitride (g-C3N4): green synthesis, self-assembly and unique optical properties, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 39, 8212

  CrossRef

 39. 39
  Hideyuki Katsumata, Yusuke Tachi, Tohru Suzuki, Satoshi Kaneco, Z-scheme photocatalytic hydrogen production over WO3/g-C3N4 composite photocatalysts, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21405

  CrossRef

 40. 40
  Min Fu, Junmin Pi, Fan Dong, Qiuyan Duan, Huan Guo, A Cost-Effective Solid-State Approach to Synthesize g-C3N4 Coated TiO2 Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity, International Journal of Photoenergy, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 41. 41
  Guigang Zhang, Xinchen Wang, A facile synthesis of covalent carbon nitride photocatalysts by Co-polymerization of urea and phenylurea for hydrogen evolution, Journal of Catalysis, 2013, 307, 246

  CrossRef

 42. 42
  Yang Qu, Wei Zhou, Ying Xie, Le Jiang, Jianqiang Wang, Guohui Tian, Zhiyu Ren, Chungui Tian, Honggang Fu, A novel phase-mixed MgTiO3–MgTi2O5 heterogeneous nanorod for high efficiency photocatalytic hydrogen production, Chemical Communications, 2013, 49, 76, 8510

  CrossRef

 43. 43
  Jinshui Zhang, Fangsong Guo, Xinchen Wang, An Optimized and General Synthetic Strategy for Fabrication of Polymeric Carbon Nitride Nanoarchitectures, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 23
 44. 44
  Jing Xu, Liwu Zhang, Rui Shi, Yongfa Zhu, Chemical exfoliation of graphitic carbon nitride for efficient heterogeneous photocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14766

  CrossRef

 45. 45
  Zhenhua Hong, Biao Shen, Yilin Chen, Bizhou Lin, Bifen Gao, Enhancement of photocatalytic H2 evolution over nitrogen-deficient graphitic carbon nitride, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11754

  CrossRef

 46. 46
  Yipeng Zang, Liping Li, Ying Zuo, Haifeng Lin, Guangshe Li, Xiangfeng Guan, Facile synthesis of composite g-C3N4/WO3: a nontoxic photocatalyst with excellent catalytic activity under visible light, RSC Advances, 2013, 3, 33, 13646

  CrossRef

 47. 47
  Wanjun Wang, Jimmy C. Yu, Dehua Xia, Po Keung Wong, Yecheng Li, Graphene and g-C3N4Nanosheets Cowrapped Elemental α-Sulfur As a Novel Metal-Free Heterojunction Photocatalyst for Bacterial Inactivation under Visible-Light, Environmental Science & Technology, 2013, 130729094335007

  CrossRef

 48. 48
  Fan Dong, Zaiwang Zhao, Ting Xiong, Zilin Ni, Wendong Zhang, Yanjuan Sun, Wing-Kei Ho, In Situ Construction of g-C3N4/g-C3N4Metal-Free Heterojunction for Enhanced Visible-Light Photocatalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11392

  CrossRef

 49. 49
  Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Meiyi Zeng, Guixia Zhao, Jinzhang Xu, Wenping Hu, Xiangke Wang, In Situ Synthesis of Water-Soluble Magnetic Graphitic Carbon Nitride Photocatalyst and Its Synergistic Catalytic Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12735

  CrossRef

 50. 50
  Yidong Hou, Anders B. Laursen, Jinshui Zhang, Guigang Zhang, Yongsheng Zhu, Xinchen Wang, Søren Dahl, Ib Chorkendorff, Layered Nanojunctions for Hydrogen-Evolution Catalysis, Angewandte Chemie, 2013, 125, 13
 51. 51
  Yidong Hou, Anders B. Laursen, Jinshui Zhang, Guigang Zhang, Yongsheng Zhu, Xinchen Wang, Søren Dahl, Ib Chorkendorff, Layered Nanojunctions for Hydrogen-Evolution Catalysis, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 13
 52. 52
  Xing Liu, Yuexiang Li, Shaoqin Peng, Gongxuan Lu, Shuben Li, Modification of TiO2 with sulfate and phosphate for enhanced eosin Y-sensitized hydrogen evolution under visible light illumination, Photochemical & Photobiological Sciences, 2013, 12, 10, 1903

  CrossRef

 53. 53
  Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Nanostructure Engineering and Doping of Conjugated Carbon Nitride Semiconductors for Hydrogen Photosynthesis, Angewandte Chemie, 2013, 125, 6
 54. 54
  Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Nanostructure Engineering and Doping of Conjugated Carbon Nitride Semiconductors for Hydrogen Photosynthesis, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 6
 55. 55
  Yang Qu, Wei Zhou, Le Jiang, Honggang Fu, Novel heterogeneous CdS nanoparticles/NiTiO3 nanorods with enhanced visible-light-driven photocatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 40, 18305

  CrossRef

 56. 56
  Shengqu Zhang, Yuxin Yang, Yingna Guo, Wan Guo, Mei Wang, Yihang Guo, Mingxin Huo, Preparation and enhanced visible-light photocatalytic activity of graphitic carbon nitride/bismuth niobate heterojunctions, Journal of Hazardous Materials, 2013, 261, 235

  CrossRef

 57. 57
  Yuxin Yang, Yingna Guo, Fangyuan Liu, Xing Yuan, Yihang Guo, Shengqu Zhang, Wan Guo, Mingxin Huo, Preparation and enhanced visible-light photocatalytic activity of silver deposited graphitic carbon nitride plasmonic photocatalyst, Applied Catalysis B: Environmental, 2013, 142-143, 828

  CrossRef

 58. 58
  Changjiang Li, Peng Zhang, Rui Lv, Jianwei Lu, Tuo Wang, Shengping Wang, Haifeng Wang, Jinlong Gong, Selective Deposition of Ag3PO4 on Monoclinic BiVO4(040) for Highly Efficient Photocatalysis, Small, 2013, 9, 23
 59. 59
  Liying Huang, Hui Xu, Yeping Li, Huaming Li, Xiaonong Cheng, Jixiang Xia, Yuanguo Xu, Guobin Cai, Visible-light-induced WO3/g-C3N4 composites with enhanced photocatalytic activity, Dalton Transactions, 2013, 42, 24, 8606

  CrossRef

 60. 60
  Xinchen Wang, Angewandte Chemie, 2013, 125, 37
 61. 61
  Xinchen Wang, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 37
 62. 62
  Yanjuan Cui, Zhengxin Ding, Xianzhi Fu, Xinchen Wang, Construction of Conjugated Carbon Nitride Nanoarchitectures in Solution at Low Temperatures for Photoredox Catalysis, Angewandte Chemie, 2012, 124, 47
 63. 63
  Yanjuan Cui, Zhengxin Ding, Xianzhi Fu, Xinchen Wang, Construction of Conjugated Carbon Nitride Nanoarchitectures in Solution at Low Temperatures for Photoredox Catalysis, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 47